Publicité

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016

Consorci Administració Oberta de Catalunya
19 May 2016
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016(20)

Publicité

Plus de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Publicité

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016

 1. Transparència per als Ens Locals Jornada Aplicació Pràctica 17 de maig de 2016
 2. Índex • Projecte comú dels ens locals • Indicadors: estat de la situació • Estalvis i beneficis • Reptes i dificultats • Full de ruta
 3. Projecte comú
 4. Projecte comú • Complexitat del projecte – Abast de la Llei – Volum ens locals a complir – Recursos limitats – Canvi de paradigma – Període curt d’adaptació – Sancions • Treball en equip – Conveni marc ens supramunicipals (Generalitat, EAPC, 4 Diputacions, ACM, FMC) + altres institucions (COSITAL i Consorci Localret) – Comitès de treball temàtics per fer front a tots els aspectes de la Llei
 5. Resultats • Seu-e i transparència: Solució de transparència • Repositori bases de dades locals: Informació dels ens facilitada prèviament a entitats supramunicipals • Formularis de contacte: – Accés informació – Propostes, queixes i suggeriments • Recursos per al suport tècnic, formatiu, jurídic i organitzatiu • Portal de suport: – Modelatge de dades – Models de documents – Fitxes explicatives dels diferents ítems
 6. Indicadors
 7. Transparència: espais de transparència • Ajuntaments: (93 %) – Solució comú: 830 – Solució pròpia: 47 • Solució comú: – Ens locals: 965 – Ajuntaments: 88% del total d’ajunts: • Seu-e 2.0 + Transp: 665 • Transparència: 164
 8. Dret d’Accés a la Informació Pública (eTRAM) • 869 Usuaris (827 ajuntaments) • Sol·licituds Accés a la Informació rebudes: 80 (2015) i 100 (2016)
 9. Activitat de la Seu-e / Transparència Edició TOP TEN (2016): • Número d’usuaris editors actius: 1.742 • Mitjana d’edicions/dia (darrer mes): 228 Ajuntament de Falset Ajuntament d'Altafulla Ajuntament de Valls Ajuntament de Montgat Ajuntament d'Amposta Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament d'Argentona Ajuntament de Figueres
 10. Activitat de la Seu-e / Transparència Visites TOP TEN (abril): 0 100000 200000 300000 400000 500000 Gener Febrer Març Abril Pàgines vistes Ajuntament de Montgat Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Valls Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament de Castelló d’Empúries Ajuntament de Barberà del Vallès Ajuntament de Llagostera Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament d’Olot
 11. Estalvis i beneficis
 12. Model de Transparència: reutilització i racionalització • Inventari d’ítems de transparència • Modelatge de dades • Classificació temàtica dels ítems • Solució 3 en 1: Seu + Transparència + dades obertes • Dades obertes a disposició de tothom (ens i ciutadania) • Portal de suport: • Fitxes jurídiques i organitzatives • Models de documents: declaració de béns i activitats, catàleg de tràmits, protocol de tractament de dades personals, etc.
 13. Reutilització dades obertes • +50% dels ítems són susceptibles de reutilització • Exemples més destacables: - Actes de ple - Càrrecs electes - Ordenances i reglaments - Pressupostos - Liquidacions
 14. Servei de Seu-e i Transparència • Economia d’escala: un producte adaptat a les diferents necessitats de les diferents tipologies d’ens locals • Ràpida disponibilitat: 1 setmana des de que es realitza la sol·licitud i entre 1 i 5 dies a omplir-lo. • Només un cop: 50% dels ítems susceptibles de ser automàtics • Solució al núvol • Gratuïta • Visió ciutadana • Garantia d’evolució • Suport integral del servei (tècnic, jurídic, organitzatiu)
 15. Estudi preliminar d’estalvis econòmics • Estalvis (a data d’avui) • Publicació automàtica d’aprox. 50% dels ítems suposa 6300 jornades laborals >> 1 milió d’euros. (*) • Estalvis a un any vista: • 9.600 jornades laborals >> 1.5 milions d’euros. (*) Estalvis s’han calculat, considerant el següent: • 930 ens usuaris • 55 items publicats automàticament • 7 documents per ítem • Una mitjana de 8 minuts per publicar cada document manualment • Una mitjana de salari del personal de 21 euros l’hora
 16. Reptes i dificultats
 17. Reptes i dificultats • Baixa implantació als ens locals no ajuntaments: Consorcis, mancomunitats, etc. • Quantitat d’informació: no tots els ítems estan informats • Qualitat de la informació: no tots els ítems estan en dades obertes • Actualització de la informació: la informació s’ha insertat un cop, però cal mantenir-la actualitzada • Canvi de paradigma: concienciar de la necessitat de la transparència i rendiment de comptes • Suport supramunicipal: adaptació
 18. Full de ruta
 19. Temes a donar solució • Models de documents: • Catàleg de serveis • Codi de conducta i de bon govern • Coordinació Portal de Transparència de Catalunya i les solucions locals (comú i pròpies) • Solució / solucions de participació • Registres: • Grups d’interès • Convenis • Subvencions
 20. Millores de servei
 21. Millores i correctius del Servei • Funcionalitats del servei • Quadres de comandament • Visualització • Visió ciutadana • Ampliació de dades obertes: – Dades obertes de contractació – Integració amb compatibilitat de Diputacions
 22. Visualització de dades gràfiques
 23. Visualització de dades gràfiques
 24. 24
 25. Treballs realitzats Contractació de les consultories de negoci i tecnològiques per a construir els datasets de transparència
 26. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat
 27. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interès i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Catàleg de Tràmits e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat
Publicité