Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

M. Kachniewska: "Quo Vadis PPH?"

Polish Prestige Hotels and Resorts - doroczne spotkanie zarządu i szczyt marketingowy hoteli grupy PPH&R, Szczyrk 22-23 października 2015

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

M. Kachniewska: "Quo Vadis PPH?"

 1. 1. Quo Vadis PPH? magdalena@kachniewska.net
 2. 2. Otoczenie • pozorny rynek konsumenta (natłok ofert, infoxication) • informacja o jakości: marka, cena, czy kategoria? • tempo (wiki wiki web) • konkurencja spoza branży (event agent, catering, „dostawcy wrażeń”) • glokalizacja (local vs global, hotel vs miejsce) • konsolidacja (czy można zostać małym?) • kto ważniejszy: producent czy kanał dystrybucji?
 3. 3. Funkcje wizerunku z punktu widzenia nabywców/gości • funkcja upraszczająca proces podejmowania decyzji o zakupie • funkcja minimalizacji ryzyka • funkcja porządkująca • funkcja identyfikacyjna • funkcja budowania lojalności wobec marki
 4. 4. Funkcje wizerunku z punktu widzenia obiektu/organizacji • funkcja likwidacji anonimowości • funkcja budowy zaufania • funkcja różnicująca • funkcja pozycjonowania • funkcja segmentacyjna
 5. 5. PPH w oczach uczestników konferencji • 312 respondentów • świadomość marki przynajmniej jednego z hoteli PPH – 282 respondentów • świadomość marki co najmniej 5 hoteli PPH – 164 respondentów • świadomość marki PPH – 28 respondentów
 6. 6. Cechy systemu tożsamości wizualnej marki • spójność • dynamika (uwzględnienie zmian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu) • konsekwentne stosowanie • system musi być znany wszystkim pracownikom
 7. 7. Wyniki rozmów telefonicznych na temat PC • 16 „gości” • 22 obiekty („kontakt” - recepcja) • w 6 obiektach – „jestem nowy, ale na pewno jest informacja na stronie” • w 8 obiektach – pobieżna informacja nt. PC • w 4 obiektach – problem ze zdefiniowaniem warunków i objaśnieniem (warunki przejrzystości)
 8. 8. Kanały marketingowe • własna www i strony „lokalne” • agencje turystyczne • portale rezerwacyjne/kanały dystrybucji (GDS, OTA) • geolokalizacja i aplikacje mobilne (4sq, FB Places) • portale sieciowe • metawyszukiwarki • sieci społecznościowe • zakupy grupowe • innowacyjne gadżety
 9. 9. czynniki skłaniające do zarządzania wizerunkiem • malejąca lojalność klientów i zmniejszenie udziałów rynkowych • poziom atrakcyjności wizerunku • niespójność wizerunku marki z powodu rozszerzenia rynku • zmiana otoczenia konkurencyjnego • zmiana charakterystyk klientów (zmiana ich potrzeb, preferencji) • wejście na nowy rynek
 10. 10. Wartość wizerunku marki Zbiór wszystkich aktywów i zobowiązań związanych z tym wizerunkiem i z symbolem firmowym, zwiększający lub zmniejszający wartość dostarczanego produktu dla firmy oraz klientów tej firmy, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych
 11. 11. Wartość mediowa • zryczałtowana (wszystkie wystąpienia logotypu) • sparametryzowana (wystąpienia logotypu w polu uwagi widza/użytkownika) • rozbieżność 10-20-krotna!
 12. 12. Korzyści ze wspólnego działania • „moc negocjacyjna” • ekspertyzy prawne • badania marketingowe i analizy trendów • szkolenia (także ad hoc) • spotkania peer review • systemy ocen i programy lojalnościowe • platformy rezerwacji i wymiany voucherów • konferencje tematyczne i spotkania „klubowe” • akcje promocyjne
 13. 13. Jaka jest siła marki PPH? • marka (jakość, nazwa, wartość rynkowa) • wizerunek marki (w tym faktyczny przekaz rynkowy) • misja i strategia (min. na najbliższe 10 lat) • zdefiniowanie rynków docelowych (dobór imprez i kanałów dystrybucji) • przejrzystość informacji i jej aktualizacja (strefa gościa i strefa hotelarza) • obecność w nowych mediach (interakcja!) – ponownie: dwukierunkowa (ile mamy czarnego PR?) • PPH jako platforma wymiany wiedzy
 14. 14. Zagadnienia na warsztat: • Analiza dotychczasowych doświadczeń członków PPH • Oczekiwania/zastrzeżenia względem obecnej formuły funkcjonowania PPH • Realne możliwości finansowania proponowanego/oczekiwanego zakresu funkcjonowania PPH • Wypracowanie wniosków dla Zarządu.
 15. 15. Dziękuję za uwagę  Zapraszam do kontaktu na FB i na www.kachniewska.net

×