Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Biblioteca electrònica

1 021 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Biblioteca electrònica

 1. 1. BIBLIOTECA ELECTRÒNICA <ul><li>Cristina Puyal </li></ul><ul><li>Biblioteca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron </li></ul><ul><li>Marta Jordan </li></ul><ul><li>Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol </li></ul>IV Jornada de Formació Sanitària Especialitzada de l’ICS
 2. 2. Situació actual <ul><li>Creixement exponencial de la informació </li></ul><ul><li>Cal estar al dia del que s’investiga i es publica </li></ul><ul><li>Calen eines per discriminar la informació de qualitat, útil i pertinent </li></ul> de 40
 3. 3. <ul><li>Eines de suport a la tasca clínica </li></ul><ul><li>Eines de suport a la recerca </li></ul><ul><li>El paper de la biblioteca </li></ul><ul><li>Eines Web 2.0 que utilitzem </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>Eixos de la intervenció de 40
 4. 4. Tasca clínica (1) <ul><li>Suport al diagnòstic </li></ul><ul><li> útils en el dia a dia dels professionals de la salut </li></ul><ul><li>de gran ajuda en la formació dels residents </li></ul><ul><li>pertanyen a grans grups editorials </li></ul> de 40
 5. 5. Tasca clínica (2) <ul><li>Evidence Based Medicine (EBM) o </li></ul><ul><li>Medicina Basada en Proves </li></ul><ul><li>sintetitzen la informació dels estudis científics </li></ul><ul><li>orientades a facilitar la presa de decisions clíniques </li></ul> revisions sistemàtiques i meta-anàlisi de grups d’experts de 40
 6. 6. Recerca (1) <ul><li>És fonamental fer recerca i publicar. </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>aportar nous coneixements a la comunitat científica </li></ul></ul><ul><ul><li>carrera professional </li></ul></ul> de 40
 7. 7. Recerca (2) <ul><li>Cerca d’informació : fonts d’informació secundària </li></ul> informen sobre què s’ha publicat d’un tema de 40
 8. 8. Recerca (3) <ul><li>Obtenció dels documents : fonts d’informació primària </li></ul><ul><li>ofereixen el text complet </li></ul><ul><li>reuneixen tot tipus de fons electrònic: llibres, revistes i bancs d’imatges </li></ul><ul><li>diversos tipus de fonts d’informació </li></ul> de 40
 9. 9. Recerca (4) <ul><li>Obtenció dels documents : fonts d’informació primària </li></ul><ul><ul><ul><li>Grans grups editorials </li></ul></ul></ul><ul><li>recursos de pagament </li></ul><ul><li>poques editorials concentren la producció científica mundial </li></ul> de 40
 10. 10. <ul><li>Obtenció dels documents: fonts d’informació primària </li></ul><ul><ul><ul><li>iniciatives Open Access </li></ul></ul></ul>Recerca (5) <ul><ul><ul><li>Repositoris institucionals </li></ul></ul></ul><ul><li>democratització de la producció científica </li></ul> de 40
 11. 11. <ul><li> Acompanyen l’investigador des de l’inici de la recerca fins el moment final de la redacció del document </li></ul>Recerca (6) <ul><li>Redacció del treball de recerca: gestors de referències </li></ul> de 40
 12. 12. <ul><li>Impacte de la producció científica </li></ul>Recerca (7) <ul><li>regulen la producció científica mundial </li></ul><ul><li>avaluen si una publicació o autor són de “qualitat” o no </li></ul><ul><li>les iniciatives Open Access intenten “plantar-los cara” </li></ul> Qualitat = núm. de cites rebudes (revista, article o autor) de 40
 13. 13. El paper de la Biblioteca <ul><li>Biblioteca tradicional </li></ul><ul><li>Biblioteca virtual </li></ul> de 40
 14. 14. Acreditació del centres hospitalaris <ul><li>ORDRE de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres hospitalaris. Diari Oficial de la Generalitat , núm. 1477, 7.8.1991 </li></ul><ul><li>Auditories del Ministerio de Sanidad y Política Social </li></ul> de 40
 15. 15. Convenis de les biblioteques dels centres depenents de l’ICS de 40
 16. 16. 1998 Xarxa de biblioteques Generalitat <ul><li>Negociat de Documentació i Biblioteca del Departament de Salut </li></ul><ul><li>Centre Documental de l’Institut Català de la Salut </li></ul> de 40
 17. 17. 2005 Xarxa biblioteques depenents de l’ICS <ul><li>Subscripció coordinada. Eliminació duplicitats </li></ul><ul><li>Compres conjuntes de : bases de dades, revistes electròniques, paquets fons retrospectius ( backfiles) </li></ul><ul><li>Coordinació de serveis bibliotecaris: Servei d’obtenció de Documents </li></ul><ul><li>Creació catàleg col·lectiu </li></ul><ul><li>Creació arxiu passiu comú </li></ul> de 40
 18. 18. Projecte actuals <ul><li>2008 Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salud </li></ul><ul><li>2009 </li></ul><ul><li>Programa per al desenvolupament </li></ul><ul><li>de la Biblioteca en Ciències de la Salut </li></ul><ul><li>DOGC. núm. 5512, 24.11.2009 </li></ul> de 40
 19. 19. Biblioteques virtuals... de 40
 20. 20. La biblioteca com a eina de formació <ul><li>Formació a formadors </li></ul><ul><li>Assistencials </li></ul><ul><li>Docents </li></ul><ul><li>Investigadors </li></ul><ul><li>Clínics </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Formació a residents </li></ul> de 40
 21. 21. Tipus de formació que oferim <ul><li>Presencial </li></ul><ul><li>Virtual </li></ul> de 40
 22. 22. Suport per a la formació que ofereix la Biblioteca <ul><li>Documents en suport paper </li></ul><ul><li>Guies en paper. Cartera de serveis </li></ul><ul><li>Tutorials </li></ul><ul><li>Manuals de consulta, tríptics </li></ul><ul><li>Documents en suport electrònic </li></ul><ul><li>Videotutorials </li></ul><ul><li>Presentacions digitals </li></ul> de 40
 23. 23. Videotutorial UAB de 40
 24. 24. Presentacions PowerPoint HUVH de 40
 25. 25. ... Pel resident <ul><li>R3 o més </li></ul><ul><li>R2 </li></ul><ul><li>R1 Proposta inclosa en el Programa de Formació Especialitzada. Oncologia Mèdica. </li></ul><ul><li>Hospital Universitari Vall d’Hebron. (maig 2007) </li></ul>Maneig eines Cerques bibliogràfiques Lectura articles clínics Lectura articles especialitzats Ampliació recursos Presentació casos clínics Lectura articles especialitzats Publicar treballs d’investigació Presentar sessions bibliogràfiques de 40
 26. 26. Maneig eines per fer cerques bibliogràfiques Lectura articles clínics <ul><li>R1 </li></ul><ul><li>Revistes electròniques </li></ul><ul><li>Llibres electrònics </li></ul><ul><li>Bases de dades bibliogràfiques </li></ul><ul><li>Bases de dades text complet </li></ul> de 40
 27. 27. Lectura articles especialitzats Ampliació de recursos Presentació casos clínics <ul><li>R2 </li></ul><ul><li>Lectura crítica </li></ul><ul><li>Accés obert </li></ul><ul><li>Normes de Vancouver </li></ul> de 40
 28. 28. Lectura articles especialitzats Publicar treballs científics Presentar sessions bibliogràfiques <ul><li>R3 o més </li></ul><ul><li>Factor d’impacte </li></ul><ul><li>Normes de publicació </li></ul><ul><li>Cerques bibliogràfiques nivell avançat </li></ul><ul><li>Redacció científica </li></ul> de 40
 29. 29. <ul><li>R1 </li></ul><ul><li>Revistes electròniques </li></ul><ul><li>Llibres electrònics </li></ul><ul><li>Bases de dades bibliogràfiques </li></ul><ul><li>Bases de dades text complet </li></ul><ul><li>R2 </li></ul><ul><li>Lectura crítica </li></ul><ul><li>Accés obert </li></ul><ul><li>Normes de Vancouver </li></ul><ul><li>R3 o més </li></ul><ul><li>Factor d’impacte </li></ul><ul><li>Normes de publicació </li></ul><ul><li>Cerques bibliogràfiques nivell avançat </li></ul><ul><li>Redacció científica </li></ul> de 40
 30. 30. Eines Web 2.0 que utilitzem <ul><li>Google Groups </li></ul><ul><li>Delicious </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><li>Netvibes </li></ul><ul><li>Bloglines </li></ul><ul><li>Chat </li></ul> de 40
 31. 31. de 40
 32. 32. de 40
 33. 33. de 40
 34. 34. de 40
 35. 35. de 40
 36. 36. de 40
 37. 37. de 40
 38. 38. de 40
 39. 39. Conclusions <ul><li>En la selecció de recursos cal: </li></ul><ul><ul><li>col·laboració biblioteca – formadors de residents </li></ul></ul><ul><ul><li>col·laboració biblioteca – comissions de recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>saber qui és responsable del recurs: interessos comercials </li></ul></ul><ul><li>Les eines web 2.0. requereixen màxima col·laboració dels usuaris per al seu èxit </li></ul>Una bona inversió en recursos d’informació = augment de prestigi de la nostra institució de 40
 40. 40. Gràcies per la seva atenció Marta Jordan [email_address] Cristina Puyal [email_address] Preguntes ... ?

×