Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Induce digital præs

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (15)

Similaire à Induce digital præs (20)

Publicité

Induce digital præs

 1. 1. Induce digital Improving organizational digital performance
 2. 2. Induce digital hjælper virksomheder til succes med digital forretningsudvikling og digital kommunikation ved at styrke processer, udvikle digitale kompetencer og sikre den fornødne digitale governance i organisationen
 3. 3. COMPETITIVE ADVANTAGE? 3 5
 4. 4. It depends...
 5. 5. Do you know how to use on?
 6. 6. 3 centrale forudsætninger for digital succes
 7. 7. Strategi Taktik Eksekvering DIGITAL VISION EKSTERNE AKTØRER TEAM & GOVERNANCE ‣ Det digitale drømmescenarie, herunder målsætninger, KPI’er mv. ‣ Uløseligt forbundet med den overordnede forretningsstrategi ‣ Processer og medarbejdere i organisationen der skal drive og forankre digital forretningsudvikling, produktudvikling og digital kommunikation ‣ Den rigtige hjælp udefra i form af bureauer, leverandører mv. ‣ Bidrager med ideer, koncepter, inspiration og produktion PLATFORM
 8. 8. Jeres digitale team ‣ Jeres digitale team er en afgørende faktor i forhold til at lykkes digitalt. Teamet skal sikre såvel organisatorisk som forretningsmæssig forankring af de digitale initiativer, sørge for løbende opfølgning og optimering på eksisterende løsninger og generelt perspektiverer de digitale muligheder i forhold til forretningen. ‣ Hvor stærkt er jeres digitale team? Matcher det jeres ambitioner? ‣ Hvordan sikrer I det rigtige fokus for jeres løbende træning og uddannelse af jeres digitale team? ‣ Hvad er jeres mål for balancen mellem insourcing og outsourcing? ‣ Hvordan afgør I hvilke profiler I skal rekruttere og hvordan screener I og finder frem til egnede kandidater?
 9. 9. Frontend developer Analytics Product development Research Technology (brobygger) DIGITAL LEADERSHIP € Content User Experience SEO Media Digital team competencies Project management
 10. 10. Digital team assessment Digital leadership Digital project management Digital business development Analytics & performance CRM Social media Mobile Dialog & touchpoints Online media SEO/SEM Backend development Cencept development Content management Customer experience Digital design Interaction design
 11. 11. Building a digital team REQUIREMENTS What does your digital ambitions demand of your team? ASSESSMENT What is the current strength of your team? STATUS & GAPS Identifying and prioritizing gaps ANALYZE METHOD & DELIVERIES FOCUS ACTION Closing the gaps IMPROVE Evaluations and adjustments to improve results Analyzing business strategy & interviewing key stakeholders Interviewing digital team members Identifying and determing level of competencies in the team REPORT Gaps - prioritized Recommended actions: ‣ Team composition ‣ Roles ‣ Training ‣ Inspiration ‣ Recruiting Status meetings key stakeholders Interviewing selected digital team members Recommending and implementing adjustments Coordinating and implementing training & inspiration Refining roles & responsibilities Recruiting needed profiles RECOMMEND BUILD OPTIMIZE Requirements versus current strenght of the digital team
 12. 12. Udvikling ‣ Den meget hurtige udvikling inden for det digitale felt sætter særlig pres på udviklingsinitiativerne i det digitale team. Derfor er det også vigtigere end nogensinde at prioritere udviklingsinitiativerne, så de mest kritiske områder jf. jeres (digitale) strategi og teamets styrke prioriteres højest. ‣ Hvordan gennemfører i udvikling af det digitale team? ‣ Hvordan prioriterer I udviklingstiltagene, så de i videst muligt omfang støtter op om den digitale strategi og de mest presserende behov? ‣ Hvordan sikrer I jer at ledelsen og nøgleinteressenter også introduceres til mulighederne inden for digital kommunikation og digital forretingsudvikling?
 13. 13. Digital governance ‣ Det digitale team er afhængig af, at resten af organisationen også begynder at ”tænke digitalt”. Hvis ikke processer, organisationsstruktur, tværorganisatorisk samarbejde, prioritering af digitale initiativer mv. er aligned og parat til at støtte op om det digitale arbejde er det vanskeligt at opnå reelle resultater. God digital governance er bestemt ingen lille opgave og kræver både en klar plan/ambition, topledelsens fulde opbakning, god change management og en hel del ihærdighed, men lykkes det, er det alle kræfterne værd. ‣ Har digital topledelsens bevågenhed og opbakning & er digital repræsenteret i ledelsen i tilstrækkelig grad? ‣ Ved I hvordan digital påvirker jeres forretning? ‣ Hvor digital moden er jeres organisation? Er der fuld opbakning til digitale initiativer? ‣ Ved I vores jeres største organisatoriske hindringer er? ‣ Hvad er jeres planer for at få skabet en forståelse for digital kommunikation/forretning/produktudvikling bredt i organisationen?
 14. 14. Scattered digital initiatives and poor ambitions A formalized digital strategi directs the digital initiatives Digital permeates the overall corporate strategy “Turning into a tech company” #1 Solo #2 Spirende #3 Decentraliseret #4 Centraliseret #5 Hybrid Beginner Intermediate Expert Organizational digital maturity
 15. 15. Rekruttering ‣ Tilførslen af de rigtige digitale profiler til jeres organisation er ofte afgørende for jeres digitale succes. Men inden for et felt i rivende udviklingen kan det være vanskeligt dels at vide hvad man leder efter og dels at screene mulige kandidater. Derudover tiltrækker feltet mange mennesker, men der er samtidig rift om de gode folk, så det er ikke altid ligetil at få de gode mennesker ombord. ‣ Ved I hvilke profiler I har mest brug for ifm. næste rekruttering? Er I sikre på at det I har behov for hjælp til kan udføres af en sådan profil? ‣ Ved I hvad I kan kræve af de typiske digitale team-profiler? Og hvordan I screener om de rent faktisk er kompetente?
 16. 16. Culture & change management ‣ Ligesåvel som digital har ændret vores måder at kommunikere med hinanden på og givet os nye vaner udenfor arbejdspladsen sætter digital også nye forventninger og krav til måden vi driver forretning på og dermed hele den grundlæggende kultur i en organisation. ‣ Succesfuld implementering af digital vil fx udfordre de meget detaljerede 3-års planer eller kravspecifikationer mange er vant til at arbejde ud fra og erstatte dem med en meget mere iterativ og agil tilgang, hvor man gennem løbende ”planlæg – design – byg – test” faser kontinuerligt skaber resultater/erfaringer og kan justere sit fokus/tilpasse sig sit marked. ‣ Kulturen i en organisation er katalysatoren for vaner, adfærd og kan på den måde både støtte op om eller (effektivt) bremse nødvendige forandringer. ‣ Hvilke medarbejdere/afdelinger mv. bliver hårdest ramt af de ændringer I står overfor? ‣ Hvilke vaner og hvilken adfærd står overfor de største ændringer og vil møde størst modstand? ‣ Hvordan planlægger og gennemfører I den fornødne change management?Hvad skal der til for at overkomme barrierne: oplysning, uddannelse, rekruttering, replacement?
 17. 17. OM Alt for mange digitale projekter og initiativer indløser aldrig den tilsigtede værdi af årsager der skal findes i enten mangelfuld organisorisk eller forretningsmæssig forankring. Dette er der flere og komplekse årsager til, men en af de mere væsentlige er ultilstrækkeligt fokus på sikre de rigtige kompetencer, processer og organisation omkring digital. Målet med Induce digital er at bidrage med et fokus på netop kompetencer, processer og organisation og dermed skabe en bedre forudsætning for digital succes. Induce digital er stiftet af Christopher Sachse Aaris og drives med udgangspunkt i en solid organisations- og forretningsforståelse i kombination med et indgående kendsklab til såvel digital produktudvikling som digital kommunikation. dk.linkedin.com/in/sachse/ Kontakt Christopher Sachse Aaris christopher@induce.dk www.induce.dk +45 42940142 Twitter: @sachseaaris

×