Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hipotermi

Consultez-les par la suite

1 sur 33
1 sur 33

Hipotermi

Télécharger pour lire hors ligne

Hipotermi, vücüt ısısının yaşamı tehdit edecek seviyeye inmesi sonucu meydana gelen klinik tablodur. Vücut sıcaklığı 35 C'den düşük olması hipotermi, 28 C'den düşük olması ciddi hipotermi olarak tanımlanır.

Hipotermi, vücüt ısısının yaşamı tehdit edecek seviyeye inmesi sonucu meydana gelen klinik tablodur. Vücut sıcaklığı 35 C'den düşük olması hipotermi, 28 C'den düşük olması ciddi hipotermi olarak tanımlanır.

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Hipotermi

 1. 1. Hipotermi
 2. 2. Hipotermi •Vücut Sıcaklığının < 35 Co olması Tanım: •Vücut sıcaklığının < 28 Co olması Ciddi hipotermi:
 3. 3. Mortalite Eğer şiddetli travma ve hipotermi birlikteliği varsa ölüm oranı %69’dur Orta derecede hipotermide (< 32Co): mortalite % 0-10 Altta yatan hastalığı olanlarda mortalite oranı % 90’ a kadar çıkabilir Alkol alımı ile mortalite arasında direkt korelasyon yoktur
 4. 4. Hipotermiye Eğilimi Arttıran Durumlar 1. İleri yaş •Hipotirodizm •Diabet •Böbrek Yetmezliği •Hipoaldesteronizm 2. Metabolik hastalıklar •Serebrovasküler hastalık •Dejeneratif hastalık •Kafa travması •Parkinson Hastalığı 3. SSS Hastalıkları •AMI/KKY •Hemoraji4. Şok 5. Malnutrisyon •SSS depresanları •Alkol6. İlaçlar 7. Dermal Hastalıklar 8. Paget hastalığı 9. İnfeksiyonlar 10. Pankreatit
 5. 5. Travma Hastalarında Hipotermi Travma hastalarında hipotermi oluşmuşsa, beklenenden daha fazla mortalite görülebilir. Acil servise getirildikten sonraki birkaç dakika içinde hipotermi gelişebilir. Yara ve yanıkta kullanılan ıslak tampon uygulaması hipotermi riskini arttırabilir.
 6. 6. Hipoterminin ilk bulgusu kapiller kanama ve ani koagülopati şeklinde olabilir. Erken dönemde vücut ısısının değerlendirilmesi yeterli olmayabilir, vücut merkezi (Core) ısısının devamlı ölçümü gerekebilir. Hipotermi yaralanmaların oluşturduğu ağrıyı maskeleyebilir.
 7. 7. Isı derecesine göre tipik klinik bulgular 32 - 35 Co ‘de ; hafif konfüzyon, letarji, titreme 30 - 32 Co’de ; Amnezi 30 - 32 Co’de ; Yarı uyanıklık, kas rijiditesi, midriazis 24 - 30 Co’de ;Bilinç kaybı, tendon reflex kaybı, solunum sayısının 10/dk. altına düşmesi görülebilir. <24 Co’de ; Ölüm görülebilir.
 8. 8. Hipotermi’de Görülebilen Kardiyak Ritimler Vücut Isısı (Co) Ritimler 33-36 Sinüs Taşikardisi 32-35 Sinüs Bradikardisi 28-32 Atrial Fibrilasyon <28 Ventriküler Fib. <26 Asistoli
 9. 9. Osborn J wave
 10. 10. Osborn J wave
 11. 11. Hipotermide Laboratuar Değerleri • % 30 asidoz,% 25 alkalozArterial Kan Gazları • Hemokonsantrasyon, lökopeni, trombositopeniCBC • Akut dönemde yüksek, subakut ve kronik dönemde düşük olabilir.Glukoz • %50’sinde yükselme olduğu rapor edilmiştir.Amilaz • 35 derecenin altında koagulopati sıktırPT/PTT
 12. 12. Merkezi Vücut Isısı Ölçüm Teknikleri En iyi teknikler • Özefagial • Santral I.V. Kateter veya Swan-Ganz kateteri içinde ısı ölçme cihazı (thermistor) kullanılarak • Timpanik yoldan • İdrar yolu vasıtasıyla foley sondadan thermistor • Rektal; Yeniden ısıtma sırasında özefagusun altında kalan bölgeye yavaşça ilerleyerek.
 13. 13. Hipotemi olgularında düşük seviyedeki ısıları ölçebilen termometreleri kullanmak gereklidir (Oral ve rektal ısı ölçümünde kullanılan standart civalı termometreler 33-34 Co’ye kadar ölçebilir).
 14. 14. Genel Yaklaşım • ABC öncelikli ; sürekli oksijen ve gerekli durumda ventilasyon desteği • Düşük derecedeki ısıları ölçebilen termometre ile vücut ısısının belirlenmesi • Isıtma yöntemlerine başlamak • Rehidrate etmek (Yaşlılarda sıvı resüsitasyonu sırasında dikkatli olunmalıdır; CVP kontrolünde uygulama gerekebilir.).
 15. 15. Genel Yaklaşım •Foley / NG tüp •Devamlı merkezi vücut ısısı kontrolü ve kardiak monitorizasyon •Beraberinde hastalık veya yaralanma varsa değerlendirmek ve tedavi etmek •Yoğun bakım ünitesine yatış için düşünülmeli
 16. 16. • Vücut Isısı (<28Co ise ciddi seyreder) • Hasta yaşı • Bilinç Durumu • Kardiyorespiratuar durum • Metabolik Durum • Beraberinde olan hastalıklar • Beraberinde yaralanmaların olması • Hipotermi nedeni • Hipotermi süresi • İlk müdahaleye cevabı Hipoterminin Şiddeti ve Prognozunu Etkileyen Faktörler
 17. 17. Hipotermide Yeniden Isıtma •Isıtmadaki amaç vücut sıcaklığını saatte 1 Co ve üstü olacak şekilde yükseltmek •Eğer bu sağlanamazsa daha agressif ısıtmaya ihtiyaç duyulabilir veya resüsite edilemez duruma gelir ve hasta kaybedilir.
 18. 18. Hipotermide İnternal Isıtma Teknikleri • Yüz maskesi ve endotrakeal tüpden O2 (42 Co) ile ısıtma • IV Sıvı ile ısıtma (42 Co) • NG Tüp Lavajı • Rektal Tüp Lavajı • Periton Dializ kateteri ile lavaj • Toraks Tüpü ile lavaj • Torakotomi/ Mediastinal lavaj • Kardiyopulmoner Bypass (fem-fem)
 19. 19. Yüz maskesi ile ısıtma cihazı
 20. 20. External Isıtma Teknikleri • Isıtma battaniyeleri (Kafa derisini ört) • Çevreyi ısıtmak (Odayı ve ambulansı) • Hipo-hipertermik battaniye ( Su pompalı ) • Sıcak sulu küvet • Aksiller / uyluk bölgesine sıcak kompres
 21. 21. Yalnızca Aktif External Isıtma Yöntemi Uygulamanın Sakıncaları • Merkezi vücut ısısı tekrar düşebilir (after drop) • Ventriküler Fibrilasyon • Periferik vazodilatasyon nedeniyle hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps gelişebilir. • Periferal metabolizma artışı nedeniyle hipoksi ve asidoz artar, fakat soğuk kalp bunu kompanse edemez.
 22. 22. Afterdrop Fenomeni • External ısıtma başladıktan sonra vücut ısısının düşmesi olarak tanımlanır • External ısıtma ile vazodilatasyonun uyarılması ve soğuk kanın deri ve extremiteden vücut merkezine doğru şant oluşturması sonucu geliştiği düşünülmektedir. • Eskiden yayınlanmış serilerde external ısıtmanın pasif ısıtmaya göre mortalitesinin fazla olmasının nedeninin afterdrop fenomeni olduğu belirtilmiştir. • Bu ölümlerden bir kısmının nedeni periferik vazodilatasyona bağlı kollaps olabilir.
 23. 23. Hipotermide Hastane Dışı Bakım Vücut iç ısısı <28 Co • Aşağıdaki durumlarda resüsitasyona devam edin • Monitör yoksa • Hastada herhangi bir hareket gözleniyorsa • Solunum hızı 4-6 soluk/dakika ise • Monitörde atriyal fibrilasyon veya bradikardi varsa • Nabız varsa (yavaş bile olsa)
 24. 24. Hipotermide Hastane Dışı Bakım CPR uygulayın; • Monitörde asistoli veya VF varsa • Arrest ve hafif hipotermi varsa (32-35 Co) **IV glukoz yada stick kan şekeri kontrolü rutin olarak yapılmalı (+/- naloksan)
 25. 25. Hipotermide hastane öncesi bakım Algoritması Soğuğa maruz kaldığından şüphelenilen şuuru kapalı hasta Spontan Solunum Entübe etme; maske ile oksijen ver Evet Hayır Entübasyon / ventilasyon Sıcak O2 uygulama Damar yolu aç Kan şekeri kontrolü I.V. Naloksanı düşün
 26. 26. Hipotermide Hastane Öncesi Bakım Algoritması Kardiyak Monitör var mı? Evet Sinus bradikardisi Atrial fibrilasyon Junctional ritm Göğüs masajından kaçının Asistoli Ventriküler fibrilasyon Göğüs masajına başla Defibrilasyon Hayır Vücut iç ısısı > 30 C° ise Vücut iç ısısı < 30 C° ise Hızlıca acil servise transfer edin.
 27. 27. •Endotrakeal Entübasyon •Nazogastrik Entübasyon •Santral (İntra kardiyak) IV kateterler •Göğüs Kompresyonu Vücut ısısı <28 Co olduğunda ventriküler fibrilasyona yol açabilecek girişimler
 28. 28. Hipotermide Steroid Kullanımı • Miksödem koması veya adrenal yetmezlik şüphesi varsa IV Kortikosteroid (En azından 100 mg Hidrokortizon yada eşdeğeri endikedir) • Bazı yazarlar ciddi hipotermi ve egzersize bağlı tükenme mevcutsa rutin kullanımını savunmaktadırlar. • Birçok olguda özellikle de minör etkilenmesi olan olgularda bariz bir faydası görülmemiştir.
 29. 29. Travma Hastalarının Hipotermiden Korunmaları Travma resüsitasyon odasının ısıtılması • Acil servisin diğer kısımlarının ısısının ayrı bir termostat ile ayarlanması • Oda içine giriş çıkışların sınırlandırılması Isıtma Lambaları Isıtma Battaniyeleri • Hasta sedyeye alınmadan önce serilmeli
 30. 30. Tüm vücut sıvı ve kanlarının ısıtılması Muayene edildikten sonra hastanın başının örtülmesi Vücut muayenesi bittikten sonra hastanın örtülü tutulması
 31. 31. • Yeterli kat giysi giyilmeli • Başın örtülmesine dikkat edilmeli • Alkol ve sedatiflerden kaçınılmalı • Rüzgara maruz kalmanın sınırlandırılmalı • Sıvı alımı temin edilmeli • Islak giysiler derhal çıkarılmalı • Islak kalma kaçınılmaz ise ıslak iken bile yalıtım yüzeyi sağlayan yünlü giysiler kullanılmalı • Soğuk suya dalmışsa; grup içine alarak ve H.E.L.P. postürüne getirerek hayatta kalım süresi uzatılmaya çalışılmalıdır. Hipotermiye maruz kalmadan kaçınmak için alınması gerekli genel önlemler
 32. 32. -10 Co’ de Hayatta Kalma Zamanları Durumu Canlı Kalma Süresi (saat) Can yeleği yok iken Suda boğulma 1.5 Suda yüzme 2.0 Can yeleği ile Yüzme 2.0 Hareketsiz Kalma 2.7 H.E.L.P. 4.0 Toplu duruş 4.0

×