Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Cat Evento Movilidad (Mayo 2007)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Cat Evento Movilidad (Mayo 2007) (20)

Plus par Ciro Alonso (20)

Publicité

Plus récents (20)

Cat Evento Movilidad (Mayo 2007)

 1. 1. Experiencies de Mobilització de Processos de Negoci amb SAP R/3 -MAIG 2007- Consultia IT
 2. 2. <ul><li>Consultia IT </li></ul><ul><li>Enfocament d’ un projecte de Mobilitat. </li></ul><ul><li>Aplicacions Pràctiques de les solucions de Consultia IT </li></ul><ul><li>Posicionament de les solucions de mobilitat </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Consultia IT </li></ul><ul><ul><li>Capacitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Àrees d’ Activitat. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Consultia IT es una empresa de Servicis Professionals de Consultoria de Gestió i Sistemes. </li></ul><ul><li>Consultia va inicià la seva activitat a finals de 2001, en un entorn generalitzat de crisis econòmica, amb un mercat que demandava un nou plantejament de negoci a les empreses de consultoria que no cubrian les grands companyies del sector. </li></ul>CONSULTORIA Coneixement específic sectorial i funcional. Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes TECNOLOGÍA Tecnologies de suport als processos de negoci INNOVACIÓN Coneixement funcional i tecnologia de suport a la convergència digital <ul><li>Plans estratègics / Plans de negoci. </li></ul><ul><li>Estudis de viabilitat. </li></ul><ul><li>Models d’ operacions. </li></ul><ul><li>Models de control. Indicadors de quadre de manegament. </li></ul><ul><li>Anàlisis d’ inversions. Valoració tècnica d’ empreses. </li></ul><ul><li>Diseny i reingenieria de processos (producció, logística, comercial …) </li></ul><ul><li>Lançament d’ iniciatives. Equips de coordinació de grands projectes. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Estratègia tecnològica. Plans Directors. Plans de Sistemes. </li></ul><ul><li>Sistemes de Mobilitat </li></ul><ul><li>Reorganizació de la funció de sistemes </li></ul><ul><li>Sistemes ERP (principalment SAP R/3 incluent mySAP.com: SAP-Portals, Netweaver, EBPe, … i ORACLE). </li></ul><ul><li>Sistemes globals de relació (CRM, BIW, Intranet, Extranet, …). </li></ul><ul><li>Sistemes específics de relació basats en Servicis Web. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Nous canals i plataformes: GPRS/UMTS, Televisió Digital Terrestre, Satèlite, Cable, ADSL, Canals multimedia,… </li></ul><ul><li>Plataformes de Mobilitat. </li></ul><ul><li>Gestió del coneixement. </li></ul><ul><li>Gestió de continguts y Personalizació multiplataforma. </li></ul><ul><li>Usabilitat i diseny gràfico. </li></ul><ul><li>… </li></ul>Capacidades
 5. 5. Àrees d’ Activitat Algun dels nostres clients: Sector Pùblic Gas & OIL Gran Consum, Farmàcia i Distribució Serveis, Media i Entreteniment Banca y Segurs Indústria
 6. 6. <ul><li>Enfocament d’ un projecte de mobilitat. </li></ul><ul><ul><li>Enfocament segons situació de partida </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia d’ Implantació </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentació per processos i rols. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leccions apreses </li></ul></ul>
 7. 7. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat <ul><li>Enfocament per Situació de Partida </li></ul><ul><li>A l'hora d'abordar iniciatives de mobilitat ens hem trobat diferents situacions de partida i segons cada cas els projectes han de ser abordats de manera diferent : </li></ul><ul><li>Sistema Comercial/Logístic implantat en Backoffice estable . </li></ul><ul><ul><li>La solució de mobilitat s'integra amb els procés de negoci existents (mobilització del procés de negoci) amb mínims ajustaments en el procés existent . </li></ul></ul><ul><li>Sistema Comercial/Logístic implantat en Backoffice no estable . </li></ul><ul><ul><li>És necessari una labor de revisió, ordenació i estabilització dels processos de negoci en el backoffice considerant que va a integrar una aplicació mòbil/web . </li></ul></ul><ul><li>Anàlisi i implantació d'un sistema complet amb mobilització parcial o total de processos de negoci . </li></ul><ul><ul><li>Es tracta d'una nova implantació on s'ha de realitzar una reingeniería de processos considerant la mobilització dels mateixos . </li></ul></ul>
 8. 8. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat
 9. 9. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat Segmentació de Processos i rols. La nostra metodologia comença amb una anàlisi dels processos de negoci que van a ser mobilitzats els quals són segmentats en els diferents rols dels usuaris que els van a manejar. Els processos que es van a executar en l'aplicació mòbil són replicats i ampliats en un entorn Web de tal forma que poden ser executats des d'ambdós entorns . La resta de processos són executats en entorn Web o en el propi BakOffice en funció de la naturalesa dels mateixos.
 10. 10. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat Líçons Apreses. <ul><li>A continuació es descriuen les lliçons apreses des de 4 punts de vista: PROCESSOS, PERSONES, TECNOLOGIA I PROJECTE </li></ul><ul><li>PROCESSOS </li></ul><ul><ul><li>Homogeneïtzació de Processos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La implantació d'una nova solució que permeti la concurrència de canals (mobilitat, web, sapgui,…) proporciona l'oportunitat per a homogeneïtzar maneres de treball, depurar dades mestres, incorporar bones pràctiques i noves funcionalitats, i en general, revisar els processos, incorporant certa disciplina als mateixos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisis de Rols i Perfil d’Usuaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abans d'iniciar un projecte d'aquest tipus, és important identificar els rols i perfils d'usuaris que intervenen en cadascun dels procés de negoci amb la finalitat d'identificar el tipus d'aplicació i dispositiu amb el qual haurien de treballar (dispositiu: robust, normal; aplicació: online, offline,… ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Identificació dels KPI’s del projecte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificar cuales són els KPI’s principals que s'esperen obtenir amb la implantació de la solució, de manera que des de l'inici del projecte es defineixin cuales són els mecanismes i mètriques necessàries per al seu seguiment i control. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat Lliçons Apreses. <ul><li>PERSONES </li></ul><ul><ul><li>La Gestió del Canvi es important </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultural :És necessari realitzar Màrqueting intern de l'aplicació amb la finalitat de fomentar la seva acceptació per part dels usuaris, en alguns casos poc acostumats a aquest tipus d'eines </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La Formació ha de cuidar-se </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tant en Operativa de Treball, és a dir, explicació clara dels nous processos i rols, com en el maneig del dispositiu i l'aplicació. Formació “personalitzada” sempre que sigui possible, arribant a l'acompanyament / realització in situ . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La Usabilitat es un factor clau d’ èxit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>És necessari invertir un esforç significatiu a optimitzar la usabilidad de l'aplicació, ja que aquest aspecte condiciona la seva acceptació i l'obtenció per una banda important de les millores . </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat Lliçons Apreses. <ul><li>TECNOLOGIA </li></ul><ul><ul><li>Selecció del dispositiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El dispositiu va a condicionar una part important de les possibilitats de la solució. Aquest apartat ha de ser objecte d'un procés de selecció específica, sobre la base de criteris relatius tant a requeriments / necessitats Maquinari i Programari, incloent perifèrics possibles i sempre que sigui possible, una prova pilot . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El component tecnològic es elevat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest tipus de projectes sol implicar la instal·lació i/o configuració de diferents sistemes: ERP, CRM, Datawarehouse, així com els components de Mobilitat utilitzats i la seva integració amb els sistemes de Backoffice o altres aplicacions ja existents, la configuració dels extractors i les rèpliques, així com la connexió /configuració dels canals de comunicació a utilitzar: GPRS / GSM /… </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Enfocament d’ un Projecte de Mobilitat Lliçons Apreses. <ul><li>PROJECTE </li></ul><ul><ul><li>Estabilizació prèvia dels processos de Backoffice </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>És important tenir bastant evolucionat/tancat la construcció del backoffice abans de començar a treballar en l'aplicació mòbil. Un canvi en el mateix implica al seu torn canvis en els extractors, processos de repliques, base de dades de la PDA, processos i pantalles de la PDA, que fan que sigui un treball molt laboriós . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prototip Evolutiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de prototips evolutius que permetin testear l'aplicació i l'acceptació de la mateixa per part dels usuaris . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plans de Prova </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt exhaustiu, incloent casuístiques en dispositiu (apagat accidental, perduda bateria, perduda memòria,..) i comunicacions (corts, falta de cobertura, …) i tenir preparat plans de contingència per a les distintes problemàtiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desplegament gradual </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'estratègia d'arrencada que recomanem es basa en testear de manera exhaustiva l'aplicació i realitzar un desplegament de la mateixa en diverses etapes, de manera que permeti rebre feedback addicional de usabilidad i casuístiques sobre el terreny, permetent aplicar accions correctores / de millora amb un impacte minimitzat . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suport per als Rollouts </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per a organitzacions amb un equip de camp ampli i/o molt dispers geogràficament, és fonamental engegar un equip de Suport per a la realització dels Rollouts . </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Aplicacions Pràctiques de les solucions de Consultia IT. </li></ul>
 15. 15. Mobilitat integrada amb SAP. SaraLee (Bimbo) Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil de Preventa i Autoventa 1.500 Rutes 60.000 Documents diaris (comandes, factures,…) Objetius Gestió de Clients Gestió de Cobrament etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Únic sistema manejat desde les delegacions per 250 usuaris. Creació de comandes, Generació d’ albarans, Objetius, Traspasos de mercancia, accessos a informes de BW, etc. </li></ul>Intermec 700 Series Mobilitat integrada amb SAP. J. García Carrión <ul><li>Aplicació Mòbil de GPV 35 Gestors Captura de Preus Revisió d’acords comercials Revisió de lineals etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web d’ Anàlisis de Dades Construcció de rutes Informes estadístics etc. </li></ul>
 16. 16. Mobilitat integrada amb SAP. Insyte Instalaciones S.A Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil d’ Instaladors 1.000 Rutes Comandes Parts de Trebal Gestió d’ instalacions etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Únic sistema manejat desde les delegacions per 90 usuaris. Creació de comandes, Traspassos de mercancía, etc. </li></ul>Mobilitat integrada amb SAP. Ministeri de Educació i Ciència <ul><li>Gestió de Actius propis i aliens (projecte) Gestió de Actius </li></ul>Integració amb el mòdul AM de SAP R/3 TSM520 Symbol MC50
 17. 17. Mobilitat integrada amb SAP. Miguel Torres S.A Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil de la força Comercial de Miguel Torres S.A. 100 Rutes Comandes Condicions Comercials Gestió del Punt de Venta. etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Sistema Comercial millorat per les delegacions de Miguel Torres S.A. </li></ul>
 18. 18. Aplicacions Pràctiques de Consultia IT Muller. Preventa i Distribuidors Intranet SOS Cuetara Operadors Logístics J. García Carrión MEC. Gestió de les convocatories pùbliques amb fons de la U.E Distribuidors SOS Cuetara Web Comercial CHEMO
 19. 19. <ul><li>Posicionament de la solució de Consultia IT </li></ul><ul><ul><li>Nostra visió de les plataformes de mobilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ infraestructura de mobilitat de Consultia IT, EMX </li></ul></ul><ul><ul><li>Posicionament Funcional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posicionament Tècnic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguritat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posicionament amb respecte a la competència. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Aquest apartat presenta una visió general de les principals diferències entre els diferents tipus d'Arquitectures de Mobilitat ( solucions de mobilitat offline integrades amb sap R/3 ): </li></ul><ul><ul><li>Arquitectura Clàsica de Mobilitat : Aquesta tipologia d'arquitectures utilitzen un ‘concentrador‘ (middleware d'intercanvi de dades) basat en un sistema de bústies d'entrada i sortida per a l'intercanvi de dades amb els dispositius mòbils i amb el sistema backend (SAP R/3, Peoplesoft,…). </li></ul></ul><ul><ul><li>SAP Mobile Infrastructure : SAP Mobile Infrastructure permet mobilitzar processos de negoci de l'empresa gestionats en sistemes backend SAP (SAP R/3, SAP CRM,…). SAP LA MEVA forma part del mapa de productes de SAP NetWeaver. Consisteix en un middleware, que amb una configuració determinada (mitjançant cuztomizing) permet la sincronització de dispositius mòbils amb els sistemes backend SAP de manera directa. Durant el procés de sincronització les dades són enviats directament al sistema backend SAP, evitant la utilització d'intercanvi de fitxers . </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució de Mobilitat de Consultia IT : La solució de mobilitat de Consultia IT utilitza un middleware per a intercanvi de dades, cridat ‘passarel·la’, que basat en tecnologia EAI (Enterprise Application Integration), permet processar i emmagatzemar en SAP R/3 les dades enviades des dels dispositius mòbils durant el procés de sincronització, evitant la utilització d'intercanvi de fitxers . </li></ul></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT Arquitecturas de Movilidad.
 21. 21. <ul><li>Esta tipologia d’ arquitectures presenten les sigüents inconvenients: </li></ul><ul><ul><li>Les dadess no arriben a SAP R/3 en el moment de la sincronizació (poden arribar a tardar hores). </li></ul></ul><ul><ul><li>No dispossen d’ eines de monitorització global , que agafi tot el procès des dels dispositius mòbils fins a SAP R/3. </li></ul></ul><ul><ul><li>La recuperació de dades es complexa davant la caiguda d'un procés o d'un servidor (les dades estan distribuïts en diferents sistemes). </li></ul></ul><ul><ul><li>Les dades i són distribuits en diferents sistemes pel que no tots els usuaris accedeixen a la mateixa informació . </li></ul></ul>Concentrador Backend SAP R/3 2. Consolidació de Fichers 1. Sincronizació 3. Transferència de Fichers a SAP R/3 Outbound box Inbound box Inbound box 4. Carga de dades en SAP R/3 File File Files Arquitectura Clàsica. Posicionament de la Solució de Consultia IT
 22. 22. <ul><li>SAP MI las siguientes ventajas e inconvenientes (con SP13): </li></ul><ul><ul><li>Sincronizació directa contra SAP R/3 , via SAP MI Server (no hi ha intercanvi de fichers). </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitorizació global del procès (solament informació tècnica). </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix rendimient per aplicacions mòbils en PDA’s degut al Framework de SAP MI Client (cliene basat en java, per a programació d’ interface a JSP/AWT i API’s per a l’ acces a les dades locals i diferents funcionalitats). El tiemps mitja de navegació entre pantalles es de 4 segons (amb SAP MI 2.5 SP13). </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix rendimient del SAP MI Server amb elevat volum de dades o usuaris . El rendimient disminueix significativament conforme sense incrementa el número d’ usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alts tiemps de sincronizació (3-5 min. o més). </li></ul></ul><ul><ul><li>El desplegament d'aplicacions necessita la intervenció de l'usuari . Implica problemes de coordinació per a elevat nombre d'usuaris . </li></ul></ul><ul><ul><li>És necessari realitzar ajustaments sobre el producte estàndard per a aconseguir una estabilitat correcta del sistema. </li></ul></ul>SAP MI Server Backend SAP R/3 Sincronizació http RFC RDB SAP Mobile Infrastructure. Posicionament de la Solució de Consultia IT
 23. 23. Solución de Movilidad de Consultia IT Passarel·la Backend SAP R/3 Sincronizació http RFC Data Mapping <ul><li>La solución de movilidad de Consultia IT presenta las siguientes ventajas: </li></ul><ul><ul><li>Sincronizació (via GPRS/UMTS, GSM, WIFI, WLAN,…) directa contra SAP R/3 en tiemps real (no hi ha intercanvi de fichers). </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat de monitoratge per al procés global . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bon rendiment de l'aplicació mòbil en PDA’s . Framework basat en .Net (Microsoft® .NET Compact Framework). </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució mòbil completada amb un Portal Web integrat amb SAP R/3. Tots els usuaris (via web, PDA, sapgui,…) accedeixen a la mateixa dada . </li></ul></ul><ul><ul><li>Escalabilidad de dades, usuaris i funcionalitat (actualment amb 1500 usuaris en Sara Lee Bakery Group) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiemps de sincronizació normals (1 - 2 min.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat d'Administració (desplegament automàtic d'aplicacions, gestió de versions, manteniment d'usuaris i rols,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració per un equip de consultors experimentats (més de 10 anys d'experiència amb SAP). </li></ul></ul>Nostra Solució de Mobilitat. Posicionament de la Solució de Consultia IT
 24. 24. <ul><li>Consultia IT a desenvolupat una plataforma de mobilitat basat en estàndars oberts , la qual cosa permet un disseny modular del sistema i unes possibilitats d'integració pràcticament il·limitades. L'arquitectura s'ha dividit en capes orientades a serveis, permetent l'accés als diferents processos de negoci situats en els BackOffice de les companyies com poden ser SAP R/3 o Navision, des de diferents clients com poden ser una PDA, un telèfon mòbil o un navegador . </li></ul><ul><li>EMX© es composa de: </li></ul><ul><li>Una o diverses aplicacions mòbils instal·lades en qualsevol tipus de dispositiu (Tablet PC, PDA, Telèfons mòbils, etc.), treballant en offline amb possibilitat d'incorporar conectividad online. </li></ul><ul><li>Un middleware de connexió , utilitzant diferents canals de connexió (GPRS, UMTS, GSM, Wlan, etc.), amb comunicacions segures i xifrades. </li></ul><ul><li>Conectors amb sistemes centrals (SAP R/3, SAP BIW, SAP CRM, …) </li></ul><ul><li>Portal Web per administració de parc mòbil , permetent configuració, control , seguiment i actualització centralitzada de versions de programari en els dispositius. </li></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 25. 25. Característiques Sincronizació (via GPRS/UMTS, GSM, WIFI, WLAN,…) directa contra SAP R/3 en tiemps real (no hi ha intercanvio de fichers). Funcionalitat de monitorizació per al procès global. Arquitectura Posicionament de la Solució de Consultia IT
 26. 26. Característiques Funcionalitat d’ Administració ( desplegament automàtic d'aplicacions, gestió de versions, manteniment d'usuaris i rols ,…) Tecnologia Multicanal basat en Web Services (SOA). Dispositius Mòbiles, Tablet PC y WEB Posicionament de la Solució de Consultia IT
 27. 27. <ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>Suport d’ aplicacions ON-Line / Off-Line </li></ul><ul><li>La nostra infraestructura permet diferents models de connexió i operativa que es pot resumir en: </li></ul><ul><li>Conexió On-Line, mitjançant aplicació de Terminal, Web o Aplicació d'escriptori de PC o Tablet PC </li></ul><ul><li>Conexió Off-Line, mitjançant aplicació de Terminal o Aplicació d’ escritori PC o Tablet PC. </li></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 28. 28. Posicionament Funcional La solució de Consultia IT està basada en l'extensió de processos de negoci que al principi poden estar suportats dintre o fora de SAP R/3 i l'objectiu de la qual és dotar a les persones que els posen en pràctica d'una eina mòbil i fàcil d'usar que augmenti la productivitat o millori els temps d'execució d'aquest procés . El nostre objectiu és proporcionar la infraestructura programari (EMX) necessària base per a construir el procés de negoci que és propi de cada client. Posicionament Tècnic Les aplicacions més usades per un usuari SAP a més de SAP GUI són Microsoft Windows i Microsoft Office, les quals encara que ara ho vegem com normal, van permetre la utilització d'un programari d'oficina en qualsevol plataforma PC independentment del seu fabricant. EMX és una plataforma realitzada sobre estàndards oberts (.NET sobre Windows mobile) que permeten la independència del fabricant del dispositiu mòbil i estenent la funcionalitat de negoci a la nova plataforma de Microsoft. <ul><ul><li>Multiplataforma i Multicanal (Aplicacions d’escritori Windows (Pc / Tablet PC), Aplicacions Mòbils (Windows Mobile) i Accessos Web (Microsoft Internet Explorer). </li></ul></ul><ul><ul><li>Posibilitat d’ ejecució de programes SAP marcats com RFC-enabled </li></ul></ul><ul><ul><li>Ejecució de BAPI´s </li></ul></ul><ul><ul><li>Ejecució de iDocs </li></ul></ul><ul><ul><li>Conexió a BIW i a sistemes CRM </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració amb SAP XI </li></ul></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 29. 29. <ul><li>Seguritat </li></ul><ul><li>La introducció de dispositius mòbils dintre d'una empresa ha de ser considerada amb la mateixa o fins i tot superior atenció que els dispositius de sobretaula quant a la sensibilitat de la informació i el mal ús que pot fer-se del dispositiu. </li></ul><ul><li>RISCOS: - Robatori o pérdua d’ un dispositiu amb informació sensible de la companyia . </li></ul><ul><li>- Incumpliment de la ley de protecció de dades. </li></ul><ul><li>- Els dispositius mòbils inclouen en la majoria dels casos elements ( targetes SIM ) que poden ser objecte d'ús fraudulent per virus o troyanos que provoquin facturació indesitjada. </li></ul><ul><li>EMX proporciona característiques de seguretat en la seva implantació bàsica tals com : </li></ul><ul><ul><li>Utilizació SSL per a la transmisió de l’ informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de autenticació i rols integrat en SAP R/3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Xifrat de configuracions amb algoritmes SHA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració amb l’ us de certificats digitals. </li></ul></ul><ul><ul><li>EMX es l’ ùnica plataforma en el mercat que integra de forma opcional característiques de seguritat tals com: </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió Centraltizada del parc de Terminals a una consola integrada con Microsoft MMC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protecció física de l’ equip mitjançant autenticació prèvia al començament del sistema operatiu del dispositiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xifrat lògic d’ archius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xifrat físic del dispositiu (Memòria, tarjetes SD,…) mitjançant algoritmes de xifrats simètric de sectors IDEA 128bits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de ejecució d’ aplicacions, limitant l’ us a les aplicacions que un usuari pot utilitzar. Llistes Blanques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protecció de riscos lògics com Troians i Virus. Llistes Negres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantia de l’ estabilitat de la plataforma software de cada usuari. Evitant que l’ usuari instali aplicacions no autorizades per la companyia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Destrucció remota de la informació. </li></ul></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 30. 30. <ul><li>Posicionament amb Respecte a la Competència </li></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 31. 31. <ul><li>Posicionament amb Respecte a la Competència </li></ul><ul><ul><li>Solució de Mobilitat of-line totalment integrada amb SAP R/3, permetent accés multicanal (web, mobilitat, sapgui,…) amb dada única . </li></ul></ul><ul><ul><li>Plataforma amb major nombre de terminals concorrents en un únic sistema backoffice (1500 mòbils i 500 web) i amb un menor consum de recursos en el dispositiu (aplicacions altament optimitzades). Exemple: 500 clients x 450 referències x 10 condicions comercials en un dispositiu = 2.250.000 registres de preus (amb més de 100 comercials en el carrer). </li></ul></ul><ul><ul><li>Primera instal·lació amb Smartphones integrada amb sistemes SAP (SAP R/3 i SAP BW). </li></ul></ul><ul><ul><li>Plataforma de mobilitat gratuïta inclosa en la realització del projecte, amb estalvi de llicències en el backoffice (mobilitat i web) i en cost d'implantació (sota temps d'implantació amb recursos experts). </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes de ràpida tornada de la inversió per : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participació activa del client en el projecte (treball amb equips mixts ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plataforma tecnològica operativa des del minut u i per a qualsevol sector d'activitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dedicació molt orientada a la problemàtica de negoci al tenir la criticidad tècnica ja resolta . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equip de treball expert en implantacions complexes . </li></ul></ul></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 32. 32. GRACIES! MADRID Paseo Pintor Rosales, 50, Tel.: 91 144 08 10 Fax. 91 144 08 12 BARCELONA Gran Vía, 630. Tel.: 93 270 38 27 Fax. 93 412 71 24

Notes de l'éditeur

×