Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos

Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" PitestiProfesor à Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Denumirea proiectului: ” STOP SMOKING! NEVER TOO LATE
                              Stop fumatului! niciodată nu-i prea târziu să renunți!
TO GIVE UP!”
Educator(i)      Profesor, CIOBANU CORINA


Școala         Şcoala cu clasele I-VIII Teiu este situată în localitatea Teiu, în sudul judeţului Argeş.
Scurta descriere a   În şcoala noastră există elevi proveniţi din familii cu părinţi plecaţi în străinătate, rromi şi foarte mulţi elevi ai
            căror părinţi sunt asistaţi social/cu venit minim garantat. Sărăcia este imitată de posibilităţile părinţilor de a oferi
contextului în care
            copiilor resursele necesare educaţiei în familie, stare ce provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de
operează școala (ex:
            către părinţi. Fenomenul este provocat şi de lipsa oportunităţilor viitoare pe piaţa muncii, ceea ce face ca, în
mediu urban, rural,  unele cazuri, părinţii să nu înţeleagă beneficiile economice ale succesului propriilor copii în cadrul şcolii.
minorității etc)    Astfel , dacă familia nu deţine resursele materiale necesare asigurării unei educaţii eficiente, atunci noi, şcoala
            reprezentăm şansa acestor copii la o lume mai bună deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie
            pentru că în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.

Pagina de                                                          Scoala mea,
            http://prof-scoala-teiu.forumgratuit.ro/forum                           comunitatea mea
internet a școlii

Disciplină/Arie    Interdisciplinar/ Cross-Curricular
curriculară
Vârsta         11-14 ani/ clasa a V-a si clasa a VII-a
elevilor/Clasa
Obiectivele      Obiectivul general al proiectului a fost acela de a informa, a educa şi, în cele din urmă, a conştientiza elevii din
            şcolile şi comunităţile participante de impactul fumatului asupra calităţii vieţii proprii şi a mediului înconjurător.
generale ale
Descrierea proiectului           Acest proiect a luat naştere în urma unei campanii desfăşurate cu un an în urmă care a avut ca tema prevenirea şi
                      combaterea fumatului în comunitatea noastră. Dat fiind faptul că în fiecare familie din care provin elevii cel puţin
O scurtă descriere a proiectului și a    unul dintre membrii familiei este fumător(daca nu mai mulţi) şi că printre cadrele didactice ale şcolii cât şi-ntre
contextului.                membrii comunităţii locale acest fenomen este omniprezent am considerat că este necesar să tragem un semnal
Care sunt obiectivele de referință     de alarmă asupra celor care nu numai că-şi distrug sănătatea proprie ci şi pe a propriilor copii. Astfel încât în
ale proiectului și care sunt        urma influenţei puternice pe care această campanie a avut-o asupra comunităţii şi şcolii noastre, am decis ca în
rezultatele așteptate? Activitatea     anul şcolar 2010-2011 să iniţiem un proiect internaţional dat fiind faptul că 2011 a fost anul voluntariatului şi că
                      aceasta este o problemă care ne priveşte pe toţi deopotrivă din orice colţ al lumii am proveni. Proiectul, ca şi
de învățare se extinde pe o         campania desfăşurată anterior a fost susţinuta prin implicarea atât a Asociaţie “Aer Pur” din Bucureşti, precum şi
perioadă mai lungă de timp? Elevii     prin participarea doamnei doctor, Dima Claudia de la Spitalul clinic “Ioan Cantacuzino” din Bucureşti.
sunt implicați în planificarea
                            Descriere Proiect        Lansare Proiect
activităților derulate și își evaluează
progresul pe durata proiectului?
Includeți documente care          Acest proiect şi-a propus: -să determine implicarea elevilor din Şcoala Teiu, a cadrelor didactice şi a
demonstrează cele descrise. Vezi      membrilor comunităților locale şi constituirea acestora într-un grup de acţiune, care să militeze pentru combaterea
mai jos instrucțiunile de          şi prevenirea acestui flagel pe o perioadă de 1 an; -să implice autorităţile locale în desfăşurarea acţiunilor legate de
includere a documentelor în         problematica fumatului în general şi în rândul tinerilor in mod special; -să genereze comportamente şi atitudini în
prezentare.                 rândul elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţilor locale, care să ducă la stăpânirea şi diminuarea acestui flagel
                      (locul doi in privinţa deceselor la nivel mondial ) prin modele de bună practică identificate în cadrul proiectului
                      (concepere a diverse materiale antifumat, precum şi la expunerea acestora) .
Pregătirea mediului de           Rezultatele așteptate : PE TERMEN SCURT: -participarea si implicarea unui număr cat mai mare de elevi, cadre
învățare                  didactice, părinţi, autorităţi locale, membrii comunităţii locale; responsabilizarea autorităţilor locale implicate de
                      rolul pe care acestea îl au in gestionarea problematicii legate de consumul de produse din tutun în rândul
Oferiți exemple de planificat
                      populației; stabilirea unor date statistice clare, la nivel local, în privința fumatului și a efectelor acestuia asupra
activitatea (de exemplu abordare      populației. PE TERMEN LUNG: Comunităţi ai căror cetățeni sunt conștienți de valorile mediului înconjurător cu
pedagogică, legături la resurse       o nouă mentalitate, cu o schimbare de atitudine, implicare și respect față de sine, față de semenii lor și față de
utilizate, etc). Subliniați practicile de  mediul înconjurător.
predare inovative și creativitatea.     Pedagogic vorbind Proiectul eTwinning „Stop smoking: never too late to give up!” a fost pe cât de inovativ, pe
                      atât de creativ. El a permis fiecărei țări incluse în proiect oportunitatea să afle cât mai multe noțiuni de cultură
Accentuați în ce măsură credeți că
                      europeană într-un mod extrem de inovativ , prin utilizarea mijloacelor media digitale (video skype, blogger,
activitatea contribuie la dezvoltarea    twinspace, e-mail, realizarea de prezentări power point, fotografii, video etc.)
abilităților secolului 21, de exemplu    Barierele lingvistice au fost și ele combătute prin folosirea în timpul proiectului, atât a limbii franceze cât și a limbii
crearea de cunoștințe noi, utilizarea    engleze, fapt ce l-a determinat să fie atât de unic.
inovativă a TIC pentru activități de    Fiind un proiect extracurricular internațional care a presupus participarea mai multor școli din mai multe țări, elevii
                      au fost puși în fata faptului de a-și dezvolta competențe demne de un secol al cunoașterii, un secol XXI în care au
rezolvare a problemelor, inovare,
                      învăţat să învețe, să fie creativi, să folosească eficient mijloacele media digitale reușind să comunice și să schimbe
colaborare și de dezvoltare a        informații atât ei intre ei, cât și cu partenerii străini, să-și dezvolte practici de muncă în echipă, să învețe continuu și
Învățarea               Produsele obţinute: sondaje (scrise sau video) comunitare, în scopul stabilirii unor date statistice clare, la
                   nivel local, în privința fumatului și a efectelor acestuia;blogul proiectului; sigla proiectului( sigla proiectului a
Exemple de produse sau        fost realizată in cadrul unei competiții între scoli, iar sigla câștigătoare care a devenit sigla proiectului a fost
                   cea a școlii din Lituania, în urma voturilor realizate de către fiecare școala); fotografii, articole, chestionare,
activități create de către elevi în
                   rapoarte, statistici, desene, panouri expoziționale. Pentru realizarea acestor produse elevii au colaborat
timpul proiectului – inclusiv
                   printr-o comunicare eficientă , au lucrat în perechi, au învățat să se organizeze și au folosit cu succes
utilizarea TIC. Ce fel de       mijloacele media digitale.
tehnologie este folosită și cum
a fost aceasta utilizată în cadrul                             LOGO CONTEST
                                                              eTwinning Label  eTwinning pupils
                      Chestionar   Fumatul in    Statistics
proiectului?.                      sondaje comunitareCât de bine folosesc elevii
                   Realizarea sondajelor comunitare, statisticile realizate în urma cercetării făcute in comunitate de către elevi,
tehnologia pentru a crea       crearea logo-ului proiectului, blogul proiectului unde au fost postate atât fotografii, sondaje, filmulețe , i-au
cunoștințe noi, pentru        ajutat pe copii sa facă din acest proiect un succes printr-o comunicare eficientă, printr-o colaborare
colaborare sau pentru a        inovatoare, să-și dezvolte competențe digitale menite să-i ajute nu numai la a duce la bun sfârșit această
extinde învățarea în afara      provocare ci să le faciliteze învățarea si dincolo de mediul școlii.
clasei? Permite tehnologia o     Tehnologia le-a permis elevilor dar și cadrelor didactice implicate accesul la inovare, la colaborare și
colaborare, comunicare și       comunicare cu prietenii lor europeni prin conferințe on-line cu ajutorul Skype si Messenger ceea ce nu ar
dobândirea de cunoștințe noi     fi fost posibil fără existența lor, ajutându-se si de noțiunile lingvistice atât pentru comunicare cat si pentru
- care nu ar fi fost posibile fără  traducerea unor mesaje cum ar fi spre exemplu, mesajul doctorului Asociației Aer Pur pentru a fi înțeles de
                   către toți participanții la proiect.
utilizarea TIC? Au fost folosit
                   Deși elevii folosesc destul de bine tehnologia informațională dat fiind faptul ca școala noastră a participat
instrumente digitale și metode
                   de-a lungul timpului la mai multe proiecte precum Proiectul de Twinning si “e-Vacanța!” părți integrante
ingenioase pentru a îmbunătăți
                   ale Proiectului inițiat de către MCSI “Economia bazata pe cunoaștere”, care au avut ca scop principal
învățarea?              utilizarea eficienta a mijloacelor tehnologiei informaționale in zonele rurale defavorizate, am putea spune
                   că în acest domeniu niciodată nu le poți ști pe toate, tehnologia avansând și venind mereu cu noi
                   provocări cărora elevii noștri trebuie sa fie învățați să le facă fata.
Adăugați fișiere video sau alte    Cum societatea este în continuă schimbare, elevii- prin intermediul acestui proiect -au învățat cum să se
materiale care să ilustreze și să   simtă eficienți pe acest drum al cunoașterii.
                     Pliant fata  Pliant verso       Imagini:
demonstreze în mod clar
                                     colaborare si comunicare
procesul de învățare al elevilor.
Dobândirea
cunoștințelor noi &
Gândirea critică          Prin propria tematică și prin activitățile de documentare, efort de concepţie şi creaţie, cercetare, design,
Exemple de activități de      evaluare, susţinere, acest proiect a constituit un produs tipic al proceselor imaginative ale copiilor.
învățare care presupun
folosirea informațiilor
acumulate pentru a crea                        Procese
cunoștințe noi prin                         imaginative
interpretare, analiză, sinteză și
evaluare.
                  Fiind vorba despre un proiect extracurricular activitățile lui și-au urmat cursul în sala de clasă(in cabinetul de
Extinderea învățării        limbi străine și de informatică, precum și-n Centrul Papi din comunitate) dar s-au extins, prin activitățile de
dincolo de clasă          cercetare( interviuri, sondaje, impresii), dincolo de spațiul școlar, în propriile familii, în întreaga comunitate și-
Vă rugăm dați câteva exemple    n propriile contexte sociale.
de activități de învățare care   Proiectul a acoperit mai multe aspecte ale curriculum-ului având un context interdisciplinar: Tehnologia
se realizează dincolo de      informației: comunicarea și transmiterea de informații s-a desfășurat tot timpul cu autorul mijloacelor media
                  precum realizarea de conferinţe on line folosind webcam si Skype, e-mail sau chat(Messenger), au realizat
pereții clasei, care nu sunt
                  logo-ul proiectului, desene, au realizat filmulețe și prezentări Power Point folosindu-se de calculatoarele din
îndeplinite în timpul standard
                  școală. În plus, elevii au învăţat sa creeze blog-uri de internet, precum şi să utilizeze eficient și în condiţii de
alocat lecțiilor convenționale,   siguranţă, mijloacele media digitale.
și prezentați parametrii      Și-au desprins competențe lingvistice (vorbit şi ascultat în limba franceză și-n limba engleză), încercând să
disciplinei în care realizați    pună întrebări la care să afle răspunsuri cu privire la fiecare partener și țara sa . Au învățat să ia decizii și să
activitatea.            fie responsabili dobândind de asemenea competențe specifice secolului XXI.
                  Noțiunile biologice precum și deprinderile de viaţă sănătoasa au fost de asemenea folosite în timpul
Dacă proiectul este centrat în   activităţilor proiectului prin determinarea elevilor implicați să conștientizeze rolul pe care sănătatea trebuie să
jurul unei probleme reale de    il joace în viața fiecăruia.
viață (de exemplu analiza unei
situații autentice, date      Toţi partenerii implicați au dorit sa facă din acest proiect nu numai o competiție, ci un scop menit sa tragă un
                  semnal de alarmă asupra celor care-și vând viața pe țigări și-și cedează sănătatea ignoranței, nepăsării.
obținute din afara clasei) sau
                  Dacă pentru școlile din Romania implicate în proiect acest subiect a fost unul mai mult de prevenire al
dacă are un impact
                  acestui dezastru pe care elevii(părinții, membrii comunităților) și-l provoacă singuri- la noi neexistând decât
semnificativ asupra         câteva cazuri de elevi care se confruntă cu astfel de probleme(dar destui parinţi si membrii ai comunităţii
comunității locale/globale, vă   locale)- la celelalte școli din țările europene, fenomenul este cu atât mai grav cu cât uneori numărul elevilor
rugăm să exemplificați aceste    fumători îl depășește pe cel al părinților și al cadrelor didactice.
Am remarcat faptul că elevii au interacționat foarte bine în cadrul activităților proiectului, chiar
                  neașteptat de productiv uneori: au învățat să se simtă importanți și constinți de faptul că părerile lor
Colaborare             contează, și-au dat cu toții silința să contribuie nelimitat la ducerea la bun sfârșit a sarcinilor, au
                  învățat să-și împartă intre ei responsabilitățile și să vină cu propuneri noi.
Exemple despre cum lucrează și   Spre deosebire de cadrul formal în care mai apar diverse conflicte mai mult sau mai puțin de vre-o
interacționează elevii cu alte   importanță majoră, în cadrul proiectului, aceste conflicte au fost inexistente, atmosfera fiind una de
persoane, cum își asumă și     relaxare în care fiecare avea ceva de spus, important pentru ceilalți dar și pentru el însuși iar asta i-a
împart responsabilitățile în timp  determinat numai să realizeze cu succes sarcinile propuse dar și să aibă satisfacția și
ce iau decizii referitor la     responsabilitatea lucrulului făcut cum se cuvine.
realizarea unui produs sau plan   Au reușit de asemenea să implice în acțiunile lor proprii profesori și părinți, punând întrebări și
comun pentru a răspunde la o    căutând soluții, au dat tot ce aveau mai bun pentru ca acest proiect să-și merite succesul unui
întrebare complexă. Elevii pot   proiect reușit.
                  Elevii s-au implicat voluntar răspunzând pozitiv și implicându-se total în buna desfășurare a proiectului, au
colabora cu colegi din clasă sau
                  avut posibilitatea de-a stabili conexiuni cu lumea reală , ceea ce i-a scos deseori pe aceștia în afara sălilor de
școală sau cu elevi sau adulți
                  clasă și i-a pus în ipostaza de-a colabora cu profesioniști și-a dobândi de la aceștia modalități noi de
din afara clasei.          abordare a lumii, în general, fiind în permanență susținuți de proprii colegi și de profesori,de părinții, de
                  autoritățile locale, asociații non guvernamentale.
                        Un vis implinit            CLICK !
Am remarcat faptul că elevii au interacționat foarte bine în cadrul activităților proiectului, chiar
                  neașteptat de productiv uneori: au învățat să se simtă importanți și constinți de faptul că părerile lor
Colaborare             contează, și-au dat cu toții silința să contribuie nelimitat la ducerea la bun sfârșit a sarcinilor, au
                  învățat să-și împartă intre ei responsabilitățile și să vină cu propuneri noi.
Exemple despre cum lucrează și   Spre deosebire de cadrul formal în care mai apar diverse conflicte mai mult sau mai puțin de vre-o
interacționează elevii cu alte   importanță majoră, în cadrul proiectului, aceste conflicte au fost inexistente, atmosfera fiind una de
persoane, cum își asumă și     relaxare în care fiecare avea ceva de spus, important pentru ceilalți dar și pentru el însuși iar asta i-a
împart responsabilitățile în timp  determinat numai să realizeze cu succes sarcinile propuse dar și să aibă satisfacția și
ce iau decizii referitor la     responsabilitatea lucrulului făcut cum se cuvine.
realizarea unui produs sau plan   Au reușit de asemenea să implice în acțiunile lor proprii profesori și părinți, punând întrebări și
comun pentru a răspunde la o    căutând soluții, au dat tot ce aveau mai bun pentru ca acest proiect să-și merite succesul unui
întrebare complexă. Elevii pot   proiect reușit.
                  Elevii s-au implicat voluntar răspunzând pozitiv și implicându-se total în buna desfășurare a proiectului, au
colabora cu colegi din clasă sau
                  avut posibilitatea de-a stabili conexiuni cu lumea reală , ceea ce i-a scos deseori pe aceștia în afara sălilor de
școală sau cu elevi sau adulți
                  clasă și i-a pus în ipostaza de-a colabora cu profesioniști și-a dobândi de la aceștia modalități noi de
din afara clasei.          abordare a lumii, în general, fiind în permanență susținuți de proprii colegi și de profesori,de părinții, de
                  autoritățile locale, asociații non guvernamentale.
                        Un vis implinit            CLICK !
1 sur 7

Recommandé

Conferinta S.M.Y.L.E. par
Conferinta S.M.Y.L.E.Conferinta S.M.Y.L.E.
Conferinta S.M.Y.L.E.Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
1.2K vues15 diapositives
Fundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitate par
Fundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitateFundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitate
Fundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitateActionam responsabil! - Reteaua sociala RSC
574 vues8 diapositives
Ghid derulare hai pe net! 2011 par
Ghid derulare hai pe net! 2011Ghid derulare hai pe net! 2011
Ghid derulare hai pe net! 2011Biblioteci Bihorene
343 vues18 diapositives
Retele sociale si rolul lor....... vasilica par
Retele sociale si rolul lor....... vasilicaRetele sociale si rolul lor....... vasilica
Retele sociale si rolul lor....... vasilicaLivia Dobrescu
301 vues4 diapositives
Ghid e learning web@dlt abordarea problemelor comunitare 5 par
Ghid e learning web@dlt abordarea problemelor comunitare 5Ghid e learning web@dlt abordarea problemelor comunitare 5
Ghid e learning web@dlt abordarea problemelor comunitare 5Tomoniu Antonio
102 vues20 diapositives
Ghid campanie hai pe net 2013 par
Ghid campanie hai pe net 2013Ghid campanie hai pe net 2013
Ghid campanie hai pe net 2013Biblioteci Bihorene
1.5K vues12 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Forum in a page par
Forum in a pageForum in a page
Forum in a pagePetros Michailidis
2.4K vues2 diapositives
Solar panels par
Solar panelsSolar panels
Solar panelsssqslidesshare
1.1K vues6 diapositives
Ziua europei par
Ziua europeiZiua europei
Ziua europeiLiuda Roşca
4.1K vues16 diapositives
Light Pollution par
Light PollutionLight Pollution
Light Pollutionssqslidesshare
2.3K vues15 diapositives
More about light pollution par
More about light pollutionMore about light pollution
More about light pollutionssqslidesshare
873 vues14 diapositives
A to z ict tools par
A to z ict toolsA to z ict tools
A to z ict toolsIrene Pateraki
36.8K vues39 diapositives

Similaire à Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos

17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania par
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romaniaAlis Popa
29 vues6 diapositives
Raport prima intrunire din Turcia par
Raport prima intrunire din TurciaRaport prima intrunire din Turcia
Raport prima intrunire din TurciaGeorgeta Manafu
596 vues10 diapositives
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning par
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAnti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAlis Popa
25 vues4 diapositives
Diseminare Erasmus+ KA1 par
Diseminare Erasmus+ KA1Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1alismocanu
48 vues19 diapositives
Climate volunteers alina popa_ etwinning par
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinningAlis Popa
26 vues6 diapositives
3. Event 17 ianuarie 2021.pptx par
3. Event 17 ianuarie 2021.pptx3. Event 17 ianuarie 2021.pptx
3. Event 17 ianuarie 2021.pptxAlis Popa
63 vues24 diapositives

Similaire à Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos(20)

17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania par Alis Popa
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania
Alis Popa29 vues
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning par Alis Popa
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAnti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Alis Popa25 vues
Diseminare Erasmus+ KA1 par alismocanu
Diseminare Erasmus+ KA1Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1
alismocanu48 vues
Climate volunteers alina popa_ etwinning par Alis Popa
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinning
Alis Popa26 vues
3. Event 17 ianuarie 2021.pptx par Alis Popa
3. Event 17 ianuarie 2021.pptx3. Event 17 ianuarie 2021.pptx
3. Event 17 ianuarie 2021.pptx
Alis Popa63 vues
GREEN INNOVATION RO-MD par Alis Popa
GREEN INNOVATION RO-MD GREEN INNOVATION RO-MD
GREEN INNOVATION RO-MD
Alis Popa25 vues
Educaţia altfel mapa proiectului par Andrei Dais
Educaţia altfel mapa proiectuluiEducaţia altfel mapa proiectului
Educaţia altfel mapa proiectului
Andrei Dais1.8K vues
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO... par ELENA ADRIANA DOBRINOIU
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
Climate_Volunteers__Popa_Alina_Mirela_.pdf par Alis Popa
Climate_Volunteers__Popa_Alina_Mirela_.pdfClimate_Volunteers__Popa_Alina_Mirela_.pdf
Climate_Volunteers__Popa_Alina_Mirela_.pdf
Alis Popa5 vues
Scoala Romanesti, jud Botosani a fost premiata in "Scoala pentru o Romanie Ve... par zibo.ro
Scoala Romanesti, jud Botosani a fost premiata in "Scoala pentru o Romanie Ve...Scoala Romanesti, jud Botosani a fost premiata in "Scoala pentru o Romanie Ve...
Scoala Romanesti, jud Botosani a fost premiata in "Scoala pentru o Romanie Ve...
zibo.ro737 vues
“Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to... par Tabacaru Nelia
 “Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to... “Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to...
“Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to...
Tabacaru Nelia281 vues
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du... par Ionita Iuliana
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Ionita Iuliana989 vues
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ... par NicoleBejinariu
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
NicoleBejinariu21 vues

Plus de Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti

Proiect curricular EBC- Unitate de_învățare-Franceză par
Proiect curricular EBC- Unitate de_învățare-FrancezăProiect curricular EBC- Unitate de_învățare-Franceză
Proiect curricular EBC- Unitate de_învățare-FrancezăColegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
166 vues11 diapositives
CodeWeek C.E.M.T. 2020 par
CodeWeek C.E.M.T. 2020CodeWeek C.E.M.T. 2020
CodeWeek C.E.M.T. 2020Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
174 vues14 diapositives
What i like about my country par
What i like about my countryWhat i like about my country
What i like about my countryColegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
161 vues10 diapositives

Plus de Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti(20)

Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos

 • 2. Denumirea proiectului: ” STOP SMOKING! NEVER TOO LATE Stop fumatului! niciodată nu-i prea târziu să renunți! TO GIVE UP!” Educator(i) Profesor, CIOBANU CORINA Școala Şcoala cu clasele I-VIII Teiu este situată în localitatea Teiu, în sudul judeţului Argeş. Scurta descriere a În şcoala noastră există elevi proveniţi din familii cu părinţi plecaţi în străinătate, rromi şi foarte mulţi elevi ai căror părinţi sunt asistaţi social/cu venit minim garantat. Sărăcia este imitată de posibilităţile părinţilor de a oferi contextului în care copiilor resursele necesare educaţiei în familie, stare ce provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de operează școala (ex: către părinţi. Fenomenul este provocat şi de lipsa oportunităţilor viitoare pe piaţa muncii, ceea ce face ca, în mediu urban, rural, unele cazuri, părinţii să nu înţeleagă beneficiile economice ale succesului propriilor copii în cadrul şcolii. minorității etc) Astfel , dacă familia nu deţine resursele materiale necesare asigurării unei educaţii eficiente, atunci noi, şcoala reprezentăm şansa acestor copii la o lume mai bună deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie pentru că în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Pagina de Scoala mea, http://prof-scoala-teiu.forumgratuit.ro/forum comunitatea mea internet a școlii Disciplină/Arie Interdisciplinar/ Cross-Curricular curriculară Vârsta 11-14 ani/ clasa a V-a si clasa a VII-a elevilor/Clasa Obiectivele Obiectivul general al proiectului a fost acela de a informa, a educa şi, în cele din urmă, a conştientiza elevii din şcolile şi comunităţile participante de impactul fumatului asupra calităţii vieţii proprii şi a mediului înconjurător. generale ale
 • 3. Descrierea proiectului Acest proiect a luat naştere în urma unei campanii desfăşurate cu un an în urmă care a avut ca tema prevenirea şi combaterea fumatului în comunitatea noastră. Dat fiind faptul că în fiecare familie din care provin elevii cel puţin O scurtă descriere a proiectului și a unul dintre membrii familiei este fumător(daca nu mai mulţi) şi că printre cadrele didactice ale şcolii cât şi-ntre contextului. membrii comunităţii locale acest fenomen este omniprezent am considerat că este necesar să tragem un semnal Care sunt obiectivele de referință de alarmă asupra celor care nu numai că-şi distrug sănătatea proprie ci şi pe a propriilor copii. Astfel încât în ale proiectului și care sunt urma influenţei puternice pe care această campanie a avut-o asupra comunităţii şi şcolii noastre, am decis ca în rezultatele așteptate? Activitatea anul şcolar 2010-2011 să iniţiem un proiect internaţional dat fiind faptul că 2011 a fost anul voluntariatului şi că aceasta este o problemă care ne priveşte pe toţi deopotrivă din orice colţ al lumii am proveni. Proiectul, ca şi de învățare se extinde pe o campania desfăşurată anterior a fost susţinuta prin implicarea atât a Asociaţie “Aer Pur” din Bucureşti, precum şi perioadă mai lungă de timp? Elevii prin participarea doamnei doctor, Dima Claudia de la Spitalul clinic “Ioan Cantacuzino” din Bucureşti. sunt implicați în planificarea Descriere Proiect Lansare Proiect activităților derulate și își evaluează progresul pe durata proiectului? Includeți documente care Acest proiect şi-a propus: -să determine implicarea elevilor din Şcoala Teiu, a cadrelor didactice şi a demonstrează cele descrise. Vezi membrilor comunităților locale şi constituirea acestora într-un grup de acţiune, care să militeze pentru combaterea mai jos instrucțiunile de şi prevenirea acestui flagel pe o perioadă de 1 an; -să implice autorităţile locale în desfăşurarea acţiunilor legate de includere a documentelor în problematica fumatului în general şi în rândul tinerilor in mod special; -să genereze comportamente şi atitudini în prezentare. rândul elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţilor locale, care să ducă la stăpânirea şi diminuarea acestui flagel (locul doi in privinţa deceselor la nivel mondial ) prin modele de bună practică identificate în cadrul proiectului (concepere a diverse materiale antifumat, precum şi la expunerea acestora) . Pregătirea mediului de Rezultatele așteptate : PE TERMEN SCURT: -participarea si implicarea unui număr cat mai mare de elevi, cadre învățare didactice, părinţi, autorităţi locale, membrii comunităţii locale; responsabilizarea autorităţilor locale implicate de rolul pe care acestea îl au in gestionarea problematicii legate de consumul de produse din tutun în rândul Oferiți exemple de planificat populației; stabilirea unor date statistice clare, la nivel local, în privința fumatului și a efectelor acestuia asupra activitatea (de exemplu abordare populației. PE TERMEN LUNG: Comunităţi ai căror cetățeni sunt conștienți de valorile mediului înconjurător cu pedagogică, legături la resurse o nouă mentalitate, cu o schimbare de atitudine, implicare și respect față de sine, față de semenii lor și față de utilizate, etc). Subliniați practicile de mediul înconjurător. predare inovative și creativitatea. Pedagogic vorbind Proiectul eTwinning „Stop smoking: never too late to give up!” a fost pe cât de inovativ, pe atât de creativ. El a permis fiecărei țări incluse în proiect oportunitatea să afle cât mai multe noțiuni de cultură Accentuați în ce măsură credeți că europeană într-un mod extrem de inovativ , prin utilizarea mijloacelor media digitale (video skype, blogger, activitatea contribuie la dezvoltarea twinspace, e-mail, realizarea de prezentări power point, fotografii, video etc.) abilităților secolului 21, de exemplu Barierele lingvistice au fost și ele combătute prin folosirea în timpul proiectului, atât a limbii franceze cât și a limbii crearea de cunoștințe noi, utilizarea engleze, fapt ce l-a determinat să fie atât de unic. inovativă a TIC pentru activități de Fiind un proiect extracurricular internațional care a presupus participarea mai multor școli din mai multe țări, elevii au fost puși în fata faptului de a-și dezvolta competențe demne de un secol al cunoașterii, un secol XXI în care au rezolvare a problemelor, inovare, învăţat să învețe, să fie creativi, să folosească eficient mijloacele media digitale reușind să comunice și să schimbe colaborare și de dezvoltare a informații atât ei intre ei, cât și cu partenerii străini, să-și dezvolte practici de muncă în echipă, să învețe continuu și
 • 4. Învățarea Produsele obţinute: sondaje (scrise sau video) comunitare, în scopul stabilirii unor date statistice clare, la nivel local, în privința fumatului și a efectelor acestuia;blogul proiectului; sigla proiectului( sigla proiectului a Exemple de produse sau fost realizată in cadrul unei competiții între scoli, iar sigla câștigătoare care a devenit sigla proiectului a fost cea a școlii din Lituania, în urma voturilor realizate de către fiecare școala); fotografii, articole, chestionare, activități create de către elevi în rapoarte, statistici, desene, panouri expoziționale. Pentru realizarea acestor produse elevii au colaborat timpul proiectului – inclusiv printr-o comunicare eficientă , au lucrat în perechi, au învățat să se organizeze și au folosit cu succes utilizarea TIC. Ce fel de mijloacele media digitale. tehnologie este folosită și cum a fost aceasta utilizată în cadrul LOGO CONTEST eTwinning Label eTwinning pupils Chestionar Fumatul in Statistics proiectului?. sondaje comunitare Cât de bine folosesc elevii Realizarea sondajelor comunitare, statisticile realizate în urma cercetării făcute in comunitate de către elevi, tehnologia pentru a crea crearea logo-ului proiectului, blogul proiectului unde au fost postate atât fotografii, sondaje, filmulețe , i-au cunoștințe noi, pentru ajutat pe copii sa facă din acest proiect un succes printr-o comunicare eficientă, printr-o colaborare colaborare sau pentru a inovatoare, să-și dezvolte competențe digitale menite să-i ajute nu numai la a duce la bun sfârșit această extinde învățarea în afara provocare ci să le faciliteze învățarea si dincolo de mediul școlii. clasei? Permite tehnologia o Tehnologia le-a permis elevilor dar și cadrelor didactice implicate accesul la inovare, la colaborare și colaborare, comunicare și comunicare cu prietenii lor europeni prin conferințe on-line cu ajutorul Skype si Messenger ceea ce nu ar dobândirea de cunoștințe noi fi fost posibil fără existența lor, ajutându-se si de noțiunile lingvistice atât pentru comunicare cat si pentru - care nu ar fi fost posibile fără traducerea unor mesaje cum ar fi spre exemplu, mesajul doctorului Asociației Aer Pur pentru a fi înțeles de către toți participanții la proiect. utilizarea TIC? Au fost folosit Deși elevii folosesc destul de bine tehnologia informațională dat fiind faptul ca școala noastră a participat instrumente digitale și metode de-a lungul timpului la mai multe proiecte precum Proiectul de Twinning si “e-Vacanța!” părți integrante ingenioase pentru a îmbunătăți ale Proiectului inițiat de către MCSI “Economia bazata pe cunoaștere”, care au avut ca scop principal învățarea? utilizarea eficienta a mijloacelor tehnologiei informaționale in zonele rurale defavorizate, am putea spune că în acest domeniu niciodată nu le poți ști pe toate, tehnologia avansând și venind mereu cu noi provocări cărora elevii noștri trebuie sa fie învățați să le facă fata. Adăugați fișiere video sau alte Cum societatea este în continuă schimbare, elevii- prin intermediul acestui proiect -au învățat cum să se materiale care să ilustreze și să simtă eficienți pe acest drum al cunoașterii. Pliant fata Pliant verso Imagini: demonstreze în mod clar colaborare si comunicare procesul de învățare al elevilor.
 • 5. Dobândirea cunoștințelor noi & Gândirea critică Prin propria tematică și prin activitățile de documentare, efort de concepţie şi creaţie, cercetare, design, Exemple de activități de evaluare, susţinere, acest proiect a constituit un produs tipic al proceselor imaginative ale copiilor. învățare care presupun folosirea informațiilor acumulate pentru a crea Procese cunoștințe noi prin imaginative interpretare, analiză, sinteză și evaluare. Fiind vorba despre un proiect extracurricular activitățile lui și-au urmat cursul în sala de clasă(in cabinetul de Extinderea învățării limbi străine și de informatică, precum și-n Centrul Papi din comunitate) dar s-au extins, prin activitățile de dincolo de clasă cercetare( interviuri, sondaje, impresii), dincolo de spațiul școlar, în propriile familii, în întreaga comunitate și- Vă rugăm dați câteva exemple n propriile contexte sociale. de activități de învățare care Proiectul a acoperit mai multe aspecte ale curriculum-ului având un context interdisciplinar: Tehnologia se realizează dincolo de informației: comunicarea și transmiterea de informații s-a desfășurat tot timpul cu autorul mijloacelor media precum realizarea de conferinţe on line folosind webcam si Skype, e-mail sau chat(Messenger), au realizat pereții clasei, care nu sunt logo-ul proiectului, desene, au realizat filmulețe și prezentări Power Point folosindu-se de calculatoarele din îndeplinite în timpul standard școală. În plus, elevii au învăţat sa creeze blog-uri de internet, precum şi să utilizeze eficient și în condiţii de alocat lecțiilor convenționale, siguranţă, mijloacele media digitale. și prezentați parametrii Și-au desprins competențe lingvistice (vorbit şi ascultat în limba franceză și-n limba engleză), încercând să disciplinei în care realizați pună întrebări la care să afle răspunsuri cu privire la fiecare partener și țara sa . Au învățat să ia decizii și să activitatea. fie responsabili dobândind de asemenea competențe specifice secolului XXI. Noțiunile biologice precum și deprinderile de viaţă sănătoasa au fost de asemenea folosite în timpul Dacă proiectul este centrat în activităţilor proiectului prin determinarea elevilor implicați să conștientizeze rolul pe care sănătatea trebuie să jurul unei probleme reale de il joace în viața fiecăruia. viață (de exemplu analiza unei situații autentice, date Toţi partenerii implicați au dorit sa facă din acest proiect nu numai o competiție, ci un scop menit sa tragă un semnal de alarmă asupra celor care-și vând viața pe țigări și-și cedează sănătatea ignoranței, nepăsării. obținute din afara clasei) sau Dacă pentru școlile din Romania implicate în proiect acest subiect a fost unul mai mult de prevenire al dacă are un impact acestui dezastru pe care elevii(părinții, membrii comunităților) și-l provoacă singuri- la noi neexistând decât semnificativ asupra câteva cazuri de elevi care se confruntă cu astfel de probleme(dar destui parinţi si membrii ai comunităţii comunității locale/globale, vă locale)- la celelalte școli din țările europene, fenomenul este cu atât mai grav cu cât uneori numărul elevilor rugăm să exemplificați aceste fumători îl depășește pe cel al părinților și al cadrelor didactice.
 • 6. Am remarcat faptul că elevii au interacționat foarte bine în cadrul activităților proiectului, chiar neașteptat de productiv uneori: au învățat să se simtă importanți și constinți de faptul că părerile lor Colaborare contează, și-au dat cu toții silința să contribuie nelimitat la ducerea la bun sfârșit a sarcinilor, au învățat să-și împartă intre ei responsabilitățile și să vină cu propuneri noi. Exemple despre cum lucrează și Spre deosebire de cadrul formal în care mai apar diverse conflicte mai mult sau mai puțin de vre-o interacționează elevii cu alte importanță majoră, în cadrul proiectului, aceste conflicte au fost inexistente, atmosfera fiind una de persoane, cum își asumă și relaxare în care fiecare avea ceva de spus, important pentru ceilalți dar și pentru el însuși iar asta i-a împart responsabilitățile în timp determinat numai să realizeze cu succes sarcinile propuse dar și să aibă satisfacția și ce iau decizii referitor la responsabilitatea lucrulului făcut cum se cuvine. realizarea unui produs sau plan Au reușit de asemenea să implice în acțiunile lor proprii profesori și părinți, punând întrebări și comun pentru a răspunde la o căutând soluții, au dat tot ce aveau mai bun pentru ca acest proiect să-și merite succesul unui întrebare complexă. Elevii pot proiect reușit. Elevii s-au implicat voluntar răspunzând pozitiv și implicându-se total în buna desfășurare a proiectului, au colabora cu colegi din clasă sau avut posibilitatea de-a stabili conexiuni cu lumea reală , ceea ce i-a scos deseori pe aceștia în afara sălilor de școală sau cu elevi sau adulți clasă și i-a pus în ipostaza de-a colabora cu profesioniști și-a dobândi de la aceștia modalități noi de din afara clasei. abordare a lumii, în general, fiind în permanență susținuți de proprii colegi și de profesori,de părinții, de autoritățile locale, asociații non guvernamentale. Un vis implinit CLICK !
 • 7. Am remarcat faptul că elevii au interacționat foarte bine în cadrul activităților proiectului, chiar neașteptat de productiv uneori: au învățat să se simtă importanți și constinți de faptul că părerile lor Colaborare contează, și-au dat cu toții silința să contribuie nelimitat la ducerea la bun sfârșit a sarcinilor, au învățat să-și împartă intre ei responsabilitățile și să vină cu propuneri noi. Exemple despre cum lucrează și Spre deosebire de cadrul formal în care mai apar diverse conflicte mai mult sau mai puțin de vre-o interacționează elevii cu alte importanță majoră, în cadrul proiectului, aceste conflicte au fost inexistente, atmosfera fiind una de persoane, cum își asumă și relaxare în care fiecare avea ceva de spus, important pentru ceilalți dar și pentru el însuși iar asta i-a împart responsabilitățile în timp determinat numai să realizeze cu succes sarcinile propuse dar și să aibă satisfacția și ce iau decizii referitor la responsabilitatea lucrulului făcut cum se cuvine. realizarea unui produs sau plan Au reușit de asemenea să implice în acțiunile lor proprii profesori și părinți, punând întrebări și comun pentru a răspunde la o căutând soluții, au dat tot ce aveau mai bun pentru ca acest proiect să-și merite succesul unui întrebare complexă. Elevii pot proiect reușit. Elevii s-au implicat voluntar răspunzând pozitiv și implicându-se total în buna desfășurare a proiectului, au colabora cu colegi din clasă sau avut posibilitatea de-a stabili conexiuni cu lumea reală , ceea ce i-a scos deseori pe aceștia în afara sălilor de școală sau cu elevi sau adulți clasă și i-a pus în ipostaza de-a colabora cu profesioniști și-a dobândi de la aceștia modalități noi de din afara clasei. abordare a lumii, în general, fiind în permanență susținuți de proprii colegi și de profesori,de părinții, de autoritățile locale, asociații non guvernamentale. Un vis implinit CLICK !

Notes de l'éditeur

 1. Cum inserăm o resursă sau un document în prezentare? Pregătiți documentul sau fișierul pe care doriți să îl inserați. Din meniul Inse rare alegeți Ob i ect . Select ați Creare din fișier … și faceți clic pe Răsfoire … . Gășiți fișierul sau documentul pe care doriți să îl inserați și faceți clic pe OK . Select ați Afișare ca pictogramă și faceți clic pe Schimbare pictogramă … și adăugați o imagine care se potrivește. Faceți clic pe OK pentru a adăuga imaginea și apoi din nou clic pe OK pentru a insera fișierul. Foloșiți butonul Ac țiune din submeniul Inserare pentru a activa obiectul inserat. Folosiți hyperlinkuri către pagini web, fișiere audio sau video. Nu inserați fișiere video sau audio, folosiți mai degrabă legături la site-uri dedicate sau pagina de internet a școlii. Deschideți documentele Word prin dublu clic pe icoana. Faceți clic pe Salvează în Word pentru a salva modificările. Vă rog să vă asigurați că aveți permisiunea să folosiți imaginile și fișierele video deoarece proiectel dumneavoastră vor fi expuse în spații publice.