Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mistakes

537 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Mistakes

 1. 1. í IESlls c un tamm š Kingdom a! Bahrain ` i . 3* 1 e „ x V-. l«"'r" '_. H * é kui! " u Ič-Iuųjß ŠŠYK' Sunday Wovship Service â`l§2J§£Lƒ3„„, „„ wwwgcmchurchxom
 2. 2. *ŠUŠ EIEIŠEŠT um nm 1 AM Kingdom of Bahrain H Sunday Worship Service 20:00 (GMT +3) ` 1 „„„„, R„„, _„„„a„a„ wwwgcmchurchsom 1
 3. 3. u . Di il I -„ . . 4 ii I . n I u, u u . I 1 4 I . i I -„ h n . . u, u. . r h u u Y . Ä r. Y . I 4 . 4 u . i . i -„ , . u r r . . 1, I, V! u„ . l . ,. . . n „ „ „ L . l l. 1 . 11 n . . . u l 7.0 „ 4 n . . u . „ u u n n I . 4 . 4 u. . . 0 . u
 4. 4. T asus m „ l AM THAT l AM Kingdom of Bahrain romeiixx : mt Sunday Worship Service ` 20:O0(GMT+3) il „„„, R„, „_ „„„_„, „„„ wwwgcmchurclLcom T
 5. 5. -PJ~íxí1i1iėi„í: ca n: Ý_„iÝi "ŠíVâIF/ fâl. JŠFQI 0nt= „:= i.0t: :i `riiiiiíâi„ifųi„iiiig¡ _i"_VI”_E':7.íL_LiŠi_. _PYßY/ ÝFÖl. , ¥»ix-'â1._h= .i„, YH/ ~"? .„L_Lž°„| . .
 6. 6. imik miim iisfs. .i. „ti. 'al. i 'ei ' Romans 3:23
 7. 7. C-'I;4_¡1if-›: :Š: :» ; . . '. : ' §`$Il blf, 1. ÜÜJÄHULÝÜ iiçrai fiiçi ipíliƒilçlfųliílí'ÜliŠi , Š'ši! "«` „A`1.Jž1í'= .ii¡ii„ i, iiƒiraiIÝi-â- käi. , 'Hhíliâiçi . liklvíçirâiŠliiiii il? :nii 'iihíiiėųi i-i-içrai . ŠÝEIfiTEQIílifilkųii ni: çr-. i iíraiiíririvs Ti/ *ílííul : ii¡_i~. _r_= .i. aifíít Iítíílhl” : rivvi irziçiii . |L. .I; .r. =.i1iiLsi ÝíiiIi. .IiiL„I_r~: i _k-_: ~:~ : nii "iil~ír: : : í „Akii gmçrsiiiifii-i „kíiíaiiiçi Ýi; :=. i_iiçi iƒmi. i=. iit~íiítiçi itni. iii: :=. i„ : ii Siami* : ii : ikíiƒiiçl _: r,= .LçI_: r_= .i; t=. ik= .iÝl_¡ii, ni: K; TEICÜKCHIŠŠHEIfIÄIÄi _k: :›: ~ : Higi Tilciiiiçi ; r.i: rigi2ii: ii: :;; :ii „kçiiim Šlflríßlflíílçi Tiw-. iitigi _Š<_1í= .!}íTí. l.Hl_i”? ..li^Eí1 F* Aii: fgälçligfílâígfíliílfulii KC' f-„liíųi mçni. ,IŠI_r_= .LQ| _¡, ÝJí! Ý¡, íPíl. Hi. .ti-ai *Svillčgi ííl ~Š1L. _Lf1k_IŠI_'I, I_§Tí! fIŠiii ik-: ia : liigi ƒliílíhlŠ1ŠIŠ1QIIi1AIçT§i„-§'i'§i„}yY. ¡ŠEf : ii rgųlfrírílf, írâl. iíljiííi mi. .ii/ iti : iƒriçi . hiiraiíí iiigi : iíiiėlkxíiiƒii -Tíil ilL„. I;r_= .i_.
 8. 8. ƒ / Genesis 12:4-6 . ii : yx çhuhhnihhni : ir-i tnihiivlzi: :if äi „Ähšlííllil : ii hhrhivi piííiçihigi jpihifí: nlirâllui 'ít-„içihi hnihųi uƒhíhraifh; 'ŠfŠ-„L khiėnihi. -Tl Iâíliff-. IŠIŠIEL . Ili shfhihaihfii di mimi 'Im fíillliifílllgl ík-žüliiifís, :ii . rii Laçii“ hrai zihiaik: higi . keihiiiinihigi . kiaijgnIiihLL ni: f-„liųi ihliiralií higi : raigmrainƒhisi hiâillühiíliiųi lrâlnplílisl : it : ihigi ihhigni 'ftr-. içihigi Iíf-. liilfiišliiigi _'I„r= .liŠ'â! iIi`Iir-. I.~ž? 's! . Fiílhlƒlt; ė-. ii , llríųsíxšuƒßi iiijpraihigi QELŠÝÝEL ƒiIIQTQÜiI higi -*: :.ihni›: .ih: „; íiíí íiIJjIŠlfšlÜiiųI mi. „ÜUQÝEÜŠIJ higi iíhihrzrqihi. ti . Aii _h. i=. ig| .i: .i. tifhia_i/ mi. .iiiipni1.h_i ai . ßiíhmihhi . hraihųigrhihigi mi. hiitikç» higi -žfiçaihiahhi, *hrhihųigrhnw mi. fpluihieihigi ė-Ihhu-flhrai higi iiiihihrçh. Mi IIQIUŠW* 'Iril-Šfii. iilfpraiihigi it-: içiihi : ihųi *Ý. "-. l"r= .I'Il= J : i _F“_5._Yf= .i'i. '¡'. IIŠIl'= .ls-l'l„ u' ihŠIliP-. lllii : ivlizihi : r-. i ~71ÝI. h.r= .iH¡i= .i~7ii-. .i_ . t:= .ih. iiit= .i. higi . :~= .i. hignh_içi-; ih. :„; ilií : fi i_. c C-'u siƒii wii; 1.33: í ä? ?? 7' „Ahi shirzijgraistiiiiai. :ihigi , 'r'*„= .lŠILgI„dl'I„l&XC_lii_I : Ýíw ÄlfllhlŠlŠli, :ii 'Iirâųß-Üâlšíi, :rei iitciƒhigi ihlifi : iir
 9. 9. 'ii Aii: 'Ir_= .lg'I. i'_= .lŠ.1Š! Tš§'/ 'Lllßfšni di iiiihhi 'hmhigigiaihigi -íiâllki hųi šTlT-llii, fgiiiƒhihihųi : niih-rihm higi ÜAIHSVŠ-LGŠŠŠI_i„l!1!il}-"„ifíbíilnlßfílílųi irihihi : ihigi “Š-'iliríliiu' C-'i â-iiíi wii-r lg: 7 7' Aii: 'IlT-. !_! l*ilŠí1Š'_-. J. zihigi : äihųnhhhihihi kuivi . ikšlišliiii : It hrgigsiraiiíi, šrr-. i iimhigi him : ii . ifhiič-. iiçiaiii ko» : ihigi iiipnnhigi im: ilíí PQifēYWi” . huigIir-. hitci iiiçisihi higi Ltnihigi htišihƒhiž-nihiéistr-. i mihignhihihihi higi. ihrgiigraikiiit-hi. :ni ttzihßmi : äi . Aƒíl illllhl. nihihi : vi liuhhnhraií: ;h1ir: .i. _rr. i Šhiiiihi-: ieiki hri. 'lrâl-žfii. ~_`i1i= .lllgr= .llrēlii higi ; i-. i¡*hi-. iL„ '= .li` iihiçihi . hfiißēi „THIHQVP r-. ihigi kiaihiiitzihigi 'Líihii-íizi, 'Irf-. I 'Ink-Tiit keiiiihiiinihi f-. lllgl shçhihiçii, f-. lfií hrsi-riziçiiisi_hųiaihr. ihi : higi Fiíßâ ei: çiljlf-. rfii-ė' migiítr-. ii/ m mhihi higi hjliaihhiíhizihrzi çiri raihųnhiiiiihi. ahiçflhraihhiēnihizihigi 'praihigraiiaihi higi räihignhihiçihi. ƒ. -
 10. 10. ií-'is-iƒr_it-igíiç› 1.1.' Li i-lgíší : Iivi m: jfíųliíiųl! „lí! l_i_`ll mi. .liiipniiƒhigi . Yfâulllsí : it . žhiiii. hhr. ifhr= .i. :ii ßiíhiƒraihƒhi kini. .h. r=. i;hhik_ mi. EL-'ngiíthii usraihigi . híhhė-. ihnƒtaiirė-. ihi hiiuuhi; mipnųiktųrfi „ilfílßlmjpüií : ihųi „Šhßlllillíli : ni iugnnhi. : Aii „hizihigiitaiƒčii . Ühingi -tiíitzifii hhrelkzigiií: hršihigi 'greiprziâhik mi. íhnghiçi. :iir . ėnhrzihii lnVfâi . ki/ iiv ŠTzlŠfâÜ Šlfšl. .kmhiiitaihųi iß-Šfâlihifâi, Maimu. , ŠI. LQI*= ._Y1!IŠIL, "fmhiçihiçi . khhihųi 1.ki= .iiiii : ii . hhnigraihihíiaihigi . Tunni-reisi mi. "nƒlųßfhrí Li. : Aii: hhmhigiitziitaihi mi. snųi hhnikdkahi kihi. hųi 'I'ILf`I= .I. gignpiç-iihi, :ii ktaihiiiaihigi mutraiíhrlhiihi. Šlíihiív* . Šfíllmíililųl : summa : nii zikhhfti kt-. ihiihihigi przipraiiųinhi, „oíhiítzipiiiiiiirafíi keihmhihigi infųihkâ; kmhigi čoiiihnųu. : ta içnhrgųhaihhiçi kui çi-„iiihçi, hrgiçhf-. iänhnhi hhuihigi1kaiiiiiziiiuknhigi ktzipniii-: Li hipraihigi ė-„ikihifí/ .h. h.r. =.ljpi= .i. fhiiilii h: .i. -.i`h. I1.| .rr. -.i.1_vhi_, ni: ilsraihigi ílƒhųi kuiiiIiiiiiini. ŠOÝW hhrziíhiilhrziii -jlizihfll . tr-i kui. .. *k-'Ýlųi' ií-'it-iiiçigf; ._. ;.„. _L{ii1£ki
 11. 11. 'Li Ai: .h„r. :.i_higi_i¡. =.iƒr'. 'i, .hhė-. ihigi j: iii. _ih_hr. =.i; hçik: çri , .:`ifc. i.h= ė-. i.h_h_i Šfši. gųngiíici, .h_r. =.i_k: :_'i. ii= .i. .ligi „hhicizi Eignjgiç-fiçi, Šlfši : ihigi íhraišraiç-i : w . haisraikaigraihiikai. '. _L-ž"› Äiií _'If§! ŠHŠ(*_-. l.š1}"! §!. higi hhigizi. jgiƒiíiƒhsdigi; hifi . ?›. =.. i.iä= .içi_hi, ait: _k~; r.i, h_i.1.i_= .iƒii_igi iiihiiiiƒrfi çiiitgi. Kaivi' Fkzihhr-. içihzgz : li ! Š„nil_l'_= .l: if-'. l. iliigi Šllílícfíl? šf-. i . Thraihiaii hifi F". =.li'f«`. =„lçl_šaii. '. _?`› . Äiií _'iif. i_h_r. =.ig`ipr_= .i_kiíiftaraihi hiiíici higi . h„h_r. =.L: `r. =.ihi. cIi_-. i_h_ųi„içiiçibi çii . ._^`iif-ih= _=. i_hhi e; i_= .i. `hi.1_i mi. .k-; =.ihi1it. =.i: :: : ii Šllf-. LgIiiišf-. lFçlQlili . ni ; *if-; i.h= -.-. ih_hi higi ŠIŠI_lg`i{= .i. "Šlllƒgfíi, :li fligi hhigrhi. .ŠP_= „l_Š'ŠT-. i, f-. lií higi . hh. igr, =.. i.: .i~1hiçi, ilií fligi „hhigii= .i. :.i. h;i1higi . iaiiaikht-i ílii Šfllâkíi ilniíifligi šraiícrziçi, :li higi 111251. 'šlšijríiii 'siit hųi hhigrai. _kei= -.-. i_h_h_i: .i_i_ihçi. V ' V V
 12. 12. %`_” r„ *| 1'1: E: - 13:51?" _. ;„_ i_ *'_-_« 13 . A`~. pív-_11_'rr. =.n. kçIi: nLçI F*. =.l_i_Lç`[lí'_lClCllI : fi ē%= .n. 'c'<.1cI_¡_u= .1í: +-. ¡_¡_Lç| _k: :=. n_í-. I_1'vt= .n_'n_ųJ šPsI'I. l$`IŠCPâlLIrí§Vf-. l¡i„ í*. çw . lÝlnlƒhlítíÝlilgl çrzxsi-âwznkcrí: cíhü_l1l . k-çŠ-. ųxw ä-„tč-„nfi ŠIŠQL apmuxvta; m „í`: uŠ: lJ*= .lŠIÝIL„ 1.? ? . Auf 'íhraxnvraxsu m 5an_r': „u: n.¡. » : Ifi „A"z. .žcI_L*-_-. nin. ¡.ų, :nii sflƒzranfcík, ÄRŠIIC* . iítçnƒųgJ snƒn. r.= „untr. .n. .mnn . ära : nt-aur stankfi: mantli mv» lçníjnrzniuraųxtalçl : ta aut-ain: m: aßvtarfjvj/ ÝV/ *íllųl zpaaxvurarâ' : w snųtm . tnnantri mcnųJ ~;1T*vI. =.r`is-c' uk-: IugJ kíilsrâiíicíft' 'nm aru» 'gnE'íí~ž1}Vƒ_-1r`_VJ-*iliflllgJ bflhlulira nlƒgranuçl , nrųgnnxçw íbâikmfítü rugraxxtçnƒvų ¡„Lgr_-. „r. $v„= * ¡. r=. ¡_'r'}v, t=. n_'r« mg; ,wcnin_ų¡ ík-žfílYtYfíl; :Ürtarfvsr ítíuuflmTx fnfuc» ílíí VLIŠIVIEKClŠIJ km : w Aut nrauTl_šn.1_h_í-u . ii : ēzniėancxƒnu a! _¡_¡. L;r= ..«. 'R10 'ŠHIIQIÄGIJ r. : _t«_: :._nƒn_¡}_v„t. =._: ;: f-. líí aƒvnrfw-ė' b; =.n¡. ¡1}. =.n_'ug¡ írmųniíicííl 4721. cíhnuų. :nii ė-. nuųj . Ššf-„IŠIIÝÄYEIŠILQI : t-rramvtag, ilíí f-„IÝI. L§[ hlirâlíí ag] bízznulßvraniųgn prųgmnnifâuw
 13. 13. A IECÜC IíŠTė-: ÝHJŠCT l AM THAT I ILM Kingdom of Bahrain v; ų Sunday Worship Service 20:00 (GMT +3) V Upper Room. Muharraq wwwgcmchurchxom

×