Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Agile trong dự án fixed price

172 vues

Publié le

Phân tích những vấn đề của dự án fixed price và những điểm mà Agile có thể hạn chế cũng như là một phương pháp

Publié dans : Logiciels
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Agile trong dự án fixed price

 1. 1. @Agile Coffee Scrum trong dự án Fixed Price Phạm Anh Đới Nguyễn Minh Phúc
 2. 2. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Chaos Report 2015 InfoQ
 3. 3. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Dự án • Có thời gian bắt đầu và kết thúc • Phạm vi rõ ràng • Tài nguyên rõ ràng
 4. 4. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Phạm vi Thời gian Chi phí Chất lượng
 5. 5. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Hợp đồng fixed price (Lump sum) • Hợp đồng cho dịch vụ xác định trong khoảng thời gian cụ thể với lượng chi phí cố định • Loại hợp đồng đơn giản nhất • Giảm rủi ro cho khách hàng tutorialspoint
 6. 6. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Những yếu tố quyết định thành công • Nhu cầu cố định • Đặc tả phạm vi rõ ràng • Chi phí chắc chắn • Cách tính phí rõ ràng cho thay đổi về phạm vi và thời gian Sara Cullen
 7. 7. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Những vấn đề lớn nhất • Khối lượng công việc thực tế nhiều hơn • Khách hàng thêm việc • Cách hiểu của hai bên không giống nhau Sara Cullen
 8. 8. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Những rủi ro lớn nhất cho dự án Software Outsourcing 1. Lack of involvement from client in development activities 2. Unstable requirements 3. Lack of communication ability and coordination possibilities 4. Ambiguous requirements 5. Lack of important domain knowledge of staff 6. Lack of commitment and capability among management 7. Lack of ability to effectively incorporate and in general handle change in management 8. Employees not showing up for work 9. Failure to early identify hidden costs and extra expenses 10. Failure to consider factors that delays works, such as worker strike, interrupted network service and power supply Goal and Risk Factors in Offshore Outsourced Software Development From Vendor's Viewpoint
 9. 9. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Tại sao lại Scrum? 9 Độ trực quan Khả năng thay đổi Chuyển giao giá trị Rủi ro Nguồn: Ken Schwaber © Học viện Agile | www.hocvienagile.com
 10. 10. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Agile giải quyết được gì trong dự án Fixed Price? • Việc thực tế nhiều hơn • Khách hàng thêm việc • Cách hiểu của hai bên không giống nhau Sara Cullen
 11. 11. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Agile giải quyết được gì trong dự án Fixed Price? • Việc thực tế nhiều hơn • Khách hàng thêm việc • Cách hiểu của hai bên không giống nhau Sara Cullen
 12. 12. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Agile giảm được rủi ro gì cho dự án Software Outsourcing? 1. Lack of involvement from client in development activities 2. Unstable requirements 3. Lack of communication ability and coordination possibilities 4. Ambiguous requirements 5. Lack of important domain knowledge of staff 6. Lack of commitment and capability among management 7. Lack of ability to effectively incorporate and in general handle change in management 8. Employees not showing up for work 9. Failure to early identify hidden costs and extra expenses 10. Failure to consider factors that delays works, such as worker strike, interrupted network service and power supply Goal and Risk Factors in Offshore Outsourced Software Development From Vendor's Viewpoint
 13. 13. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Agile giảm được rủi ro gì cho dự án Software Outsourcing? 1. Lack of involvement from client in development activities 2. Unstable requirements 3. Lack of communication ability and coordination possibilities 4. Ambiguous requirements 5. Lack of important domain knowledge of staff 6. Lack of commitment and capability among management 7. Lack of ability to effectively incorporate and in general handle change in management 8. Employees not showing up for work 9. Failure to early identify hidden costs and extra expenses 10. Failure to consider factors that delays works, such as worker strike, interrupted network service and power supply Goal and Risk Factors in Offshore Outsourced Software Development From Vendor's Viewpoint
 14. 14. Cách thức triển khai
 15. 15. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Agile Project Road Map Feasibility Foundation Exploration Engineering Deployment Following each release Agile Project Management, John Carroll & David Morris
 16. 16. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Áp dụng Scrum Xây dựngTeam Sprinting Xây dựng Product Backlog ban đầu Chuẩn bị cơ sở hạ tầng Xây dựng thiết kế & kiến trúc tổng quan
 17. 17. © Học viện Agile | www.hocvienagile.com Release Burndown Chart

×