Publicité
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
Publicité
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA
Prochain SlideShare
Modul Digital Marketing.pdfModul Digital Marketing.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Similaire à TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA(20)

Publicité

TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA

  1. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 172 TAHAP PENDIGITALAN PERNIAGAAN DALAM STRATEGI PEMASARAN DI KALANGAN BELIA Mohd Reza Fadhlan Daud1,*, Suhana Ramli2, Siti Fatimatuzahrah Khairudin2 1Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Aras 4-7, Galeria PJH, Jalan P4 W, Persiaran Perdana, 62100, Putrajaya 2Politeknik Port Dickson, KM14 Jalan Pantai, Si Rusa, 71050 Port Dickson, N. Sembilan * Corresponding author rezafadhlan@mohe.gov.my Abstrak. Pemasaran digital adalah komunikasi moden yang menggunakan internet dan teknologi digital serta mempunyai hubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai matlamat pemasaran syarikat. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kebolehan dalam strategi pemasaran dan tahap pendigitalan perniagaan dari aspek pengetahuan dalam pemasaran digital. Usahawan di kalangan belia merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian dalam memperkasakan perniagaan melalui platform e-dagang. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di mana borang soal selidik diedarkan secara dalam talian dengan pensampelan seramai 100 orang belia yang terdiri daripada pelajar dan alumni Politeknik Malaysia yang terlibat dengan perniagaan dalam talian. Kajian rintis dijalankan ke atas 30 orang belia yang menjalankan perniagaan dalam talian bagi menentukan kebolehpercayaan instrumen kajian. Analisis statistik deskriptif dengan menggunakan perisian SPSS digunakan bagi menganalisis min dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati kebolehan belia dalam strategi pemasaran dan tahap pengetahuannya dalam pemasaran digital berada pada tahap tinggi dengan skor min masing-masing sebanyak 4.06 dan 4.00. Kesimpulannya, kebolehan dan pengetahuan yang tinggi dalam strategi pemasaran secara digital dapat membantu meluaskan peluang usahawan dalam meningkatkan jualan produk dan perkhidmatan. Kata Kunci: pengetahuan, kebolehan, pemasaran digital, keusahawanan 1. PENGENALAN Dalam era yang semakin maju di dunia, penggunaan internet dilihat tidak asing lagi di kalangan pengguna tidak kira lapisan umur. Pelbagai platform perniagaan juga dilihat semakin rancak dibangunkan bagi memenuhi keperluan pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan satu kaedah pemasaran yang sangat luas kerana ianya bukan sahaja terbatas dengan menggunakan internet tetapi ianya juga boleh dilakukan dengan kaedah lain seperti penggunaan SMS dan MMS. Pemasaran digital ialah komunikasi moden yang menggunakan internet dan teknologi digital serta mempunyai hubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai matlamat pemasaran syarikat (Christina, Fenni, & Roselina, 2019). Menurut Sari (2020) pula, pemasaran secara digital merupakan suatu kaedah penyelesaian bagi menghuraikan permasalahan terhadap lima (5) indikator yang berkaitan dengan kemudahan di mana pembeli dapat membuat belian pada bila-bila masa, efisiensi di mana ianya menjimatkan masa, tenaga dan kos, harga yang kompetitif, fleksibiliti kaedah pembayaran di mana pelbagai alternatif dan pilihan transaksi dan juga layanan. Pandemik COVID 19 pada tahun 2020 yang menyerang dunia telah membuka mata ramai pihak tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran strategi pemasaran digital bagi meneruskan perniagaan dan meluaskan pencarian pelanggan. Kesukaran mendapatkan bekalan oleh peniaga kecil semasa krisis COVID-19, telah mengubah persekitaran sosio-ekonomi dan norma baharu
  2. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 173 perniagaan peniaga kecil untuk memantapkan kemahiran dan kemampuan mereka dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi agar mereka dapat terus berdaya saing (Rashid & Hassan, 2020). Peningkatan bilangan pengguna yang berkembang dengan ketara sehingga berbilion orang di seluruh dunia berada dalam talian yang diukur dalam masa 24 jam memberi ruang dan peluang kepada kelebihan pemasaran dalam digital (Warokka, Sjahruddin, Sriyanto, Noerhartati, & Saddhono, 2020). Dalam bidang keusahawanan amnya dan pemasaran digital khususnya, terdapat banyak cabaran dan halangan yang perlu ditangani sebaik mungkin bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Menurut Poorani, Vidhiya dan Santhosini (2021), cabaran- cabaran pemasaran digital dipecahkan kepada sepuluh (10) perkara iaitu, pertama : mencipta penjenamaan yang konsisten, kedua : menjana trafik dan petunjuk, ketiga : pengurusan laman web, keempat : jaminan belanjawan yang berkesan, kelima : memahami peralatan dan teknologi, keenam : mencipta kandungan yang betul, ketujuh : mencari peluang pemasaran terbaik, kelapan : menentukan pulangan pelaburan pemasaran (ROI), kesembilan : latihan dalam pasukan dan kesepuluh : meningkatkan tarikan pelanggan. Produk atau perkhidmatan tidak akan terjual dengan sendirinya jika peniaga tidak dapat menangani cabaran-cabaran dan halangan dalam usaha untuk mempromosikan, meningkatkan kualiti produk dan sasaran pasaran. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk: 1. Mengenal pasti kebolehan belia dalam strategi pemasaran 2. Mengenal pasti tahap pendigitalan perniagaan dari aspek pengetahuan pemasaran digital 2. SOROTAN KAJIAN Dalam perniagaan, strategi pemasaran merupakan komponen utama bagi mencapai matlamat dan juga potensi jualan. Menurut Satrio dan Muhardono (2022), strategi pemasaran amat penting kerana ia dapat memberi pengetahuan kepada pengguna melalui penggunaan media sosial dalam memasarkan produk supaya mereka dapat meningkatkan kelebihan daya saing untuk diri mereka sendiri. Strategi pemasaran dipecahkan kepada beberapa perkara seperti dalam rajah 1. PEMASARAN DIGITAL Pasaran Hasil 1. Kata kunci google 2. Trend google Persediaan Produk 1. Pengesahan produk 2. Cadangan nilai 3. Sasaran pasaran Kandungan Strategi Pemasaran 1. Pembangunan laman web 2. Kedai dalam talian 3. Siaran artikel 4. Pembangunan landing page Pemasaran Media Sosial 1. FB dan Instagram 2. FB dan Instagram Ads 3. Whatsapp 4. Google Ads Market Place Rajah 1: Strategi Pemasaran Digital (Satrio & Muhardono, 2022)
  3. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 174 Menurut Christina et al., (2019), terdapat beberapa saluran media pemasaran digital yang perlu dioptimumkan penggunaannya iaitu melalui laman web, enjin carian, paparan iklan, e-mail dan juga media sosial. Penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan banyak lagi didapati semakin popular di kalangan usahawan masa kini seiring dengan peningkatan teknologi. Dapatan kajian yang dijalankan oleh Mohd Ramly, Mohamed Salleh dan Ali (2021) mendapati strategi pemasaran melalui instagram selebriti mempunyai potensi pemasaran yang luas di kalangan pengikut selebriti kerana laman media sosial selebriti mempunyai pengikut dalam skala yang besar. Selebriti atau influencer yang mempunyai pengikut yang ramai di instagram menjadi pilihan utama syarikat atau usahawan untuk memasarkan produk mereka. Penggunaan influencer bagi tujuan pemasaran juga didapati dapat meningkatkan atau mengukuhkan jenama produk dan meminimalkan kos promosi pemasaran (Zaki, 2018). Influencer atau ‘pempengaruh’ dalam Bahasa Malaysia menyediakan perkhidmatan ‘review’ produk atau servis dengan harga yang berpatutan dan dengan keberkesanan yang amat tinggi terus kepada pelanggan. Penggunaan email dalam strategi pemasaran digital juga dapat menarik pelanggan yang lebih ramai dan ianya mestilah dilakukan dengan kaedah promosi yang professional. Melalui email yang dihantar kepada pengguna, ianya dapat dihantar secara konsisten dengan kandungan informasi yang berbeza secara berkala. Namun begitu, kelemahan penggunaan email ialah email secara rawak didapati mengganggu pelanggan kerana pengkalan data pelanggan yang tidak sah (Sabbagh, 2021). Enjin carian juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang didapati sangat membantu dalam usaha memasarkan produk atau perkhidmatan. Menurut Panchal, Shah dan Kansara (2021), pemasaran menggunakan enjin carian mempunyai dua kaedah iaitu Search Engine Optimization (SEO) dan Search Engine Marketing (SEM) di mana skop SEM lebih luas daripada SEO kerana SEM merangkumi kedua-dua hasil carian berbayar dan hasil carian organik (SEM). Selain pemilihan strategi pemasaran yang tepat, menurut Baharun dan Balwi (2021), persaingan menjadi cabaran yang paling utama dalam menjalankan perniagaan secara e-dagang dan jika seseorang usahawan itu tidak mampu untuk bersaing di dalam industri e-dagang ini, perniagaan yang dibina sudah tentu tidak mampu bertahan lama, seterusnya membawa kepada kerugian yang besar kepada usahawan. Peniaga perlu mempunyai disiplin yang tinggi dan meningkatkan kemahiran strategi pemasaran ke atas perniagaan yang dijalankan untuk bersaing secara sihat. Selain aspek daya saing, aspek kreativiti juga diperlukan di mana kecekapan dan kemahiran diperlukan oleh seseorang peniaga bagi memastikan perniagaan yang dijalankan itu mencapai kejayaan dan memberi kepuasan kepada para pelanggan (Ayob, Daud, & Ismail, 2016). Antara ciri-ciri usahawan perniagaan e-dagang iaitu kreativiti, kesediaan bagi menanggung risiko, berpandangan kehadapan, keinginan kebebasan, toleransi terhadap kekaburan yang mendukung kuat kepada justifikasi kepada proses penciptaan perniagaan baharu e- dagang di Malaysia (Fadzil, Yaacob, & Muhayiddin, 2017). Menurutnya lagi, usahawan e- dagang mestilah kreatif dalam reka bentuk iklan melalui penulisan ayat promosi yang menarik di samping menggunakan sedikit kemahiran IT. 3. METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka bentuk kajian Reka bentuk kajian yang digunakan adalah jenis kuantitatif iaitu dengan menggunakan borang soal selidik. Soal selidik ini menjadi alat untuk mendapatkan maklum balas sampel dan diedarkan secara dalam talian menggunakan google form. Data primer ini digunakan untuk mengenalpasti kebolehan dalam strategi pemasaran dan juga tahap pengetahuan pemasaran digital. Instrumen kajian yang digunakan adalah dari soal selidik yang telah diubahsuai dari pengkaji terdahulu yang dijalankan oleh Zulkarnain, Abdullah, dan Ridzuan (2019) .
  4. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 175 Dalam kajian ini, borang soal selidik yang digunakan mengandungi perkara seperti berikut: Bahagian A: Maklumat demografi berkaitan jantina, bangsa, umur dan jenis perniagaan Bahagian B: Kebolehan dalam strategi pemasaran Bahagian C: Tahap pengetahuan terhadap pemasaran digital 3.2 Kebolehpercayaan Instrumen Bagi menguji kebolehpercayaan instrumen, kajian rintis dijalankan ke atas 30 orang belia yang terlibat dengan perniagaan dalam talian. Merujuk kepada jadual 1, nilai Alpha Cronbach yang diperolehi adalah melebihi 0.6 dan ini bermakna item soal selidik boleh diterima untuk digunakan dalam kajian. Jadual 1: Keputusan Ujian Kebolehpercayaan Terhadap Kajian Rintis Pembolehubah Bil. Item Nilai Alpha Cronbach Kebolehan 11 0.876 Pengetahuan 10 0.876 3.3 Populasi dan Pensampelan Kajian Pensampelan berkelompok digunakan di mana edaran soal selidik hanya terbatas kepada belia yang menjalankan perniagaan di sekitar bandar sahaja. Ini kerana pengkaji mengambil kira faktor kebolehcapaian internet untuk menggunakan tools yang pelbagai dalam strategi pemasaran digital. Pengkaji juga mengambil kira ciri-ciri kemodenan yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi terlibat dengan perniagaan dalam talian. Penentuan ukuran sampel adalah dengan menggunakan rumus Lemeshow (1997) iaitu: 𝑛 = 𝑧2 𝑝(1 − 𝑝) 𝑑2 di mana, n = jumlah sampel z = skor Z (kebolehpercayaan 95%) p = anggaran maksimum (50%) d = sampling error (10%) Kaedah rumus Lemeshow digunakan bagi penentuan bilangan sampel kerana bilangan populasi yang tidak diketahui dan jumlahnya yang berubah-ubah. Melalui kiraan dengan menggunakan formula Lemeshow, bilangan sampel minimum yang diperlukan dalam kajian ini ialah seramai 96 orang. Oleh itu, seramai 100 orang belia yang terdiri daripada pelajar atau alumni Politeknik Malaysia telah dipilih secara rawak untuk sampel dalam kajian ini. 3.4 Kaedah Analisis Data Analisis kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah deskriptif skor min dan sisihan piawai bagi menjawab objektif-objektif kajian. Pengukuran dibuat berdasarkan kepada julat skor min yang dicadangkan oleh Landell (1997) seperti Jadual 2.
  5. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 176 Jadual 2: Julat Skor Min Min Tafsiran min 1.00 – 2.40 Rendah 2.41 – 3.80 Sederhana 3.81 – 5.00 Tinggi 4. ANALISIS DAN KEPUTUSAN 4.1 Analisis Demografik Jadual 3: Analisis Demografik Demografik Kriteria Kekerapan Peratus Jantina Lelaki 32 32 Perempuan 68 68 Jenis Perniagaan Makanan 27 27 Perkhidmatan 21 21 Produk Kecantikan & Kesihatan 17 17 Pakaian 17 17 Lain-lain 18 18 Tempoh Perniagaan Kurang dari 3 tahun 39 39 4 – 6 tahun 32 32 7 – 9 tahun 18 18 10 tahun dan ke atas 11 11 Jadual 3 menunjukkan bahawa sebanyak 32% jumlah respondan adalah lelaki dan 68% adalah perempuan. Kesemua respondan telah memiliki pelbagai bentuk jenis perniagaan. Daripada soalan selidik yang telah dijalankan, didapati sebahagian besar perniagaan adalah terdiri daripada perniagaan makanan iaitu 27%, diikuti oleh perniagaan jenis perkhidmatan sebanyak 21%, produk kecantikan dan kesihatan dan perniagaan pakaian sebanyak 17% dan selebihnya adalah lain-lain jenis perniagaan. Peratusan tertinggi bagi tempoh perniagaan dijalankan adalah kurang dari 3 tahun adalah sebanyak 39%. Seterusnya diikuti dengan tempoh 4-6 tahun sebanyak 32%, 18% tempoh perniagaan antara 7-9 tahun dan peratus paling rendah adalah perniaagaan yang melebihi 10 tahun dengan nilai sebanyak 11%. 4.2 Analisis Kebolehan Dalam Strategi Pemasaran Jadual 4 menunjukkan kebolehan belia dalam menjaga hubungan baik bersama pelanggan mendapat skor min yang tertinggi iaitu sebanyak 4.53. Hubungan baik dengan pelanggan merupakan salah satu kriteria yang amat penting dalam perniagaan sebagai salah satu cara membina perniagaan untuk jangka mangsa panjang. Dapatan ini disokong oleh Ramdan et al., (2020) di mana pengetahuan peniaga dalam pemasaran digital dapat membantu mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan sedia ada. Namun begitu, kajian mendapati bahawa tahap kebolehan responden terhadap kajian pemasaran mendapat skor min yang sederhana iaitu sebanyak 3.72 sedangkan mengkaji pemasaran adalah penting supaya maklumat berkenaan dengan kehendak pelanggan sama ada dari segi produk dan juga perkhidmatan diperolehi. Secara keseluruhannya, tahap kebolehan belia dalam strategi pemasaran mendapat skor min yang tinggi iaitu sebanyak 4.06 dan ini menunjukkan bahawa belia mampu melaksanakan strategi pemasaran dengan baik dan memahami kepentingan strategi pemasaran yang betul.
  6. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 177 Jadual 4: Analisis Tahap Kebolehan Dalam Strategi Pemasaran Bil Pernyataan N = 100 Min s.p Int. 1 Saya boleh menyasarkan target pasaran terhadap prospek yang betul 4.07 0.728 T 2 Saya boleh mengenalpasti pesaing 4.10 0.689 T 3 Saya boleh menghasilkan produk / perkhidmatan yang berkualiti 4.13 0.761 T 4 Saya boleh menentukan lokasi penjualan produk 3.86 0.766 T 5 Saya boleh menguasai pemasaran digital 3.87 0.747 T 6 Saya boleh menentukan lokasi penjualan produk 4.07 0.714 T 7 Saya boleh menawarkan promosi yang menarik 4.05 0657 T 8 Saya boleh melakukan kajian pemasaran 3.72 0.766 S 9 Saya boleh melakukan penjenamaan yang baik 4.12 0.640 T 10 Saya boleh mempromosikan produk / perkhidmatan 4.17 0.636 T 11 Saya boleh menjaga hubungan baik bersama pelanggan 4.53 0.643 T Min keseluruhan 4.06 T s.p. – sisihan piawai; Int. – interpretasi; S – sederhana T – tinggi 4.3 Analisis Tahap Pengetahuan Pemasaran Digital Jadual 5 menunjukkan tahap pengetahuan respondan terhadap pemasaran digital. Hasil kajian menunjukkan pengetahuan belia untuk membina laman web perniagaan mendapat skor min sederhana iaitu sebanyak 3.36 sedangkan pembinaan laman web ini adalah satu elemen penting dalam mempromosikan sesuatu jenama produk dan perniagaan. Penggunaan teknik Copywriting juga mendapat interpretasi skor min yang sederhana dengan nilai min sebanyak 3.71. Perkara ini juga perlu diambil perhatian kerana teknik Copywriting yang baik boleh menarik perhatian dan minat pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan serta membantu menjadikan sesuatu bentuk perniagaan itu dapat bersaing dengan lebih baik. Selain itu, pengunaan email untuk promosi dan pemasaran mempunyai min yang paling rendah iaitu 3.57 dalam skor sederhana. Pengunaan email sebagai salah satu kaedah mempromosi secara digital adalah penting bagi memudahkan pelanggan untuk berhubung dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Namun begitu, secara keseluruhannya, tahap pengetahuan belia terhadap pemasaran digital adalah tinggi dengan skor min sebanyak 4.00. Ini disebabkan belia tahu dan sedar tentang kelebihan pemasaran digital seperti yang ditulis oleh Satrio dan Muhardono (2022) di mana antara kelebihan pemasaran secara digital ialah penyebaran maklumat yang cepat, memudahkan penilaian pemasaran di mana hasil maklumat aktiviti pemasaran digital dapat diketahui segera dan sebaran luas ke seluruh dunia.
  7. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 178 Jadual 5: Analisis Tahap Pengetahuan Terhadap Pemasaran Digital Bil Pernyataan N = 100 Min s.p Int. 1 Saya tahu membina laman web perniagaan 3.36 1.097 S 2 Saya tahu asas fotografi 4.22 0.746 T 3 Saya tahu asas pengeditan gambar secara digital 4.30 0.798 T 4 Saya tahu dengan teknik Copywriting 3.71 0.795 S 5 Saya tahu menggunakan email untuk promosi dan pemasaran 3.57 0.946 S 6 Saya tahu menggunakan platform medium sosial untuk promosi dan pemasaran 4.25 0.770 T 7 Saya tahu melakukan video conferencing dalam perniagaan 4.12 0.832 T 8 Saya tahu mempromosi barang dan perkhidmatan melalui media sosial 4.27 0.694 T 9 Saya tahu menggunakan market place dalam perniagaan 4.19 0.813 T 10 Saya tahu membuat video promosi melalui YouTube 3.98 1.025 T Min keseluruhan 4.00 s.p. – sisihan piawai; Int. – interpretasi; S – sederhana T – tinggi 5.KESIMPULAN Kesimpulannya, kajian mendapati kriteria yang dikaji dari sudut kebolehan dan pengetahuan terhadap belia mendapat skor min yang tinggi. Kebolehan dan pengetahuan yang tinggi dalam strategi pemasaran secara digital dapat membantu meluaskan peluang usahawan dalam meningkatkan jualan produk dan perkhidmatan. Ini kerana pemasaran digital banyak memberi manfaat kepada usahawan jika ianya dipasarkan dengan kaedah dan strategi yang betul. Dapatan ini diharap mendapat perhatian dari pihak yang bertanggungjawab bagi merancang program atau bengkel bagi meningkatkan kebolehan belia terhadap strategi dalam meninjau atau mengkaji pemasaran semasa. Pengkaji juga mencadangkan agar kajian seumpama ini dengan skop yang lebih meluas dijalankan bagi menyalurkan maklumat kepada pihak kerajaan amnya dan juga Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) bagi membantu belia amnya dan alumni atau graduan politeknik khususnya dalam bidang keusahawanan digital. Selain itu, kajian ‘Hubungan Kemahiran Generik Usahawan Dengan Prestasi Jualan’ disarankan untuk kajian akan datang. Penyelidikan lanjut tentang ‘Kesan Pemasaran Digital Terhadap Keinginan Prospek Membeli Produk atau Perkhidmatan’ juga dicadangkan bagi mengukuhkan lagi dapatan-dapatan pengkaji terdahulu. RUJUKAN Ayob, N. A., Daud, S., & Ismail, M. T. (2016). Faktor pembentukan modal insan dan daya saing usahawan wanita Malaysia: Kajian empirikal wanita bumiputera di Melaka (The formation factors of human capital and competitiveness of Malaysian women entrepreneurs: An empirical study of indigenous women entrepreneurs in Melaka). Geografia, 12(5). Baharun, M. T., & Balwi, M. A. W. F. M. (2021). Potensi Dan Cabaran Perniagaan E-Dagang Pasca Covid-19: Suatu Cadangan Penyelesaian. Online Journal of Islamic Management and Finance (OJIMF), 1(1), 1-12. Christina, I. D., Fenni and Roselina, D. (2019). “Digital Marketing Strategy in Promoting
  8. NATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH IN ENGINEERING, DESIGN AND SOCIAL SCIENCE CONFERENCE 2022 179 Product”, Management and entrepreneurship: trends of development, 4 (10), pp. 58-66 Fadzil, A. F. M., Yaacob, M. R., & Muhayiddin, M. N. (2017). Personaliti Usahawan Dalam Menyumbang Proses Kepada Penciptaan Perniagaan Baharu E-Dagang Di Malaysia. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 5(1), 173- 187. Hadi, A. S., & Khairi, A. (2020). Pemilihan Strategi Pemasaran di Era Digital pada Kelompok Ibu PKK Desa Gadingharjo. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 127-132. Landell, K. (1997). Management by menu. London: Wilay and Sms Inc. Lemeshow, S., Hosmer, D.W., Klar, J & Lwanga, S.K. (1997). Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press Mohd Ramly, L., Mohamed Salleh, M. A., & Shahizan Ali, M. N. (2021). Selebriti dan Pemasaran Digital: Kepentingan Penglibatan Selebriti di Laman Media Sosial Instagram. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities(MJSSH), 6(11), 51– 65. Panchal, A., Shah, A., & Kansara, K. (2021). Digital marketing-search engine optimization (SEO) and search engine marketing (SEM). International Research Journal of Innovations in Engineering and Technology, 5(12), 17. Poorani, D., Vidhiya, J., & Santhosini, M. (2021). A Study on Opportunities and Challenges of Digital Marketing.Shanlax International Journal of Management, 8(3), 46-53. Rashid, S. M. R. A., & Hassan, F. (2020). Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. Geografi, 8(2), 1-20 Ramdan, M. R., Abdullah N.L., Mat Isa, R., Hanafiah, M.H, (2020) Meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Platform Digital oleh Perusahaan Mikro dan Kecil. Sabbagh, F. (2021). Email Marketing: The Most Important Advantages Disadvantages. Indian Journal of Data Communication and Networking. 1(3), 32– 40. Sari, S. P. (2020). Strategi Meningkatkan Penjualan Di Era Digital. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 3(3), 291–300. Satrio, D., & Muhardono, A. (2022). Digital Marketing as a Strategy to Defend MSMEs in the Covid-19 Pandemic. FIRM Journal of Management Studies. 7(1), 73 – 80 Warokka, A., Sjahruddin, H., Sriyanto, S., Noerhartati, E., & Saddhono, K. (2020). Digital marketing support and business development using online marketing tools: An experimental analysis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1), 1181-1188. Zaki, M. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen. Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA), 1(2), 14-23. Zulkarnain, E. F., Abdullah, A. B., & Ridzuan, A. A. (2019). Tahap Pendigitalan Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan PKS MARA di Melaka. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 3(1), 130-140.
Publicité