Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

5è ei lecto

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

5è ei lecto

 1. 1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
 2. 2. <ul><li>Treballam amb la lletra de pal (majúscula) ja que els infants estan més preparats madurativament per realitzar el seu traç. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Treballam a partir del so de les lletres i no del seu nom. </li></ul>La P és la /p/ i no la “pe”
 4. 4. - El seu nom propi - Nom dels amics - Referents <ul><li>L’acompanyam d’alguna paraula que l’infant conegui </li></ul>
 5. 5. FASES QUE SEGUEIX L’INFANT EN L’ADQUISICIÓ DE L’ESCRIPTURA.
 6. 6. <ul><li>Primer fa el dibuix perquè no és capaç de diferenciar l'objecte i el nom de l'objecte. </li></ul>1a Fase: Escriptura Indiferenciada <ul><li>Després l'infant imita els aspectes i l'acte d'escriure de les persones adultes fent gargots, rodonetes, palets,... (ja no són dibuixos) </li></ul><ul><li>Ja sap que dibuixar és diferent d'escriure. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Durant aquest període l'infant empra les lletres que sap (normalment les del seu nom, noms dels companys ...) Ja saben que una paraula està composta per lletres i que aquestes no són iguals. </li></ul>2a Fase: Escriptura Diferenciada
 8. 9. <ul><li>Els infants comencen a adonar-se que hi ha alguna relació entre l'escriptura i el so. Escriuen, així per a cada síl·laba una lletra, aquesta lletra es pot correspondre amb les lletres de la paraula o no. </li></ul>3a Fase: Escriptura Sil·làbica
 9. 10. Una lletra corresponent a cada síl·laba amb el seu valor sonor. Una lletra corresponent a cada síl·laba però no amb el seu valor sonor.
 10. 11. <ul><li>Els infants comencen a escriure més d'una lletra per a cada síl·laba. Saben que a cada so li correspon una grafia. En aquest nivell la impressió que té l'adult quan mira les produccions dels infants és que s'han deixat lletres. </li></ul>4a Fase: Escriptura Sil·làbica - Alfabètica
 11. 13. <ul><li>Quan escriu estableix la correspondència entre sons i grafies. </li></ul>4a Fase: Escriptura Alfabètica

×