Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Krosno - działka nr 231/2

Site check list_krosno_dzialka_nr_231_2

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Krosno - działka nr 231/2

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Krosno,nr działki 231/2 Krosno,site no 231/2 Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Krosno Krosno City Powiat District PowiatKrośnieński Krosno County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 0,895 ha Kształt działki The shape of the site Kształt nieregularny Irregular shape Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) Nie No Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT 30 PLN/m2 Właściciel /właściciele Owner(s) Osoba prywatna Private ownership Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Tereny przeznaczone pod usługi The site is designed for services Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha RIVa – 0,678 ha Lz/PsVI – 0,217 ha Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 0,2 m Obecne użytkowanie Presentusage Nieużytki Wasteland Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N Poziom wód gruntowych m Underground water level m Brak danych No data Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N N
  2. 2. Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) N N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Ulica miejska,asfaltowa,szerokość 12 m Urban street, asphalt,width 12 m Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Droga krajowa nr 28 – 0,3 km Autostrada A4 – 60 km National road no 28 – 0,3 km HighwayA4 – 60 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak There are none Kolej km Railwayline km Krosno – 0,6 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Krosno – 1,2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Lotnisko międzynarodowe:Rzeszów – Jasionka (70 km). Lotniska lokalne – Krosno (w bezpośrednim sąsiedztwie); Mielec (90 km). International airport:Rzeszów – Jasionka (70 km). Local airports – Krosno (in the close neighbourhood);Mielec (90 km). Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów – 60 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m -  Napięcie Voltage kV Brak danych No data  Dostępna moc Available capacity MW Brak danych No data Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N N
  3. 3.  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 100 m  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Brak danych No data  Średnica rury Pipe diameter mm Brak danych No data  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Brak danych No data Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 12 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m -  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) N N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m - Uwagi Comments - Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Elżbieta Szurkiewicz – Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami NIERUCHOMOŚCI „VIVA” mgr Witold Szymański Tel. (13) 432-21-19 Tel. kom. 606-133-681 e-mail:biuro@vivakrosno.com.pl Znajomość języków obcych: włoski Elżbieta Szurkiewicz - Real Estate Agent NIERUCHOMOŚCI „VIVA” mgr Witold Szymański Phone:+48 13 432 21 19 Mobile: +48 606 133 681 e-mail:biuro@vivakrosno.com.pl Italian language Małgorzata Chmiel, Konsultantds.inwestycji, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Małgorzata Chmiel, Investment Consultant, phone:17 857 71 00, mobile: 506 284 486,
  4. 4. e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, foreign languages:basic English Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Elżbieta Szurkiewicz – Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami NIERUCHOMOŚCI „VIVA” mgr Witold Szymański Tel. (13) 432-21-19 Tel. kom. 606-133-681 e-mail:biuro@vivakrosno.com.pl Znajomość języków obcych: włoski Elżbieta Szurkiewicz - Real Estate Agent NIERUCHOMOŚCI „VIVA” mgr Witold Szymański Phone:+48 13 432 21 19 Mobile: +48 606 133 681 e-mail:biuro@vivakrosno.com.pl Italian language

×