Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité
Publicité

Renaissance

 1. 1. Prepared by: CHERRY E. GARCIA Social Studies Teacher Zambales National High School
 2. 2. Nakita mo na ba ang larawan ni “ MONA LISA”? Nabasa mo na rin ba ang kuwentong “ROMEO AND JULIET”? Kilala mo ba ang lumikha sa mga obra maestrang ito? Kung gayon, halina’t simulan na nating linangin at palawakin ang iyong kaalaman ukol sa Renaissance. Pagkatapos ihanda ang iyong sarili sa mga gawain.
 3. 3. Ano ang renaissance? • Ang Renaissance ay nangangahulugang “muling pagsilang” o rebirth. • Maaari itong ilarawan sa dalawang paraan: 1. Bilang kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. 2. Bilang panahon ng transisyon mula sa Middle Ages tungo sa Modern Period o Modernong Panahon
 4. 4. 1. Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. 2. Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intelektuwal. 3. Nag-ambag din ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig. 4. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa tulad ng English, France, Spain, at Portugal. 5. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay-daan sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon.
 5. 5. Ano ang mga ambag ng renaissance sa iba’t – ibang larangan?
 6. 6. SA LARANGAN NG SINING AT PANITIKAN Francesco Petrarch (1304- 1374) • Ang “AMA NG HUMANISMO” • Pinakamahalagang Isinulat nya sa Italyano ang “SONGBOOK”, isang koleksiyon ng mga sonata ng pag- ibig sa pinakamamahal niyang si Laura. Goivanni Boccacio(1313-1375) • Ang kaniyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “DECAMERON”, isang tanyag na koleksiyon na nagtataglay ng isandaang nakatatawang salaysay. William Shakespeare(1564-1616) • Ang “MAKATA NG MGA MAKATA”. Tanyag na manunulat ng Ginintuang Panahon. • Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: JULIUS CAESAR, ROMEO AT JULIET, HAMLET, ANTHONY AT CLEOPATRA AT SCARLET.
 7. 7. Desiderious Erasmus (c.1466-1536) • PRINSIPE NG MGA HUMANISTA • May-akda ng “IN PRAISE OF FOLLY” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at karaniwang tao. Nicollo Machievelli (1469-1527) • Isang diplomatikong manunulat na taga- Florence, Italy • May-akda ng “THE PRINCE”, napapaloob dito ang 2 prinsipyo (1) Ang layunin ay nagbibigay ng matuwid na pamamaraan, (2) Wasto ang nilikha ng lakas Miguel de Cervantes(1547-1616) • Isinulat niya ang nobelang “DON QUIXOTE DE LA MANCHA,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.
 8. 8. Michaelangelo Bounarotti (1475-1564) • Pinakasikat na iskultor ng Renaissance • Una niyang obra ay ang estatwa ni David, pinakabantog niyang likha ang PIETA, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng kaniyang krusipiksyon Leonardo da Vinci (1452-1519) • Ang hindi makakalimutang obra niyang “HULING HAPUNAN” (THE LAST SUPPER), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kaniyang labindalawang disipulo • Isang henyong maraming nalalaman sa iba’t ibang larangan Raphael Santi (1483-1520) • “GANAP NA PINTOR”, “PERPEKTONG PINTOR” • Ilan sa kaniyang tanyag na gawa ang Obra Maestrang “SISTINE MADONNA”, “MADONNA ANG THE CHILD” at “ALBA MADONNA”
 9. 9. Nicolas Copernicus(1473-1543) • Inilahad niya ang TEORYANG HELIOCENTRIC; “ Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.” • Pinasinungalingan nito na ang mundo ang sentro ng sansinukob Galileo Galilei(1564-1642) • Isang astronomo at matematiko • Malaki ang kaniyang naimbentong TELESKOPYO para mapatotohanan ang Teoryang Copernican Sir Isaac Newton(1642-1727) • Ang higante ng siyentipikong Renaissance • Sang- ayon sa kaniyang “BATAS NG UNIVERSAL GRAVITATION,” ang bawat planeta ay may kaniya-kaniyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag- inog.
 10. 10. Ang kababaihan sa renaissance
 11. 11. Iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga unibersidad o pinayagang magsanay ng kanilang propesyon sa Italy . Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa Renaissance. Halimbawa ay sina: Isotta Nogarola ng Verola na may akda ng Dialogue on Adam ang Eve(1451) at Oration on the Life of St. Jerome (1453) Laura Cereta mula sa Brescia na bago mamatay sa gulang na 30 ay isinulong ang isang makabuluhang pagtatanggol sa pag- aaral ng humanistiko para sa kababaihan. Veronica Franco mula sa Venice ay mahalagang personalidad ng Renaissance sa pagsulat ng tula.
 12. 12. Vittoria Colonna mula sa Rome ay mahalagang personalidad ng Renaissance sa pagsulat ng tula. Sa pagpipinta, Sofonisba Anguissola mula Cremona na may likha ng Self-portrait(1554) Artemisia Gentileschi, anak ni Orazio, na nagpinta ng Judith and Her Maidservant with the Head of Holoferness(1625) at Self-portrait as the Allegory of Painting (1630)
 13. 13. Anu-ano ang kontribusyon ng mga kababaihan na nasa larawan? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________.
 14. 14. 1. ISSANARECEN 2. PARTEHCP 3. PPUESR TALS 4. AYTIL 5. AEAEKHSSREP Ayusin ang mga titik upang makabuo ng salita. Magbigay ng ilang paliwanag hinggil sa nabuong salita.
 15. 15. 1. Isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italy. May-akda ng “The Prince.” a. Desiderious Erasmus b. Nicollo Machievelli c. Francesco Petrarch d. Goivanni Boccacio
 16. 16. 2. Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “Songbook”. a. Francesco Petrarch b. Desiderious Erasmus c. Nicollo Machiavelli d. Goivanni Boccacio
 17. 17. 3. Ang “Makata ng mga Makata.” a.William Shakespeare b.Miguel de Cervantes c.Michelangelo Bounarotti d.Raphael Santi
 18. 18. 4. “Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “In Praise of Folly”.. a.Raphael Santi b.Leonardo da Vinci c.Desiderious Erasmus d.Goivanni Boccacio
 19. 19. 5.Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance. a.Michelangelo Bounarotti b.Leonardo da Vinci c.Raphael Santi d.Nicolas Copernicus
 20. 20. 6. “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. a.Leonardo da Vinci b.Raphael Santi c.Michelangelo Bounarotti d.Nicollo Machievelli
 21. 21. 7. Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kaniyang naimbentong teleskopyo para mapatotohanan ang Teoryang Copernican. a.Nicolas Copernicus b.Galileo Galilei c.Sir Isaac Newton d.Leonardo da Vinci
 22. 22. 8. Isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang (100) nakatatawang salaysay. a. In Praise of Folly b. Don Quixote de la Mancha c. Decameron d. Songbook
 23. 23. 9. Aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period. a. In Praise of Folly b. Don Quixote de la Mancha c. Decameron d. Songbook
 24. 24. 10. Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kaniyang labindalawang disipulo. a. Michelangelo Bounarotti b. Leonardo da Vinci c. Raphael Santi d. Nicolas Copernicus
 25. 25. 1. Don Quixote de la Mancha 2. Songbook 3. Romeo and Juliet 4. The Prince 5. In Praise of Folly Pagtambalin ang mga akda sa hanay A sa mga sumulat o may-akda ng mga ito sa hanay B. a. Francesco Petrarch b. Miguel de Cervantes c. William Shakespeare d. Desiderious Erasmus e. Nicollo Machievelli
 26. 26. Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin sa mga sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, o baguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!! a. Sa Pulitika b. Sa Relihiyon c. Sa Edukasyon d. Sa Kaugalian at Tradisyon a. Sa Komunikasyon b. Sa Pamilya RENAISSANCE
 27. 27. RENAISSANCE Kababaihan sa Renaissance KAHULUGAN Larangan Ambag sa Kabihasnan SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY
 28. 28. REFERENCE: • http://www.slideshare.net/jeromejohngutierrez/ang-renaissance • http://www.slideshare.net/Rs3/ang-renaissance-ap-iii?related=1 • Kasaysayan ng Daigdig, Araling Panlipunan, Kagamitan ng Mag-aaral, Unang Edisyon, 2013. pp 298-305.

×