Ce diaporama a bien été signalé.

PAL D'EMERGENCIA 2014

0

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 4
1 sur 4

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

PAL D'EMERGENCIA 2014

  1. 1. ANNEX PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ GRUP D’EMERGÈNCIA CAP D’EMERGÈNCIA: DIRECTORA M. Antònia Nadal CAP DE COMUNICACIONS: secretària EQUIP D’INTERVENCIÓ AMB EL CONAT (paperera, ordinador, una cosa petita: MESTRA PT, Noemi Solano Herráez MESTRE MÚSICA: Miquel Bauçà EQUIP DE PRIMERS AUXILIS: MESTRE EF, Rafel Moscardó EQUIP DE SORTIDA: - ENTRADA MOLÍ D’EN XEMA: CONSERGE, Joana M Gili o primera persona que arribi - ENTRADA SON BOGA: PERSONAL DE NETEJA, Ainhoa Rueda o primera persona que arribi - SORTIDA BARRERA FIGUERES: CONSERGE, Joana M Gili o primera persona que arribi REVISIÓ FINAL: PRIMÀRIA: directora i cap d’estudis INFANTIL: mestra +1 CLAUS DE SORTIDA Les claus estan dins l’armari de claus del quartet de material d’educació infantil. Estan enumerades de la següent manera: N1: barrera escoleta Son Boga N2: barrera Molí d’en Xema N3: porta d’entrada escoleta Son Boga N4: barrera Ses Figueres N5: patis petits infantil INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PEL PERSONAL DEL CENTRE 1. Cada mestre /-a serà responsable de controlar els seus alumnes d’acord al pla d’evacuació. 2. Quan sentin l’avís d’evacuació, cada mestre /-a prepararà l’evacuació de la següent manera: - Comprovar que totes les finestres de l’aula estiguin tancades. - Fer el recompte dels alumnes, duent la llista dels que hi ha. - Ordenarà als alumnes ordenar l’espai, comprovant que quedi recollit de forma segura i que no destorbin l’evacuació. - Comprovar que cap alumne agafi els seus objectes personals. 3. Assignar funcions concretes als alumnes més responsables: fer-se càrrec d’algun companys i tancar les finestres. 4. Quan sentin l’ordre d’evacuació cada mestre anirà amb els seus alumnes cap a les sortides seguint les rutes d’evacuació establertes. Quan els tutors no estiguin amb el seu grup, han d’anar a la trobada amb l’especialista que els tengui en aquell moment, que ja haurà iniciat l’evacuació, en el punt de recompte. Quan el tutor tengui el seu grup, l’especialista anirà a fer la seva tasca com a grup d’emergència, si és el cas. Si l’especialista no té cap tasca assignada sortirà amb el grup que té en aquell moment. Si hi ha algun alumne sense cap grup, s’ha d’incorporar al primer grup que trobi que fa l’evacuació. 1
  2. 2. 5. Quan abandonin l’aula comprovarà que estigui buida i amb les portes tancades, comprovant que no queden alumnes als banys o espais annexes. 6. el desallotjament de l’edifici es realitzarà per grups, evacuant en primer lloc els més pròxims a la sortida i en seqüència ordenada: PLANTA BAIXA: INFANTIL: SORTIDA SON BOGA: 1. psico 2. aula 9 3. aula 8 4. aula 7 5. aula 6 SORTIDA MOLÍ D’EN XEMA: (dues barreres més properes) 1. aula 1 2. aula 2 3. aula 3 4. aula 4 5. aula 5 ZONA COMÚ: SORTIDA MOLÍ D’EN XEMA: (dues barreres més properes) 1. menjador 2. biblioteca 3. consergeria 4. direcció 5. gimnàs PRIMERA PLANTA: ESCALA PRINCIPAL: SORTIDA MOLÍ D’EN XEMA: 1. aula 1 2. aula 2 3. aula 3 4. informàtica 5. sala de mestres 6. despatxos ESCALA BICICLETES: SORTIDA BARRERA FIGUERES: 1. aula 4 2. aula 5 3. aula 6 4. música ESCALA EMERGÈNCIES: SORTIDA BARRERA FIGUERES: 1. aula 9 2. aula 8 3. aula 7 4. aula de plàstica 2
  3. 3. SEGONA PLANTA: ESCALA PRINCIPAL: SORTIDA MOLÍ D’EN XEMA: 1. aula 1 2. aula 2 3. aula 3 4. aula d’anglès ESCALA BICICLETES: SORTIDA BARRERA FIGUERES 1. aula 4 2. aula 5 3. aula 6 4. despatx 3 5. despatx 4 6. despatx 5 ESCALA EMERGÈNCIES: SORTIDA BARRERA FIGUERES 1. aula 9 2. aula 8 3. aula 7 4. despatx 6 5. despatx 7 6. despatx 8 7. el desallotjament dels patis es farà de la següent manera: - els alumnes que es trobin en el pati d’infantil durant l’evacuació, sortiran per les barreres de les figueres. - els alumnes que es trobin en el pati d’educació primària durant l’evacuació, sortiran per les barreres de l’entrada principal del Molí d’en Xema. 8. quan s’hagi evacuat el centre, hi ha dos tipus de punts: punt de trobada i recompte d’alumnes i mestre i punt de recollida dels infants per part de les famílies: - els punts de trobada són: (mantenint els grups) - Sortida Son Boga: tots a l’acera de davant del centre - Sortida Molí d’en Xema: tots a l’acera de davant del centre - Sortida barrera figueres: tots al descampat de les figueres - quan ja s’hagi fet el recompte en els punts de trobada, els alumnes que hagin sortit de l’edifici per la sortida de Molí d’en Xema aniran al punt de recollida del descampat, i els alumnes que hagin sortit per Son Boga aniran al punt de recollida de les Figueres. El alumnes que hagin sortit per les Figueres quedaran allà mateix. 9. si el passadís d’infantil està ple de fum, sortiran totes les aules als patis petits. 10.no es pot utilitzar l’ascensor en cap cas. 11.el mestre és l’únic responsable de conduir als alumnes per les rutes establertes. 12.es procurarà per part del personal no tenir comportaments de precipitació o nerviosisme, ja que es podrien transmetre als alumnes. 13.hi haurà tres punts de trobada 14.quan s’arribi al punt de trobada els alumnes s’han de mantenir en grups. El professor realitzarà un nou recompte amb les llistes i esperarà el recompte final. 15.una vegada acabat l’exercici d’evacuació, l’equip coordinador inspeccionarà el centre per detectar possibles anomalies o desperfectes. 3
  4. 4. 16.el coordinador general realitzarà el recompte final i donarà per conclosa l’evacuació. INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PELS ALUMNES 1. Cada grup d’alumnes ha d’actuar d’acord amb les indicacions del seu mestre i no seguir iniciatives pròpies. 2. En sentir l’AVÍS D’EVACUACIÓ, els alumnes faran el següent: • No s’han de dur objectes personals en l’evacuació, per evitar obstacles i retrassos. • Els alumnes que en sonar l’avís es trobin en els banys o locals annexes de la mateixa planta, s’han d’incorporar ràpidament al seu grup. 3. Quan sentin l’ORDRE D’EVACUACIÓ, i seguint les indicacions del mestre, iniciaran l’evacuació: • Els moviments es realitzaran ràpidament, però sense córrer ni atropellar o empènyer els altres. • Cap alumne s’aturarà devora les portes de la sortida • L’exercici s’haurà de fer en silenci i estant atents a les indicacions del mestre. • S’actuarà amb ordre i ajudant-se mútuament, per evitar atropellaments o mals, ajudant els que tenguin més dificultats o ferides. • S’ha de respectar el mobiliari i equipament escolar. • En el cas que a les vies de sortida existeixi algun obstacle, serà apartat de forma que no provoqui caigudes de les persones o deteriorament de l’objecte (sempre que sigui possible). • En cap cas els alumnes poden tornar enrere durant l’evacuació. 4. quan es trobin al punt d’encontre, els alumnes es mantindran agrupats per facilitar al mestre el seu recompte i control. 4

×