Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pilvipalveluiden
markkinatutkimus
   syksy 2009
    Yhteenveto


     Petri Aukia
     Modaali Oy
     ...
Tutkimusmenetelmä
  Tutkimus suoritettiin syys-lokakuussa 2009
  pääkaupunkiseudulla noin tunnin henkilökohtaisina
  ...
Tärkeimmät tulokset
  Pilvitoteutuksia pidettiin itsestäänselvänä
     Haastateltavat, jotka eivät aio toteuttaa uus...
Pilvipalvelut tänään
  Jouni Siren, Head of YLE Visio Technology
     “Aiomme käyttää PaaS (platform as a service) r...
Pilvipalvelut huomenna
  Osma Ahvenlampi, CTO, Sulake Corporation
     “Jos tekisimme nyt sovellusta nollasta, raken...
Kehitystyön määrä kohdeorganisaatioissa
            100000
            10000
Miestyövuosia (2009...
Uuden teknologian käyttöönottovaihe
   7,0   6,0   5,0   4,0
kpl
   3,0   2,0  ...
Pilvipalvelujen käyttöönottosuunnitelma

   100 %

    90 %
                            ...
Tunnetko pilvipalvelut?
   12,0
   10,0
    8,0
kpl
    6,0
    4,0
    2,0
  ...
Ei
                                          Ei niin
            ...
Onko tarkoitus laatia yhtenäinen
pilvipalveluarkkitehtuuri?


     kyllä
     36 %
             ei...
Lähestymistapojen kiinnostavuus
    3,5

 Todella
Kiinnostava
    3,0
    2,5

Kiinnostava

    2,0
 ...
Mielipide merkityksestä liiketoiminnalle
    4,0
 Samaa
 mieltä
    3,5    3,0
Jokseenkin
 samaa
 mieltä
 ...
Loppukaneettina
  Pankkialan toimija
     “Palvelimien fyysinen sijainti tai olemus eivät sinänsä kiinnosta kunhan
 ...
Lisätiedot
  Tutkimuksen oikeudet omistaa Codento Oy ja tarkemmat
  tulokset jaetaan haastateltujen organisaatioiden k...
8.12.2009: Pilvipalveluiden markkinatutkimus
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

8.12.2009: Pilvipalveluiden markkinatutkimus

1 184 vues

Publié le

Lisätietoa aamiaistilaisuudesta jossa nämä kalvot on esitetty sekä esitysten videot löytyvät osoitteesta http://www.codento.com/fi/events/2009-12.html

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

8.12.2009: Pilvipalveluiden markkinatutkimus

 1. 1. Pilvipalveluiden markkinatutkimus syksy 2009 Yhteenveto Petri Aukia Modaali Oy 8.12.2009
 2. 2. Tutkimusmenetelmä  Tutkimus suoritettiin syys-lokakuussa 2009 pääkaupunkiseudulla noin tunnin henkilökohtaisina syvähaastatteluina.  Haastatteluun valittiin 16 organisaatiota, joiden oletettiin olevan kiinnostuneita pilvipalveluista. Kaikki haastateltavat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.  Kohdeorganisaatioissa haastateltiin pilvipalveluihin liittyvää päätöksentekijää: teknologiajohtajaa, tuotekehitysjohtajaa, pääarkkitehtiä, uusien palvelujen johtajaa tms. 3
 3. 3. Tärkeimmät tulokset  Pilvitoteutuksia pidettiin itsestäänselvänä  Haastateltavat, jotka eivät aio toteuttaa uusia verkkokäyttöisiä sovelluksia pilvipalveluina perustelivat syitä enemmän kuin pilvitoteuttajat.  Useimmat ovat toteuttamassa pilvipalveluja Amazonin IaaS-palvelujen päälle.  PaaS-malli kiehtoi, mutta koettiin epäkypsänä.  Vain Amazon, Google ja Microsoft tunnettiin laajalti pilvitoimittajina.  Toteutuksessa turva-, yksityisyys- ja laillisuusteemat nousivat esiin sekä toteuttajilla että välttelijöillä. 4
 4. 4. Pilvipalvelut tänään  Jouni Siren, Head of YLE Visio Technology  “Aiomme käyttää PaaS (platform as a service) ratkaisuja toteuttaessamme sosiaalisen median palveluja. Näitä emme halua toteuttaa tyhjästä, sillä palvelujen tulee pysyä yhteensopivina nopeasti muuttuvien sosiaalisen median verkkoratkaisujen kanssa.”  Janne Kallio, Digital marketing manager, Suunto  “Käytössämme on tarvittaessa monta ympäristöä. Tarvitsimme hankkeessamme käyttäjävalidointiin uuden ympäristön ulkopuolisille tutkijoille, tämän käyttöönotto vei kymmenen kertaa vähemmän aikaa kuin aiemmin.”  Taro Morimoto, CTO, Zipipop  “Pilvipalvelut vähentävät tarvetta lisäresursseihin. Otamme suunnittelussa huomioon alustan rajoitukset ja näin toimien olemme olleet todella tyytyväisiä Googlen alustaan.” 5
 5. 5. Pilvipalvelut huomenna  Osma Ahvenlampi, CTO, Sulake Corporation  “Jos tekisimme nyt sovellusta nollasta, rakentaisin sen käyttämään pilvipalveluita emmekä investoisi itse infrastruktuuriin, koska alallamme on aivan liian kallista yrittää ennakoida oikein uusien sovellusten tarvitsemaa skaalaa.”  Mika Lindholm, CTO, Xtract  “Uskon että ajan mittaan valtavirta tulee hankkimaan kaupalliset sovellukset pilvestä. Ainoastaan open source -ohjelmistot asennetaan omille palvelimille.”  Jussi Autere, professori, Teknillinen korkeakoulu  “Megatrendinä on ollut ensin softan muuttuminen myytäväksi esineeksi ja nyttemmin myytäväksi palveluksi. Ensimmäiset uuden teknologian käyttötavat ovat kuin muovikiulu, ne eivät ota huomioon uuden lähestymistavan uusia mahdollisuuksia.” 6
 6. 6. Kehitystyön määrä kohdeorganisaatioissa 100000 10000 Miestyövuosia (2009) 1000 100 10 1 7
 7. 7. Uuden teknologian käyttöönottovaihe 7,0 6,0 5,0 4,0 kpl 3,0 2,0 1,0 0,0 varovaisemmin kuin valtavirrassa ennen valtavirtaa ensimmäisten joukossa valtavirta 8
 8. 8. Pilvipalvelujen käyttöönottosuunnitelma 100 % 90 % Integraattori: 80 % “Uskon, että kaikille asiakkaillemme 70 % tulee oma pilvi. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Oletteko suunnitelleet Oletteko suunnitelleet Oletteko suunnitelleet ottavanne käyttöön siirtävänne olemassa olevia laativanne uusia sovelluksia pilvipalveluja? sovelluksia pilvi- pilvi-infrastruktuuriin? infrastruktuuriin? 9
 9. 9. Tunnetko pilvipalvelut? 12,0 10,0 8,0 kpl 6,0 4,0 2,0 0,0 ei tuttu jossain määrin tuttu tuttu erittäin tuttu 10
 10. 10. Ei Ei niin tärkeä tärkeä tärkeä Todella Tärkeä Sk 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 aa la ut uv 11 uu s La i llis uu s Ti e to tu rv Pi a en em m ät in ve st oi nn it Kä yt tö ku l uj en m ää rä Ha lli tt Tärkeää ottaa huomioon av u us Tu o te ke hi ty so sa am in Li en ik et oi m in ta os aa m in en
 11. 11. Onko tarkoitus laatia yhtenäinen pilvipalveluarkkitehtuuri? kyllä 36 % ei 64 % 12
 12. 12. Lähestymistapojen kiinnostavuus 3,5 Todella Kiinnostava 3,0 2,5 Kiinnostava 2,0 1,5 Ei niin Kiinnostava 1,0 0,5 Ei Kiinnostava 0,0 Software (as a service) Platform (as a service) Infrastructure (as a service) 13
 13. 13. Mielipide merkityksestä liiketoiminnalle 4,0 Samaa mieltä 3,5 3,0 Jokseenkin samaa mieltä 2,5 2,0 Jokseenkin eri mieltä 1,5 1,0 Eri mieltä 0,5 0,0 Pilvipalvelut auttavat Pilvipalvelut auttavat Pilvipalvelut vähentävät Pilvipalvelut auttavat Pilvipalvelut tehostavat yritystä olem aan reagoim aan m arkkinoiden investointien tarvetta yritystä keskittym ään tuotekehitystä joustavam pi muuttuneisiin tilanteisiin ydinliiketoimintaan 14
 14. 14. Loppukaneettina  Pankkialan toimija  “Palvelimien fyysinen sijainti tai olemus eivät sinänsä kiinnosta kunhan kapasiteettiä saa varmasti riittävästi.”  Integraattori  “Nähtäväksi jää, millaisia uusia palveluja tulee pilveen. Tuleeko palveluista yleispäteviä vai toimialakohtaisia – logistiikan palvelut, transaktionkäsittelyn palvelut, maksupalvelut, lentolippujen myynti, clearing jne.”  Pörssiyritys  Jaamme käyttämämme sovellukset kahteen kategoriaan: sovellukset, jossa emme etsi kilpailuetua ostetaan kustomoimatta alansa parhailta toimittajilta, mielellään kokonaisvastuullisesti pilvessä toimitettuna. Kehityspanokset kohdistetaan sovelluksiin, joilla haetaan kilpailuetua. Nämä sijoitetaan omiin konesaleihimme.” 15
 15. 15. Lisätiedot  Tutkimuksen oikeudet omistaa Codento Oy ja tarkemmat tulokset jaetaan haastateltujen organisaatioiden kesken.  Tämän esityksen lisensointi on Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen.  Lisätiedot ja yhteydenotot  Tommi Ullgrén, CEO  tommi.ullgren@codento.com, 040 7794049  Santeri Paavolainen, CTO  santeri.paavolainen@codento.com, 040 558 7444 16

×