Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)

C
L'àrea de llengua i literatura
Què és la Filologia?
Estudis acadèmics associats a un idioma i
la cultura dels seus parlants.
•
Exemples:
Filologia catalana
Filologia Anglesa
Filologia Clàssica
Branques de la filologia
LITERATURA
Estudia les obres produïdes en una llengua
LINGÜÍSTICA
Gramàtica
Fonètica
Morfosintaxi
Lingüística històrica
Dialectologia
Sociolingüística
DIALECTOLOGIA
Estudia les variants d'una llengua als diferents
territoris
AVALUACIÓ INICIAL
• Què és la varietat estàndard d’una llengua?
• Quina diferència hi ha entre llengua i dialecte?
• A quins territoris es parla català?
• Quines llengües es parlen a l’Estat espanyol?
• Quina és la llengua oficial de les Illes Balears?
L'ESPANYOL A AMÈRICA
http://www.youtube.com/watch?v=kE_L-rszWac&list=PLF8EF4BF48147A725
COLÒMBIA
http://www.youtube.com/watch?v=JnENy5mMgiU
ARGENTINA
http://www.youtube.com/watch?v=vwSGh4ceto0
MÈXIC
http://www.youtube.com/watch?v=SfP129zZuZk
VENEÇUELA
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
http://www.youtube.com/watch?v=wA1Ejg_jsH8-
Com parlen a
EXTREMADURA?
http://www.youtube.com/watch?v=5po3PmnpMxc P
http://www.youtube.com/watch?v=_Tz0NKMHajM
PARLARS ANDALUSOS
http://www.youtube.com/watch?v=_44klnkVVQc
I AQUEST D'ON SURT?
http://www.youtube.com/watch?v=j6aZcQaeLI4
PERÒ.........,
QUI PARLA EL MILLOR
ESPANYOL DEL MÓN?
http://www.youtube.com/watch?v=wA1Ejg_jsH8- Extremadura
http://www.youtube.com/watch?v=WkVaxf01-rU anglès britànic-
nordamericà
http://www.youtube.com/watch?v=5po3PmnpMxc Parlars andalusos
http://www.youtube.com/watch?v=_Tz0NKMHajM Exemples andalús
http://www.youtube.com/watch?v=_44klnkVVQc Espanyol Madrid
http://www.youtube.com/watch?v=j6aZcQaeLI4 El millor espanyol del món?
1. Quines de les següents maneres de parlar són
dialectes i quina o quines es podrien considerar
llengües:
argentí
andalús
castellà
gallec-portuguès
espanyol
veneçolà
brasiler
basc
murcià
mexicà
LLENGÜES
DIALECTES
2. Quines de les següents
afirmacions són vertaderes?
• Totes les llengües tenen dialectes.
• L’argentí i el londinenc són dialectes.
• El mallorquí i el valencià són llengües
diferents.
• Un argentí i un andalús xerren llengües
diferents.
3. Els dialectes
del català són:
1.-...............................
2.-...............................
3.-...............................
4.-...............................
5.-...............................
6.-...............................
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
VÍDEO: Dialectes i territori del català 2
http://www.youtube.com/watch?v=
VÍDEO: L’Alguerès
http://www.youtube.com/watch?v=6qN45R
VÍDEO: Dialectes i territori del català 1
http://www.youtube.com/watch?v=Cp8Cklq
VÍDEO: Compraré peres
http://www.youtube.com/watch?v=xiUCxjG4
Antonello
Antoni Baldino
Carlos Sangüesa
Catalina Rollàn
Consuelo Marco
David Montagne
Marc Pasqual
Ramon Peiró
Què m'has dit! On t'ho han dit
Antonello
Antoni Baldino
Carlos Sangüesa
Catalina Rollàn
Consuelo Marco
David Montagne
Marc Pasqual
Ramon Peiró
Què m'has dit! On t'ho han dit
SOCIOLINGÜÍSTICA
ESQUEMA DE LES DIFERENTS VARIACIONS LINGÜÍSTIQUES
(Registres)
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA: VARIETATS I REGISTRES
-Varietats dialectals: Usuaris
1.-Històriques
2.-Socials
3.-Geogràfiques
4.-Estàndard
VARIETAT
ESTÀNDARD
ÀMBITS
FORMALS
Administració, escola, mitjans de
comunicació, ciència, literatura...
VARIETATS DIALECTALS
ÀMBITS
INFORMALS
Família, amics, usos espontanis,
col·loquials...
VARIETAT ESTÀNDARD
Nosaltres
VARIETATS DIALECTALS GEOGRÀFIQUES
mozát osɾ n ́ t osɔ̞ɫ ɾ n ́ t usɔ̞ɫ ɾ muzált usɾ nuzá t əsɫ ɾ nozát esɾ
nuzáwt isɾ ná t usɫ ɾ nuzá t usɫ ɾ nozá t osɫ ɾ ná t əsɫ ɾ nánt isɾ
Què és el registre o llengua
estàndard?
És una variant comuna d'una llengua, usualment
entesa sense dificultats per tots els seus
parlants.
És la variant que usen els mitjans de
comunicació, el que s'aprèn a les escoles i els
que usam en general en situacions formals.
IB3 http://www.youtube.com/watch?v=vL53_SbAs0o
Tvandorra http://www.youtube.com/watch?v=KcgZeaiL0CI
TV valència http://www.youtube.com/watch?v=d9AjscmHTEQ
Exemples estàndard espanyol
TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
TV argentina http://tn.com.ar/envivo/24hs
TV sur http://www.telesurtv.net/
TV equador
http://www.ecuadortv.ec/ecuadortvnoticias.php?c=850
Què passaria si el castellà
s’escrigués tal com es
parla?
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
Subratlla les formes estàndard del castellà. Has de triar una de
les dues opcions que et donam a cada costat de la barra
inclinada:
zarzillos / pendientes
frazada / manta
lenzuelo / sábana
choto / cabrito
magra / jamón
hubiésemos ido / fuéramos ido
se me ha caído/ me se ha caído
yo vide, él vido / yo vi, él vio
Què és més correcte i pur, el castellà de Valladolid o el de
Sevilla? Per què?
Si un parlant andalús, que encara no ha après prou a escriure,
escriu aquest text:
Lo do su bai a veni comigo a come un poquito de cocío. Lah tre
ermana lla han comío.
Quina de les següents explicacions creus que seria la més
adequada per poder entendre la dificultat de la persona que ho
ha escrit:
-El castellà és molt difícil.
- El castellà s’escriu tal i com es pronuncia.
-L’andalús no és castellà i hauria de tenir una ortografia pròpia.
-Aquesta persona no domina la varietat culta o estàndard del castellà.
Si un parlant de Pollença, que encara no ha après prou a escriure,
escriu aquest text:
Pues u que et vach di de sa meva dona es vera, sa
comprat u cotxo
Quina de les següents explicacions creus que seria la més
adequada per poder entendre la dificultat de la persona que ho ha
escrit:
-El català és molt difícil.
- El català s’escriu tal i com es pronuncia.
-El pollencí no és català i hauria de tenir una ortografia pròpia.
-Aquesta persona no domina la varietat culta o estàndard del català
5 .QUÈ ÉS UN ESTAT MONOLINGÜE?
6. QUINS ESTATS SÓN MONOLINGÜES
A EUROPA?
7. DONCS, ALESHORES, QUE ÉS UN
ESTAT PLURILINGÜE?
8. L’ESTAT ESPANYOL ÉS PLURILINGÜE
O MONOLINGÜE? PER QUÈ?
Castellà VERMELL
Català ROSA
Basc BLAU
Gallec CREMA
9. QUINES LLENGÜES ES PARLEN A
L’ESTAT ESPANYOL?
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
10. Quin percentatge de població
viu en comunitats autònomes amb
una sola llengua?
• Quatre de cada deu espanyols viuen en
comunitats autònomes amb més d’una
llengua.
LES LENGÜES DEL MÓN
http://bibiloni.cat/materialsdeconstruccio/index.html
Assenyala, segons el que tu saps o creus, quines de les
següents afirmacions són vertaderes:
−Els nins europeus comencen a parlar abans que els xinesos, perquè el
xinès és més difícil.
−Tots els nins del món, quan comencen a parlar, pronuncien els
mateixos sons o fonemes.
−El nins xinesos i els catalanoparlants comencen a parlar a la mateixa
edat de mitjana.
−Per a un nin xinès és més fàcil aprendre català com a segona llengua
que a l’inrevés, perquè la seva llengua materna és més difícil.
−Les llengües fàcils es parlen com s’escriuen.
−Les parla humana no és feta de lletres, sinó de sons que produïm en
parlar. Les lletres són signes que representen els sons que produïm quan
parlam.
I d’aquestes, quines són vertaderes?
1. A França només es parla francès.
2. Al Brasil es parla brasiler.
3. El gallec i el portuguès són històricament la mateixa llengua.
4. A Suïssa es parla suís.
5. El belga és la llengua oficial de Bèlgica.
6. El català és l’única llengua oficial d’Andorra.
7. A la Gran Bretanya només es parla anglès.
8. La llengua oficial de la Xina és el xinès.
9. Islàndia és excepcional perquè és estranyíssim que, dins un Estat,
només s’hi parli una sola llengua.
10. A Itàlia es parlen diferents llengües.
Quina posició ocupa el català entre les
5.000 llengües del món per nombre de
parlants?
6
Llista de llengües segons nombre de parlants
Ordre Nom Parlants
1   xinès mandarí 885.000.000
2   Hindi o urdú 366.000.000
3   anglès 341.000.000
4   castellà 332.000.000
5 àrab 234.000.000
6   bengalí 189.000.000
7   Gallec-portuguès 170.000.000
8   rus 170.000.000
9   japonès 125.000.000
10   alemany 98.000.000
7
I entre les llengües oficials de la Unió Europea?
8
9
El català és la 76ª llengua més parlada del món
El 98% de les llengües té menys parlants que el
català.
El català és la 9ª. llengua més parlada de la Unió
Europea.
El català és entre els 25 idiomes del món amb major
presència a Internet
1
0
Origen i evolució de la llengua catalana
1. Segle VIII a XII:
Del naixement a l’Edat Mitjana
2. Segles XIII a XV:
L’Edat Mitjana
3. Del segle XVI al XVIII:
La Decadència.
4. Segles XIX I XX:
De la Renaixença als nostres dies
Hª
L’any 218 a.C. els romans varen
desembarcar a Empúries. A partir
del segle I a.C. va començar la
romanització i el centre en fou
Tarragona.
Etapa de bilingüisme i
posterior imposició del llatí.
Imperi Romà. Any 150 d.C
L’imperi romà es va començar a
descompondre al llarg del segle V.
Descomposició de la unitat
del llatí i naixement de les
llengües romàniques.
Escriu el nom de 10 llengües romàniques:
1.-...............................................
2.-...............................................
3.-...............................................
4.-...............................................
5.-...............................................
6.-...............................................
7.-...............................................
8.-...............................................
9.-...............................................
10.-...............................................
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
Invasions germàniques: aprofitant la
decadència de l’imperi romà, els visigots
varen començar a ocupar territoris (segles V,
VI i VII)
Superstrat del català
Invasió musulmana de la península:
segle VIII.
Posterior reconquesta dels francs de
Carlemany:
• Any 732, batalla de Poitiers.
• Any 801, els francs ocupen Barcelona; la
frontera s’estabilitza 250 anys (Catalunya
Vella).
Naixement de la Marca Hispànica.
Amb Carlemany es va prendre
consciència que la llengua que es
parlava havia evolucionat fins al punt
de convertir-se en una llengua
completament diferent.
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
En els documents quotidians (testaments, actes,
vendes, etc.) apareixien clarament paraules i
construccions en català.
Segle IX
segle XIEs troben documents feudals escrits
íntegrament en català.
segle XII
Varen sorgir els primers textos escrits en
català: Liber Iudiciorum, Forum Iudicum I les
Homilies d’Organyà (col·lecció de sermons),
considerat el primer text literari escrit
originàriament en català.
Al segle XII Catalunya va conquerir més
territoris als àrabs: la Catalunya Nova
(Lleida i Tortosa).
Es va produir també la unió dinàstica
de Catalunya amb Aragó per mitjà del
matrimoni de Ramon Berenguer IV
amb Peronel·la, hereva de la corona
aragonesa.
Les llengües de la federació
varen ser l’aragonès i el català.
La corona Catalano- Aragonesa a
l'Edat Mitjana
Península Ibèrica 1700
Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)
1 sur 61

Recommandé

Sistemes educatius Finlàndia - Espanya. Fracàs escolar par
Sistemes educatius Finlàndia - Espanya. Fracàs escolarSistemes educatius Finlàndia - Espanya. Fracàs escolar
Sistemes educatius Finlàndia - Espanya. Fracàs escolarjoanpol
79 vues79 diapositives
Mallorquí i català abreviat1 par
Mallorquí i català abreviat1Mallorquí i català abreviat1
Mallorquí i català abreviat1joanpol
496 vues4 diapositives
L’aprenentatge de la llengua àrab a catalunya par
L’aprenentatge de la llengua àrab a catalunyaL’aprenentatge de la llengua àrab a catalunya
L’aprenentatge de la llengua àrab a catalunyanvr184
248 vues12 diapositives
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tuson par
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús TusonQüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tuson
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tusonjoanpol
3.6K vues17 diapositives
Linguistic interference par
Linguistic interferenceLinguistic interference
Linguistic interferencejul_ms
1.1K vues10 diapositives
Llengua i visió del món par
Llengua i visió del mónLlengua i visió del món
Llengua i visió del mónJosep M. Escolano
422 vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSON par
Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSONSoc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSON
Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSONjoanpol
3.8K vues15 diapositives
Llistat de temes tr 2012 2013 par
Llistat de temes tr 2012 2013Llistat de temes tr 2012 2013
Llistat de temes tr 2012 2013Escola Cervetó
32.5K vues14 diapositives
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març par
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de marçEdu Baile López
534 vues75 diapositives
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març par
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de marçEdu Baile López
1.1K vues57 diapositives
2n BATX SPro 19-20 par
2n BATX SPro 19-202n BATX SPro 19-20
2n BATX SPro 19-20Departament Llengua catalana
360 vues5 diapositives
17128703 expressions-valencianes par
17128703 expressions-valencianes17128703 expressions-valencianes
17128703 expressions-valencianesFrancisco Núñez
1.3K vues249 diapositives

Tendances(20)

Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSON par joanpol
Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSONSoc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSON
Soc qüestionari mal de llengües jESÚS tUSON
joanpol3.8K vues
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març par Edu Baile López
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març
04 a el comic per a fomentar l'expressio oral_4 de març
Edu Baile López534 vues
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març par Edu Baile López
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març
08 b taller 5_comic i llengua (sobre els registres de parla)_12 de març
Edu Baile López1.1K vues
Sociolinguistica 4 eso par joanpol
Sociolinguistica 4 esoSociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 eso
joanpol5.2K vues
Demolingüística i posició del català par Natxo Sorolla
Demolingüística i posició del catalàDemolingüística i posició del català
Demolingüística i posició del català
Natxo Sorolla833 vues
Formació històrica lèxic i variació lingüística par annaasiscar
Formació històrica lèxic i variació lingüísticaFormació històrica lèxic i variació lingüística
Formació històrica lèxic i variació lingüística
annaasiscar1.4K vues
Llengues Del Món par guestc26b49
Llengues Del MónLlengues Del Món
Llengues Del Món
guestc26b4913.3K vues
Contrast de llengües entre català i basc par Antoni Martínez
Contrast de llengües entre català i bascContrast de llengües entre català i basc
Contrast de llengües entre català i basc
Antoni Martínez1.4K vues
Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000) par tallers
Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000)Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000)
Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000)
tallers939 vues
Tema 6. La diversitat lingüística par Sílvia Montals
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals5.7K vues
Els grups lingüístics en la societat andorrana par Natxo Sorolla
Els grups lingüístics en la societat andorranaEls grups lingüístics en la societat andorrana
Els grups lingüístics en la societat andorrana
Natxo Sorolla603 vues
Formació històrica lèxic i variació lingüística par annaasiscar
Formació històrica lèxic i variació lingüísticaFormació històrica lèxic i variació lingüística
Formació històrica lèxic i variació lingüística
annaasiscar7.4K vues
La variació lingüística par laiapuces
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
laiapuces8.7K vues
Croisanterie entrepans maquetat par marcmdmbruno
Croisanterie entrepans maquetatCroisanterie entrepans maquetat
Croisanterie entrepans maquetat
marcmdmbruno120 vues
Euro Com Rom par amendez3
Euro Com RomEuro Com Rom
Euro Com Rom
amendez31.2K vues

En vedette

Almost done 2 par
Almost done 2Almost done 2
Almost done 2mohamadaA
398 vues43 diapositives
New market exploration ii- 2013 par
New market exploration ii- 2013New market exploration ii- 2013
New market exploration ii- 2013Marketing Kinetics LLC
422 vues14 diapositives
Len(gr03) 1-2015 calificaciones par
Len(gr03) 1-2015 calificacionesLen(gr03) 1-2015 calificaciones
Len(gr03) 1-2015 calificacionesEmanuel Manuel Camacho Arce
434 vues6 diapositives
Important_Details_new1 par
Important_Details_new1Important_Details_new1
Important_Details_new1Dr.Dharshan Naik
508 vues8 diapositives
Hameed Vaseem Resume par
Hameed Vaseem ResumeHameed Vaseem Resume
Hameed Vaseem ResumeHameed Vaseem
605 vues3 diapositives
МКС справка по АИС Досудебному обжалованию 12_2014 par
МКС справка по АИС Досудебному обжалованию 12_2014 МКС справка по АИС Досудебному обжалованию 12_2014
МКС справка по АИС Досудебному обжалованию 12_2014 Victor Gridnev
373 vues2 diapositives

En vedette(8)

Similaire à Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)

Situació actual del Català par
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del CatalàJordi Pipó
22.5K vues52 diapositives
El domini lingüístic par
El domini lingüísticEl domini lingüístic
El domini lingüísticgelidA2014
3.9K vues13 diapositives
Solucions selectivitat socioling par
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingjoanpol
8.6K vues7 diapositives
Diversitat lingüística par
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüísticaSílvia Montals
11.3K vues17 diapositives
Historia de la llengua par
Historia de la llenguaHistoria de la llengua
Historia de la llenguaRemei Baldó Asensi
563 vues17 diapositives
Debat par
DebatDebat
DebatLauraRM
231 vues3 diapositives

Similaire à Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)(20)

Situació actual del Català par Jordi Pipó
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
Jordi Pipó22.5K vues
El domini lingüístic par gelidA2014
El domini lingüísticEl domini lingüístic
El domini lingüístic
gelidA20143.9K vues
Solucions selectivitat socioling par joanpol
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat socioling
joanpol8.6K vues
Debat par LauraRM
DebatDebat
Debat
LauraRM231 vues
Presentació Taller PlurilingüíStic(2) par Cosme Garrell
Presentació Taller PlurilingüíStic(2)Presentació Taller PlurilingüíStic(2)
Presentació Taller PlurilingüíStic(2)
Cosme Garrell226 vues
Presentació Taller PlurilingüíStic(2) par Cosme Garrell
Presentació Taller PlurilingüíStic(2)Presentació Taller PlurilingüíStic(2)
Presentació Taller PlurilingüíStic(2)
Cosme Garrell390 vues
BilingüIsme par albert
BilingüIsmeBilingüIsme
BilingüIsme
albert1.4K vues
LlengüEs Maternes par mmasip24
LlengüEs MaternesLlengüEs Maternes
LlengüEs Maternes
mmasip24423 vues
Teoria sociolingüística ii blog par joanpol
Teoria sociolingüística ii blogTeoria sociolingüística ii blog
Teoria sociolingüística ii blog
joanpol1.3K vues
Dia Internacional de les Llengües Maternes par biblioiesebre
Dia Internacional de les Llengües MaternesDia Internacional de les Llengües Maternes
Dia Internacional de les Llengües Maternes
biblioiesebre3.6K vues

Sociolinguistica4eso 121124045712-phpapp01 (copia)

 • 1. L'àrea de llengua i literatura
 • 2. Què és la Filologia? Estudis acadèmics associats a un idioma i la cultura dels seus parlants. • Exemples: Filologia catalana Filologia Anglesa Filologia Clàssica
 • 3. Branques de la filologia LITERATURA Estudia les obres produïdes en una llengua LINGÜÍSTICA Gramàtica Fonètica Morfosintaxi Lingüística històrica Dialectologia Sociolingüística
 • 4. DIALECTOLOGIA Estudia les variants d'una llengua als diferents territoris
 • 5. AVALUACIÓ INICIAL • Què és la varietat estàndard d’una llengua? • Quina diferència hi ha entre llengua i dialecte? • A quins territoris es parla català? • Quines llengües es parlen a l’Estat espanyol? • Quina és la llengua oficial de les Illes Balears?
 • 16. http://www.youtube.com/watch?v=wA1Ejg_jsH8- Extremadura http://www.youtube.com/watch?v=WkVaxf01-rU anglès britànic- nordamericà http://www.youtube.com/watch?v=5po3PmnpMxc Parlars andalusos http://www.youtube.com/watch?v=_Tz0NKMHajM Exemples andalús http://www.youtube.com/watch?v=_44klnkVVQc Espanyol Madrid http://www.youtube.com/watch?v=j6aZcQaeLI4 El millor espanyol del món?
 • 17. 1. Quines de les següents maneres de parlar són dialectes i quina o quines es podrien considerar llengües: argentí andalús castellà gallec-portuguès espanyol veneçolà brasiler basc murcià mexicà LLENGÜES DIALECTES
 • 18. 2. Quines de les següents afirmacions són vertaderes? • Totes les llengües tenen dialectes. • L’argentí i el londinenc són dialectes. • El mallorquí i el valencià són llengües diferents. • Un argentí i un andalús xerren llengües diferents.
 • 19. 3. Els dialectes del català són: 1.-............................... 2.-............................... 3.-............................... 4.-............................... 5.-............................... 6.-...............................
 • 21. VÍDEO: Dialectes i territori del català 2 http://www.youtube.com/watch?v= VÍDEO: L’Alguerès http://www.youtube.com/watch?v=6qN45R VÍDEO: Dialectes i territori del català 1 http://www.youtube.com/watch?v=Cp8Cklq VÍDEO: Compraré peres http://www.youtube.com/watch?v=xiUCxjG4
 • 22. Antonello Antoni Baldino Carlos Sangüesa Catalina Rollàn Consuelo Marco David Montagne Marc Pasqual Ramon Peiró Què m'has dit! On t'ho han dit
 • 23. Antonello Antoni Baldino Carlos Sangüesa Catalina Rollàn Consuelo Marco David Montagne Marc Pasqual Ramon Peiró Què m'has dit! On t'ho han dit
 • 25. ESQUEMA DE LES DIFERENTS VARIACIONS LINGÜÍSTIQUES (Registres)
 • 26. VARIACIÓ LINGÜÍSTICA: VARIETATS I REGISTRES -Varietats dialectals: Usuaris 1.-Històriques 2.-Socials 3.-Geogràfiques 4.-Estàndard VARIETAT ESTÀNDARD ÀMBITS FORMALS Administració, escola, mitjans de comunicació, ciència, literatura... VARIETATS DIALECTALS ÀMBITS INFORMALS Família, amics, usos espontanis, col·loquials...
 • 27. VARIETAT ESTÀNDARD Nosaltres VARIETATS DIALECTALS GEOGRÀFIQUES mozát osɾ n ́ t osɔ̞ɫ ɾ n ́ t usɔ̞ɫ ɾ muzált usɾ nuzá t əsɫ ɾ nozát esɾ nuzáwt isɾ ná t usɫ ɾ nuzá t usɫ ɾ nozá t osɫ ɾ ná t əsɫ ɾ nánt isɾ
 • 28. Què és el registre o llengua estàndard? És una variant comuna d'una llengua, usualment entesa sense dificultats per tots els seus parlants. És la variant que usen els mitjans de comunicació, el que s'aprèn a les escoles i els que usam en general en situacions formals. IB3 http://www.youtube.com/watch?v=vL53_SbAs0o Tvandorra http://www.youtube.com/watch?v=KcgZeaiL0CI TV valència http://www.youtube.com/watch?v=d9AjscmHTEQ
 • 29. Exemples estàndard espanyol TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ TV argentina http://tn.com.ar/envivo/24hs TV sur http://www.telesurtv.net/ TV equador http://www.ecuadortv.ec/ecuadortvnoticias.php?c=850
 • 30. Què passaria si el castellà s’escrigués tal com es parla?
 • 32. Subratlla les formes estàndard del castellà. Has de triar una de les dues opcions que et donam a cada costat de la barra inclinada: zarzillos / pendientes frazada / manta lenzuelo / sábana choto / cabrito magra / jamón hubiésemos ido / fuéramos ido se me ha caído/ me se ha caído yo vide, él vido / yo vi, él vio Què és més correcte i pur, el castellà de Valladolid o el de Sevilla? Per què?
 • 33. Si un parlant andalús, que encara no ha après prou a escriure, escriu aquest text: Lo do su bai a veni comigo a come un poquito de cocío. Lah tre ermana lla han comío. Quina de les següents explicacions creus que seria la més adequada per poder entendre la dificultat de la persona que ho ha escrit: -El castellà és molt difícil. - El castellà s’escriu tal i com es pronuncia. -L’andalús no és castellà i hauria de tenir una ortografia pròpia. -Aquesta persona no domina la varietat culta o estàndard del castellà.
 • 34. Si un parlant de Pollença, que encara no ha après prou a escriure, escriu aquest text: Pues u que et vach di de sa meva dona es vera, sa comprat u cotxo Quina de les següents explicacions creus que seria la més adequada per poder entendre la dificultat de la persona que ho ha escrit: -El català és molt difícil. - El català s’escriu tal i com es pronuncia. -El pollencí no és català i hauria de tenir una ortografia pròpia. -Aquesta persona no domina la varietat culta o estàndard del català
 • 35. 5 .QUÈ ÉS UN ESTAT MONOLINGÜE?
 • 36. 6. QUINS ESTATS SÓN MONOLINGÜES A EUROPA?
 • 37. 7. DONCS, ALESHORES, QUE ÉS UN ESTAT PLURILINGÜE?
 • 38. 8. L’ESTAT ESPANYOL ÉS PLURILINGÜE O MONOLINGÜE? PER QUÈ? Castellà VERMELL Català ROSA Basc BLAU Gallec CREMA
 • 39. 9. QUINES LLENGÜES ES PARLEN A L’ESTAT ESPANYOL?
 • 41. 10. Quin percentatge de població viu en comunitats autònomes amb una sola llengua? • Quatre de cada deu espanyols viuen en comunitats autònomes amb més d’una llengua.
 • 42. LES LENGÜES DEL MÓN http://bibiloni.cat/materialsdeconstruccio/index.html
 • 43. Assenyala, segons el que tu saps o creus, quines de les següents afirmacions són vertaderes: −Els nins europeus comencen a parlar abans que els xinesos, perquè el xinès és més difícil. −Tots els nins del món, quan comencen a parlar, pronuncien els mateixos sons o fonemes. −El nins xinesos i els catalanoparlants comencen a parlar a la mateixa edat de mitjana. −Per a un nin xinès és més fàcil aprendre català com a segona llengua que a l’inrevés, perquè la seva llengua materna és més difícil. −Les llengües fàcils es parlen com s’escriuen. −Les parla humana no és feta de lletres, sinó de sons que produïm en parlar. Les lletres són signes que representen els sons que produïm quan parlam.
 • 44. I d’aquestes, quines són vertaderes? 1. A França només es parla francès. 2. Al Brasil es parla brasiler. 3. El gallec i el portuguès són històricament la mateixa llengua. 4. A Suïssa es parla suís. 5. El belga és la llengua oficial de Bèlgica. 6. El català és l’única llengua oficial d’Andorra. 7. A la Gran Bretanya només es parla anglès. 8. La llengua oficial de la Xina és el xinès. 9. Islàndia és excepcional perquè és estranyíssim que, dins un Estat, només s’hi parli una sola llengua. 10. A Itàlia es parlen diferents llengües.
 • 45. Quina posició ocupa el català entre les 5.000 llengües del món per nombre de parlants? 6
 • 46. Llista de llengües segons nombre de parlants Ordre Nom Parlants 1   xinès mandarí 885.000.000 2   Hindi o urdú 366.000.000 3   anglès 341.000.000 4   castellà 332.000.000 5 àrab 234.000.000 6   bengalí 189.000.000 7   Gallec-portuguès 170.000.000 8   rus 170.000.000 9   japonès 125.000.000 10   alemany 98.000.000 7
 • 47. I entre les llengües oficials de la Unió Europea? 8
 • 48. 9
 • 49. El català és la 76ª llengua més parlada del món El 98% de les llengües té menys parlants que el català. El català és la 9ª. llengua més parlada de la Unió Europea. El català és entre els 25 idiomes del món amb major presència a Internet 1 0
 • 50. Origen i evolució de la llengua catalana 1. Segle VIII a XII: Del naixement a l’Edat Mitjana 2. Segles XIII a XV: L’Edat Mitjana 3. Del segle XVI al XVIII: La Decadència. 4. Segles XIX I XX: De la Renaixença als nostres dies Hª
 • 51. L’any 218 a.C. els romans varen desembarcar a Empúries. A partir del segle I a.C. va començar la romanització i el centre en fou Tarragona. Etapa de bilingüisme i posterior imposició del llatí. Imperi Romà. Any 150 d.C
 • 52. L’imperi romà es va començar a descompondre al llarg del segle V. Descomposició de la unitat del llatí i naixement de les llengües romàniques. Escriu el nom de 10 llengües romàniques: 1.-............................................... 2.-............................................... 3.-............................................... 4.-............................................... 5.-............................................... 6.-............................................... 7.-............................................... 8.-............................................... 9.-............................................... 10.-...............................................
 • 54. Invasions germàniques: aprofitant la decadència de l’imperi romà, els visigots varen començar a ocupar territoris (segles V, VI i VII) Superstrat del català
 • 55. Invasió musulmana de la península: segle VIII. Posterior reconquesta dels francs de Carlemany: • Any 732, batalla de Poitiers. • Any 801, els francs ocupen Barcelona; la frontera s’estabilitza 250 anys (Catalunya Vella). Naixement de la Marca Hispànica. Amb Carlemany es va prendre consciència que la llengua que es parlava havia evolucionat fins al punt de convertir-se en una llengua completament diferent.
 • 57. En els documents quotidians (testaments, actes, vendes, etc.) apareixien clarament paraules i construccions en català. Segle IX segle XIEs troben documents feudals escrits íntegrament en català. segle XII Varen sorgir els primers textos escrits en català: Liber Iudiciorum, Forum Iudicum I les Homilies d’Organyà (col·lecció de sermons), considerat el primer text literari escrit originàriament en català.
 • 58. Al segle XII Catalunya va conquerir més territoris als àrabs: la Catalunya Nova (Lleida i Tortosa). Es va produir també la unió dinàstica de Catalunya amb Aragó per mitjà del matrimoni de Ramon Berenguer IV amb Peronel·la, hereva de la corona aragonesa. Les llengües de la federació varen ser l’aragonès i el català.
 • 59. La corona Catalano- Aragonesa a l'Edat Mitjana