Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Convocatoria Junta Ordinària 2023 01 27.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Convocatoria Junta Ordinària 2023 01 27.pdf

Télécharger pour lire hors ligne

Ordre del Día | Convocatoria de Junta de Govern Ordinaria | Divendres 27/01/2022

Ordre del Día | Convocatoria de Junta de Govern Ordinaria | Divendres 27/01/2022

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Comisión Información y Comunicación (9)

Plus récents (20)

Publicité

Convocatoria Junta Ordinària 2023 01 27.pdf

  1. 1. 230113_SA_004_Convocatòria Junta de Govern Ordinària 27/01/2023 CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, despatx 6 08013 Barcelona Ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN ORDINARIA Com a Degà del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona, i d’acord amb l’article 30 dels Estatuts d’aquesta corporació, es convoca Reunió Ordinària de la Junta de Govern, que tindrà lloc el divendres 27 de gener, a la seu del Col·legi al carrer Casp, número 130, Planta 5ª Aula 2, a les 17,00 hores en primera convocatòria i a les 17,30 hores en segona convocatòria, també es podrà seguir la reunió de forma telemàtica, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2022. Doc. 1 2. Informe del Degà Convocatòria del procés electoral de renovació del 50% dels membres de la Junta de Govern (Degà, Secretari, Interventor i 2 Vocals). Doc. 2. Aprovació , si s’escau, de l’ordre del dia AGO dissabte 25 de febrer de 2023. Doc. 3. 3. Aprovació, si s’escau de la memòria d’activitats de l’exercici 2022. Doc. 4. 4. Aprovació, si s’escau, de la memòria econòmica i el tancament de l’exercici 2022. Doc.5 i 6. 5. Assumptes de Secretaria, altes i baixes col·legials. 6. Assumptes de Tresoreria e Intervenció. Proposta i aprovació si s’escau, del pressupost per l’exercici 2023. Doc. 7. 7. Precs i qüestions. Atentament. Sergio Casado Álvarez Degà Barcelona, a divendres 13 de gener de 2023. Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. REGISTRE DE SORTIDA Data 13/01/2023 Núm. 004

×