Sanok - Czołgowisko

C

Site check list__czolgowisko

Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju
Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji
Site name
„Czołgowisko”
„Czołgowisko” (The tank training range)
Miasto / Gmina
Town / Commune
Sanok
Powiat
District
Sanocki
Województwo
Province (Voivodship)
Podkarpackie
Powierzchnia
nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym
kawałku) ha
Max. area available (as one piece) ha
2,66 ha
Kształt działki
The shape ofthe site
prostokątny
rectangular
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibilityfor expansion (shortdescription)
NIE
N
Informacje
dotyczące
nieruchomości
Property
information
Orientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 22% VAT
Approx. land price PLN/m2

including 22% VAT
Brak danych
No data available
Właściciel /właściciele
Owner(s)
Własność gminySanok
Sanok commune
Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
TAK (Uchwałą RadyMiasta Sanoka Nr
XLI/347/13 z dnia 28 maja 2013r
przystąpiono do zmiany MPZP)
Yes (by the City Council Resolution No.
XLI/347/13 0f May 28, 2013 the city local
spatial managementplan’s amendment
process has been initiated)
Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Aktualnie – teren usług turystycznych
wielofunkcyjnych oraz sportowych
Po zmianie – teren zabudowy usługowej
Currently: the area of multifunctional tourism
services
After the amendments:the area for services
Charakterystyka
działki
Land
specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha
Soil class with area ha
PsIC – 2,66 ha
Różnica poziomów terenu m
Differences in land level m
10 m
Obecne użytkowanie
Presentusage
Teren nieużytkowany
wasteland
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water
pollution (Y/N)
NIE
N
Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju
Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”
Poziom wód gruntowych m
Underground water level m
brak danych
no data available
Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
NIE
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
TAK (sieć ciepłownicza)
Y (the heating network)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
(T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
NIE
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
TAK (Natura 2000)
Yes (Nature 2000)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings /other constructions on site (Y/N)
Teren niezabudowany
Undeveloped area
Połączenia
transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)
Access road to the plot(type and width of
access road)
Droga gruntowa
dirt road
Autostrada / droga krajowa km
Nearestmotorway/ national road km
Droga krajowa nr 84 – 1 km
Droga krajowa nr 28- 2,2 km
Autostrada: w budowie
National road No 28 – 2,2 km
National road No 84 – 1 km
Motorway – under construction
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
NIE
N
Kolej km
Railwayline km
TAK – 2,1 km
Y es – 2,1 km
Bocznica kolejowa km
Railwaysiding km
TAK – 2,1 km
Y es – 2,1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Nearestinternational airport km
Rzeszów-Jasionka 90 km
Najbliższe miasto wojewódzkie km
Nearestprovince capital km
Rzeszów 78 km
Istniejąca
infrastruktura
Existing
infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
NIE
N
 Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
OK 200 – 300 M
~ 200 – 300 m
Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju
Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”
boundary) m
 Napięcie
Voltage kV
Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem
Energetycznym
To be determined with the Energetic Plant
 Dostępna moc
Available capacity MW
Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem
Energetycznym
To be determined with the Energetic Plant
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
NIE
N
 Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point(distance from
boundary) m
30 m
 Wartość kaloryczna
Calorific value MJ/Nm3

Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem
Gazowniczym.
To be determined with the Gas Plant.
 Średnica rury
Pipe diameter mm
63 mm
 Dostępna objętość
Available capacity Nm3
/h
Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem
Gazowniczym.
To be determined with the Gas Plant.
Woda na terenie (T/N)
Water supply(Y/N)
NIE
N
 Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point(distance from
boundary) m
300 m
 Dostępna objętość
Available capacity m3
/24h
Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług
Komunalnych.
To be determined with the Communal Services
Office.
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
NIE
N
 Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point(distance from
boundary) m
300 M
 Dostępna objętość
Available capacity m3
/24h
Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług
Komunalnych.
To be determined with the Communal
Services Office.
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatmentplant(Y/N)
NIE
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
NIE
N
 Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point(distance from
boundary) m
300 M
300 m
Uwagi
Comments
Osoba
przygotowująca
ofertę
Offer
prepared by
Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826,bialas@um.sanok.pl
(English)
Konrad Białas,head of the City DevelopmentDepartment,13 4652826,bialas@um.sanok.pl
(English)
Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju
Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”
Osoby do
kontaktu
Contact person
Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826, bialas@um.sanok.pl
(English)
Konrad Białas,head of the City DevelopmentDepartment,13 4652826,bialas@um.sanok.pl
(English)

Recommandé

„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej par
„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej
„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiejcoirzeszow
268 vues4 diapositives
Zarszyn par
ZarszynZarszyn
Zarszyncoirzeszow
241 vues3 diapositives
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec – 29 ha par
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec – 29 haSpecjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec – 29 ha
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec – 29 hacoirzeszow
330 vues4 diapositives
Działka w miejscowości Lipa par
Działka w miejscowości LipaDziałka w miejscowości Lipa
Działka w miejscowości Lipacoirzeszow
318 vues4 diapositives
Zagórz par
ZagórzZagórz
Zagórzcoirzeszow
215 vues4 diapositives
Działka w miejscowości Lipa par
Działka w miejscowości LipaDziałka w miejscowości Lipa
Działka w miejscowości Lipacoirzeszow
309 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Krasne - inwestycje komercyjne par
Krasne - inwestycje komercyjneKrasne - inwestycje komercyjne
Krasne - inwestycje komercyjnecoirzeszow
308 vues3 diapositives
Ul. Podkarpacka - 1,25 ha par
Ul. Podkarpacka - 1,25 haUl. Podkarpacka - 1,25 ha
Ul. Podkarpacka - 1,25 hacoirzeszow
333 vues3 diapositives
Tarnobrzeg os. Zakrzów par
Tarnobrzeg os. ZakrzówTarnobrzeg os. Zakrzów
Tarnobrzeg os. Zakrzówcoirzeszow
237 vues4 diapositives
SSE - Podstrefa Przemyśl par
SSE - Podstrefa PrzemyślSSE - Podstrefa Przemyśl
SSE - Podstrefa Przemyślcoirzeszow
355 vues4 diapositives
Pustków II par
Pustków IIPustków II
Pustków IIcoirzeszow
225 vues4 diapositives
Rybi Plac par
Rybi PlacRybi Plac
Rybi Placcoirzeszow
292 vues4 diapositives

Tendances(20)

Krasne - inwestycje komercyjne par coirzeszow
Krasne - inwestycje komercyjneKrasne - inwestycje komercyjne
Krasne - inwestycje komercyjne
coirzeszow308 vues
Ul. Podkarpacka - 1,25 ha par coirzeszow
Ul. Podkarpacka - 1,25 haUl. Podkarpacka - 1,25 ha
Ul. Podkarpacka - 1,25 ha
coirzeszow333 vues
Tarnobrzeg os. Zakrzów par coirzeszow
Tarnobrzeg os. ZakrzówTarnobrzeg os. Zakrzów
Tarnobrzeg os. Zakrzów
coirzeszow237 vues
SSE - Podstrefa Przemyśl par coirzeszow
SSE - Podstrefa PrzemyślSSE - Podstrefa Przemyśl
SSE - Podstrefa Przemyśl
coirzeszow355 vues
Sanok - Stadion Wierchy par coirzeszow
Sanok - Stadion WierchySanok - Stadion Wierchy
Sanok - Stadion Wierchy
coirzeszow293 vues
Działka przy ul. Mieszka I par coirzeszow
Działka przy ul. Mieszka IDziałka przy ul. Mieszka I
Działka przy ul. Mieszka I
coirzeszow217 vues
Lwowska - 10,28 ha par coirzeszow
Lwowska - 10,28 haLwowska - 10,28 ha
Lwowska - 10,28 ha
coirzeszow319 vues
Al. Powstańców Warszawy par coirzeszow
Al. Powstańców WarszawyAl. Powstańców Warszawy
Al. Powstańców Warszawy
coirzeszow338 vues
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 8,7853 ha par coirzeszow
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 8,7853 haŁańcut, ul. Podzwierzyniec - 8,7853 ha
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 8,7853 ha
coirzeszow233 vues
Tarnobrzeg os. Nagnajów działka nr 509 par coirzeszow
Tarnobrzeg os. Nagnajów działka nr 509Tarnobrzeg os. Nagnajów działka nr 509
Tarnobrzeg os. Nagnajów działka nr 509
coirzeszow218 vues
Sanok - Ulica Okulickiego par coirzeszow
Sanok - Ulica OkulickiegoSanok - Ulica Okulickiego
Sanok - Ulica Okulickiego
coirzeszow250 vues
Energetyczna - 3,2 ha par coirzeszow
Energetyczna - 3,2 haEnergetyczna - 3,2 ha
Energetyczna - 3,2 ha
coirzeszow263 vues
Staromieście Ogrody II par coirzeszow
Staromieście Ogrody IIStaromieście Ogrody II
Staromieście Ogrody II
coirzeszow269 vues
Lenartowicza - 2,08 ha par coirzeszow
Lenartowicza - 2,08 haLenartowicza - 2,08 ha
Lenartowicza - 2,08 ha
coirzeszow286 vues

Similaire à Sanok - Czołgowisko

Działka przy ul. Litewskiej par
Działka przy ul. LitewskiejDziałka przy ul. Litewskiej
Działka przy ul. Litewskiejcoirzeszow
278 vues4 diapositives
Działka w miejscowości Lipa par
Działka w miejscowości LipaDziałka w miejscowości Lipa
Działka w miejscowości Lipacoirzeszow
277 vues4 diapositives
Działka w miejscowości Świętoniowa par
Działka w miejscowości ŚwiętoniowaDziałka w miejscowości Świętoniowa
Działka w miejscowości Świętoniowacoirzeszow
444 vues4 diapositives
Staromieście - Ogrody par
Staromieście - OgrodyStaromieście - Ogrody
Staromieście - Ogrodycoirzeszow
340 vues4 diapositives
Uherce Mineralne - 37 ha par
Uherce Mineralne - 37 haUherce Mineralne - 37 ha
Uherce Mineralne - 37 hacoirzeszow
250 vues4 diapositives
Uherce Mineralne par
Uherce MineralneUherce Mineralne
Uherce Mineralnecoirzeszow
277 vues4 diapositives

Similaire à Sanok - Czołgowisko(19)

Działka przy ul. Litewskiej par coirzeszow
Działka przy ul. LitewskiejDziałka przy ul. Litewskiej
Działka przy ul. Litewskiej
coirzeszow278 vues
Działka w miejscowości Lipa par coirzeszow
Działka w miejscowości LipaDziałka w miejscowości Lipa
Działka w miejscowości Lipa
coirzeszow277 vues
Działka w miejscowości Świętoniowa par coirzeszow
Działka w miejscowości ŚwiętoniowaDziałka w miejscowości Świętoniowa
Działka w miejscowości Świętoniowa
coirzeszow444 vues
Staromieście - Ogrody par coirzeszow
Staromieście - OgrodyStaromieście - Ogrody
Staromieście - Ogrody
coirzeszow340 vues
Uherce Mineralne - 37 ha par coirzeszow
Uherce Mineralne - 37 haUherce Mineralne - 37 ha
Uherce Mineralne - 37 ha
coirzeszow250 vues
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 0,9113 ha par coirzeszow
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 0,9113 haŁańcut, ul. Podzwierzyniec - 0,9113 ha
Łańcut, ul. Podzwierzyniec - 0,9113 ha
coirzeszow299 vues
Ośrodek wypoczynkowy „Sosenki” par coirzeszow
Ośrodek wypoczynkowy „Sosenki”Ośrodek wypoczynkowy „Sosenki”
Ośrodek wypoczynkowy „Sosenki”
coirzeszow257 vues
Łańcut, ul. Armii Krajowej par coirzeszow
Łańcut, ul. Armii KrajowejŁańcut, ul. Armii Krajowej
Łańcut, ul. Armii Krajowej
coirzeszow300 vues
Rudenka – działka nr 204/1 par coirzeszow
Rudenka – działka nr 204/1Rudenka – działka nr 204/1
Rudenka – działka nr 204/1
coirzeszow238 vues
Teren przy ul. Lubelskiej par coirzeszow
 Teren przy ul. Lubelskiej Teren przy ul. Lubelskiej
Teren przy ul. Lubelskiej
coirzeszow302 vues
Łańcut, ul. Polna par coirzeszow
Łańcut, ul. PolnaŁańcut, ul. Polna
Łańcut, ul. Polna
coirzeszow389 vues
Teren w centrum Rzeszowa par coirzeszow
Teren w centrum RzeszowaTeren w centrum Rzeszowa
Teren w centrum Rzeszowa
coirzeszow252 vues
Boguchwała - 4,23ha par coirzeszow
Boguchwała - 4,23haBoguchwała - 4,23ha
Boguchwała - 4,23ha
coirzeszow407 vues
Tyrawa Solna - Budynek rekreacyjny par coirzeszow
Tyrawa Solna - Budynek rekreacyjnyTyrawa Solna - Budynek rekreacyjny
Tyrawa Solna - Budynek rekreacyjny
coirzeszow283 vues

Plus de coirzeszow

Powierzchnia biurowa - Rzeszów par
Powierzchnia biurowa - RzeszówPowierzchnia biurowa - Rzeszów
Powierzchnia biurowa - Rzeszówcoirzeszow
533 vues1 diapositive
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacji par
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacjiRzeszów - budynek do dowolnej adaptacji
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacjicoirzeszow
647 vues6 diapositives
Działki w Radymnie par
Działki w RadymnieDziałki w Radymnie
Działki w Radymniecoirzeszow
593 vues4 diapositives
Brzeziny par
BrzezinyBrzeziny
Brzezinycoirzeszow
458 vues4 diapositives
Olchowa - działki nr 1709 i 91 par
Olchowa - działki nr 1709 i 91Olchowa - działki nr 1709 i 91
Olchowa - działki nr 1709 i 91coirzeszow
720 vues4 diapositives
Olchowa- działka nr 1708 par
Olchowa- działka nr 1708Olchowa- działka nr 1708
Olchowa- działka nr 1708coirzeszow
349 vues4 diapositives

Plus de coirzeszow(20)

Powierzchnia biurowa - Rzeszów par coirzeszow
Powierzchnia biurowa - RzeszówPowierzchnia biurowa - Rzeszów
Powierzchnia biurowa - Rzeszów
coirzeszow533 vues
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacji par coirzeszow
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacjiRzeszów - budynek do dowolnej adaptacji
Rzeszów - budynek do dowolnej adaptacji
coirzeszow647 vues
Działki w Radymnie par coirzeszow
Działki w RadymnieDziałki w Radymnie
Działki w Radymnie
coirzeszow593 vues
Olchowa - działki nr 1709 i 91 par coirzeszow
Olchowa - działki nr 1709 i 91Olchowa - działki nr 1709 i 91
Olchowa - działki nr 1709 i 91
coirzeszow720 vues
Olchowa- działka nr 1708 par coirzeszow
Olchowa- działka nr 1708Olchowa- działka nr 1708
Olchowa- działka nr 1708
coirzeszow349 vues
Olchowa- działka nr 1719/4 par coirzeszow
Olchowa- działka nr 1719/4Olchowa- działka nr 1719/4
Olchowa- działka nr 1719/4
coirzeszow279 vues
Olchowa- działka nr 1719/5 par coirzeszow
Olchowa- działka nr 1719/5Olchowa- działka nr 1719/5
Olchowa- działka nr 1719/5
coirzeszow355 vues
Ropczyce, ul. Przemysłowa par coirzeszow
Ropczyce, ul. PrzemysłowaRopczyce, ul. Przemysłowa
Ropczyce, ul. Przemysłowa
coirzeszow577 vues
Zagorzyce - oferta turystyczna par coirzeszow
Zagorzyce - oferta turystycznaZagorzyce - oferta turystyczna
Zagorzyce - oferta turystyczna
coirzeszow421 vues
Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6 par coirzeszow
Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6
Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6
coirzeszow175 vues
Budynek gastronomiczno – hotelowy w Krośnie par coirzeszow
Budynek gastronomiczno – hotelowy w KrośnieBudynek gastronomiczno – hotelowy w Krośnie
Budynek gastronomiczno – hotelowy w Krośnie
coirzeszow193 vues
Hala - Strzyżów par coirzeszow
Hala - StrzyżówHala - Strzyżów
Hala - Strzyżów
coirzeszow246 vues
Kobylnica Wołoska par coirzeszow
Kobylnica WołoskaKobylnica Wołoska
Kobylnica Wołoska
coirzeszow307 vues
Narol - nr działki 1611/1 par coirzeszow
Narol - nr działki 1611/1Narol - nr działki 1611/1
Narol - nr działki 1611/1
coirzeszow411 vues
Narol - nr działki 1900/2 par coirzeszow
Narol - nr działki 1900/2Narol - nr działki 1900/2
Narol - nr działki 1900/2
coirzeszow301 vues
Skolin- nr działki 579 par coirzeszow
Skolin- nr działki 579Skolin- nr działki 579
Skolin- nr działki 579
coirzeszow249 vues
Skolin - nr działki 594 par coirzeszow
Skolin - nr działki 594Skolin - nr działki 594
Skolin - nr działki 594
coirzeszow248 vues
Pensjonat "Hubertus" par coirzeszow
Pensjonat "Hubertus"Pensjonat "Hubertus"
Pensjonat "Hubertus"
coirzeszow110 vues
Narol - nr działki 1903/4 par coirzeszow
Narol - nr działki 1903/4Narol - nr działki 1903/4
Narol - nr działki 1903/4
coirzeszow254 vues

Sanok - Czołgowisko

  • 1. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name „Czołgowisko” „Czołgowisko” (The tank training range) Miasto / Gmina Town / Commune Sanok Powiat District Sanocki Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 2,66 ha Kształt działki The shape ofthe site prostokątny rectangular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) NIE N Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 22% VAT Approx. land price PLN/m2  including 22% VAT Brak danych No data available Właściciel /właściciele Owner(s) Własność gminySanok Sanok commune Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) TAK (Uchwałą RadyMiasta Sanoka Nr XLI/347/13 z dnia 28 maja 2013r przystąpiono do zmiany MPZP) Yes (by the City Council Resolution No. XLI/347/13 0f May 28, 2013 the city local spatial managementplan’s amendment process has been initiated) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Aktualnie – teren usług turystycznych wielofunkcyjnych oraz sportowych Po zmianie – teren zabudowy usługowej Currently: the area of multifunctional tourism services After the amendments:the area for services Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha PsIC – 2,66 ha Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 10 m Obecne użytkowanie Presentusage Teren nieużytkowany wasteland Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) NIE N
  • 2. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” Poziom wód gruntowych m Underground water level m brak danych no data available Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) NIE N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) NIE N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) TAK (sieć ciepłownicza) Y (the heating network) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) NIE N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) TAK (Natura 2000) Yes (Nature 2000) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) Teren niezabudowany Undeveloped area Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Droga gruntowa dirt road Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Droga krajowa nr 84 – 1 km Droga krajowa nr 28- 2,2 km Autostrada: w budowie National road No 28 – 2,2 km National road No 84 – 1 km Motorway – under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km NIE N Kolej km Railwayline km TAK – 2,1 km Y es – 2,1 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km TAK – 2,1 km Y es – 2,1 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Rzeszów-Jasionka 90 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów 78 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from OK 200 – 300 M ~ 200 – 300 m
  • 3. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” boundary) m  Napięcie Voltage kV Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity MW Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 30 m  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with the Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter mm 63 mm  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with the Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 300 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 300 M  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) NIE N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 300 M 300 m Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English) Konrad Białas,head of the City DevelopmentDepartment,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English)
  • 4. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” Osoby do kontaktu Contact person Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826, bialas@um.sanok.pl (English) Konrad Białas,head of the City DevelopmentDepartment,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English)