Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji
Site name
Czeluśnica,nr działki 201
C...
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Und...
 Wartość kaloryczna
Calorific value MJ/Nm3

Brak danych
No data
 Średnica rury
Pipe diameter mm
Brak danych
No data
...
Osoby do
kontaktu
Contact person
Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych
Danuta Rząca...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Czeluśnica - działka nr 201

Site check list_tarnowiec-_czelusnica_dzialka_nr_201

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Czeluśnica - działka nr 201

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Czeluśnica,nr działki 201 Czeluśnica,site no 201 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Tarnowiec Tarnowiec Municipality Powiat District PowiatJasielski Jasło County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 6,4571 ha Kształt działki The shape of the site Kształt nieregularny Irregular shape Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) Tak, o działkę nr 198 Yes, site no 198 Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The asking price according to expert assessment,in the form of tender. Właściciel /właściciele Owner(s) Gmina Tarnowiec Tarnowiec Municipality Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Tereny przemysłowe Industrial area Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha PsIII - 6,4571 ha Wymaga odrolnienia In agricultural use Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 2 m Obecne użytkowanie Presentusage Pastwisko Pasture Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N Poziom wód gruntowych m Underground water level m 2 m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N N
  2. 2. Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) T (rów melioracyjny) Y (drainage ditch) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) N N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Działka położona przy drodze powiatowej, asfaltowej o szerokości 7 m The plot is located at the districtroad, asphalt road with a width of 7 m Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Droga krajowa nr 73 – 7 km Autostrada A4 – 60 km National road no 73 – 7 km Highway A4 – 60 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km N N Kolej km Railwayline km Tarnowiec – 3 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Tarnowiec – 3 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Rzeszów – Jasionka – 85 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów – 80 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 50 m  Napięcie Voltage kV Brak danych No data  Dostępna moc Available capacity MW Brak danych No data Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 100 m
  3. 3.  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Brak danych No data  Średnica rury Pipe diameter mm Brak danych No data  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Brak danych No data Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 200 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 150 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) T (Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Sądkowej) Y (Sewage treatmentplantin Sądkowa) Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 50 m Uwagi Comments Gmina Tarnowiec stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Tarnowiec Municipality grants expemtion from property tax for businesses creating new workplaces. Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Danuta Rząca - Inspektor Wydział Gospodarczy Urząd Gminy Tarnowiec Tel. (12) 443-69-27 Znajomość języków obcych: język angielski Danuta Rząca - Inspector Departmentof Economic Tarnowiec CommunityOffice Phone: +48 12 443 69 27 English language Katarzyna Podraza, Specjalista ds.ofert inwestycyjnych, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 500 073 316, e-mail:kpodraza@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: dobra znajomość j.angielskiego Katarzyna Podraza, Specialist investmentoffers, phone:17 857 71 00, mobile: 500 073 316, e-mail:e-mail:kpodraza@pap.rzeszow.pl, foreign languages:good English
  4. 4. Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Danuta Rząca - Inspektor Wydział Gospodarczy Urząd Gminy Tarnowiec Tel. (12) 443-69-27 Znajomość języków obcych: język angielski Danuta Rząca - Inspector Departmentof Economic Tarnowiec CommunityOffice Phone: +48 12 443 69 27 English language

×