Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Per què el cel és tan lluny

Activitat

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Per què el cel és tan lluny

  1. 1. Per què el cel és tan lluny? 6. Quin missatge transmet el conte als possibles oients? 7. Explica algun fet de la teva vida que es pugui relacionar amb el conte. E. Reflexions finals 5. Explica ara per què el cel és tan lluny? D. Ara llegiré en veu alta el conte. Escolta’l amb atenció. 4. Sabries ara donar una resposta a la pregunta del títol? C. Ara dictaré el primer paràgraf del conte:… 2. Què s’observa a la imatge? 3. Quina relació pot tenir la il·lustració amb el títol? B. Observa atentament la imatge que acompanya el conte. 1. Intenta donar una resposta a la pregunta del títol. A. Títol: Per què el cel és tan lluny?
  2. 3. Procés de lectura literària <ul><li>Anticipació </li></ul><ul><li>Descodificació </li></ul><ul><li>Formulació d’hipòtesis/expectatives </li></ul><ul><li>Explicitacions-Inferències (Observació detalls) </li></ul><ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Interpretació </li></ul>

×