Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Arnau jordi

  1. ELS MINERALS ARNAU L. I JORDI J. 4tA
  2.  Un mineral es un sòlid que es presenta de manera natural i es forma com a resultat de processos tant físics com químics.
  3. És un sòlid que està format per un mineral o més.
  4. METÀL.LICS: NO METÀL.LICS: Són els que no serveixen per obtenir metalls. Els principals són els silicats (com el quars, el feldspat …..) Són els que serveixen per obtenir els metalls. Generalment es troben en petites quantitats
  5.  -Duresa  -Color  -Exfoliació  -Densitat  -Brillantor  -Color de la ratlla
  6.  Classe I: Elements natius. -Classe II: Sulfurs, seleniürs, tel·lururs, arseniürs i antimonurs. -Classe III: Halogenurs. -Classe IV: Òxids i hidròxids. -Classe V: Nitrats, carbonats i borats. -Classe VI: Sulfats, wolframats, molibdats i cromats. -Classe VII: Fosfats, arseniats i vanadats. -Classe VIII: Silicats. -Classe IX: Substàncies orgàniques.
Publicité