Butlleti 33

Creu Roja Girona
Creu Roja GironaCreu Roja Girona
Lots de higiene i neteja de la llarLots de higiene i neteja de la llar
per els més vulnerablesper els més vulnerables
Si pots, col·laboraSi pots, col·labora--hi,nova edicióhi,nova edició
del Sorteig d’Ordel Sorteig d’Or
Al costat de les personesAl costat de les persones
grans per Sant Jordigrans per Sant Jordi
Intervenció SocialIntervenció SocialIntervenció Social444
Cooperació InternacionalCooperació InternacionalCooperació Internacional666
Captació de fonsCaptació de fonsCaptació de fons777
FormacióFormacióFormació888
Prevenció i SocorsPrevenció i SocorsPrevenció i Socors101010
NotíciesNotíciesNotícies131313
111111
Gabinet Drets HumansGabinet Drets HumansGabinet Drets Humans666
e-inform@’t
LaRevistaDígitaldelaCreuRojaaGirona
Març
Abril
Any 2013
Núm.33
VoluntariatVoluntariatVoluntariat999
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
2
© Creu Roja a Girona
Edita:
Creu Roja a Girona
Àmbit d’Imatge i Comunicació
c/Bonastruc de Porta 13
17001 Girona
comunicacio.gi@creuroja.org
Direcció i maquetització: Carles Sureda
Col·labora: Francesc López , Xavier Alejo i els
Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les
comarques de Girona
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
3
Hola a totes i tots
Hem tancant la memòria 2012 i pendent de què us puguem comunicar els resultats
numèrics, no és una sorpresa que hem augmentat la nostra activitat amb les persones en
situació de crisi.
El programa d’aliments, les beques menjadores, els kits socials, les campanyes de joguines al
Nadal, la tornada a l’escola, els Centres de Mediació Social,... activitats noves en ocasions, i
en altres, activitats que històricament portem a terme.
Un esforç del conjunt de la Institució per assumir nous reptes que voldríem no haver
d'atendre però que demanen que ens mobilitzem. I encara hem de fer mes, hem
d’augmentar els nostres esforços, la nostra captació, les nostres aportacions, el que calgui..
per preparar-nos per més reptes i més complicats.
En aquests moments, i per alguns, sembla que les persones no tenen valor i que les
situacions dramàtiques que s’estan vivint és un tema menor en el conjunt de la crisi que
vivim. I no és així, cada cas, cada família, és una peça important que ens recorda que som
persones i que tenim valors i que si el problema el vivim compartit, la solució també ho ha
de ser.
Recordem els nostres Principis i preparem-nos per ser cada vegada + part d’una solució en
aquesta gran crisi.
PresentacióPresentacióPresentació Presentació
Roser Llevat i Viladot
Presidenta Provincial de la Creu Roja a Girona
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
4
IntervencióSocialIntervencióSocialIntervencióSocial
Cloenda del taller de cuina a Ripoll
La Creu Roja a Ripoll i el Consorci de Benestar Social del Ripollès han
celebrat la cloenda del taller de cuina que han organitzat
conjuntament entre el 30 de gener i el 20 de març, adreçat a dones de
diferents orígens del municipi. L'acte, que s'ha celebrat aquest 27 de
març, ha comptat amb la presència de representants de les entitats
organitzadores, de les dones participants i de les seves famílies, que ha
pogut degustar els plats que han après a cuinar durant el transcurs del
taller.
El taller de cuina s'ha realitzat a l'Aula del Centre Cívic la Devesa del Pla
de Ripoll i ha constat de 8 sessions. Hi han participat 7 dones del
municipi, d’orígens culturals diferents, seleccionades pels Serveis Socials
Bàsics.
Tenint en compte la situació de desocupació que pateixen moltes dones, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la
Creu Roja estan apostant per l’organització d’activitats que tenen un doble objectiu. D'una banda, volen oferir a les
dones una activitat fora del seus espais quotidians, ja que sovint, en no tenir feina fora de casa, moltes d'aquestes
dones passen la major part del seu temps a la la llar. De l'altra, volen posar en contacte dones que, d’una altra manera,
no podrien establir cap mena de relació.
Els objectius específics d’aquest taller han estat els següents: compartir elements culturals entre dones d'origen
autòcton i immigrant, fomentar l’ús de la llengua catalana, cuinar com a manera d’economitzar i augmentar l’autoestima
de les dones que no tenen una ocupació fora de la llar i que tenen moltes dificultats econòmiques. Al capdavant del grup,
una voluntària de la Creu Roja a Ripoll ha dinamitzat el taller i ha aportat el menjar que es necessitava per cuinar.
La novetat més interessant del taller és que les participants han cuinat els plats que elles mateixes havien proposat la
setmana anterior. Cada setmana, 2 dones han elaborat un parell de receptes i la resta han col·laborat en la confecció del
plat, de manera que tothom ha après a cuinar plats diferents.
El menjar cuinat s’ha repartit sempre entre les participants del taller. S’han pogut tastar plats de cous-cous, amanida
d’arròs, truita de patates, pa marroquí, pastissets de poma, rotlles de pollastre amb ametlles i paella, entre d'altres.
L’èxit de l’experiència genera noves idees per la realització d’altres actuacions que permetin crear una xarxa de suport i
de noves relacions.
Intervenció Social
Entrega de lots d’higiene personal i productes de neteja de la llar
Dins del programa d’Ajuda a Domicili Complementaria al llarg d’aquest mes
de maig es farà entrega de 113 lots de productes de neteja per la llar i de
112 lots de productes d’higiene personal, per a gent gran. Els usuaris/àries
han estat derivats per Serveis Socials a les assemblees de Girona, Figueres,
Puigcerdà, Ripoll, Roses, Blanes, Palamós i també es farà entrega a usuaris/
àries majors de 65 anys de Creu Roja als que s’ha detectat dificultats socials i
econòmiques.
En aquesta línia i rere l’actual augment de la vulnerabilitat
de persones grans degut a l’impacte de la crisis i la situació
actual, s’està fent anàlisis de necessitats específiques als
usuaris/àries del projecte, per tal de realitzar actuacions
concretes per millorar la seva situació de vulnerabilitat.
Entre aquestes accions es troba el lliurament dels lots de
productes d’higiene personal i de productes de neteja per
la llar i ajudes bàsiques per la compra de medicaments o
petites ajudes econòmiques per situacions imprevistes.
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
5
IntervencióSocialIntervencióSocialIntervencióSocial Intervenció Social
Presentem la campanya “Ens fem grans” a l’Estartit
El dimarts 16 d’abril a la llar de jubilats Bell Racó de l’Estartit, es va presentar
la Campanya "Ens fem grans" i tots els serveis i activitats que l'Assemblea
Local de Torroella ofereix als majors de 65 anys.
La campanya “Ens fem grans” pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la
importància de les relacions intergeneracionals com a font d’enriquiment
social i cultural, posar en valor la contribució social i econòmica de la gent
gran i fomentar els intercanvis d’experiències entre persones de diferents
franges d’edat.
La xerrada va comptar amb la presència de 13 persones i va ser impartida
per la Coordinadora-Tècnica i la Referent de Benestar Social de la l'assembla
local de la Creu Roja a Torroella de Montgrí.
En motiu de la Diada de Sant Jordi, l’equip de voluntariat de la
Creu Roja a les comarques de Girona, va fer arribar llibres i roses
a més de 366 usuaris i usuàries dels seus programes d’atenció a
les persones grans.
A les poblacions de Blanes, Santa Coloma de Farners i Torroella
de Montgrí, es van instal·lar parades de venda de llibre de
segona mà i, a les localitats de Figueres, Sant Feliu de Guíxols i
Palamós van posar a la venda roses.
Per aquest Sant Jordi, hem de destacar la posada a la venda del
llibre de Joan Armangué, Compromís amb Figueres, a benefici de
Creu Roja a Figueres, que també es pot trobar a la Llibreria 22 de
Girona.
També destacar una nova edició del concurs literari de gent gran
que organitza la Creu roja a Sant Felíu de Guíxols, que enguany
ha comptat amb un 25% més de participació.
El primer premi ha estat per “Desencís” de Àngela Bussot
Domenech, el segon premi per “En Francesc pastor” d’Amanda
Tixé Viñas i el tercer premi per “Ens fem grans” de Sara
Belmonte Vicens. Es van donar dos accèssits als escrits “Dilemes”
de Francesc Pujol Masferrer i a “Reflexions” d’Anna Mª Prats
Bosch, donat que mereixien també una especial atenció.
Amb els fons recollits gràcies a les activitats de Sant Jordi, la
Creu Roja finançarà una part dels projectes d’atenció a persones
Al costat de les persones grans per Sant Jordi
He posat les tovalles de fil blanc sobre la taula;
He preparat el servei de te xinès que t’agrada tant;
He collit un bell ram de roses blanques per perfumar l’estança;
He baixat l’estor de la finestra, perquè la llum forta de la tarda, no fereixi els
teus preciosos ulls;
He ballat amb silenci la dansa de les hores que el rellotge, cruelment, ha
anat tocant;
He vist com el sol, vergonyós s’amagava darrera la carena;
He vist omplir-se el cel amb un miler d’estels i ...
no has vingut.
Àngela Bussot i Domenech
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
6
GabinetDretsHumansGabinetDretsHumansGabinetDretsHumans
Expliquem els procediments d'estrangeria a Salt
Creu Roja a Girona,, és membre actiu de la Taula d’Entitats de Suport als immigrats, TESI, de les comarques gironines, des
de la qual es fan activitats d’informació, de formació, de suport a les persones immigrades i d’advocacy amb les diverses
administracions públiques competents en temes d’estrangeria.
En aquest sentit i per tal de donar a conèixer el funcionament, requisits i criteris d’actuació dels principals procediments
d’estrangeria, es va realitzar xerrada informativa conjuntament amb Caritas Diocesana a l’hotel d’entitats de Salt, el dia 8
de febrer d’enguany. La xerrada va comptar amb un públic força nombrós que va omplir de gom a gom la sala d’actes de
l’equipament públic.
Gabinet Drets
Humans i DIH
CooperacióInternacionalCooperacióInternacionalCooperacióInternacional
Cooperació
Internacional
Exposem les actuacions en Cooperació a Palafrugell
El dissabte dia 6 d’abril a la Bòbila vella de Palafrugell, la Creu Roja a aquesta
localitat conjuntament amb la Creu Roja de l’Hospitalet, va fer una exposició de
les activitats de Creu Roja en Cooperació internacional. Aquesta mostra, estava
emmarcada dins de les setmanes Joves de Palafrugell, on les entitats locals
donen a conèixer les seves activitats a la població.
Per aquesta ocasió la Creu Roja va apropar al públic assistent, la forma en que
l’Organització va actuar per donar la resposta d’ajuda, als milers d’afectats
després del terratrèmol de Haití .
Per fer-ho més entenedor, s'instal·laren plafons d’informació, i es projectá
vídeo, a banda d’una taula on els més menuts podien conèixer els països del
món.
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
7
CaptaciódefonsCaptaciódefonsCaptaciódefons
Si pots, col·labora-hi– Nova edició del Sorteig d’Or
Ja ha començat la venda de butlletes per al ja conegut Sorteig
d’Or de Creu Roja, que torna amb el seu habitual caràcter
solidari.
En aquesta ocasió Creu Roja ha apostat pel lema "Si pots,
col·labora." Com a eix de comunicació d'una campanya que ens
recorda especialment la difícil situació que viuen moltes
persones al nostre país. D'aquesta manera es fa una crida a totes
aquelles persones que es troben en una situació econòmica més
favorable, animant-los a col·laborar amb aquells que més ho
necessiten.
Entenent que, malgrat tot, tothom es troba en una situació
difícil, s'ha optat en aquesta ocasió per no tractar de vendre
butlletes, sinó demanar col·laboració de tots aquells que puguin oferir-la.
Com cada any, el Sorteig d'Or es comercialitza a través de voluntaris, socis, treballadors de la institució,
oficines i centres de Creu Roja, Administracions de Loteria, bancs, caixes d'estalvi, estacions de servei,
oficines de Correus, supermercats i en milers d'establiments comercials. Però a més, igual que l'any
passat, Creu Roja comptarà amb la inestimable col·laboració de l'ONCE .
Captació de Fons
El passat dissabte 21 d’abril, el restaurant La Sala de Canet d’Adri va organitzar per
segon any consecutiu la Caminada Solidària a Rocacorba. Enguany, l’entitat beneficiària
ha estat la Creu Roja a Girona i el format escollit per fer els donatiu ha estat la
recaptació d’aliments.
Tenint en compte la difícil situació econòmica, La Sala ha reduït un 66% el preu de la
inscripció a la caminada, respecte el 2012. El cost de la inscripció ha estat de 5 euros i, a
més de la participació en la caminada, La Sala va oferir als 69 participants un esmorzar i
un detall commemoratiu de la jornada.
Aquest establiment gironí ha donat dos quilos d’aliments per cada participant inscrit,
que serviran per mantenir el fons d’aliments de Creu Roja. Segons l’acord entre les dues
entitats, Creu Roja destinarà el menjar a nodrir famílies i persones desafavorides i amb
necessitats urgents, com les persones sense sostre.
Caminada Solidària a favor de Creu Roja
Donació de 1.500€ a la Creu Roja Torroella de Montgrí
El passat dijous 21 de març, l'Associació de Comerciants de
Torroella de Montgrí i La Caixa varen fer entrega a Creu Roja a
Torroella un xec de 1.500€. Aquest valor va ser aconseguit dins la
Campanya de Nadal 2012, comprant i pagant amb la targeta
Montgrí Comerç de La Caixa als comerços del municipi. Per cada
compra es destinava 1€ per a entitats socials.
Va recollir la donació el voluntari i anterior President de
l'Assemblea Local, el Sr.Àngel Amat, en representació de l'actual
President i de totes les persones que formen la Local.
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
8
FormacióFormacióFormació
Des de l’àmbit de Creu Roja Joventut durant aquests dos últims mesos s’han ofert dos formacions pels voluntaris de
Creu Roja de província de Girona:
Drogues i Reducció de Riscos és un curs per formar voluntaris/es i persones interessades en reducció de riscos
associats al consum de drogues per dinamitzar intervencions del projecte SOM.NIT. En aquest curs es va treballar:
classificació de les drogues, efectes i riscos de les diferents substancies, estratègies i nivells d’intervenció...
Prevenció de Conductes Violentes és un curs pern formar voluntaris i voluntàries com a agents de prevenció de
violència per tal que puguin sensibilitzar la població jove. En aquesta formació es van conèixer els tipus de violència,
manifestacions socials de violència i les habilitats per fer-hi front.
Entrega de diplomes Cursos de Cuidadors No professionals
Formació especifica en drogues i prevenció de conductes violentes
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va presidir
el passat, dimecres 20 de març, el lliurament de certificats a
l’alumnat dels cursos per a persones cuidadores no professionals
de gent gran en situació de dependència. A l’acte, que es va
celebrar a l’Auditori de La Pedrera, la van acompanyar la directora
general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Carmela
Fortuny; la directora de l’Àrea d’Impuls Social de la Fundació
Catalunya - La Pedrera, Marta Torras; el president de la Creu Roja a
Catalunya, Josep Marquès, i el director general de la Fundació Pere
Tarrés, Josep Oriol Pujol.
Fins a 167 persones han superat enguany aquesta formació dirigida
a persones cuidadores no professionals. En aquesta edició, s’han
realitzat 10 cursos de 25 hores, dividides en dos mòduls: un de genèric de 15 hores i un mòdul específic segons la
tipologia de persona amb dependència de qui es té cura. El primer mòdul tracta temes genèrics com ara què és la
dependència i com s’afronta socialment, recursos específics per a la gent gran, l’estrès de la persona cuidadora,
nocions bàsiques de primers auxilis... El mòdul específic se centra en aspectes més concrets com el deteriorament
cognitiu, les demències, les alteracions de la capacitat motora, els trastorns del son, la cura de la pell, les alteracions
de la capacitat funcional, la nutrició o la resolució de conflictes, entre d’altres.
Formació
Formació pel voluntariat de gent gran a Santa Coloma
Els/les voluntaris/es de gent gran de l’Assemblea Local de Santa Coloma de
Farners es formen per poder realitzar de manera més eficaç les seves tasques
de voluntariat. El passat 4 d’abril van fer el curs d’higiene postural impartit
per l’Imma Català. Durant aquest van aprendre a conèixer la higiene postural
aplicable a les activitats del dia a dia i a saber utilitzar de manera correcte els
productes de suport a la mobilitat.Aquest curs els hi és de gran utilitat durant
les visites setmanals que fan al geriàtric del poble, ja que per les sortides
utilitzen les cadires de rodes i caminadors.
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
9
VoluntariatVoluntariatVoluntariat
El cap de setmana 13 i 14 d’abril, un grup de 14
voluntaris i voluntàries de Creu Roja a Girona varen
fer la ruta a peu Queralbs-Núria.
Es tracta d’una excursió clàssica que comença a
l’entrada del poble de Queralbs, es segueix el sender
GR11 que ens acompanya fins a Núria seguint l’antic
camí dels pelegrins o camí vell, que, abans de la
construcció del cremallera inaugurat l’any 1931, era
via d’accés al santuari de Núria.
El grup va arribar al Santuari de Núria a les 14h del
migdia i després de dinar, varen agafar el telecabina
per pujar al refugi Pic de l’Àliga, lloc on feien
l’allotjament.
Durant la tarda del dissabte es va treballar el nou
manual d’acollida del voluntariat, i l’endemà
diumenge, es va fer la ruta a l’inversa.
Ens anem de ruta a peu a
Queralbs – Núria
Seguint amb la programació anual d’activitats que la Creu
Roja de la Garrotxa ofereix als seus voluntaris com a
agraïment a la tasca que realitzen, aquest dissabte un petit
grup d’aquests, va gaudir d’una visita guiada i teatralitzada
al Museu d’Empúries.
Seguint les explicacions de la guia, que es feia passar per
una ciutadana vinguda de l’època romana, els voluntaris
van poder conèixer i veure de primera mà, com vivien i
quins eren els costums tant del poble romà com grec, que
van estar establerts en el que ara són les ruïnes
d’Empúries.
Voluntariat
El voluntariat de la Garrotxa visita el museu d’empúries
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
10
PrevencióiSocorsPrevencióiSocorsPrevencióiSocorsPrevenció i Socors
Durant el primer trimestre de l’any, el conjunt de comitès locals i comarcals de Creu Roja Girona han donat cobertura a
un total de 340 preventius ( 87 culturals, 26 concerts, 176 esportius i 51 d’altres tipologies). Per mesos, hem fet 69 al
gener, 101 al febrer i 170 al març. Hem cobert 830 llocs de voluntariat, ates 573 assistències i evacuades 43 persones.
També hem fet 8 preventius aquàtics amb el suport de 56 persones voluntàries. Tot això amb 22 ambulàncies operatives
Aquest març, és el primer mes que enviem prèviament els preventius que cobrirem durant el cap de setmana al Centre
de Coordinació de Creu Roja i a SEM Territori Girona per afavorir una major coordinació
Serveixi aquestes xifres per donar les gràcies a totes les persones voluntàries i laborals que fan possible aquest volum
impressionat d’activitat
3.603 Serveis Preventius realitzats al llarg del 2012
Programa Serveis Preventius Serveis
Persones
Ateses
Preventius Terrestres 1.281 3.028
Actes esportius 664 1.315
Espectacles i concerts 265 1.062
Actes culturals i socials 207 259
Festes locals i patronats 145 392
Preventius Aquàtics 3.442 17.003
Cobertura de platges i accions preventives a les platges 3.261 16.629
Proves nàutiques i esportives 3 3
Piscines i aigües interiors 178 371
Altres dades d’interès Serveis Persones
Intervenció en emergències 15 3.372
Salvament Marítim 34 3
Transport Sociosanitari 24 228
Total 73 3.603
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
11
CreuRojaJoventutCreuRojaJoventutCreuRojaJoventut
Els joves de Creu Roja Joventut de Sant Feliu de Guíxols – Vall d’Aro
van anar el passat dissabte 16 i diumenge 17 de març al Mas
Gorgoll de Palamós.
En concret és van reunir una vintena de joves, van fer moltes
activitats esportives, formatives i lúdiques.
L’objectiu d’aquesta sortida era dinamitzar i fer cohesió de grup.
Les activitats realitzades sota els principis fonamentals de la creu
roja, per formar els joves en els valors més humanitaris.
El grup de joves està obert a nous integrants entre 8 i 16 anys amb
ganes de passar-ho bé i moltes il·lusions per la contribució al
desenvolupament de Creu Roja Joventut.
Estada al Mas Gorgoll
Creu Roja Joventut
1era Caminada Social “Trepitja fort”
El passat 7 d’abril, més d’una setantena de persones varen participar a la 1era
Caminada Social, “Trepitja fort!”,organitzada per la Creu Roja Joventut a Roses.
Sota el lema “Trepitja fort!,no regalis la teva vida a les drogues” trobem el
projecte que ha iniciat Creu Roja joventut de Roses, amb la finalitat d’ajudar
aquelles persones que han caigut a les drogues per males circumstàncies de la
vida i com ajuda per superar aquests problemes per què ara volen sortir-ne.
La caminada va constar d’un recorregut de 18km transcorreguts pels llocs
més màgics del cap de Creus Sud.
El passat 6 d’abril, els voluntaris de Creu Roja Joventut, van
organitzar una jornada de lectura de contes a la plaça del poble
(Plaça Farners). Es van fer 3 contes: la rateta que escombrava
l’escaleta, els tres porquets i gingerbread man.
El primer es va representar amb titelles, el segon el representaven
els nens i nenes assistents a la trobada i el tercer el van fer els
voluntaris i voluntàries de Creu Roja.
Lectura de contes a la Santa Coloma de Farners
e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013
12
NotíciesNotíciesNotícies
Marató de Sang a Puigcerdà
Notícies
El passat 19 de Març, un grup d’avis del casal de la Gent Gran de
Mont-ras, gestionat per l’ajuntament de Mont-ras i amb col·laboració
de la Creu Roja de Palafrugell, dins del programa ADC, van fer una
sortida amb autocar a TV3 per veure en directe el programa
DIVENDRES.
El grup estava format per 55 persones entre usuaris i voluntaris.
Visita l’estudi del programa el Divendres amb la gent gran
El passat 9 de març, la Creu Roja a la Cerdanya, va participar amb
5 voluntaris, en la Marató de donació de Sang de la localitat de
Puigcerdà.
De les 11 del matí a les 21 hores del dissabte, s’obtingueren un
total de 228 donacions, un 19% d’increment respecte l’última
edició.
La Creu Roja ha obert aquest mes d'abril un nou punt d'atenció a la
ciutadania a la localitat de la Bisbal d'Empordà amb el suport de
l'Ajuntament d'aquest municipi.
Enmig de l'actual context de crisi econòmica, l'entitat ha vist
necessari dotar-se d'aquest nou espai, situat a les Escoles Velles de
la localitat i gestionat per la Creu Roja a Palafrugell.
El Punt d'Atenció ofereix els serveis d'acollida a immigrants,
voluntariat i atenció als usuaris derivats dels serveis socials tots els
divendres de 10 a 13hs.
Nou Punt d’atenció a la Bisbal d’Empordà
La Creu Roja a Llançà rep una donació de bolquers de mans del Sr.
Ilie Sanda i la gestió realitzada per l’associació de mares i pares del
col·legi Pompeu Fabra de Llançà.
En total han estat 132 paquets de bolquers els entregats a aquesta
assemblea, que aniran destinats a les famílies ateses per aquestes i
que són derivades pels serveis socials de la localitat.
Amb aquesta aportació la Creu Roja a Llançà podrà continuar la
campanya d’ajudes de bolquers iniciada fa un mes amb la compra
de 60 paquets finançats per l’assemblea local.
L’acte d’entrega ha comptat amb la presència del Sr. Ilie Sandra, la
Sra. Gloria Novillo de l’Ampa Pompeu Fabra de Llançà i el Sr. Jordi
Gonzalez, Secretari de Creu Roja a Llançà.
Donació de bolquers a Llançà
e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013
13

Recommandé

Punt de Trobada 68 par
Punt de Trobada 68Punt de Trobada 68
Punt de Trobada 68puntviladecans
1.1K vues18 diapositives
Punt de Trobada 67 par
Punt de Trobada 67Punt de Trobada 67
Punt de Trobada 67puntviladecans
1K vues18 diapositives
Memoria de la Fundació 2013 par
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Fundacio Joan Salvador Gavina
1.3K vues24 diapositives
Memòria Comitè Local Girona 2013 par
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Creu Roja Girona
208 vues2 diapositives
Memoria arsis 2015 cat par
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMontse de Paz
314 vues6 diapositives
Butlleti 31 par
Butlleti 31Butlleti 31
Butlleti 31Creu Roja Girona
705 vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pdt 65 par
Pdt 65Pdt 65
Pdt 65puntviladecans
895 vues18 diapositives
Memòria 2014 Filles Caritat Fundació Social par
Memòria 2014 Filles Caritat Fundació SocialMemòria 2014 Filles Caritat Fundació Social
Memòria 2014 Filles Caritat Fundació Socialosmarillac
607 vues6 diapositives
Pd t 64 par
Pd t 64Pd t 64
Pd t 64puntviladecans
1.1K vues23 diapositives
Programa festa major sant joan 2020 par
Programa festa major sant joan 2020Programa festa major sant joan 2020
Programa festa major sant joan 2020bstpereribesjp
98 vues14 diapositives
Memoria 2016 par
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016Fundacio Joan Salvador Gavina
1.1K vues28 diapositives
Memoria 2015 par
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015Fundacio Joan Salvador Gavina
881 vues13 diapositives

Tendances(20)

Memòria 2014 Filles Caritat Fundació Social par osmarillac
Memòria 2014 Filles Caritat Fundació SocialMemòria 2014 Filles Caritat Fundació Social
Memòria 2014 Filles Caritat Fundació Social
osmarillac607 vues
Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues
Article Revista Dona par osmarillac
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Dona
osmarillac362 vues
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona par Creu Roja Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Creu Roja Girona300 vues
Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat par Francesc Arnaez
Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Arnaez354 vues

En vedette

4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja par
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu RojaCreu Roja a Catalunya
2.6K vues52 diapositives
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona par
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaCreu Roja Girona
436 vues28 diapositives
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21 par
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21volcrgirona
871 vues26 diapositives
Butlleti 27 par
Butlleti 27Butlleti 27
Butlleti 27Creu Roja Girona
419 vues15 diapositives
A la carretera, estima't molt par
A la carretera, estima't moltA la carretera, estima't molt
A la carretera, estima't moltCreu Roja a Catalunya
2.7K vues24 diapositives
Calendari Barraques de Girona 2011 par
Calendari Barraques de Girona 2011Calendari Barraques de Girona 2011
Calendari Barraques de Girona 2011volcrgirona
706 vues2 diapositives

En vedette(7)

4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja par Creu Roja a Catalunya
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Creu Roja Girona436 vues
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21 par volcrgirona
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
volcrgirona871 vues
Calendari Barraques de Girona 2011 par volcrgirona
Calendari Barraques de Girona 2011Calendari Barraques de Girona 2011
Calendari Barraques de Girona 2011
volcrgirona706 vues
Memoria Creu Roja a Girona 2010 par volcrgirona
Memoria Creu Roja a Girona 2010Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
volcrgirona922 vues

Similaire à Butlleti 33

Butlleti 34 par
Butlleti 34Butlleti 34
Butlleti 34Creu Roja Girona
536 vues17 diapositives
Butlleti 32 par
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32Creu Roja Girona
597 vues15 diapositives
Butlleti 25 par
Butlleti 25Butlleti 25
Butlleti 25Creu Roja Girona
281 vues14 diapositives
Butlleti 29 par
Butlleti 29Butlleti 29
Butlleti 29Creu Roja Girona
618 vues12 diapositives
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29 par
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Creu Roja a Catalunya
385 vues12 diapositives
Dossier premsa memòria 2016 par
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Creu Roja Girona
123 vues31 diapositives

Similaire à Butlleti 33(20)

Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29 par Creu Roja a Catalunya
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Diari del 6 de juny de 2014 par diarimes
Diari del 6 de juny de 2014Diari del 6 de juny de 2014
Diari del 6 de juny de 2014
diarimes237 vues
Butlletí digital de Creu Roja a les comarques de Girona nº 22 par volcrgirona
Butlletí digital de Creu Roja a les comarques de Girona nº 22Butlletí digital de Creu Roja a les comarques de Girona nº 22
Butlletí digital de Creu Roja a les comarques de Girona nº 22
volcrgirona712 vues
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par Creu Roja Girona
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vues
Revista 0. La nostra revista. Residència Alta Ribagorça par residencialtariba
Revista 0. La nostra revista. Residència Alta RibagorçaRevista 0. La nostra revista. Residència Alta Ribagorça
Revista 0. La nostra revista. Residència Alta Ribagorça
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació par Ajuntament de Barcelona
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i EducacióSSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació
Associació amics del xiprer par amandaramos
Associació amics del xiprerAssociació amics del xiprer
Associació amics del xiprer
amandaramos476 vues
Diari del 26 de novembre de 2014 par diarimes
Diari del 26 de novembre de 2014Diari del 26 de novembre de 2014
Diari del 26 de novembre de 2014
diarimes178 vues

Plus de Creu Roja Girona

Dossier tancament platges2017 par
Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017Creu Roja Girona
325 vues10 diapositives
Presentació 9e estudi Observatori a Girona par
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaCreu Roja Girona
237 vues27 diapositives
Dossier platges Creu Roja 2015 par
Dossier platges Creu Roja 2015Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015Creu Roja Girona
548 vues16 diapositives
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona par
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -GironaCreu Roja Girona
568 vues26 diapositives
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona par
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable gironaCreu Roja Girona
443 vues26 diapositives
Memoria Blanes 2013 par
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Creu Roja Girona
172 vues2 diapositives

Plus de Creu Roja Girona(17)

Presentació 9e estudi Observatori a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Creu Roja Girona237 vues
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona par Creu Roja Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
Creu Roja Girona568 vues
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona par Creu Roja Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
Creu Roja Girona443 vues
Projectes d’intervenció social amb infància par Creu Roja Girona
Projectes d’intervenció social amb infànciaProjectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infància
Creu Roja Girona581 vues

Butlleti 33

 • 1. Lots de higiene i neteja de la llarLots de higiene i neteja de la llar per els més vulnerablesper els més vulnerables Si pots, col·laboraSi pots, col·labora--hi,nova edicióhi,nova edició del Sorteig d’Ordel Sorteig d’Or Al costat de les personesAl costat de les persones grans per Sant Jordigrans per Sant Jordi Intervenció SocialIntervenció SocialIntervenció Social444 Cooperació InternacionalCooperació InternacionalCooperació Internacional666 Captació de fonsCaptació de fonsCaptació de fons777 FormacióFormacióFormació888 Prevenció i SocorsPrevenció i SocorsPrevenció i Socors101010 NotíciesNotíciesNotícies131313 111111 Gabinet Drets HumansGabinet Drets HumansGabinet Drets Humans666 e-inform@’t LaRevistaDígitaldelaCreuRojaaGirona Març Abril Any 2013 Núm.33 VoluntariatVoluntariatVoluntariat999
 • 2. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 2 © Creu Roja a Girona Edita: Creu Roja a Girona Àmbit d’Imatge i Comunicació c/Bonastruc de Porta 13 17001 Girona comunicacio.gi@creuroja.org Direcció i maquetització: Carles Sureda Col·labora: Francesc López , Xavier Alejo i els Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les comarques de Girona
 • 3. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 3 Hola a totes i tots Hem tancant la memòria 2012 i pendent de què us puguem comunicar els resultats numèrics, no és una sorpresa que hem augmentat la nostra activitat amb les persones en situació de crisi. El programa d’aliments, les beques menjadores, els kits socials, les campanyes de joguines al Nadal, la tornada a l’escola, els Centres de Mediació Social,... activitats noves en ocasions, i en altres, activitats que històricament portem a terme. Un esforç del conjunt de la Institució per assumir nous reptes que voldríem no haver d'atendre però que demanen que ens mobilitzem. I encara hem de fer mes, hem d’augmentar els nostres esforços, la nostra captació, les nostres aportacions, el que calgui.. per preparar-nos per més reptes i més complicats. En aquests moments, i per alguns, sembla que les persones no tenen valor i que les situacions dramàtiques que s’estan vivint és un tema menor en el conjunt de la crisi que vivim. I no és així, cada cas, cada família, és una peça important que ens recorda que som persones i que tenim valors i que si el problema el vivim compartit, la solució també ho ha de ser. Recordem els nostres Principis i preparem-nos per ser cada vegada + part d’una solució en aquesta gran crisi. PresentacióPresentacióPresentació Presentació Roser Llevat i Viladot Presidenta Provincial de la Creu Roja a Girona
 • 4. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 4 IntervencióSocialIntervencióSocialIntervencióSocial Cloenda del taller de cuina a Ripoll La Creu Roja a Ripoll i el Consorci de Benestar Social del Ripollès han celebrat la cloenda del taller de cuina que han organitzat conjuntament entre el 30 de gener i el 20 de març, adreçat a dones de diferents orígens del municipi. L'acte, que s'ha celebrat aquest 27 de març, ha comptat amb la presència de representants de les entitats organitzadores, de les dones participants i de les seves famílies, que ha pogut degustar els plats que han après a cuinar durant el transcurs del taller. El taller de cuina s'ha realitzat a l'Aula del Centre Cívic la Devesa del Pla de Ripoll i ha constat de 8 sessions. Hi han participat 7 dones del municipi, d’orígens culturals diferents, seleccionades pels Serveis Socials Bàsics. Tenint en compte la situació de desocupació que pateixen moltes dones, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la Creu Roja estan apostant per l’organització d’activitats que tenen un doble objectiu. D'una banda, volen oferir a les dones una activitat fora del seus espais quotidians, ja que sovint, en no tenir feina fora de casa, moltes d'aquestes dones passen la major part del seu temps a la la llar. De l'altra, volen posar en contacte dones que, d’una altra manera, no podrien establir cap mena de relació. Els objectius específics d’aquest taller han estat els següents: compartir elements culturals entre dones d'origen autòcton i immigrant, fomentar l’ús de la llengua catalana, cuinar com a manera d’economitzar i augmentar l’autoestima de les dones que no tenen una ocupació fora de la llar i que tenen moltes dificultats econòmiques. Al capdavant del grup, una voluntària de la Creu Roja a Ripoll ha dinamitzat el taller i ha aportat el menjar que es necessitava per cuinar. La novetat més interessant del taller és que les participants han cuinat els plats que elles mateixes havien proposat la setmana anterior. Cada setmana, 2 dones han elaborat un parell de receptes i la resta han col·laborat en la confecció del plat, de manera que tothom ha après a cuinar plats diferents. El menjar cuinat s’ha repartit sempre entre les participants del taller. S’han pogut tastar plats de cous-cous, amanida d’arròs, truita de patates, pa marroquí, pastissets de poma, rotlles de pollastre amb ametlles i paella, entre d'altres. L’èxit de l’experiència genera noves idees per la realització d’altres actuacions que permetin crear una xarxa de suport i de noves relacions. Intervenció Social Entrega de lots d’higiene personal i productes de neteja de la llar Dins del programa d’Ajuda a Domicili Complementaria al llarg d’aquest mes de maig es farà entrega de 113 lots de productes de neteja per la llar i de 112 lots de productes d’higiene personal, per a gent gran. Els usuaris/àries han estat derivats per Serveis Socials a les assemblees de Girona, Figueres, Puigcerdà, Ripoll, Roses, Blanes, Palamós i també es farà entrega a usuaris/ àries majors de 65 anys de Creu Roja als que s’ha detectat dificultats socials i econòmiques. En aquesta línia i rere l’actual augment de la vulnerabilitat de persones grans degut a l’impacte de la crisis i la situació actual, s’està fent anàlisis de necessitats específiques als usuaris/àries del projecte, per tal de realitzar actuacions concretes per millorar la seva situació de vulnerabilitat. Entre aquestes accions es troba el lliurament dels lots de productes d’higiene personal i de productes de neteja per la llar i ajudes bàsiques per la compra de medicaments o petites ajudes econòmiques per situacions imprevistes.
 • 5. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 5 IntervencióSocialIntervencióSocialIntervencióSocial Intervenció Social Presentem la campanya “Ens fem grans” a l’Estartit El dimarts 16 d’abril a la llar de jubilats Bell Racó de l’Estartit, es va presentar la Campanya "Ens fem grans" i tots els serveis i activitats que l'Assemblea Local de Torroella ofereix als majors de 65 anys. La campanya “Ens fem grans” pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de les relacions intergeneracionals com a font d’enriquiment social i cultural, posar en valor la contribució social i econòmica de la gent gran i fomentar els intercanvis d’experiències entre persones de diferents franges d’edat. La xerrada va comptar amb la presència de 13 persones i va ser impartida per la Coordinadora-Tècnica i la Referent de Benestar Social de la l'assembla local de la Creu Roja a Torroella de Montgrí. En motiu de la Diada de Sant Jordi, l’equip de voluntariat de la Creu Roja a les comarques de Girona, va fer arribar llibres i roses a més de 366 usuaris i usuàries dels seus programes d’atenció a les persones grans. A les poblacions de Blanes, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí, es van instal·lar parades de venda de llibre de segona mà i, a les localitats de Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Palamós van posar a la venda roses. Per aquest Sant Jordi, hem de destacar la posada a la venda del llibre de Joan Armangué, Compromís amb Figueres, a benefici de Creu Roja a Figueres, que també es pot trobar a la Llibreria 22 de Girona. També destacar una nova edició del concurs literari de gent gran que organitza la Creu roja a Sant Felíu de Guíxols, que enguany ha comptat amb un 25% més de participació. El primer premi ha estat per “Desencís” de Àngela Bussot Domenech, el segon premi per “En Francesc pastor” d’Amanda Tixé Viñas i el tercer premi per “Ens fem grans” de Sara Belmonte Vicens. Es van donar dos accèssits als escrits “Dilemes” de Francesc Pujol Masferrer i a “Reflexions” d’Anna Mª Prats Bosch, donat que mereixien també una especial atenció. Amb els fons recollits gràcies a les activitats de Sant Jordi, la Creu Roja finançarà una part dels projectes d’atenció a persones Al costat de les persones grans per Sant Jordi He posat les tovalles de fil blanc sobre la taula; He preparat el servei de te xinès que t’agrada tant; He collit un bell ram de roses blanques per perfumar l’estança; He baixat l’estor de la finestra, perquè la llum forta de la tarda, no fereixi els teus preciosos ulls; He ballat amb silenci la dansa de les hores que el rellotge, cruelment, ha anat tocant; He vist com el sol, vergonyós s’amagava darrera la carena; He vist omplir-se el cel amb un miler d’estels i ... no has vingut. Àngela Bussot i Domenech
 • 6. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 6 GabinetDretsHumansGabinetDretsHumansGabinetDretsHumans Expliquem els procediments d'estrangeria a Salt Creu Roja a Girona,, és membre actiu de la Taula d’Entitats de Suport als immigrats, TESI, de les comarques gironines, des de la qual es fan activitats d’informació, de formació, de suport a les persones immigrades i d’advocacy amb les diverses administracions públiques competents en temes d’estrangeria. En aquest sentit i per tal de donar a conèixer el funcionament, requisits i criteris d’actuació dels principals procediments d’estrangeria, es va realitzar xerrada informativa conjuntament amb Caritas Diocesana a l’hotel d’entitats de Salt, el dia 8 de febrer d’enguany. La xerrada va comptar amb un públic força nombrós que va omplir de gom a gom la sala d’actes de l’equipament públic. Gabinet Drets Humans i DIH CooperacióInternacionalCooperacióInternacionalCooperacióInternacional Cooperació Internacional Exposem les actuacions en Cooperació a Palafrugell El dissabte dia 6 d’abril a la Bòbila vella de Palafrugell, la Creu Roja a aquesta localitat conjuntament amb la Creu Roja de l’Hospitalet, va fer una exposició de les activitats de Creu Roja en Cooperació internacional. Aquesta mostra, estava emmarcada dins de les setmanes Joves de Palafrugell, on les entitats locals donen a conèixer les seves activitats a la població. Per aquesta ocasió la Creu Roja va apropar al públic assistent, la forma en que l’Organització va actuar per donar la resposta d’ajuda, als milers d’afectats després del terratrèmol de Haití . Per fer-ho més entenedor, s'instal·laren plafons d’informació, i es projectá vídeo, a banda d’una taula on els més menuts podien conèixer els països del món.
 • 7. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 7 CaptaciódefonsCaptaciódefonsCaptaciódefons Si pots, col·labora-hi– Nova edició del Sorteig d’Or Ja ha començat la venda de butlletes per al ja conegut Sorteig d’Or de Creu Roja, que torna amb el seu habitual caràcter solidari. En aquesta ocasió Creu Roja ha apostat pel lema "Si pots, col·labora." Com a eix de comunicació d'una campanya que ens recorda especialment la difícil situació que viuen moltes persones al nostre país. D'aquesta manera es fa una crida a totes aquelles persones que es troben en una situació econòmica més favorable, animant-los a col·laborar amb aquells que més ho necessiten. Entenent que, malgrat tot, tothom es troba en una situació difícil, s'ha optat en aquesta ocasió per no tractar de vendre butlletes, sinó demanar col·laboració de tots aquells que puguin oferir-la. Com cada any, el Sorteig d'Or es comercialitza a través de voluntaris, socis, treballadors de la institució, oficines i centres de Creu Roja, Administracions de Loteria, bancs, caixes d'estalvi, estacions de servei, oficines de Correus, supermercats i en milers d'establiments comercials. Però a més, igual que l'any passat, Creu Roja comptarà amb la inestimable col·laboració de l'ONCE . Captació de Fons El passat dissabte 21 d’abril, el restaurant La Sala de Canet d’Adri va organitzar per segon any consecutiu la Caminada Solidària a Rocacorba. Enguany, l’entitat beneficiària ha estat la Creu Roja a Girona i el format escollit per fer els donatiu ha estat la recaptació d’aliments. Tenint en compte la difícil situació econòmica, La Sala ha reduït un 66% el preu de la inscripció a la caminada, respecte el 2012. El cost de la inscripció ha estat de 5 euros i, a més de la participació en la caminada, La Sala va oferir als 69 participants un esmorzar i un detall commemoratiu de la jornada. Aquest establiment gironí ha donat dos quilos d’aliments per cada participant inscrit, que serviran per mantenir el fons d’aliments de Creu Roja. Segons l’acord entre les dues entitats, Creu Roja destinarà el menjar a nodrir famílies i persones desafavorides i amb necessitats urgents, com les persones sense sostre. Caminada Solidària a favor de Creu Roja Donació de 1.500€ a la Creu Roja Torroella de Montgrí El passat dijous 21 de març, l'Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí i La Caixa varen fer entrega a Creu Roja a Torroella un xec de 1.500€. Aquest valor va ser aconseguit dins la Campanya de Nadal 2012, comprant i pagant amb la targeta Montgrí Comerç de La Caixa als comerços del municipi. Per cada compra es destinava 1€ per a entitats socials. Va recollir la donació el voluntari i anterior President de l'Assemblea Local, el Sr.Àngel Amat, en representació de l'actual President i de totes les persones que formen la Local.
 • 8. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 8 FormacióFormacióFormació Des de l’àmbit de Creu Roja Joventut durant aquests dos últims mesos s’han ofert dos formacions pels voluntaris de Creu Roja de província de Girona: Drogues i Reducció de Riscos és un curs per formar voluntaris/es i persones interessades en reducció de riscos associats al consum de drogues per dinamitzar intervencions del projecte SOM.NIT. En aquest curs es va treballar: classificació de les drogues, efectes i riscos de les diferents substancies, estratègies i nivells d’intervenció... Prevenció de Conductes Violentes és un curs pern formar voluntaris i voluntàries com a agents de prevenció de violència per tal que puguin sensibilitzar la població jove. En aquesta formació es van conèixer els tipus de violència, manifestacions socials de violència i les habilitats per fer-hi front. Entrega de diplomes Cursos de Cuidadors No professionals Formació especifica en drogues i prevenció de conductes violentes La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va presidir el passat, dimecres 20 de març, el lliurament de certificats a l’alumnat dels cursos per a persones cuidadores no professionals de gent gran en situació de dependència. A l’acte, que es va celebrar a l’Auditori de La Pedrera, la van acompanyar la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny; la directora de l’Àrea d’Impuls Social de la Fundació Catalunya - La Pedrera, Marta Torras; el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, i el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol. Fins a 167 persones han superat enguany aquesta formació dirigida a persones cuidadores no professionals. En aquesta edició, s’han realitzat 10 cursos de 25 hores, dividides en dos mòduls: un de genèric de 15 hores i un mòdul específic segons la tipologia de persona amb dependència de qui es té cura. El primer mòdul tracta temes genèrics com ara què és la dependència i com s’afronta socialment, recursos específics per a la gent gran, l’estrès de la persona cuidadora, nocions bàsiques de primers auxilis... El mòdul específic se centra en aspectes més concrets com el deteriorament cognitiu, les demències, les alteracions de la capacitat motora, els trastorns del son, la cura de la pell, les alteracions de la capacitat funcional, la nutrició o la resolució de conflictes, entre d’altres. Formació Formació pel voluntariat de gent gran a Santa Coloma Els/les voluntaris/es de gent gran de l’Assemblea Local de Santa Coloma de Farners es formen per poder realitzar de manera més eficaç les seves tasques de voluntariat. El passat 4 d’abril van fer el curs d’higiene postural impartit per l’Imma Català. Durant aquest van aprendre a conèixer la higiene postural aplicable a les activitats del dia a dia i a saber utilitzar de manera correcte els productes de suport a la mobilitat.Aquest curs els hi és de gran utilitat durant les visites setmanals que fan al geriàtric del poble, ja que per les sortides utilitzen les cadires de rodes i caminadors.
 • 9. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 9 VoluntariatVoluntariatVoluntariat El cap de setmana 13 i 14 d’abril, un grup de 14 voluntaris i voluntàries de Creu Roja a Girona varen fer la ruta a peu Queralbs-Núria. Es tracta d’una excursió clàssica que comença a l’entrada del poble de Queralbs, es segueix el sender GR11 que ens acompanya fins a Núria seguint l’antic camí dels pelegrins o camí vell, que, abans de la construcció del cremallera inaugurat l’any 1931, era via d’accés al santuari de Núria. El grup va arribar al Santuari de Núria a les 14h del migdia i després de dinar, varen agafar el telecabina per pujar al refugi Pic de l’Àliga, lloc on feien l’allotjament. Durant la tarda del dissabte es va treballar el nou manual d’acollida del voluntariat, i l’endemà diumenge, es va fer la ruta a l’inversa. Ens anem de ruta a peu a Queralbs – Núria Seguint amb la programació anual d’activitats que la Creu Roja de la Garrotxa ofereix als seus voluntaris com a agraïment a la tasca que realitzen, aquest dissabte un petit grup d’aquests, va gaudir d’una visita guiada i teatralitzada al Museu d’Empúries. Seguint les explicacions de la guia, que es feia passar per una ciutadana vinguda de l’època romana, els voluntaris van poder conèixer i veure de primera mà, com vivien i quins eren els costums tant del poble romà com grec, que van estar establerts en el que ara són les ruïnes d’Empúries. Voluntariat El voluntariat de la Garrotxa visita el museu d’empúries
 • 10. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 10 PrevencióiSocorsPrevencióiSocorsPrevencióiSocorsPrevenció i Socors Durant el primer trimestre de l’any, el conjunt de comitès locals i comarcals de Creu Roja Girona han donat cobertura a un total de 340 preventius ( 87 culturals, 26 concerts, 176 esportius i 51 d’altres tipologies). Per mesos, hem fet 69 al gener, 101 al febrer i 170 al març. Hem cobert 830 llocs de voluntariat, ates 573 assistències i evacuades 43 persones. També hem fet 8 preventius aquàtics amb el suport de 56 persones voluntàries. Tot això amb 22 ambulàncies operatives Aquest març, és el primer mes que enviem prèviament els preventius que cobrirem durant el cap de setmana al Centre de Coordinació de Creu Roja i a SEM Territori Girona per afavorir una major coordinació Serveixi aquestes xifres per donar les gràcies a totes les persones voluntàries i laborals que fan possible aquest volum impressionat d’activitat 3.603 Serveis Preventius realitzats al llarg del 2012 Programa Serveis Preventius Serveis Persones Ateses Preventius Terrestres 1.281 3.028 Actes esportius 664 1.315 Espectacles i concerts 265 1.062 Actes culturals i socials 207 259 Festes locals i patronats 145 392 Preventius Aquàtics 3.442 17.003 Cobertura de platges i accions preventives a les platges 3.261 16.629 Proves nàutiques i esportives 3 3 Piscines i aigües interiors 178 371 Altres dades d’interès Serveis Persones Intervenció en emergències 15 3.372 Salvament Marítim 34 3 Transport Sociosanitari 24 228 Total 73 3.603
 • 11. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 11 CreuRojaJoventutCreuRojaJoventutCreuRojaJoventut Els joves de Creu Roja Joventut de Sant Feliu de Guíxols – Vall d’Aro van anar el passat dissabte 16 i diumenge 17 de març al Mas Gorgoll de Palamós. En concret és van reunir una vintena de joves, van fer moltes activitats esportives, formatives i lúdiques. L’objectiu d’aquesta sortida era dinamitzar i fer cohesió de grup. Les activitats realitzades sota els principis fonamentals de la creu roja, per formar els joves en els valors més humanitaris. El grup de joves està obert a nous integrants entre 8 i 16 anys amb ganes de passar-ho bé i moltes il·lusions per la contribució al desenvolupament de Creu Roja Joventut. Estada al Mas Gorgoll Creu Roja Joventut 1era Caminada Social “Trepitja fort” El passat 7 d’abril, més d’una setantena de persones varen participar a la 1era Caminada Social, “Trepitja fort!”,organitzada per la Creu Roja Joventut a Roses. Sota el lema “Trepitja fort!,no regalis la teva vida a les drogues” trobem el projecte que ha iniciat Creu Roja joventut de Roses, amb la finalitat d’ajudar aquelles persones que han caigut a les drogues per males circumstàncies de la vida i com ajuda per superar aquests problemes per què ara volen sortir-ne. La caminada va constar d’un recorregut de 18km transcorreguts pels llocs més màgics del cap de Creus Sud. El passat 6 d’abril, els voluntaris de Creu Roja Joventut, van organitzar una jornada de lectura de contes a la plaça del poble (Plaça Farners). Es van fer 3 contes: la rateta que escombrava l’escaleta, els tres porquets i gingerbread man. El primer es va representar amb titelles, el segon el representaven els nens i nenes assistents a la trobada i el tercer el van fer els voluntaris i voluntàries de Creu Roja. Lectura de contes a la Santa Coloma de Farners
 • 12. e-inform@’t - Butlletí 33 – Creu Roja Girona – Any 2013 12 NotíciesNotíciesNotícies Marató de Sang a Puigcerdà Notícies El passat 19 de Març, un grup d’avis del casal de la Gent Gran de Mont-ras, gestionat per l’ajuntament de Mont-ras i amb col·laboració de la Creu Roja de Palafrugell, dins del programa ADC, van fer una sortida amb autocar a TV3 per veure en directe el programa DIVENDRES. El grup estava format per 55 persones entre usuaris i voluntaris. Visita l’estudi del programa el Divendres amb la gent gran El passat 9 de març, la Creu Roja a la Cerdanya, va participar amb 5 voluntaris, en la Marató de donació de Sang de la localitat de Puigcerdà. De les 11 del matí a les 21 hores del dissabte, s’obtingueren un total de 228 donacions, un 19% d’increment respecte l’última edició. La Creu Roja ha obert aquest mes d'abril un nou punt d'atenció a la ciutadania a la localitat de la Bisbal d'Empordà amb el suport de l'Ajuntament d'aquest municipi. Enmig de l'actual context de crisi econòmica, l'entitat ha vist necessari dotar-se d'aquest nou espai, situat a les Escoles Velles de la localitat i gestionat per la Creu Roja a Palafrugell. El Punt d'Atenció ofereix els serveis d'acollida a immigrants, voluntariat i atenció als usuaris derivats dels serveis socials tots els divendres de 10 a 13hs. Nou Punt d’atenció a la Bisbal d’Empordà La Creu Roja a Llançà rep una donació de bolquers de mans del Sr. Ilie Sanda i la gestió realitzada per l’associació de mares i pares del col·legi Pompeu Fabra de Llançà. En total han estat 132 paquets de bolquers els entregats a aquesta assemblea, que aniran destinats a les famílies ateses per aquestes i que són derivades pels serveis socials de la localitat. Amb aquesta aportació la Creu Roja a Llançà podrà continuar la campanya d’ajudes de bolquers iniciada fa un mes amb la compra de 60 paquets finançats per l’assemblea local. L’acte d’entrega ha comptat amb la presència del Sr. Ilie Sandra, la Sra. Gloria Novillo de l’Ampa Pompeu Fabra de Llançà i el Sr. Jordi Gonzalez, Secretari de Creu Roja a Llançà. Donació de bolquers a Llançà
 • 13. e-inform@’t - Butlletí 33– Creu Roja Girona – Any 2013 13