Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

sofia_ilieva.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ts do 4.4
Ts do 4.4
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

sofia_ilieva.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София, общ. Столична, обл. София - град

23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София, общ. Столична, обл. София - град

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

sofia_ilieva.pptx

  1. 1. София Илиева Бонева GSM: 0888993821 имейл: sofia_ilieva@abv.bg 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София, общ. Столична, обл. София - град
  2. 2. Информация за педагогическия специалист • Завършила е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър, II ПКС • Стаж – 40 г. в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ • Следдипломна специализация: „Психология на учебно - възпитателния процес“ • Обучител в JA Bulgaria: „Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища“ • Учител на образователен сайт Уча.се – учебно съдържание • Съавтор на учебник по БЕЛ за 4. клас и на учебни помагала • Участва в разработването на проекта за кандидатстване на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ за иновативно училище и програмите по „Иновативен свят“, 1.- 4. клас • В качеството си на главен учител внедрява интерактивни образователни ресурси в УВП – „Енвижън“, „Джъмпидо“, програмируеми пчелички „Bee -Bot“ и др. • Участва с доклад в „Седма научно-приложна конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ • По покана на Уницеф и Уча. се, изготвя в екип иновативни тестове за усвоено учебно съдържание по ДОС от деца в риск. • Учениците ѝ постигат отлични резултати на олимпиадата по гражданско образование • Работи по социалнозначими проекти, свързани с опазване на околната среда, приемане на различието, подобряване на микроклимата в класа, приобщаване на родителите към училищната общност • Участва във форуми, програми и проекти, извън училищните – „Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките“; „Най-големият урок в света“ - Уницеф; „Световна седмица по предприемачество“; „Световна седмица на парите“ ...
  3. 3. Снимков материал
  4. 4. Снимков материал Каталог „Непознатите райски кътчета на България“
  5. 5. Снимков материал Каталог „Непознатите райски кътчета на България“
  6. 6. Описание на прилаганата иновация • Иновацията се състои в създаване на видео продукт, който е резултат от изследователска и проектна дейност на ученици от различни училища в градовете София, Варна, Трявна, Каварна и Павликени. Идеята се заражда, след като учениците на г-жа София Бонева изпълняват с много ентусиазъм поставената им изследователска задача за лятната ваканция. Те написват своя „Книга на пътешественика“, в която събират снимки и правят текст описание на посетените места. Представят летните си преживявания пред съучениците в началото на учебната година. Решават да създадат видео, с което да популяризират красивите кътчета в нашата родина. Класният им ръководител г-жа София Бонева се свързва с колеги от София, Варна, Трявна, Каварна и Павликени и привлича съмишленици, които с радост се включват към проекта. Готовите текстови материали се превеждат и на английски език, като партньори за тази дейност са родителите на учениците от 3. б клас, 23 СУ. Видео продуктът е споделен с всички колеги, участвали в създаването му и се използва в часовете по ЧО. • Иновацията развива следните ключови компетентности:  Общуване на роден език  Общуване на чужди езици  Дигитална компетентност  Умения за учене  Обществени и граждански компетентности  Инициативност и предприемачество

×