Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ยุโรป

2 921 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ยุโรป

 1. 1. 5<br />
 2. 2. 4<br />
 3. 3. 3<br />
 4. 4. 2<br />
 5. 5. 1<br />
 6. 6. ยินดีต้อนรับ........เข้าสู่<br />“ทวีปยุโรป”<br />
 7. 7. เมนูบทเรียน<br />ลักษณะภูมิอากาศ<br />ลักษณะทางกายภาพ<br />ลักษณะเศรษฐกิจ<br />ลักษณะประชากร<br />สังคมและวัฒนธรรม<br />ประเทศในยุโรป<br />
 8. 8. ทวีปยุโรป<br />ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเซียยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาอูราลและทะเลแคสเปียน<br />
 9. 9. ลักษณะทางกายภาพ<br />ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลียแต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,466,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก<br />
 10. 10. ลักษณะทางกายภาพ<br />ทวีป ยุโรปมีเนื้อที่ 9.94 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่เกือบจะเล็กที่สุดถัดจากทวีปออสเตรเลีย และมีขนาดเล็กกว่าทวีปเอเซียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดถึง 4 1/2 เท่า<br />
 11. 11. ลักษณะทางกายภาพ<br />ทวีป ยุโรปเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ บริเวณใต้สุดของทวีปอยู่ในแนวเดียวกับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของ ประเทศญี่ปุ่น อาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรปมีดังนี้ คือ<br />
 12. 12. ลักษณะภูมิอากาศ<br />
 13. 13. ลักษณะเศรษฐกิจ<br />
 14. 14. ลักษณะประชากร<br />

×