TCV Lecţii de ştiinţe în romanele lui Jules Verne

clcziprok
TCV Lecţii de ştiinţe în romanele lui Jules Verne
Denumirea proiectului: Lecţii de ştiinţe în romanele
verniene
 Educator(i)     Profesor Pop Aneta – specialitatea fizică-chimie, Director Liceul “Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș,
           jud. Maramureș
           Profesor Cziprok Claudia, specialitatea TIC, Colegiul Național “Doamna Stanca” Satu Mare

 Școala        Liceul Traian Vuia este un liceu nou înfiinţat în orăşelul maramureşean Tăuţii Măgherăuş, pe structura
           şcolii din localitate. Aici învaţă 350 de elevi îndrumaţi de 35 de cadre didactice. Am participat la
           numeroase proiecte dintre care amintim: Xperimania (2010), U4energy (2011), Şcoala mea şi a ta, e-
           Şcoala! (2009), European Exchange School (2011).

 Pagina de internet  http://vuiatm.tk
 a școlii
 Disciplină/Arie   Proiect transdisciplinar - chimie, fizică, biologie, literatură, TIC
 curriculară
 Vârsta        13-16 ani (clasele VII, VIII, IX)
 elevilor/Clasa
 Obiectivele     O1: abordarea transdisciplinară a conţinuturilor care presupune “decompartimentarea” obiectelor
           de studiu şi fuziunea cunoştinţelor, elevii formându-şi abilitatea de a înţelege concepte din mai
 generale ale     multe discipline;
 proiectului     O2: dezvoltarea interesului pentru cunoaştere, a spiritului de investigare;
           O3: încurajarea colaborării şi implicării active.
Descrierea proiectului          Pornind de la pasaje ale romanului “Insula misterioasă” a lui Jules Verne,
O scurtă descriere a proiectului și   elevii:
a contextului.
Care sunt obiectivele de referință    - vor recunoaşte/analiza fenomene chimice din textul literar, pe care îl
ale proiectului și care sunt       vor transpune în limbaj chimic, prin ecuaţii chimice;
rezultatele așteptate? Activitatea    - vor transpune textul literar în limbaj grafic prin realizarea unei
de învățare se extinde pe o
perioadă mai lungă de timp?       cronologii a “invenţiilor” necesare pentru supravieţuirea pe Insula
Elevii sunt implicați în         misterioasă cu ajutorul TIC;
planificarea activităților derulate   - vor colabora în vederea realizării unui blog (“jurnal de supravieţuire”) al
și își evaluează progresul pe
durata proiectului?           noilor experienţe şi descoperiri;
Includeți documente care         - vor exersa responsabilitatea şi capacitatea de adaptare având ca model
demonstrează cele descrise.       personajele romanului.
Vezi mai jos instrucțiunile de
includere a documentelor în
prezentare.               Pornind de la vizionarea documentarului Jules Verne. O călătorie
                     incredibilă, elevii vor fi încurajaţi să lectureze romanul Insula misterioasă
Pregătirea mediului de
                     pentru a identifica pasaje legate de chimie, a extrage metodele de
învățare
Oferiți exemple de planificat      obţinere a diferitelor materiale şi substanţe necesare supravieţuirii şi a le
activitatea (de exemplu abordare     transpune în reacţii chimice studiate. Activitatea se desfăşoară cu
pedagogică, legături la resurse     sprijinul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” Baia Mare, în sălile de lectură
utilizate, etc). Subliniați practicile
de predare inovative și         și Multimedia. Materialul suport este postat pe blog. Pentru realizarea
creativitatea. Accentuați în ce     cronologiei descoperirilor, elevii vor folosi Microsoft Excel și resursa
măsură credeți că activitatea      oferită de Microsoft Education: Create a timeline using Microsoft Office
contribuie la dezvoltarea
abilităților secolului 21, de      Excel 2007. Produsule finale ale proiectului și rezultatele colaborării
exemplu crearea de cunoștințe      elevilor se pot vedea pe blogul: chimie-julesverne.blogspot.com/, având
noi, utilizarea inovativă a TIC     un substanţial conţinut educaţional transdisciplinar.
pentru activități de rezolvare a
problemelor, inovare, colaborare
și de dezvoltare a competențelor
de comunicare.
Învățarea             Produsele elevilor: articole și postări pe blogul proiectului (http://chimie-
                  julesverne.blogspot.com/) legate de transpunerea în limbaj chimic cu ajutorul
Exemple de produse sau       ecuațiilor chimice a metodelor de obținere a materialelor necesare
activități create de către elevi
                  supraviețuirii găsite în textul literar;  cronologia experimentelor   și
în timpul proiectului – inclusiv
utilizarea TIC. Ce fel de     descoperirilor.
tehnologie este folosită și
cum a fost aceasta utilizată în  Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele şi tehnicile de lucru
cadrul proiectului?.        la clasă. Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a
                  comunicării on-line poate: Stimula şi dezvolta potenţialul cognitiv multiplu al
Cât de bine folosesc elevii
                  elevilor. (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner); Dezvolta abilităţile
tehnologia pentru a crea
cunoștințe noi, pentru       necesare în secolul 21; Contribui la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel
colaborare sau pentru a      superior. (Taxonomia lui Bloom); Orienta procesul de instruire către interesele
extinde învățarea în afara     elevilor. (predare centrată pe elevi).
clasei? Permite tehnologia o
colaborare, comunicare și     În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă abilităţi reale,
dobândirea de cunoștințe noi
                  corespunzătoare secolului XXI — multe din acestea fiind solicitate de
- care nu ar fi fost posibile
fără utilizarea TIC? Au fost    angajatorii din zilele noastre — cum ar fi capacitatea de: a lucra bine cu ceilalţi;
folosit instrumente digitale și  a lua decizii bine gândite; a avea iniţiativă; a rezolva probleme complexe; auto-
metode ingenioase pentru a     direcţionare; a comunica eficient.
îmbunătăți învățarea?
                  Proiectul propus se dezvoltă datorită abordării transdisciplinare, care
                  presupune “decompartimentarea” obiectelor de studiu și fuziunea cunoștințelor,
Adăugați fișiere video sau
alte materiale care să       elevii făcând astfel primii pași spre înțelegerea multiplelor și complexelor
ilustreze și să demonstreze    provocări ale lumii prezente.
în mod clar procesul de
învățare al elevilor.
Dobândirea
cunoștințelor noi &
Gândirea critică
Exemple de activități de
învățare care presupun
folosirea informațiilor
acumulate pentru a crea     Informațiile primite pe parcursul primelor două activități sunt
cunoștințe noi prin       folosite pentru a crea cunoștințe noi care vor genera produse
interpretare, analiză, sinteză
și evaluare.           pentru următoarele activități.

Extinderea învățării
dincolo de clasă
Vă rugăm dați câteva
exemple de activități de
învățare care se realizează
dincolo de pereții clasei,
care nu sunt îndeplinite în
timpul standard alocat      Dincolo de pereții clasei:
lecțiilor convenționale, și
prezentați parametrii      Lecturarea online și clasică a volumelor indicate pentru realizarea
disciplinei în care realizați
activitatea.           activității de la Biblioteca Județeană Baia Mare.
                 Colaborare în spațiul virtual al proiectului
Dacă proiectul este centrat
în jurul unei probleme reale
de viață (de exemplu analiza
unei situații autentice, date
obținute din afara clasei)    Clar, proiectul este centrat în jurul unei probleme reale de viață:
sau dacă are un impact
semnificativ asupra       necesitatea supraviețuirii în orice condiții.
comunității locale/globale,
vă rugăm să exemplificați
aceste aspecte.
Realizarea blogului proiectului: http://chimie-
                 julesverne.blogspot.com/
Colaborare

Exemple despre cum        Bazată pe web, cu orientare spre text cu posibile hiperlink-uri şi
lucrează și interacționează   imagini; format tip jurnal, comentarii - răspunsuri de la cititori;
elevii cu alte persoane, cum   publicarea informaţiilor obținute în urma cercetării pentru un public
își asumă și împart
responsabilitățile în timp ce  dincolo de sala de clasă; colectarea şi schimbul de informaţii cu
iau decizii referitor la     ceilalţi din afara sălii de clasă; sau reflectarea asupra învăţării sau
realizarea unui produs sau    procesului.
plan comun pentru a
răspunde la o întrebare
complexă. Elevii pot colabora
cu colegi din clasă sau școală  Utilizare de către elevi:
sau cu elevi sau adulți din
afara clasei.          Reflecţii asupra celor citite sau asupra discuţiilor din sala de clasă;
                 Investigarea subiectelor și materialelor postate online şi apoi
                 transpunerea informațiilor cu privire la cercetare;
                 Înregistrarea progresului grupului la proiect;
                 Discuţii despre experienţe împărtăşite în sala de clasă;
                 Copierea şi alipirea de citate care dau de gândit din alte blog-uri sau
                 alte resurse web, şi apoi oferirea de idei cu privire la subiect;
                 Solicitarea profesorilor, membrilor familiilor pentru analizarea blog-ului
                 şi furnizarea de reacţii.
1 sur 6

Recommandé

0 utilizarea calculatorului par
0 utilizarea calculatorului0 utilizarea calculatorului
0 utilizarea calculatoruluibatmariana1 batmariana1
245 vues7 diapositives
Prezentare CERED-2019 par
Prezentare CERED-2019Prezentare CERED-2019
Prezentare CERED-2019Dana Craciun
37 vues26 diapositives
Caracterul practic-aplicativ al lecțiilor de științe par
Caracterul practic-aplicativ al lecțiilor de științeCaracterul practic-aplicativ al lecțiilor de științe
Caracterul practic-aplicativ al lecțiilor de științemcornea
13.8K vues24 diapositives
Competența sociolingvistică par
Competența sociolingvisticăCompetența sociolingvistică
Competența sociolingvisticăStella Grama
597 vues33 diapositives
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă par
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăDialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăAlianta INFONET
2.4K vues26 diapositives
2013 lecturiade cercuri_lectura par
2013 lecturiade cercuri_lectura2013 lecturiade cercuri_lectura
2013 lecturiade cercuri_lecturaBaciu Ani
428 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à TCV Lecţii de ştiinţe în romanele lui Jules Verne

3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE par
3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE
3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGEengage_ro
830 vues31 diapositives
Adriana Maris_King of My Castle par
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris
214 vues6 diapositives
Ce reprezinta un proiect ENGAGE? par
Ce reprezinta un proiect ENGAGE?Ce reprezinta un proiect ENGAGE?
Ce reprezinta un proiect ENGAGE?engage_ro
2.4K vues16 diapositives
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi par
Wiki - o provocare pentru profesor si eleviWiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si elevimcornea
6.5K vues28 diapositives
Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos par
Forumul Inovatorilor in Educatie-EosForumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Forumul Inovatorilor in Educatie-EosColegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
1.1K vues7 diapositives
Raport narativ goga par
Raport narativ gogaRaport narativ goga
Raport narativ gogaDaniela Stoica
674 vues7 diapositives

Similaire à TCV Lecţii de ştiinţe în romanele lui Jules Verne(20)

3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE par engage_ro
3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE
3 Cum să vă creaţi propriul proiect ENGAGE
engage_ro830 vues
Adriana Maris_King of My Castle par Adriana Maris
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris214 vues
Ce reprezinta un proiect ENGAGE? par engage_ro
Ce reprezinta un proiect ENGAGE?Ce reprezinta un proiect ENGAGE?
Ce reprezinta un proiect ENGAGE?
engage_ro2.4K vues
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi par mcornea
Wiki - o provocare pentru profesor si eleviWiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi
mcornea6.5K vues
Copie curs1 intel-teach nov. 2010 par mastertulcea
Copie curs1 intel-teach nov. 2010Copie curs1 intel-teach nov. 2010
Copie curs1 intel-teach nov. 2010
mastertulcea420 vues
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO... par ELENA ADRIANA DOBRINOIU
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx par Daniela Munca-Aftenev
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxCum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Proiect educațional la Matematică.pptx par ElenaLovtov
Proiect educațional la Matematică.pptxProiect educațional la Matematică.pptx
Proiect educațional la Matematică.pptx
ElenaLovtov144 vues
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată par Stella Grama
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Stella Grama9.4K vues
Moodle, un instrument util in instruire - diseminare Comenius par Mihai Agape
Moodle, un instrument util in instruire - diseminare ComeniusMoodle, un instrument util in instruire - diseminare Comenius
Moodle, un instrument util in instruire - diseminare Comenius
Mihai Agape830 vues
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Dubița Olga.pptx par CarauLidia
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Dubița Olga.pptxRaport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Dubița Olga.pptx
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Dubița Olga.pptx
CarauLidia21 vues
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx par OlgaDubita
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptxRaport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx
OlgaDubita38 vues
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx par CarauLidia
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptxRaport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx
Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx
CarauLidia26 vues

Plus de clcziprok

Introducere In Power Point Nelu par
Introducere In Power Point NeluIntroducere In Power Point Nelu
Introducere In Power Point Neluclcziprok
1.7K vues10 diapositives
AjutorWikispacesProfesori par
AjutorWikispacesProfesoriAjutorWikispacesProfesori
AjutorWikispacesProfesoriclcziprok
459 vues18 diapositives
My Parents are the best! par
My Parents are the best!My Parents are the best!
My Parents are the best!clcziprok
7K vues19 diapositives
1 Decembrie par
1 Decembrie1 Decembrie
1 Decembrieclcziprok
949 vues20 diapositives
Sablon Kwl par
Sablon KwlSablon Kwl
Sablon Kwlclcziprok
292 vues5 diapositives
Sablon Prezentare Proiect par
Sablon Prezentare ProiectSablon Prezentare Proiect
Sablon Prezentare Proiectclcziprok
745 vues7 diapositives

Plus de clcziprok(13)

Introducere In Power Point Nelu par clcziprok
Introducere In Power Point NeluIntroducere In Power Point Nelu
Introducere In Power Point Nelu
clcziprok1.7K vues
AjutorWikispacesProfesori par clcziprok
AjutorWikispacesProfesoriAjutorWikispacesProfesori
AjutorWikispacesProfesori
clcziprok459 vues
My Parents are the best! par clcziprok
My Parents are the best!My Parents are the best!
My Parents are the best!
clcziprok7K vues
Sablon Prezentare Proiect par clcziprok
Sablon Prezentare ProiectSablon Prezentare Proiect
Sablon Prezentare Proiect
clcziprok745 vues
01 Touring Windows par clcziprok
01 Touring Windows01 Touring Windows
01 Touring Windows
clcziprok268 vues
02 Managing Files par clcziprok
02 Managing Files02 Managing Files
02 Managing Files
clcziprok280 vues
03 Windows Secrets par clcziprok
03 Windows Secrets03 Windows Secrets
03 Windows Secrets
clcziprok316 vues
1 Sistem Hardware par clcziprok
1 Sistem Hardware1 Sistem Hardware
1 Sistem Hardware
clcziprok3.9K vues
4 Securitate Legislatie par clcziprok
4 Securitate Legislatie4 Securitate Legislatie
4 Securitate Legislatie
clcziprok657 vues
2 Software Retele par clcziprok
2 Software Retele2 Software Retele
2 Software Retele
clcziprok1.2K vues
3 Utilizare IT Ergonomie Sanatate par clcziprok
3 Utilizare IT Ergonomie Sanatate3 Utilizare IT Ergonomie Sanatate
3 Utilizare IT Ergonomie Sanatate
clcziprok1K vues

TCV Lecţii de ştiinţe în romanele lui Jules Verne

 • 2. Denumirea proiectului: Lecţii de ştiinţe în romanele verniene Educator(i) Profesor Pop Aneta – specialitatea fizică-chimie, Director Liceul “Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș Profesor Cziprok Claudia, specialitatea TIC, Colegiul Național “Doamna Stanca” Satu Mare Școala Liceul Traian Vuia este un liceu nou înfiinţat în orăşelul maramureşean Tăuţii Măgherăuş, pe structura şcolii din localitate. Aici învaţă 350 de elevi îndrumaţi de 35 de cadre didactice. Am participat la numeroase proiecte dintre care amintim: Xperimania (2010), U4energy (2011), Şcoala mea şi a ta, e- Şcoala! (2009), European Exchange School (2011). Pagina de internet http://vuiatm.tk a școlii Disciplină/Arie Proiect transdisciplinar - chimie, fizică, biologie, literatură, TIC curriculară Vârsta 13-16 ani (clasele VII, VIII, IX) elevilor/Clasa Obiectivele O1: abordarea transdisciplinară a conţinuturilor care presupune “decompartimentarea” obiectelor de studiu şi fuziunea cunoştinţelor, elevii formându-şi abilitatea de a înţelege concepte din mai generale ale multe discipline; proiectului O2: dezvoltarea interesului pentru cunoaştere, a spiritului de investigare; O3: încurajarea colaborării şi implicării active.
 • 3. Descrierea proiectului Pornind de la pasaje ale romanului “Insula misterioasă” a lui Jules Verne, O scurtă descriere a proiectului și elevii: a contextului. Care sunt obiectivele de referință - vor recunoaşte/analiza fenomene chimice din textul literar, pe care îl ale proiectului și care sunt vor transpune în limbaj chimic, prin ecuaţii chimice; rezultatele așteptate? Activitatea - vor transpune textul literar în limbaj grafic prin realizarea unei de învățare se extinde pe o perioadă mai lungă de timp? cronologii a “invenţiilor” necesare pentru supravieţuirea pe Insula Elevii sunt implicați în misterioasă cu ajutorul TIC; planificarea activităților derulate - vor colabora în vederea realizării unui blog (“jurnal de supravieţuire”) al și își evaluează progresul pe durata proiectului? noilor experienţe şi descoperiri; Includeți documente care - vor exersa responsabilitatea şi capacitatea de adaptare având ca model demonstrează cele descrise. personajele romanului. Vezi mai jos instrucțiunile de includere a documentelor în prezentare. Pornind de la vizionarea documentarului Jules Verne. O călătorie incredibilă, elevii vor fi încurajaţi să lectureze romanul Insula misterioasă Pregătirea mediului de pentru a identifica pasaje legate de chimie, a extrage metodele de învățare Oferiți exemple de planificat obţinere a diferitelor materiale şi substanţe necesare supravieţuirii şi a le activitatea (de exemplu abordare transpune în reacţii chimice studiate. Activitatea se desfăşoară cu pedagogică, legături la resurse sprijinul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” Baia Mare, în sălile de lectură utilizate, etc). Subliniați practicile de predare inovative și și Multimedia. Materialul suport este postat pe blog. Pentru realizarea creativitatea. Accentuați în ce cronologiei descoperirilor, elevii vor folosi Microsoft Excel și resursa măsură credeți că activitatea oferită de Microsoft Education: Create a timeline using Microsoft Office contribuie la dezvoltarea abilităților secolului 21, de Excel 2007. Produsule finale ale proiectului și rezultatele colaborării exemplu crearea de cunoștințe elevilor se pot vedea pe blogul: chimie-julesverne.blogspot.com/, având noi, utilizarea inovativă a TIC un substanţial conţinut educaţional transdisciplinar. pentru activități de rezolvare a problemelor, inovare, colaborare și de dezvoltare a competențelor de comunicare.
 • 4. Învățarea Produsele elevilor: articole și postări pe blogul proiectului (http://chimie- julesverne.blogspot.com/) legate de transpunerea în limbaj chimic cu ajutorul Exemple de produse sau ecuațiilor chimice a metodelor de obținere a materialelor necesare activități create de către elevi supraviețuirii găsite în textul literar; cronologia experimentelor și în timpul proiectului – inclusiv utilizarea TIC. Ce fel de descoperirilor. tehnologie este folosită și cum a fost aceasta utilizată în Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele şi tehnicile de lucru cadrul proiectului?. la clasă. Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line poate: Stimula şi dezvolta potenţialul cognitiv multiplu al Cât de bine folosesc elevii elevilor. (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner); Dezvolta abilităţile tehnologia pentru a crea cunoștințe noi, pentru necesare în secolul 21; Contribui la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel colaborare sau pentru a superior. (Taxonomia lui Bloom); Orienta procesul de instruire către interesele extinde învățarea în afara elevilor. (predare centrată pe elevi). clasei? Permite tehnologia o colaborare, comunicare și În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă abilităţi reale, dobândirea de cunoștințe noi corespunzătoare secolului XXI — multe din acestea fiind solicitate de - care nu ar fi fost posibile fără utilizarea TIC? Au fost angajatorii din zilele noastre — cum ar fi capacitatea de: a lucra bine cu ceilalţi; folosit instrumente digitale și a lua decizii bine gândite; a avea iniţiativă; a rezolva probleme complexe; auto- metode ingenioase pentru a direcţionare; a comunica eficient. îmbunătăți învățarea? Proiectul propus se dezvoltă datorită abordării transdisciplinare, care presupune “decompartimentarea” obiectelor de studiu și fuziunea cunoștințelor, Adăugați fișiere video sau alte materiale care să elevii făcând astfel primii pași spre înțelegerea multiplelor și complexelor ilustreze și să demonstreze provocări ale lumii prezente. în mod clar procesul de învățare al elevilor.
 • 5. Dobândirea cunoștințelor noi & Gândirea critică Exemple de activități de învățare care presupun folosirea informațiilor acumulate pentru a crea Informațiile primite pe parcursul primelor două activități sunt cunoștințe noi prin folosite pentru a crea cunoștințe noi care vor genera produse interpretare, analiză, sinteză și evaluare. pentru următoarele activități. Extinderea învățării dincolo de clasă Vă rugăm dați câteva exemple de activități de învățare care se realizează dincolo de pereții clasei, care nu sunt îndeplinite în timpul standard alocat Dincolo de pereții clasei: lecțiilor convenționale, și prezentați parametrii Lecturarea online și clasică a volumelor indicate pentru realizarea disciplinei în care realizați activitatea. activității de la Biblioteca Județeană Baia Mare. Colaborare în spațiul virtual al proiectului Dacă proiectul este centrat în jurul unei probleme reale de viață (de exemplu analiza unei situații autentice, date obținute din afara clasei) Clar, proiectul este centrat în jurul unei probleme reale de viață: sau dacă are un impact semnificativ asupra necesitatea supraviețuirii în orice condiții. comunității locale/globale, vă rugăm să exemplificați aceste aspecte.
 • 6. Realizarea blogului proiectului: http://chimie- julesverne.blogspot.com/ Colaborare Exemple despre cum Bazată pe web, cu orientare spre text cu posibile hiperlink-uri şi lucrează și interacționează imagini; format tip jurnal, comentarii - răspunsuri de la cititori; elevii cu alte persoane, cum publicarea informaţiilor obținute în urma cercetării pentru un public își asumă și împart responsabilitățile în timp ce dincolo de sala de clasă; colectarea şi schimbul de informaţii cu iau decizii referitor la ceilalţi din afara sălii de clasă; sau reflectarea asupra învăţării sau realizarea unui produs sau procesului. plan comun pentru a răspunde la o întrebare complexă. Elevii pot colabora cu colegi din clasă sau școală Utilizare de către elevi: sau cu elevi sau adulți din afara clasei. Reflecţii asupra celor citite sau asupra discuţiilor din sala de clasă; Investigarea subiectelor și materialelor postate online şi apoi transpunerea informațiilor cu privire la cercetare; Înregistrarea progresului grupului la proiect; Discuţii despre experienţe împărtăşite în sala de clasă; Copierea şi alipirea de citate care dau de gândit din alte blog-uri sau alte resurse web, şi apoi oferirea de idei cu privire la subiect; Solicitarea profesorilor, membrilor familiilor pentru analizarea blog-ului şi furnizarea de reacţii.

Notes de l'éditeur

 1. Cum inserăm o resursă sau un document în prezentare?Pregătiți documentul sau fișierul pe care doriți să îl inserați. Din meniul InserarealegețiObiect.SelectațiCreare din fișier…și faceți clic pe Răsfoire ….Gășiți fișierul sau documentul pe care doriți să îl inserați și faceți clic peOK.SelectațiAfișare ca pictogramăși faceți clic pe Schimbare pictogramă…și adăugați o imagine care se potrivește. Faceți clic pe OKpentru a adăuga imaginea și apoi din nou clic pe OK pentru a insera fișierul. Foloșiți butonul Acțiunedin submeniul Inserare pentru a activa obiectul inserat. Folosiți hyperlinkuri către pagini web, fișiere audio sau video. Nu inserați fișiere video sau audio, folosiți mai degrabă legături la site-uri dedicate sau pagina de internet a școlii. Deschideți documentele Word prin dublu clic pe icoana. Faceți clic pe Salvează în Word pentru a salva modificările. Vă rog să vă asigurați că aveți permisiunea să folosiți imaginile și fișierele video deoarece proiectel dumneavoastră vor fi expuse în spații publice.