Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

CGDL2018 - Sessió: "Signatura Electrònica. Altres límits"

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à CGDL2018 - Sessió: "Signatura Electrònica. Altres límits" (20)

Plus par Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Publicité

CGDL2018 - Sessió: "Signatura Electrònica. Altres límits"

 1. 1. SIGNATURA ELECTRÒNICA #GovernDigital Dani Martínez
 2. 2. Què entenem per Signatura Electrònica?
 3. 3. Com hem arribat fins aquí?
 4. 4. 7600-6000 BCE
 5. 5. 2000-1000 BCE
 6. 6. SEGLE XX
 7. 7. Cal fer-ho així?
 8. 8. If you want different results, do not do the same things. - Albert Einstein -
 9. 9. 35) ”document electrònic”, tot contingut emmagatzemat en format electrònic, en particular, text o registres sonors, visuals o audiovisuals; Article 3 – Reglament UE 910/2014 de identificació i serveis de confiança (ReIdAS)
 10. 10. Llei 39/2015 Article 10. Sistemes de signatura admesos per les Administracions Públiques. 1. Els interessats podran signar amb qualsevol sistema que permeti: • Acreditar la voluntat i consentiment • Garantir la integritat i inalterabilitat del document 2. Pel que fa a la signatura electrònica, cada administració pot decidir acceptar entre els següents mecanismes: • Certificats i segells electrònics qualificats • Qualsevol altre sistema que les Administracions Públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin 3. Quan així es disposi expressament a la normativa reguladora aplicable, les Administracions Públiques podran admetre els sistemes de identificació contemplats a la Llei com a mecanismes de signatura quan aquests permetin acreditar l’autenticitat de l’expressió de la voluntat i consentiment dels interessats. 4. Quan els interessats emprin un sistema de signatura dels previstos en aquest article, la seva Identitat s’entendrà ja acreditada.
 11. 11. Article 45. Assegurament i interoperabilitat de la signatura electrónica 1. Les Administracions Públiques poden determinar els tràmits i informes que incloguin signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica. 2. Per tal d'afavorir la interoperabilitat i possibilitar la verificació automàtica de la signatura electrònica dels documents electrònics, quan una administració utilitzi sistemes de signatura electrònica diferents d'aquells basats en certificat electrònic reconegut o qualificat, per a remetre o posar a disposició d'altres òrgans, organismes públics, entitats de dret públic o administracions la documentació signada electrònicament, podrà superposar un segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat. Llei 40/2015
 12. 12. Mecanisme de signatura electrónica ordinària Ø Un cop portada a terme la identificació de l’interessat, VALid permet que aquesta sigui vinculada a un document que ha de signar. Ø És un mecanisme de signatura electrònica que compleix amb el que estableix l’article 26 del Reglament Europeu d’identificació i Serveis de Confiança que defineix la signatura avançada. Ø En estar basat en un mecanisme d’identificació de dos factors, por ser emprat per actes amb un nivell mig de seguretat Ø Les signatures produïdes no poden ser considerades com a qualificades Ø El sistema dona la possibilitat d’enviar un segon codi d’un sol ús a l’hora de produir la signatura Document Signatura Segell electrònic Informació document Identitat Evidències
 13. 13. UsabilitatSeguretat
 14. 14. SIMPLIFICACIÓ AUTOMATITZACIÓ ANÀLISI DE RISCOS IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA SEGELL ELECTRÒNIC
 15. 15. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @compteautor

×