Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Edats de la història

143 vues

Publié le

En aquest powerpoint trobareu las diferents etapes de la humanitat

Publié dans : Mode de vie
 • Soyez le premier à commenter

Edats de la història

 1. 1. ÍNDEX • PREHISTORIA • EDAT ANTIGA • EDAT MITJANA • EDAT MODERNA
 2. 2. LA PREHISTÒRIA ES DIVIDEIX EN: EDAT DE PEDRA ANTIGA: EN LA QUAL ELS ÉSSERS HUMANS CREAVEN ELS SEUS ESTRIS I EINES AMB PEDRES I ALTRES MATERIALS RUDIMENTARIS COM OSSOS, CORDES, CUIR, ETC PERÍODE NEOLÍTIC "PEDRA NOVA": DURANT AQUESTA ETAPA ES VA PRODUIR UNA MILLORA EN LA TECNOLOGIA I VA COMENÇAR LA CREACIÓ D'OBJECTES AMB METALLS FOSOS.
 3. 3. PREHISTORIA Les etapes de la prehistòria són les diferents fases anteriors al començament de la història i van des de l'originària aparició dels primers homínids (els antecessors de l'Homo sapiens sapiens). El seu començament és realment imprecís i va culminar amb la invenció de l'escriptura i els primers informes de documents cal·ligràfics cap a l'any 3.300 a.C., data aquesta que es considera com el començament de la Història.
 4. 4. Aquesta etapa de pedra es troba dividida en - Paleolític - Neolític PALEOLITIC: Es caracteritza per tenir una població nòmada. A causa de la necessitat de supervivència que els obligava a migrar, no vivien establerts en un mateix lloc. Durant aquesta època es va produir un dels més grans descobriments de la humanitat: el foc: Aquesta troballa va portar amb si molts canvis i millores a la vida dels primers homes, els qui usaven la caça, pesca i recol·lecció com a principal font d'alimentació. Utilitzaven la pedra tallada, els ossos i la fusta per a la fabricació dels seus primers instruments, utensilis i armaments. Les creences religioses es trobaven dominades per la màgia.
 5. 5. Neolitic: Els éssers humans descobreixen l’agricultura i la ramideria i es fan sedentaris procés conegut com la revolucio neolitica
 6. 6. Edats de la història: - edat antiga - edat mitjana - edat moderna - edat contemporània
 7. 7. Edat antiga: L'EDAT ANTIGA ÉS EL PERÍODE HISTORIOGRÀFIC QUE S'INICIA APROXIMADAMENT ENTRE EL 4.000 I 3.000 ABANS DE CRIST, AMB L'APARICIÓ DE L'ESCRIPTURA I FINALITZA AMB LA CAIGUDA DE L'IMPERI ROMÀ D'OCCIDENT, AL SEGLE V DESPRÉS DE CRIST. L'ANTIGUITAT ÉS EL PRIMER PERÍODE SOBRE EL QUE POT REALITZAR-SE UNA HISTORIOGRAFIA RELATIVAMENT EXACTA GRÀCIES AL FET QUE L'ESCRIPTURA PERMET OBTENIR DOCUMENTS SOBRE FETS HISTÒRICS, COSTUMS I CREENCES. LES GRANS CULTURES DE L’EDAT ANTIGA SON : - MESOPOTAMIA - ANTIC EGIPTE - ANTIGA GRÈCIA - IMPERI ROMA
 8. 8. Edat Mitjana: S'estén des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident fins al descobriment d'Amèrica, el 1492. Es caracteritza per la fragmentació del poder polític a Europa, el desenvolupament de la cultura associat a valors religiosos i una fèrria divisió de classes socials.
 9. 9. EDAT MODERNA: S'ESTÉN FINS A LA REVOLUCIÓ FRANCESA, EN 1789. ES CARACTERITZA PER L'APOGEU DE LES MONARQUIES, LA REAPARICIÓ DE GRANS IMPERIS I CIUTATS, EL DESENVOLUPAMENT ACCELERAT DE CIÈNCIES I ARTS I LA MOBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA D'UNA NOVA CLASSE LA BURGESIA.
 10. 10. GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIO!

×