Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

σεναριο λογοτεχν γιατι μακλης β γυμν

2 364 vues

Publié le

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΜΑΓΚΛΗ

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

σεναριο λογοτεχν γιατι μακλης β γυμν

 1. 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Ταυτότητα του σεναρίου  Τίτλος σεναρίου: “Δοκιμάζοντας απαντήσεις στο «Γιατί;» του Γιάννη Μαγκλή” (μια διαθεματική και διερευνητική διδακτική παρέμβαση για τον παραλογισμό του πολέμου με αφορμή το διήγημα του Γ. Μαγκλή).  Δημιουργός σεναρίου: Χαβαλές Νίκος (ΠΕΟ2 – Φιλόλογος)  Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία  Διδακτική Ενότητα: Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς είναι διδακτική προσέγγιση του κειμένου «Γιατί;» του Γ. Μαγκλή, της ενότητας «Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας».  Τάξη: Β΄ Γυμνασίου, Τμήμα: Β2 Αριθμός μαθητών:22  Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ν. Λογοτεχνία, Ν. Γλώσσα (θα ζητηθεί από τους μαθητές πύκνωση και παραγωγή λόγου), Πληροφορική (οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν word, power point, wordle, φυλλομετρητή, εφαρμογή ηλεκτρονικής αφίσας), Καλλιτεχνικά (οι ομάδες θα αναζητήσουν εικαστικό υλικό που θα διανθίσει τις εργασίες τους, θα διαμορφώσουν μία αφίσα με αντιπολεμικό περιεχόμενο, θα σχολιάσουν ζωγραφικούς πίνακες), Μουσική (οι μαθητές θα ακούσουν και θα συγκεντρώσουν αντιπολεμικά τραγούδια).  Χρονική διάρκεια: 4 ώρες  Χώρος εφαρμογής: Εργαστήριο Πληροφορικής  Προϋποθέσεις υλοποίησης: ✔ Διαθέσιμο εργαστήριο πληροφορικής ✔ Εξοικείωση εκπαιδευτικού – μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας ✔ Εξοικείωση εκπαιδευτικού – μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση επεξεργαστή κειμένου, τη δημιουργία παρουσιάσεων, συννεφόλεξου και ηλεκτρονικής αφίσας ✔ Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα 2. Σύντομη περιγραφή του σεναρίου Το διδακτικό αυτό σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία» τόσο όσον αφορά τα μέσα και τη μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται
 2. 2. κατά την υλοποίησή του όσο και τους στόχους τους οποίους υπηρετεί. Το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης Οι μαθητές προσεγγίζοντας το ανθρωποκεντρικό έργο του Γ. Μαγκλή, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τις έννοιες “ειρήνη” - “πόλεμος” και με τη συνδρομή των ΤΠΕ, ερχόμενοι σε επαφή με ποικίλες μορφές τέχνης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν τις πηγές πρόσληψης γνώσης, εμπειρίας και αφύπνισης, κινούμενοι στο χώρο της λογοτεχνίας. Έτσι, θα ευαισθητοποιηθούν απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου και θα γίνουν δέκτες των φιλειρηνικών και ανθρωπιστικών μηνυμάτων του διηγήματος. Οι διδακτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στα φύλλα εργασίας συνδυάζουν αναζήτηση στο διαδίκτυο και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, αποσκοπώντας στο να γνωρίσουν οι μαθητές στρατηγικές διερευνητικής και διαθεματικής προσέγγισης του περιεχομένου ενός λογοτεχνικού κειμένου. Με την αξιοποίηση της δυναμικής των ομάδων προάγεται η συνεργατική παραγωγή κειμένων με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο και υποβοηθά τους μαθητές με σαφείς οδηγίες χωρίς να παρέχει έτοιμες λύσεις. Στο κέντρο της διδασκαλίας επιδιώκεται να τοποθετηθούν οι μαθητές οι οποίοι αξιολογούν τα δεδομένα και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ομάδας τους. 3. Σκεπτικό - Στόχοι Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές προσεγγίζουν το συγκεκριμένο κείμενο και τον δημιουργό μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία. Η αναζήτηση, η επιλογή και η αξιολόγηση της πληροφορίας μέσα από την παραγωγή λόγου, η διαδραστική επικοινωνία και η ανατροφοδότηση στην ομάδα αποτελούν βασικούς άξονες της διδασκαλίας που υλοποιούνται μέσα από τη χρήση γενικών εργαλείων των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση των μαθητών με πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις που προέρχονται από την ομάδα και προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ανακαλυπτική πορεία μάθησης. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές καθίστανται ικανοί να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε καίρια ζητήματα της ατομικής και συλλογικής ζωής, που στην περίπτωσή μας αφορούν τον αγώνα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης και του ανθρωπισμού.
 3. 3. Με τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, εκτός των παραπάνω, επιδιώκεται να κατακτηθούν από τους μαθητές οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι : ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Να γνωρίσουν οι μαθητές τον συγγραφέα (βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία) μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του έργου του με ανθρωπιστικά και αντιπολεμικά χαρακτηριστικά.  Να κατανοήσουν τις ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου και να διαπιστώσουν την αποκτήνωση την οποία υφίσταται ο άνθρωπος όταν κυριαρχεί το ένστικτο της επιβίωσης.  Να διεισδύσουν στην ψυχολογία και στα συναισθήματα όσων συμμετέχουν σε μια εμπόλεμη διαδικασία.  Να εμπεδώσουν το μήνυμα της ανάγκης για φιλειρηνική συνύπαρξη και αλληλεγγύη των λαών.  Να αξιοποιήσουν κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία για την κατανόηση του διηγήματος και να εντοπίσουν θεματικές ομοιότητες ανάμεσα στο κείμενο του Μαγκλή και σε άλλα έργα της αντιπολεμικής λογοτεχνίας.  Να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου με τρόπο δημιουργικό.  Να αντιληφθούν τη στενή σχέση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης (ζωγραφική, μουσική). ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Να ενεργοποιηθούν οι μαθητές κριτικά αξιοποιώντας παράλληλα εναλλακτικές πηγές γνώσης.  Να αναπτύξουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, να καλλιεργήσουν την ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες.  Να μπορούν βιωματικά, μέσω της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, να συνθέτουν μια εργασία.  Να προσεγγίσουν διαθεματικά – διεπιστημονικά τα μηνύματα του λογοτεχνικού κειμένου.  Να οικοδομήσουν από μόνοι τους τη γνώση με το ρόλο του καθηγητή να είναι απλά καθοδηγητικός.  Μέσα από την εμπειρία της συνεργατικής μάθησης να εκτιμήσουν οι μαθητές τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας και να αναπτύξουν πνεύμα υπευθυνότητας που θα τους χαρακτηρίζει τόσο στη σχολική όσο και στην εξωσχολική ζωή.  Να μάθουν να ασκούνται σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις της ομάδας, των άλλων ομάδων και του εκπαιδευτικού. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνολογία της πληροφορικής και να ασκηθούν σε δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
 4. 4.  Να αναπτύξουν την ικανότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητών.  Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.  Να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα πολυτροπικά και να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου για τη συνεργατική παραγωγή λόγου (Word).  Να ασκηθούν στη δημιουργία λογισμικού Προβολής Παρουσιάσεων (Power -point).  Να μάθουν να κατασκευάζουν Συννεφόλεξο (Wordle) και ηλεκτρονική αφίσα.  Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγιση και την αισθητική απόλαυση του κειμένου. 4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης Μεθοδολογία –θεωρητικό πλαίσιο Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση έχει ως θεωρητικό πλαίσιο σύγχρονες θεωρίες μάθησης, που προτείνουν την υποχώρηση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου μάθησης και προτάσσουν την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιούνται οι παρακάτω θεωρίες μάθησης :  Η διερευνητική – ανακαλυπτική - βιωματική μάθηση (Bruner), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές αποκτούν την ώθηση έτσι ώστε να μαθαίνουν να χειρίζονται το περιβάλλον τους ενεργητικά και να ικανοποιούνται από αυτό έχοντας επιλύσει προβλήματα μόνοι τους. Στόχος της διερευνητικής μάθησης σύμφωνα με τον Bruner είναι να παρακινήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που κατέχουν για να λύνουν προβλήματα.  Η εποικοδομιστική θεωρία (Piaget) κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν νέες γνώσεις, δομημένες πάνω στις ήδη υπάρχουσες, βασιζόμενοι σε προσωπικά ευρήματα. Σε αυτό βοηθάει η χρήση του διαδικτύου, που θα αποτελέσει γόνιμο περιβάλλον εύρεσης πληροφοριών τις οποίες οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν δημιουργικά.  Η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης (Vygotsky), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές κατακτούν τη γνώση μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  Η κατευθυνόμενη σε ένα βαθμό απόκτηση νέων γνώσεων μέσα από συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες.
 5. 5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Το παρόν σενάριο διδασκαλίας εδράζεται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου και ακολουθεί τις αρχές των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθώς και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ενότητα κρίνεται κατάλληλη για :  ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία ενός αξιόλογου έργου  ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη λογοτεχνία μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για μία μορφή τέχνης η οποία έχει σημαντική θέση στη ζωή μας, γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας  διεύρυνση των ορίων της προσωπικής εμπειρίας και της ευαισθησίας των μαθητών μέσα από την μελέτη και την κατανόηση του κειμένου, ποικίλων πηγών και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού  διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση, να αναπτύσσουν τις αισθητικές αντιλήψεις τους, να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε βασικά ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής και να διαμορφώνουν επιλεκτικά και υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις  ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου  αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (όπως της ομαδοσυνεργατικής)  αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα  σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης (ζωγραφική, μουσική). Μέθοδος διδασκαλίας Ως μέθοδος διδασκαλίας επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική, μέσω της οποίας οι μαθητές  συνεργάζονται προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να τις επεξεργαστούν, να τις μοιραστούν με τους συμμαθητές τους και να οικοδομήσουν νέα γνώση  ανταλλάσουν απόψεις και επαναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους  αναλαμβάνουν ρόλους που αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους  καλλιεργούν την έννοια της ευθύνης για την παραγωγή συλλογικού αποτελέσματος και την αξιολογική ικανότητά
 6. 6. τους μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Ρόλος εκπαιδευτικού – Ρόλος μαθητών  Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός υπερβαίνει το ρόλο του διεκπεραιωτή του Αναλυτικού προγράμματος, οργανώνει το διδακτικό υλικό, σχεδιάζει δράσεις και τις προσαρμόζει στους διδακτικούς στόχους. Στη φάση των δραστηριοτήτων, συμβουλεύει και ενθαρρύνει τους μαθητές να υπερβούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στη διάρκεια των εργασιών τους, ενισχύει την αυτενέργεια και την ενεργητικότητά τους και τους ωθεί σε μια ανακαλυπτική και οικοδομιστική πορεία μάθησης. Τέλος, συντονίζει την παρουσίαση των εργασιών και προβαίνει σε διαδικασίες αξιολόγησης του παραγόμενου αποτελέσματος. Γενικότερα, ο ρόλος του διδάσκοντα είναι συντονιστικός, υποστηρικτικός, εμψυχωτικός, συμβουλευτικός και καθοδηγητικός (αλλά σε φθίνουσα πορεία η καθοδήγηση).  Οι μαθητές χωρίζονται από το διδάσκοντα σε ομάδες αλλά σε καθεμία από αυτές συμμετέχουν άτομα κλιμακούμενης γνωστικής επίδοσης. Βέβαια, μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι το ρόλο που θα αναλάβουν μέσα στην ομάδα (γραμματέας, συντονιστής, χειριστής, παρουσιαστής). Στη συνέχεια, λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, αναλύουν το υλικό των εργασιών τους, αξιολογούν, συνθέτουν και προκύπτει το παραγόμενο αποτέλεσμα ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ως απόρροια συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας. Εργαλεία (Έντυπα και ηλεκτρονικά):  Σχολικό εγχειρίδιο (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου)  Φύλλα εργασίας (ηλεκτρονικά και έντυπα)  Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου (Microsoft Word)  Λογισμικό Παρουσιάσεων (PowerPoint)  Λογισμικό για την δημιουργία συννεφόλεξου (Wordle)  Λογισμικό για τη δημιουργία ηλεκτρονικής αφίσας (Padlet)  Βιντεοπροβολέας  Φυλλομετρητής διαδικτύου (internet browser)  Συσκευή φορητής μνήμης Διευθύνσεις περιήγησης στο διαδίκτυο  www.ekebi.gr  http://el.wikipedia.org  https://www.google.gr  http://ebooks.edu.gr
 7. 7.  http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  http://www.onalert.gr/stories/Manoyla_thelo_na_gyriso_spiti _edo_mas_skotonoyn_Sygklonistikes_martyries_Sobietikon_a po_to_Afganistan/3397  https://www.youtube.com  http://www.dinfo.gr  http://www.gnomikologikon.gr  http://www.stixoi.info  https://el.padlet.com/  http://www.wordle.net/  http://users.sch.gr/marianezi/e- learning/war%20and%20art.htm Οργάνωση της τάξης Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4-5 ατόμων, με ανομοιογένεια ως προς τις μαθητικές τους επιδόσεις αλλά και ανάλογα με τις προτιμήσεις τους (ως ένα βαθμό τουλάχιστον). Οι μοναδικοί περιορισμοί είναι να υπάρχει ένα τουλάχιστον μέλος σε κάθε ομάδα που θα έχει την εμπειρία χειρισμού του υπολογιστή και μια σχετική άνεση στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word) και προβολής παρουσίασης (Power-point). Στη φάση αυτή ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές, χωρίς να παρεμβαίνει, να αναλάβουν ρόλους στα πλαίσια της ομάδας τους, οι οποίοι μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  Σε εκείνον του χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Σε εκείνον του αναγνώστη - συντονιστή – εμψυχωτή της διαδικασίας που ενθαρρύνει και κρατά το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας στο θέμα που επεξεργάζονται, μεριμνώντας και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων της ομάδας.  Σε εκείνον του γραμματέα της ομάδας που αναλαμβάνει να κρατά σημειώσεις, να συνδυάζει και να συνθέτει με τη βοήθεια και των υπολοίπων μελών.  Σε εκείνον του παρουσιαστή των αποτελεσμάτων της διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας της ομάδας στην ολομέλεια. Οι παραπάνω ρόλοι θα μπορούν να εναλλάσσονται κατόπιν καλής συνεννόησης και κατά το δυνατόν στις διαφορετικές φάσεις διεξαγωγής της εργασίας τους στο εργαστήριο Πληροφορικής. Πορεία διδασκαλίας και κατανομή χρόνου Α΄ Φάση (1 ώρα στο εργαστήριο)  Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και ανάληψη ρόλων. (10 λεπτά)
 8. 8.  Ανακοινώνεται στους μαθητές ο διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί με τη χρήση των ΤΠΕ και οι στόχοι της. Δίνονται απαραίτητες διευκρινίσεις για την οργάνωση και το περιεχόμενο της διδακτικής πρότασης και παρουσιάζεται συνοπτικά ο χρόνος, ο χώρος και η μέθοδος υλοποίησής της. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται στους μαθητές ο καθοριστικός τους ρόλος στην πραγματοποίηση της πρότασης αυτής, καθώς και το ότι, κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ομάδες, κάθε μέλος έχει την ευθύνη:  Να συνεισφέρει στη διεκπεραίωση της εργασίας που έχει ανατεθεί στην ομάδα.  Να ακούει προσεκτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών.  Να διατυπώνει τις απόψεις του με επιχειρήματα.  Δημιουργούνται κίνητρα, με την ένταξη των δραστηριοτήτων των ομάδων στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας συνθετικής παρουσίασης που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης για το συγκεκριμένο μάθημα που θα έχει προηγουμένως δημιουργηθεί από τον καθηγητή.  Διευκρινίζεται ο συντονιστικός και υποστηρικτικός ρόλος του διδάσκοντος σε όλη της διάρκεια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης. Δεν πρόκειται να μεταβιβάσει τη γνώση στους μαθητές, αλλά θα έχει έναν συντονιστικό – συμβουλευτικό – εμψυχωτικό - διακριτικό ρόλο ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση στην ουσία αυτενεργώντας.  Γνωστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής κάθε μέλους αλλά και κάθε ομάδας σε κάθε φάση της διαδικασίας και κυρίως κατά την τελική φάση. (10 λεπτά)  Αφόρμηση: ο διδάσκων με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα προβάλλει αρχικά ένα βίντεο 1 λεπτού σχετικό με τον πόλεμο, καθώς επίσης και χαρακτηριστικές εικόνες ως προς το θέμα (2 λεπτά) και οι μαθητές εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα και διατυπώνουν τις προσδοκίες τους από ένα διήγημα στο οποίο ο συγγραφέας του έδωσε τον τίτλο “Γιατί;” (5 λεπτά).  Μετά απ’ αυτό γίνεται η ανάγνωση του διηγήματος (7 λεπτά) και μία σύντομη παρουσίαση των βασικών θεμάτων του από τον διδάσκοντα (αντιπολεμικό μήνυμα, αντίθεση φύσης – πολέμου, κοινά στοιχεία των 2 στρατιωτών, συναισθηματικές εναλλαγές του κεντρικού ήρωα και η τραγικότητά του) προς εξοικείωση των μαθητών με αυτά, ώστε στη συνέχεια, έχοντας τη γενική ιδέα, να ασχοληθούν με τις επιμέρους εργασίες τους (10 λεπτά).  Στο τέλος της πρώτης φάσης δίνονται ως εργασίες για το σπίτι σε όλες τις ομάδες η σύνταξη της περίληψης του διηγήματος σε 120 λέξεις περίπου και ο σχολιασμός της επιλογής του τίτλου του από τον συγγραφέα του, συσχετίζοντας τον με το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει το κείμενό του.
 9. 9. Β΄ Φάση (2 συνεχόμενες ώρες στο εργαστήριο) Οι μαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο της πληροφορικής και καταλαμβάνουν τις θέσεις τους, ως ομάδες, μπροστά στους 5 σταθμούς εργασίας. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή κάθε ομάδας υπάρχει και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας της, διαφορετικό για κάθε ομάδα, το οποίο δίνεται και σε έντυπη μορφή, για μεγαλύτερη διευκόλυνση των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν όσα τους ζητούνται στο φύλλο εργασίας τους. Στο τέλος συμπληρώνουν και το φύλλο αξιολόγησης της ομάδας τους (σε έντυπη μορφή). Πιο συγκεκριμένα:  Η ομάδα Α΄, “Οι λογοτέχνες μέσα από το έργο”, παρουσιάζει τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής και του έργου του Γ. Μαγκλή και καταγράφει τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διηγήματος, αιτιολογώντας και την ένταξη του κειμένου στο είδος αυτό.  Η ομάδα Β΄, “Οι λογοτέχνες μέσα από τα κείμενα”, συγκρίνει το κείμενο με άλλα λογοτεχνικά έργα (ως προς τον ανθρωπιστικό-αντιπολεμικό του χαρακτήρα, ως προς την επιλογή της αοριστίας του τόπου, του χρόνου και των προσώπων και ως προς τις ενέργειες του πρωταγωνιστή)  Η ομάδα Γ΄, “Οι ψυχολόγοι”, μέσω μιας μαρτυρίας ενός αληθινού πολεμιστή και της σύγκρισής του με τον πρωταγωνιστή του κειμένου σχολιάζει την αποκτήνωση που προκαλεί ο πόλεμος αλλά και την ύπαρξη ενοχικών συμπλεγμάτων και παρουσιάζει τις τραγικές συνέπειες του πολέμου σε πολυτροπικό κείμενο.  Η ομάδα Δ΄, “Οι ειρηνιστές”, αναζητά τα στοιχεία που ενώνουν τους αντίπαλους στρατιώτες με αφορμή μελοποιημένο ποίημα του Ρίτσου, διαμορφώνει ένα πολυτροπικό κείμενο για τον παραλογισμό του πολέμου και δημιουργεί μια ηλεκτρονική αφίσα αντιπολεμικού περιεχομένου.  Η ομάδα Ε΄, “Οι καλλιτέχνες”, προσεγγίζει τον πόλεμο μέσα από ένα ζωγραφικό πίνακα, ανθολογεί τραγούδια – βιβλία – ταινίες αντιπολεμικού περιεχομένου και δημιουργεί ένα συννεφόλεξο που αποτυπώνει τις σκέψεις των μαθητών του τμήματος για τον πόλεμο. Οι μαθητές αναζητούν, ερευνούν, συλλέγουν το υλικό που τους ζητήθηκε, το επεξεργάζονται και προχωρούν στη δημιουργική του αξιοποίηση με τις οδηγίες των φύλλων εργασίας. Μέχρι την οριστικοποίηση της τελικής μορφής των κειμένων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα παραγωγής, διόρθωσης και αποθήκευσης πολλαπλών δοκιμών, συνειδητοποιώντας έτσι το δυναμικό χαρακτήρα της παραγωγής ψηφιακού λόγου.
 10. 10. Στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας αυτής της φάσης η κάθε ομάδα έχει φροντίσει να αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας το σύνολο της εργασίας της και να την έχει παραδώσει στον διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή αποθήκευσης (memory stick). Ως εργασία για το σπίτι προτείνεται η “ανάληψη συγγραφικής δράσης” και πιο συγκεκριμένα η σύνταξη μιας “δικής της συνέχειας” του διηγήματος από κάθε ομάδα, ενός διαφορετικού τέλους από αυτό του συγγραφέα, ώστε να δοθεί μια διαφορετική εξέλιξη στο κείμενο. Φάση Γ΄ (1 ώρα στο εργαστήριο)  Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της στην ολομέλεια και οι μαθητές διατυπώνουν σκέψεις ή προβληματισμούς εφόσον το επιθυμούν.  Επιπλέον, σ’ αυτή τη φάση τα μέλη της κάθε ομάδας συμπληρώνουν τα φύλλα ετεροαξιολόγησης που τους έχει μοιράσει ο διδάσκων. 5. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α΄ - “Οι λογοτέχνες μέσα από το έργο”) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1……………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………….. 1. Με τη βοήθεια των παρακάτω ιστοσελίδων:  www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=46 1&t=257  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE %BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B 3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82  https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B1%CE%B 3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9% CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&newwindow=1 &tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=v9_TVOaHBIPzUJ Wrg9AF&ved=0CC0QsAQ&biw=1366&bih=667 να συγκεντρώσετε τους βασικούς σταθμούς της ζωής και του έργου του Γ. Μαγκλή και να τους παρουσιάσετε σε PowerPoint, προσθέτοντας και φωτογραφίες του λογοτέχνη.
 11. 11. 2. α) Το κείμενο που διαβάσατε ανήκει στο λογοτεχνικό είδος του διηγήματος. Επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο και δώστε τη σημασία του λογοτεχνικού αυτού όρου. http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html (Θα ακολουθήσετε την εξής σειρά: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ-ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ) β) Με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- A111/683/4522,20474/ (θα ανατρέξετε στο σχετικό λήμμα για το διήγημα) να γράψετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διηγήματος και να αιτιολογήσετε την ένταξη του κειμένου του βιβλίου σας στο λογοτεχνικό αυτό είδος. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν σε έγγραφο του word. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Β - “Οι λογοτέχνες μέσα από τα κείμενα”) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1……………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………….. 5........................................................................... 1. Στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229 /1692,5420/extras/texts/indexj_2_parallilo_keimeno_3.html διαβάστε το απόσπασμα «Είμαι νέος… Και τι θ’ απογίνουμε εμείς;» από το μυθιστόρημα «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Το απόσπασμα κρίνεται βαθύτατα αντιπολεμικό και ανθρωπιστικό, όπως και το διήγημα του Μαγκλή. Να δικαιολογήσετε αυτόν τον χαρακτηρισμό με αναφορές-χωρία από τα αντίστοιχα κείμενα. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν σε μορφή παρουσίασης PowerPoint. 2. Στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- C131/595/3929,17351/ αναζητήστε και διαβάστε το διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη «Το ποτάμι». Τόσο ο Σαμαράκης όσο και ο Μαγκλής δεν καθορίζουν τον τόπο και το χρόνο των γεγονότων ούτε δίδουν τα ονόματα των προσώπων και την εθνικότητά τους. Τι νομίζετε ότι θέλουν να πετύχουν με αυτή τους την επιλογή; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους δύο κεντρικούς ήρωες
 12. 12. των δύο διηγημάτων, του Γ. Μαγκλή και του Α. Σαμαράκη; Οι απαντήσεις σας θα δοθούν σε έγγραφο του word. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Γ - “Οι ψυχολόγοι”) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1……………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………….. 5.......................................................................... 1. Διαβάστε την μαρτυρία στρατιώτη του Σοβιετικού πεζικού στην ιστοσελίδα http://www.onalert.gr/stories/Manoyla_thelo_na_gyriso_spiti _edo_mas_skotonoyn_Sygklonistikes_martyries_Sobietikon_ apo_to_Afganistan/3397 α) Στη μαρτυρία του στρατιώτη διατυπώνεται η θέση «Ύστερα από δύο εβδομάδες δεν απομένει τίποτε από αυτό που κάποτε ήσουν. Το μόνο που αναγνωρίζεις είναι το όνομα σου… Δεν ήμουν εγώ, ήμουν κάποιος άλλος. Εγώ που μεγάλωσα παίζοντας κιθάρα, τώρα πυροβολούσα και δεν λυπόμουν κανένα.» Στο διήγημα του Μαγκλή λέγεται ότι «Μα ο νέος στρατιώτης ξέχασε μονομιάς το Θεό. Έχασε τον άνθρωπο, πίεσε τη σκαντάλη και η σφαίρα γλίστρησε από την κάνη και χτύπησε κατάστηθα τον οχτρό.» Με βάση τα παραπάνω αποσπάσματα να προσδιορίσετε τι είναι αυτό που κάνει τους στρατιώτες να πυροβολήσουν τους αντιπάλους τους χωρίς κανένα ενδοιασμό. β) Ο στρατιώτης της μαρτυρίας δεν λυπόταν όταν πυροβολούσε. Ισχύει το ίδιο στον στρατιώτη του Μαγκλή; Να περιγράψετε τη μεταβολή της ψυχικής του κατάστασης από τη στιγμή που πυροβόλησε μέχρι τη στιγμή που είδε τον εχθρό του νεκρό. Να γράψετε τις απαντήσεις σας σε έγγραφο του Word. 2. Παρακολουθήστε τα 2 βίντεο για τις συνέπειες του πολέμου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.dinfo.gr/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA% CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE% B9%CE%BA%CF%8C- %CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-
 13. 13. %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE %B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9- %CF%84%CE%B9/ https://www.youtube.com/watch?v=CgjBsVfbquI Με αφορμή τα βίντεο αυτά, γράψτε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων σε έγγραφο του Word για τις τραγικές συνέπειες του πολέμου. Ενσωματώστε στο κείμενό σας 4 εικόνες σχετικές με τον πόλεμο που θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%B A%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9 %CE%B1+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC% CE%BF&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa= X&ei=HCPZVLaGKcH6UNSEgoAB&ved=0CCAQsAQ&biw=1366 &bih=624 και κάτω από τις εικόνες αντιγράψτε σχετικά με το θέμα γνωμικά που θα αντλήσετε από την ιστοσελίδα http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=1700 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Δ - “Οι ειρηνιστές”) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1)……………………………………………………………………………………….. 2)……………………………………………………………………………………….. 3)……………………………………………………………………………………….. 4)……………………………………………………………………………………….. 1) Αφού ακούσετε το «Αν όλα τα παιδιά της γης» από τον Λουκιανό Κηλαηδόνη σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=XqngucSh3qs επικολλήστε τους στίχους από τη διεύθυνση http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id= 40678 και παρουσιάστε σε ένα έγγραφο word τα χαρακτηριστικά της Γης που οραματίζεται ο ποιητής. Στη συνέχεια αναζητήστε στο διήγημα του Μαγκλή τα στοιχεία που ενώνουν τους δύο στρατιώτες που ανήκουν σε διαφορετικά στρατόπεδα. 2) Στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corp ora/pi/content.html?t=3,3186 διαβάστε το απόσπασμα από το «Ένα ημερολόγιο από το Σεράγεβο» της Ζλάτα Φιλίποβιτς και με αφορμή το περιεχόμενό του γράψτε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων με θέμα «Ο παραλογισμός του πολέμου» σε έγγραφο Word. Διανθίστε το κείμενό σας με αντιπολεμικές αφίσες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα
 14. 14. https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE %B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE %BA%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CE %B5%CF%82&newwindow=1&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo= u&source=univ&sa=X&ei=VTnbVNO9A8bnUtjDgcgD&ved=0CCAQsA Q 3) Με τη βοήθεια της εφαρμογής Padlet να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική αφίσα με αντιπολεμικό περιεχόμενο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Ε΄ - “Οι καλλιτέχνες”) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1)……………………………………………………………………………………….. 2)……………………………………………………………………………………….. 3)……………………………………………………………………………………….. 4)……………………………………………………………………………………….. 1. Να μελετήσετε τον ζωγραφικό πίνακα «Το πρόσωπο του πολέμου» του Σαλβαδόρ Νταλί. Ο Νταλί, ενώ βρίσκεται στην Αμερική, επηρεάζεται από τον Ισπανικό εμφύλιο και λίγο πριν ξεκινήσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προσπαθεί μέσα από το έργο του να υπογραμμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των πολέμων. Πώς το πετυχαίνει αυτό; Ποια συναισθήματα αναδύονται από τον πίνακα; Οι απαντήσεις σας θα δοθούν σε έγγραφο word, στο οποίο θα επικολλήσετε και τον ζωγραφικό πίνακα. 2. Με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google στη διεύθυνση www.google.gr συγκεντρώστε – ανθολογήστε τραγούδια, βιβλία και ταινίες αντιπολεμικού περιεχομένου, δημιουργήστε με βάση αυτά ένα πολυτροπικό κείμενο και παρουσιάστε το σε πρόγραμμα PowerPoint. 3. Ο γραμματέας της ομάδας σας θα περάσει από όλες τις άλλες ομάδες και θα καταγράψει από το κάθε μέλος τους από δύο λέξεις που αυθόρμητα τους έρχονται όταν ακούν την λέξη «πόλεμος». Το ίδιο θα γίνει και στο εσωτερικό της δικής σας ομάδας. Στη συνέχεια, στη διεύθυνση http://www.wordle.net/ κλικάρετε στη λέξη create και στο πλαίσιο Paste in a bunch of text πληκτρολογήστε τις λέξεις που συγκεντρώσατε. Κλικάρετε στο Go και οι λέξεις που επαναλαμβάνονται πιο συχνά διακρίνονται ως πιο μεγάλες και έντονες από τις άλλες. Μπορείτε να μορφοποιήσετε το αποτέλεσμα αλλάζοντας τη γραμματοσειρά (Font), την κατεύθυνση του κειμένου (Layout)
 15. 15. και τα χρώματα (Colour). Έπειτα, εισάγετε το Wordle, πατώντας στο πληκτρολόγιό σας το κουμπί PrintScreen και μετά επικόλληση σε ένα έγγραφο Word. Παίρνοντας λέξεις από το Wordle, δημιουργήστε ένα αντιπολεμικό ποίημα (μιας στροφής), το οποίο θα το γράψετε κάτω από το Συννεφόλεξο. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ α) Μείνατε ικανοποιημένοι από τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της ομάδας σας (τα μέλη δεν συμφωνούσαν/ είχαν κάποιες διαφωνίες/ συμφωνούσαν και εργάζονταν με καλή διάθεση/ εργάζονταν ήρεμα και με ικανοποίηση για το αποτέλεσμά τους); β) Είναι, κατά τη γνώμη σας, οι εργασίες σας άρτιες και πλήρεις ως προς το περιεχόμενο, την έκφραση και τη δομή (περιεχόμενο πολύ καλό ή επαρκές ή φτωχό ή ανεπαρκές/ απαντήσεις με ή χωρίς ορθογραφικά και συντακτικά λάθη/ κείμενο με αλληλουχία και συνοχή ή όχι); γ) Τελειώσατε την εργασία σας στον προβλεπόμενο χρόνο (η ομάδα δεν ολοκλήρωσε / καθυστέρησε λίγο/ τελείωσε ακριβώς στη λήξη του χρόνου/ τελείωσε πριν τη λήξη της διαδικασίας); δ) Αξιοποιήθηκαν από την Ομάδα σας επαρκώς οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας; ε) Ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσα η διδακτική προσέγγιση με την χρήση των νέων τεχνολογιών; στ) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου; ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ α) Πώς κρίνετε την εργασία της Ομάδας (Α΄ - Ε΄) ως προς την συγκέντρωση - οργάνωση των πληροφοριών (ανεπαρκής/ μέτρια/ καλή/ πολύ καλή) και ως προς τον τρόπο έκφρασής τους (προβληματική έκφραση/ μέτρια έκφραση/ καλή έκφραση/ δημιουργική έκφραση); β) Κρίνετε επιτυχημένη την παρουσίαση της εργασίας της Ομάδας (Α΄ - Ε΄) στην ολομέλεια της τάξης; γ) Ποια θεωρείτε ως πλεονεκτήματα και ποια ως μειονεκτήματα των ψηφιακών κειμένων της Ομάδας (Α΄ - Ε΄);
 16. 16. 7. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ  Οι εργασίες των μαθητών θα μπορούσαν να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.  Σε σχολική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης (21 Σεπτεμβρίου) ή σε συνδυασμό με τη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου θα ήταν δυνατό να παρουσιασθούν οι εργασίες των μαθητών με καλεσμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Την εκδήλωση θα μπορούσε να συνοδεύσει έκθεση ζωγραφικής των μαθητών με αντιπολεμικό περιεχόμενο.  Οργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδας σχετικής με την ειρήνη και τον πόλεμο. 8. ΚΡΙΤΙΚΗ Οι μαθητές συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου με μεγάλο ενθουσιασμό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαφορετική μεθοδολογία στην προσέγγιση του κειμένου, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η αυτονομία στην επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, η αποκοπή σε μεγάλο βαθμό από το σχολικό βιβλίο, η επαφή με ποικίλα λογισμικά των νέων τεχνολογιών και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ήταν οι κυριότεροι παράγοντες κινητοποίησης του ενδιαφέροντος και πρόκλησης του ενθουσιασμού των μαθητών. Η συνεργασία τους στα πλαίσια των ομάδων κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ σημαντικό κρίνεται το γεγονός της ενεργοποίησης και των μαθητών με μαθησιακές αδυναμίες. Ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χρόνος αποδείχθηκε οριακά επαρκής, καθώς αξιοποιήθηκαν και τα διαλείμματα μεταξύ των διδακτικών ωρών, χωρίς όμως οι μαθητές να δυσφορήσουν. Απεναντίας, ομόφωνα ζήτησαν την επανάληψη - εφαρμογή της διαδικασίας και σε άλλα κείμενα της Ν. Λογοτεχνίας, καθώς και την επέκτασή της και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως στο μάθημα της ιστορίας. Δυσκολίες που προέκυψαν με τον υπολογιστή μιας ομάδας («κολλούσε» συχνά) και με μια – δύο ιστοσελίδες που δεν άνοιγαν θεωρούνται αναμενόμενες, οι οποίες όμως με παρεμβάσεις και του διδάσκοντος ξεπεράστηκαν και σε καμιά περίπτωση δεν επηρέασαν το καλό κλίμα που επικρατούσε.

×