Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM nr. 8/2015_Europe Direct Maramures

1 447 vues

Publié le

Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM nr. 8/2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 8/ August 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, 68% dintre români sunt de acord cu adoptarea mone- dei euro (față de 49% - media europeană a respondenților din cele 7 state ale UE care nu au adoptat încă moneda euro). Deși în scădere cu 6 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în 2014, această cifră îi plasează pe români în topul celor mai optimiști europeni față de moneda unică. Studiul a fost realizat în luna aprilie 2015 în statele membre ale Uniunii Europene care, deși nu au o derogare în acest sens, nu au adoptat încă moneda euro (Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, România, Un- garia, Suedia). Peste 7.000 de respondenți au participat la acest sondaj. Românii evaluează pozitiv și efectele economice ale adoptării monedei euro. La întrebarea „Credeți că introducerea mo- nedei euro ar avea efecte pozitive asupra economiei țării dumneavoastră?”, 54% dintre români consideră că această decizie ar fi benefică (media europeană 41%). De asemenea, 59% dintre români cred că adoptarea monedei euro ar avea efecte po- zitive asupra stării lor materiale (44% media europeană), iar 60% consideră că țările care au adoptat deja moneda euro au avut de câștigat, cu 9 puncte procentuale mai mult față de media europeană de 51%. Doar 32% dintre români cred că adoptarea monedei euro ar provoca scumpiri generale, față de media europeană de 63%, iar 42% dintre români cred că moneda euro ar feri România de consecințele unei noi crize economice. În ceea ce privește gradul de informare asu- pra monedei unice, românii sunt însă cel mai puțin informați. Doar 24% (media europeană: 31%) dintre cei chestionați au răspuns corect la întrebarea „Câte state din UE au adoptat deja moneda euro?” și doar 19% au știut că modelul gravat pe mone- dele euro diferă de la stat la stat, față de media europeană de 36%. Cu toate acestea, la nivel de percepție, 58% dintre români consideră că sunt foarte bine informați în legătură cu moneda unică europeană, cu 14 puncte procentuale mai mult față de media europeană (44%). Studiul Eurobarometru integral: http:// ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_418_en.pdf Sondaj Eurobarometru Adoptarea Euro de România
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Politica de coeziune a Uniunii Europene ”Direcțiile de acțiune ar trebui să fie prioritare în politicile statelor membre, fie că e vorba de start- up-uri, de reducerea sărăciei, abandonul școlar timpuriu etc., dar ele trebuie să răspundă de- opotrivă și nevoilor migranților legali. Aceasta presupune o abordare flexibilă, ținând seama de condițiile extrem de dificile și în continuă schimbare în ceea ce privește migrația. Pentru a găsi cea mai bună variantă de acțiune care să acopere provocările cu care se confrun- tă migranții, recomandarea este ca proiectele finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Re- gională (FEDR) să fie însoțite și de alte măsuri ce vizează integrarea socială, iar pentru acestea se poate obține sprijin financiar din Fondul Social Eu- ropean sau din alte surse. Prin FEDR poate fi asigurată și finanțarea unor măsuri de urgență privind sistemul de primire a migranților și solicitanților de azil, măsuri care să vină în completarea sprijinului oferit prin Fondul de azil, migrație și integrare (AMIF). Aceasta poate presupune construirea sau extin- derea centrelor de primire, a adăposturilor pentru imigranți, dar și acțiuni ce vizează consolidarea capacităților în unitățile de primire. Gestionarea mai eficientă a migrației reprezintă o prioritate clară a Comisiei Europene, așa cum a fost ea prezentată de altfel în obiectivele politice ale președintelui Jean-Claude Juncker. Acțiunile de cooperare teritorială prin intermediul programelor Interreg și strategiile macroregionale pot să reprezinte o modalitate de a face fața pro- vocărilor generate de migrație și de traficul de ființe umane, iar acest lucru este posibil prin promovarea cooperării instituționale și administrative între UE și țările din afara UE, de la Marea Mediterană.” Declarație a doamnei Corina CREȚU, Comisar european pentru Politică Regională. ”Politica de coeziune reprezintă, în mod evident, o sursă importantă de finanțare pentru sprijinirea acțiunilor și măsurilor eficiente de integrare în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, condițiile de locuit, dar și a măsurilor privind asigurarea unui tratament nediscriminatoriu. Responsabilitatea măsurilor revine în principal statelor membre, care au la dispoziție instrumente financiare precum Fondul pentru migrație și integrare (AMIF), Fondul Social European (FSE) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a acționa în vede- rea gestionării și integrării fluxurilor de migranți.” Corina CREȚU, Comisar european pentru Politică Regională Politica regională influenţează toate părţile UE şi la toate nivelurile - de la scară UE şi naţională la regiunile şi comunităţile locale ale Europei. Aceasta face parte din politica de coeziune a UE, strategia Uniunii Europene de pro- movare şi de sprijinire a dezvoltării globale armonioase a statelor sale membre şi a regiunilor sale. Cadrul politicii de coeziune este stabilit pentru o perioadă de 7 ani. Perioada curentă acoperă anii 2014-2020. Poli- tica este pusă în aplicare de organismele naţionale şi regionale în parteneriat cu Comisia Europeană. Fondurile alocate politicii regionale şi de coeziune pentru perioada 2014-2020 se ridică la suma de 351,8 miliarde EUR.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Această publicație a fost realizată în cadrul proiec- tului „IVET-VENTURE – A Participative Approach to Strengthen Key Com- petences of Trainees”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Leonardo da Vinci. Implementarea proiectului este realizată de parteneri din 4 țări (Austria, Germania, Ro- mânia și Turcia) în perioada octombrie 2013 – septembrie 2015. Managementul general al proiectului este asigurat de Universitatea Gottfried Wil- helm Leibniz din Hanovra (Ger- mania) iar Fundația CDIMM Maramureș este unul dintre cei 7 parteneri. Manualul prezintă un set de instrumente utile pen- tru profesori și instructori profesioniști în vederea dezvoltării competențelor cheie ale elevilor și tinerilor. Prin utilizarea metodei de învățare orientată spre realizarea de activități în mediul urban, se dorește consolidarea învățării pentru dobândirea de abilități privind competențele sociale și cele ci- vice, competențe care au devenit priorități în poli- ticile europene și naționale de educație. Societatea de azi este afectată de schimbări ra- pide și provocări complexe pe toate nivelurile soci- ale, economice și politice. Prin urmare, pentru o im- plicare activă în societate și la locul de muncă, este esențială dezvoltarea unei capacități de învățare pe tot parcursul vieții. În prezentul manual se oferă instrucțiuni de- taliate privind planificarea și implementarea unor activități care au la bază experiențe din viața reală. Informațiile prezentate sunt utile pentru seminarii cu elevi și adulți desfășurate în mediul urban. Manualul oferă îndrumare pentru pregătirea, suprave- gherea și evaluarea activităților în aer liber. Capitolul 1 oferă o scurtă descriere a situației tinerilor și punctează rolul competențelor cheie în domeniul educației. Capitolul 2 introduce abor- darea City Bound orientată spre activitate în zona urba- nă și ilustrează potențialul de învățare. În Capitolul 3 se descrie adaptarea metodei în cadrul proiectului IVET. Condițiile prealabile pen- tru personal și partea logistică sunt prezentate în Capitolul 4. În Capitolul 5 se pot găsi mai multe tipuri de activități pregătite pentru a fi integrate într-un seminar. Autorii au in- clus descrieri detaliate și au împărtășit din experiența lor în desfășurarea aces- tor tipuri de seminarii. În Capitolul 6 se prezintă unele informații utile pentru etapa de analiză a activităților desfășurate. De asemenea, sunt prezentate unele abordări spe- cifice țărilor implicate în derularea activităților din proiect. Acest manual sperăm să vă sprijine în organiza- rea cu succes a unor seminarii de instruire similare celor realizate în cadrul proiectului IVET-VENTURE. Manualul „IVET-VENTURE – A Participative Approach to Strengthen Key Competences of Trainees” poate fi consultat în limbile engleză și germană, pe pagina de internet a proiectului: www.ivet-venture.org Versiunea manualului în limba română va fi dis- ponibilă în curând, pe pagina web de proiect re- alizată de Fundația CDIMM: www.ivet.cdimm.org Mirel MIHALI - Fundația CDIMM Maramureș MANUAL IVET-VENTURE Dezvoltarea competențelor cheie ale tinerilor
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Competiția Provocări în agricultura urbană eficientă FRACTALS a lansat o competiție în domeniul agriculturii urbane – o provocare pentru IMM-uri, web – antreprenori și startup-uri care doresc să utilizeze tehnologiile FIWARE (Future Internet Ware) în scopul de a oferi soluții inovatoare care abordează problemele din agricultură urbană. FIWARE este o platformă de mijloc creată de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea și imple- mentare la nivel mondial a cererilor privind viitorul Internetului. Proiectul FRACTALS este unul din cele 16 acceleratoare din cadrul comunității FIWARE în Euro- pa pentru sprijinirea cererilor pentru sectorul agricol. Teme relevante pentru proiecte: - Aplicații ce țin de îmbunătățirea productivității în fermele urbane; - Aplicații care oferă ocazia fermierilor din orașe să aibă acces la piețele de desfacere; - Aplicații care facilitează networking-ul și trai- ning-ul între fermierii din orașe. Buget alocat pentru competiție: 49.000 dolari. Vor fi două faze de selecție. În prima fază, 10 propuneri vor fi selectate până pe 5 octombrie și vor fi prezentate la eveni- mentul pe ICT din Lisabona. Inițiatorii propunerilor vor primi câte 900 de dolari pentru costurile parti- cipării la acest eveniment. În cea de-a doua fază, aplicanții vor trebui să își prezinte proiectele în fața unui juriu, iar cele mai bune 3 idei vor fi premiate: locul I – 20.000 dolari; locul II– 12.500 dolari; locul III– 7.500 dolari. Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 25 septembrie 2015. Persoanele interesate trebuie să trimită propunerile pe adresa de e-mail: urbanfarming@fractals-fp7.com Detalii: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ news/fractals-smart-urban-farming-challenge-future- internet-enabled-agricultural-applications • Programul Erasmus+ Cerere de propuneri 2015 Termen depunere: 01.10.2015 Buget alocat: 1.736,4 mil. euro Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea per- soanelor în scopul învățării: - Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului; - Diplomele comune de masterat Erasmus Mundus; - Evenimente la scară largă ale Serviciului euro- pean de voluntariat. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pen- tru inovare și schimb de bune practici: - Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului; - Alianțele cunoașterii; - Alianțe ale competențelor sectoriale; - Consolidarea capacităților în domeniul învăță- mântului superior; - Consolidarea capacităților în domeniul tineretului. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru refor- marea politicilor: Dialog structurat - Reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului. Activitățile Jean Monnet - Catedrele Jean Monnet; - Modulele Jean Monnet; - Centrele de excelență Jean Monnet; - Sprijinul Jean Monnet acordat instituțiilor și asociațiilor; - Rețelele Jean Monnet; - Proiectele Jean Monnet. Sport - Parteneriate de colaborare în domeniul sportului; - Evenimente sportive europene nonprofit. Eligibilitate Orice organism public sau privat activ în dome- niul educației, formării, tineretului și sportului poate solicită finanțare în cadrul programului Erasmus+. Website-ul ERASMUS+: http://ec.europa.eu/pro- grammes/erasmus-plus/discover/guide/index_ro.htm Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

×