Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02

 1. Bakit lumakas ang Europe? ng mga bourgeoisie 1. Paglakas
 2. Bakit lumakas ang Europe? ng merkantilismo 2. Pagsilang
 3. Bakit lumakas ang Europe? ng national 3. Pagtatatag monarchy
 4. Bakit lumakas ang Europe? 4. impluwensiya ng Simbahan
 5. Bakit lumakas ang Europe? ng Repormasyon 5. Pagsisimula
 6. BOURGEOISIE  Gitnang uri
 7. BOURGEOISIE  Gitnang uri  Nagmula sa mga mangangalakal at banker
 8. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  Dahil sa lakas ng kita
 9. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  Dahil sa lakas ng kita  Sila ay may impluwensiya sa _________________________
 10. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  1. pamahalaan
 11. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  2. paggawa at pagpapatupad ng mga patakaran
 12. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  3. kultura
 13. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  3. kultura mga nobelista at mga manunulat a. Jean Jacques Rousseau
 14. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  3. kultura mga nobelista at mga manunulat a. Jean Jacques Rousseau b. Voltaire
 15. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  3. kultura mga nobelista at mga manunulat a. Jean Jacques Rousseau b. Voltaire c. Denis Diderot
 16. IMPLUWENSIYA NG BOURGEOISIE  4. pinamunuan nila ang mga pagbabago sa mga bayan at lungsod.
 17. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Siglo 18 – naging makapangyarihan at masalapi ang bourgeoisie sa Western Europe lalo na sa Netherlands, Britain at France
 18. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  1688 – 9% ng lipunan ang mga bourgeoisie sa England  1800 – 15% ng lipunan ang mga bourgeoisie.
 19. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Nakilala sa France ang mga bourgeoisie noong panahon ni King Loius XIV
 20. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe
 21. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe 1. mangangalakal at banker
 22. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe 1.mangangalakal at banker 2.propesyonal
 23. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Siglo 18 – lumaki ang impluwensiya sa publiko ng mga bourgeoisie.
 24. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Siglo 18 – lumaki ang impluwensiya sa publiko ng mga bourgeoisie.  Ginamit nila ang kanilang propesyon at panulat upang makagawa ng reporma sa pamahalaan.
 25. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Marami rito ang nagtatag ng rebolusyon sa France.
 26. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Marami rito ang nagtatag ng rebolusyon sa France.  Tumulong din ang mga bourgeoisie sa pagpapalaganap ng kultura ng bansa.
 27. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Sila ang nasa likod ng mga pagbabago sa bayan.
 28. YAMAN NG MGA BOURGEOISIE  Sa paglaki ng populasyon ng mga bourgeoisie sa France noong 1789, sila ang naging maimpluwensiyang tao sa pamahalaan
 29. LIMITASYON NG MGA BOURGEOISIE  Nanatiling agraryo o pagsasaka ang pamumuhay at napanatili ang kapangyarihan ng mga maharlika
 30. LIMITASYON NG MGA BOURGEOISIE  Kulang sa impluwensiya kaagapay ng pagiging maharlika  Hindi maaaring maging mataas na pinuno ng pamahalaan, militar at Simbahan
 31. LIMITASYON NG MGA BOURGEOISIE  Naakit sila sa kaisipan ng Enlightenment na nag- aalinlangan sa mga kaisipang awtokratiko ng lumang rehimen.
 32. LIMITASYON NG MGA BOURGEOISIE  Binigyang-diin dito ang mga kaisipang tulad ng pagkakapantay-pantay at kalayaan na sumiklab na tulad ng apoy sa maraming bansa sa Europe.
 33. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Naniniwala ang mga Europeo na may malaking magagawa ang ginto at pilak sa katuparan ng kanilang adhikain.
 34. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Naniniwala ang mga tao noon na katumbas ang yaman ng kapangyarihan.  Ang sariling produkto ay dapat tangkilikin ng lahat.
 35. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Buwis, butaw at pagpapahirap sa mga alipin ang nagbunsod sa tao upang magbalak ng rebolusyon.
 36. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Naniniwala sila na dapat ang presyo at halaga ng kalakal ay nasa pantay – pantay na kategorya  Sapat ang kalakalan sa pangangailangan ng bansa
 37. PAGSILANG NG MERKANTILISMO  Nagluluwas ng kalakal at hindi nag-aangkat  Mga mamamayan ang dapat makinabang at hindi mga kolonya
 38. ANO ANG MERKANTILISMO?  Konsepto na ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak
 39. EPEKTO NG MERKANTILISMO?  napalakas ang kapangyarihan ng mga bansang mananakop  Nagbigay-daan sa pag-aagawan sa kolonya sa bagong daigdig  Yumaman ang Portugal dahil sa kalakalan ng mga alipin (Africa) at spice o pampalasa (Asia)
 40. EPEKTO NG MERKANTILISMO?  Yumaman ang Spain dahil sa kolonya nito sa Central at South America  Humantong sa labanan sa dagat  Dinagdagan ang mga produktong galing sa ibang bansa at itinataas din ang butaw.
 41. EPEKTO NG MERKANTILISMO?  Umunlad ang komersyo sa France dahil ipinatupad ni Jean Baptiste Colbert ang merkantilismo
 42. EPEKTO NG MERKANTILISMO?  Pinahintulutan ni Queen Elizabeth I ang East India Company na palaganapin ang komersyo sa Asya at kalapit- bansa sa Silangan.  Pagtuklas ng mga lupain
 43. EPEKTO NG MERKANTILISMO?  Ipinairal ang mga batas tulad ng Navigation Acts upang madagdagan ang salapi at kapangyarihan ng bansa. Nililimitahan ng bats na ito ang pagbibili ng askul at tabako sa England lamang. Mapupunta ang tubo nito sa mga mangangalakala na Ingles lamang
 44. PAGBIBILI NG MGA ALIPIN  Kinailangan nila ang maraming magtatrabaho sa kanilang mga taniman na halos isang pamayanan.
 45. PAGBIBILI NG MGA ALIPIN  Nagwakas ang kalakalan ng mga alipin pagkatapos ng digmaang sibil noong 1861 – 1865.
 46. GINAMPANAN NG HARI  Kahariang Aleman ang natatag matapos bumagsak ang Rome
 47. GINAMPANAN NG HARI  Panahong Medieval, itinatag ni Charlemagne ang imperyo subalit nagkawatak-watak sa Kasunduan ng Verdun.
 48. GINAMPANAN NG HARI  Maraming hari sa Europe ang nasa trono subalit walang kapangyarihan.  Sa panahon ng piyudalismo, mas makapangyarihan at mayaman ang mga maharlika
 49. GINAMPANAN NG HARI  Ginawa ng mga maharlika ang lahat ng paraan upang mabawasan ang lupain ng hari at kanilang kapangyarihan
 50. GINAMPANAN NG HARI  Maraming maharlika ang sumama sa Krusada ang hindi na nakabalik
 51. GINAMPANAN NG HARI  Nakatulong ang pagsibol ng mga bayan at lungsod sa paglawak ng kanilang kapangyarihan.  Nakatulong ang buwis upang makapagtatag ng suwelduhang hukbo.  Matapat sa hari ang mga empleyado ng pamahalaan at umaasa sa proteksyon ng hari
 52. ANO ANG NATIONAL MONARCHY?  Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 53. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 54. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Naging ganap ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 55. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 56. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II o Philip Augustus– pinag- isa ang France noong 1202
 57. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Siglo 16 at siglo 17, maraming hari ang naging makapangyarihan kaysa sa mga maharlika.
 58. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 59. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Charles IV – lumawak ang teritoryo at kapangyarihan ng emperador
 60. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II – lumakas ang kapangyarihan ng hari at ng Simbahan. Isinanib sa Spain ang Portugal.
 61. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Nagtatag ng maliliit na kaharian ang mga Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Ruso, Serbian, Croatian at Bulgar.
 62. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Catherine I at Peter the Great – nagtayo ng kaharian sa Russia at nagdala ng kulturang Kanluranin sa Russia
 63. KAHARIAN SA ENGLAND  King Alfred of Wessex - pinagsama-sama ang mga kahariang malalapit at pinalakas ang hukbo matapos nitong talunin ang mga Dane
 64. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – naganap ang pagkakaisa ng England  Nagtatag ng malakas na pamahalaang sentral at pinalakas ang kapangyarihan ng hari.
 65. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – nagpasimula ng sensus (Doomsday Book) bilang batayan ng pagbabayad ng buwis.
 66. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – pinatatag ang sistema ng batas at mga hukuman.  Nakatulong ang common law sa pagkakaisa dahil sa makatarungang pamamahala.
 67. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VI – pinalawak ang pamumuno ang papel ng hari sa mga monasteryo at diyosesis.
 68. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VII – inayos ang alitan tungkol sa halalan sa Simbahan
 69. MONARKIYA NG FRANCE  Louis IX – napatigil ang rebelyon  Natatag ang Parliament of Paris, institusyon ng monarkiya ng France.
 70. MONARKIYA NG FRANCE  Mahina ang mga sumunod na hari kay Louis IX, ang katapatan sa har ang siyang pinakamalakas na pwersang pulitikal sa France sa loob ng ilang siglo  Ang hari ang simbolo ng pagkakaisa at mabuting pamahalaan
 71. PAGBAGSAK NG ROME 476 BC – bumagsak ang Rome, nagsimula ang Medieval Period. pingalagaan ng Simbahan at mga mamamayan ang kagalingan sa imperyo
 72. PAGBAGSAK NG ROME Si Charlemagne ang unti- unitng gumawa ng paraan upang muling mabuhat at maitatag ang sibilisasyon sa Rome.
 73. BARBARO FRANKS – unang pangkat ng mga barbaro na tumanggap sa Kristiyanismo sa kanlurang Europe
 74. BARBARO CLOVIS – hari ng mga Franks at naniniwala na tulong ng Diyos ang kanilang tagumpay sa digmaan.
 75. ENGLAND ST.AUGUSTINE – ipinakilala ang Kristiyanismo sa England kasama ang 40 misyonero
 76. IRELAND ST.PATRICK – ipinalaganap ang Kristiyanismo sa Ireland sa tulong ng mga misyonero
 77. GERMANY ST.BONIFACE – nagturo at nagpakilala ng Kristiyanismo sa Germany. Itinatag ang mga paaralan at monasteryo sa mga taong nagnanais magsilbi sa Diyos.
 78. itinatag ang mga paaralan pamparokya upang maturuan ang mga mag-aaral ng pagbasa, pagsulat at aritmetika ayon sa doktrina ng Simbahang Katoliko
 79. ang paaralan na pook sa pag-awit upang matutunana ng mga bata ang musikang pansimbahan
 80. cathedral o episcopal school – para masanay ang mga kabataan sa mga gawaing pansimbahan
 81. ang mga monghe ay nakalaan sa monasteryo, ang nakapaimpluwensiya sa mga mag-aarla ng Medieval Period
 82. pinairal ang scholasticism at naging batayan ng pamumuhay sa unibersidad. Scholasticism – nagbigay- diin sa awtoridad ng Simbahan at ni Aristotle.
 83. Saint Thomas Aquinas – pinakabantog na iskolastik, sumulat ng Summa Theologica
 84. PEPIN THE SHORT – nagbigay-karapatan sa Papa na makialam sa suliraning pambansa
 85.  Napatunayan na magaling na administrador ng mga lupain ang mga pari  Walang anak na maaaring magmana dahil walang asawa  Lay investiture  Suliranin: malapit sa feudal lord o hari o kaya sa Papa
 86.  Nagkaroon ng pagkukulang- ispiritwal ang mga obispo kaya ipinagbawal ni Pope Gregory VII na mag-asawa ang mga pari.  Hindi sumunod si Henry IV
 87.  Itiniwalag ng Papa si Henry IV ngunit humingi si Henry IV ng tawad sa Papa  Bumalik si Henry VI sa Italy, sinakop at pinalayas niya ang Papa
 88. Council of Worms of 1122 - kasunduan na pari ang pipili ng obispo at abbot na mamumuno sa lupain ngunit may pagsang-ayon ang hari
 89. Napoleon Bonaparte – ang sumira at nagpatigil ng kalakaran
 90. THANK YOU VERY MUCH! PREPARED: jeremie c corto Teacher :ms. agaser, Araling Panlipunan III
Publicité