Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PRIMARY SCHOOL "VASIL APRILOV" - RUSE
Dive in the Sky
To Mr Plamen Stoilov
Mayor of Ruse Municipality
OPEN LETTER
from the...
endangered by theincorrect usage of the artificial light. A lot of children all over the world have
no chance to enjoy the...
До г-н Пламен Стоилов –
кмет на Община Русе
ОТВОРЕНО ПИСМО
от учениците в ОУ „Васил Априлов” – Русе
Уважаеми г-н Стоилов,
...
нощта, всички те се нуждаят от живеене в период на тъмнина.
Птиците, които мигрират през нощта, могат да бъдат привлечени ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Open letter about light pollution

Comenius Dive in the Sky
Bulgaria

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Open letter about light pollution

  1. 1. PRIMARY SCHOOL "VASIL APRILOV" - RUSE Dive in the Sky To Mr Plamen Stoilov Mayor of Ruse Municipality OPEN LETTER from the students at VasilAprilov Primary School of Ruse Honourable Mr Stoilov, VasilAprilov Primary School of Ruse takes part in a project called Dive in the Sky financed by the European Program Comenius. Partners on the project are: Privat Gymnasium Liefering (Austria), KaunoVyturioKatalikiskaVidurineMokykla (Lithuania), EscolaSecundaria de Maria Lamas (Portugal) and Eskisehir Pilot Binbasi Ali TekinIlkokulu (Turkey). One of the main activities on the project, where the students at VasilAprilov Primary School have taken part in actively, is Light Pollution. The International Dark-Sky Association determines Light Pollution as the negative effect of the artificial light including the light that casts back gleams on the sky. The marvel of the night sky has evoked human curiosity since the early days of civilization. It has inspired countless generations, poets and visionaries. Nowadays this natural phenomenon is
  2. 2. endangered by theincorrect usage of the artificial light. A lot of children all over the world have no chance to enjoy the Milky Way. The problem Light Pollution is of crucial importance to the citizens for some reasons: - Bright artificial light disturbs our lifestyle in cyclical periods. When people feel groggy while natural cycles, they can recover from cancer and other diseases with severe difficulties; - Too many artificial lights can be hurtful especially to the animals. No matter they are active during the day or during the night, all they need living in a period of darkness. Birds that migrate during the night can be attracted by the brightly lighted high buildings and can crash. Some birds fly aroundthe bright light source, get disorientated and the ceaseless rotation can get them exhausted and died. The newborn turtles were born on the beach during the night mainly. The first instinct of them is to find the ocean. They do this as they get orientated by the reflection of the star light and the Moon light on watersurface of the ocean. But when the well-lit buildings, car parks, street are nearby, the turtles get disordered and cannot find the ocean. If they do not creep towards the ocean, they disturb their habits and it is more like to die; - Light Pollution is problem of the astronomers, as well. They cannot observe the space objects and meteors. That is why we would like to invite you, honourableMrStoilov, to become our partner. We hope that due to your great assistance Ruse will become the first city in Bulgaria involved in the initiatives of The International Dark-Sky Association. The normative documents proposed to the City Council by you will contribute to the conformable usage of outdoor lights in order to prevent Light Pollution. Then the children of Ruse will have the chance to enjoy the glamour of the Milky Way.
  3. 3. До г-н Пламен Стоилов – кмет на Община Русе ОТВОРЕНО ПИСМО от учениците в ОУ „Васил Априлов” – Русе Уважаеми г-н Стоилов, Основно училище „Васил Априлов” – Русе е участва в проект Dive in the sky („Гмурни се в небето”), финансиран по програма Коменски на Европейския съюз. Партньори по проекта са: Privatgymasium Liefering (Австрия), Kauno Vyturıo Katalıkıška Vıdurınė Mokykla (Латвия), Escola Secundária de Maria Lamas (Португалия) и Eskişehir Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu (Турция). Една от основните дейности по проекта, в която учениците в ОУ „Васил Априлов” – Русе, се включиха активно е light pollution (замърсяване на светлината). Международната асоциация „Тъмно небе” (The International Dark-Sky Association) определя замърсявянето на светлината като негативно влияние на изкуствената светлина, включително светлината, която създава отблясък на небето. Чудото на нощното небе предизвиква любопитството на човека от зората на цивилизацията. То вдъхновява безброй поколения, поети, учени и мечтатели. Днес този природен феномен е заплашена от невнимателно използване на изкуствена светлина. Много деца по света са лишени от възможността да се наслаждават на Млечния път. Проблемът за замърсяването на светлината е важен за гражданите по няколко причини. Учените са доказали, че: - Яркото изкуствено осветление обърква нашето живеене в циркидните ритми. Когато човек се чувства прекалено нестабилен в природните цикли, той трудно се преборва с рака и с други заболявания; - Прекалено многото изкуствени светлини могат да бъдат особено вредни за животните. Няма значение дали са активни през деня или
  4. 4. нощта, всички те се нуждаят от живеене в период на тъмнина. Птиците, които мигрират през нощта, могат да бъдат привлечени от ярко осветени високи сгради и да се блъснат в тях. Някои птици летят около силния източник на светлина, стават дезориентирани и непрекъснатото въртене довежда до изтощение и умиране. Новоизлюпените морски костенурки са родени на плажа, обикновено през нощта. Първият им инстинкт е да намерят океана. Те правят това, като се ориентират по отражението на светлината на звездите и лунната светлина върху морската вода. Но когато добре осветените сгради, паркинги, улици са наблизо, те се объркват и изостават водата. Ако не се отправят към океана, морските костенурки нарушават на навиците си на живот и е много вероятно, че ще умрат; - Замърсяването на светлината е проблем за астрономите да наблюдават космическите оебкти и явления. Ето защо, ние се обръщаме към Вас, уважаеми г-н Стоилов, да станете наш съмишленик. Ние се надяваме с Ваше съдействие Русе да бъде първият град в България, който да се включи в инициативите на Международната асоциация „Тъмно небе” (The International Dark-Sky Association). Предложените от Вас нормативни документи на Общинския съвет ще допринесат за разумно потребление на външно осветление за предпазване от замърсяване на светлината и за да можем ние децата на Русе да се наслаждаваме на гледката на Млечния път.

    Soyez le premier à commenter

    Identifiez-vous pour voir les commentaires

Comenius Dive in the Sky Bulgaria

Vues

Nombre de vues

626

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

63

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×