Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hållbara inköp verktygslåda 2011

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
 
Hållbara	
  Inköp	
  
     	
  
 VERKTYGSLÅDA	
  2011	
  
            	
  
            	
  
...
INLEDNING	
  ................................................................................................................
VERKTYGSLÅDA	
  
  	
  
  	
  

  Inledning	
  
  	
  
  Detta	
   dokuments	
   syfte	
   är	
   att	
   vara	
...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Hållbara inköp verktygslåda 2011 (20)

Publicité

Hållbara inköp verktygslåda 2011

 1. 1.   Hållbara  Inköp     VERKTYGSLÅDA  2011         C S R   V Ä S T S V E R I G E     J A N U A R I   2 0 1 2  
 2. 2. INLEDNING  .........................................................................................................................................  2   MATERIALINNEHÅLL  ......................................................................................................................  2   1.   Att  hantera  och  begränsa  sitt  ansvar  ................................................................................................................  2   2.   Metoder  för  att  öka  hållbara  inköp  ...................................................................................................................  3   3.   Att  visa  affärsnyttan  &  engagera  ledningen  ...................................................................................................  4   4.   Att  använda  standarder  och  certifieringar  .....................................................................................................  5   5.   Uppförandekoder  och  programbeskrivningar  ..............................................................................................  6   6.   Att  utvärdera  en  leverantörs  prestanda  ..........................................................................................................  7   7.   Hantering  av  avvikelser  ........................................................................................................................................  9   8.   Att  utveckla  leverantörskompetens  ...............................................................................................................  10   9.   Användbara  länkar  ..............................................................................................................................................  11      
 3. 3. VERKTYGSLÅDA       Inledning     Detta   dokuments   syfte   är   att   vara   en   användbar   ”verktygslåda”   och   fungera   som   en   guide   för   organisationers   arbete   med   ansvar   och   hållbara   inköp.   Verktygslådan   var   ursprungligen   utvecklad   av   CSR   Västsveriges   samverkansgrupp   för   hållbara   inköp   under   2009   och   2010.   Den   här   versionen   har   sedan   vidareutvecklats   och   reviderats   av   samverkansgruppen  under  2011.       Sen   dess   bildande,   arbetsgruppen   har   haft   representanter   från   både   den   offentliga   och   privata   sektorn.   Medverkande   organisationer   inkluderar   Volvo   Cars,   Lindex,   AB   Volvo,   SCA,   Kinnarps,   Astra   Tech,   Santa   Maria,   Capio,   Västra   Götalandsregionen,   Göteborgs   universitet,   Chalmers,   Upphandlingsbolaget,   SKF,   Svenska   Mässan   samt   Göteborg   Energi  som  tillsammans  representerar  över  200.000  anställda.       Verktygslådan  behandlar  9  områden:     1.  Att  hantera  och  begränsa  sitt  ansvar   2.  Metoder  för  att  öka  hållbara  inköp   3.  Att  visa  affärsnyttan  &  engagera  ledningen   4.  Att  använda  standarder  och  certifieringar   5.  Uppförandekoder  och  programbeskrivningar   6.  Att  utvärdera  en  leverantörs  prestanda   7.  Hantering  av  avvikelser   8.  Att  utveckla  leverantörskompetens   9.  Användbara  länkar     Mer   information   finns   under   respektive   rubrik   här   nedan.   Där   finns   även  länkar  som  hänvisar  till  exempel  och  mer  information.       Materialinnehåll   1. Att  hantera  och  begränsa  sitt  ansvar   När   en   organisation   börjar   överväga   omfattningen   av   sitt   ansvar   vid   införskaffning  av  varor  och  tjänster,  här  är  frågor  man  kan  tänka  på:   - Var   går   gränsen   för   ansvar   i   leverantörskedjan?   Hur   definierar   en   organisation  detta?   - Hur   mycket   definieras   av   branschen,   kunderna,   media,   och/eller   andra  intressenter?     - Eftersom   det   är   viktigt   att   tydliggöra   gränsen   för   ansvarstagande,   vilken  process  kan  användas  för  detta?   Sida  |  2  
 4. 4. - Hur  motiverar  man  utåt  sina  avgränsningar?   - Hur   kan   man   proaktivt   påverka   samhällsdebatten   om   vad   som   är   rimligt?     Olika  sätt  att  hantera  sitt  ansvar  genom  leveranskedjan:   - Utför  en  riskanalys  per  produktområde.   - Definiera  fastställda  formella  krav  –  Förstå  sin  egen  ambitionsnivå,   tänker  igenom  sitt  företags  ställningstagande.   - Förstå   vilka   resurser   som   krävs   för   att   driva   detta   arbete   trovärdigt.   - Etablera   en   tydlig   koppling   till   villkorstext   i   avtal   och   kontrakt   med   ens   egna   leverantörer;   infoga   miljöaspekter   och   sociala   krav   i   ”terms  and  conditions”.     2. Metoder  för  att  öka  hållbara  inköp   Tillvägagångssätt   för   att   öka   och   förbättra   hållbar   kvalitet   genom   leverantörskedjan  (inifrån  och  ut).     Inifrån:   - Arbeta  med  den  egna  värdegrunden  och  bygg  ett  case  för  att  sälja  in   hållbara   inköp   till   övriga   delar   av   organisationen   genom   att   exempelvis;     *Visa   exempel   på   bad   practices   och   potentiella   negativa   effekter  av  att  sakna  kontroll  i  leverantörsleden.  Det  är  relativt   enkelt   att   mäta   framsteg   men   svårare   med   verkliga   effekter;   fokusera   därför   på   förluster   om   man   inte   arbetar   med   hållbarhet  och  CSR.   *Visa  på  vad  andra  organisationer  gör,  och  fokusera  på  att  man   måste  fortsätta  att  vara  konkurrenskraftig     *Gör   en   lista   på   vilka   krav   som   ska   ställas   i   dagsläget   och   koppla  samman  dessa  med  organisationens  vision.   - Analysera   möjligheten   att   implementera   ”Lean   manufacturing”   /   ”Just-­‐in-­‐Time”.   Denna   metod   har   ansetts   vara   kontroversiell,   men   lyfts  fram  av  ledande  forskare  på  MIT  (”Beyond  Codes  of  Conduct”).   Komplexiteten   i   leveransen   och   behoven   av   kompetent   personal   ökar   simultant.   Ökade   kompetenskrav   kan   leda   till   ökad   kompetensutveckling   och   omsorg   genom   att   anställda   som   utbildas   blir  mer  värdefulla  till  arbetsgivare.   - Arbeta   med   relativt   lång   planeringshorisont   -­‐   god   framförhållning   förenklar   processen.   Skapa   egna   eller   använd   redan   framtagna   ”utvecklingstrappsteg”   och   verktyg   för   självutvärdering,   planering   och  kommunikation.     Utifrån:   - Samarbete   över   organisationens   gränser   för   effektivare   CSR-­‐ resultat  och  leverantörsutvärderingar.  Gå  samman  och  ställ  krav  på   Sida  |  3  
 5. 5. branschnivå,   och   samarbeta   med   leverantörerna,   NGOs   och   myndigheterna.   - Använd   andra   organisationers   audits   på   en   given   leverantör   -­‐   undvik  att  auditera  själv.     - Försök   att   nå   ”beyond   auditing”   -­‐   få   leverantörerna   att   visa   upp   sitt   CSR-­‐arbete  med/mot  andra  kunder.     - ”Granska   granskaren”   -­‐   ta   ett   stickprov   för   att   se   till   att   de   som   granskar  gör  det  rätt.  Utveckla  en  egen  förståelse  för  leverantörers   verkliga  arbete,  och  förlita  inte  enbart  på  certifikat.   - Skapa  en  uppfattning  om  lokala  utmaningar,  strukturer  och  system.   Använd   gärna   och   samarbeta   med   lokala   auditörer   med   lokal   och   specifik   kunskap   och   se   till   att   bygga   intern   kompetens   gällande   lokala  förhållanden.   - Försäkra   en   förståelse   gällande   lagstiftning   inom   sociala   och   miljömässiga   områden   genom   att   lämpligen   nyttja   lokala   rörelser/organisationer   som   ofta   är   godsinnade   och   intresserade   av  att  hjälpa  till  och  utbyta  information.   - Prioritera   och   fokusera   på   kritiska   ”core”   leverantörer   och   högriskländer,   och   adressera   hur   man   ska   hantera   diverse   problemsituationer   och   utmaningar.   Skapa/använd   kriterier   (såsom   hälsa,   säkerhet,   miljö,   korruption,   arbetskrafttillgång,   levnadsstandard,   etc.)   för   att   utvärdera   vilka   metoder   och   verktyg   som  behöver  användas  för  att  kontinuerligt  förbättra  status  quo.   - Utforska   och   adressera   potentiella   och   existerande   hållbarhetsutmaningar   och   hot   som   exempelvis   bristen   på   arbetskraft,  råmaterial,  vatten,  energi,  etc.       3. Att  visa  affärsnyttan  &  engagera  ledningen   Här   hittar   du   information   om   att   bygga   ett   business   case   och   engagera  ledningen  runt  hållbara  inköpspraxis.         3.1. Information  om  affärsnyttan  av  hållbara  inköp   Social  Accountability  Internationals  syn  på  affärsnyttan   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/104_SAI_Business_benefits.pdf)       3.2. Att  bygga  ett  business  case:   Verktyg  som  Total  Cost  of  Ownership  kan  hjälpa  en  organisation  lägga   betoningen   på   de   ekonomiska   fördelarna   av   att   skapa   engagemang   kring   hållbara   inköp.   Exempel   på   TCO:   Miljöstyrningsrådet   Livscykelkostnadsanalyser  verktyg:  (http://www.msr.se/sv/green_procurement/LCC/)       Sida  |  4  
 6. 6. 4. Att  använda  standarder  och  certifieringar     FNs  riktlinjer  och  principer  om  mänskliga  rättigheter   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/145_UNguidingprinciples.pdf)     ISO26000:   Ett   kort   informationspaket   om   standarden   och   hållbara   inköp   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/121_ISO26000_och_HI.pdf)     ISO26000  standard  presentation   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/122_ISO26000.pdf)     Kinnarps  AB:  Information  kring  Wood  och  FSC  standard   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/49_KINNARPS.pdf)     OECDs   riktlinjer   för   MNEs   agerande   och   uppförande   gentemot   sin   leverantörskedja     (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/144_OECD_Riktlinjer_Daxam.pdf)     Social  Accountability  International:  SA8000  standard  presentation     (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/107_SAI_SA8000.pdf)     SP  som  certifieringsorgan,  med  fokus  på  ISO  26000   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/146_ISO_26000_SP.pdf)     Sida  |  5  
 7. 7. 5. Uppförandekoder  och  programbeskrivningar     Här   hittar   du   exempel   på   övergripande   strategier   för   hållbar   upphandling.     AB  Volvo  programbeskrivning   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/132_Volvo.ppt)     Lindex  programbeskrivning   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files.cgi/48_LINDEX_Program_description.pdf)     SKF  programbeskrivning   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files.cgi/108_SKF_Program_description.pdf)     Social   Accountability   International:   Social   Fingerprint   programbeskrivning   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/103_SAI_Social_Fingerprint.pdf)     TOSCA,  ett  samarbetsprogram  mellan  SCA,  Chalmers,  och  Akzo-­‐Nobel   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/148_TOSCA_initiative_SCA.pdf)     Upphandlingsbolagets  programverktyg   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/126_UHB_Hallbara_Inkop.zip)     VGR  programbeskrivning   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/61_Presentation_VGR.pdf)         Exempel  på  uppförandekoder:     IKEA  leverantörs  uppförandekod   (http://www.ikea.com/ms/en_CA/about_ikea/read_our_material/index.html)     Lindex  uppförandekod  (gemensamma  för  BSCI  medlemmar)   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/117_LINDEX_Code_of_Conduct.pdf)     SKF  uppförandekod   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/116_SKF_code_of_conduct_ENG)     VGR  uppförandekod   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/127_VGR_Uppf__randekod.pdf)           Sida  |  6  
 8. 8. 6. Att  utvärdera  en  leverantörs  prestanda     Utvärdera   en   leverantörs   prestanda   enligt   miljö-­‐   och   sociala   standarder   kan   göras   med   verktyg   (6.1)   och   processer   (6.2).   Med   tanke  på  hur  geografiskt  spridda  den  typiska  leverantören  basen  av  en   organisation  kan  vara,  kan  utmaningar  lättas  genom  att  kalibrera  sina   standarder   enligt   lokala   kulturer   och   lagar   (6.4)   och   resurser   kan   besparas  genom  att  associera  med  andra  (6.3).         6.1. Verktyg  för  leverantörs  resultatutvärdering.   SKF  illustration:     (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/109_SKF_supplier_performance_tool.pdf)       6.2. Audits.   Här   hittar   du   information   om   hur   rekrytera   revisorer   för   att   genomföra   miljö-­‐   och   sociala   revisioner   genom   exemplet   med   Upphandlingsbolaget     • Förfrågningsunderlag  för  anbudsgivning  på  auditörer  för  etiska   krav   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/110_UHB_Selection_process_for_auditors_on_ethic al_matters.pdf)   • Svarsblankett  -­‐  auditörer  för  etiska  krav  tjänst   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/105_UHB_Auditors_Recruitment_Form.pdf)   • Auditörer  för  etiska  krav  -­‐  processen   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files.cgi/97_UHB_Auditing_process.pdf)     Denna   information   är   en   del   av   och   kan   illustreras   genom   Upphandlingsbolagets  programverktyg.       6.3. Att  samordna  resurser     Lindex  är  en  medlem  av  the  Business  Social  Compliance  Initiative.     Business  Social  Compliance  Initiative  är  den  bredaste  affärsdrivna  plattformen  för  förbättring  av  sociala   krav  i  den  globala  leveranskedjan.   BSCI  erbjuder  företag  en  omfattande  kontroll  och  kvalificeringssystem  som  omfattar  alla  produkter  med   ursprung  i  något  land.  Mer  info:  http://www.bsci-­‐eu.org/       Sida  |  7  
 9. 9. 6.4. Anpassning  till  lokala  sammanhang     Organisationer   kan   besluta   att   ta   hänsyn   till   de   lokala   rättsliga   och   kulturella   särdrag   på   sina   leverantörers  fabriker  vid  bedömning  av  deras  prestanda.     Ikea   skapade   exempelvis   en   ”Global   Compliance   Council”,   vars   uppgift   är   att   "kalibrera"   granskningar   baserat  på  plats  "parametrar"   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/106_IKEA_Global_Compliance_Council.pdf)     Code   of   Conduct   vs.   Code   of   Business   (Uppförandekod   vs.   Företagsetik)   -­‐   Det   är   viktigt   att   hantera   de   kulturella  utmaningarna  som  kan  uppstå  då  främmande  värderingar  appliceras  till  nya  miljöer.     SA8000  är  en  standardiserad  metod  för  att  bedöma  grundläggande  skäliga  löner:   Med  hjälp  av  SA8000  standarden,   -­‐  grundläggande  levnadslön  beräknas  för  varje  fabriks  specifika  situation;   -­‐   beräkning   av   grundläggande   levnadslön   görs   av   leverantören   (eller   revisorn)   enligt   SA8000   riktlinjer   och  måste  verifieras  av  SA8000  revisorer;   -­‐  SA8000  håller  sig  borta  från  att  rekommendera  någon  särskild  siffra;   -­‐  grundläggande  levnadslön  måste  vara  tillräcklig  för  att  leva  på  utan  att  behöva  komplettera  med  extra   tid.     Sida  |  8  
 10. 10. 7. Hantering  av  avvikelser   Information  om  IKEAs  synsätt     (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/111_IKEA_-­‐_Supplier_non-­‐compliance_process.pdf)   En  rad  metoder  kan  användas  för  att  hantera  leverantörer  som  inte   följa  etiska  krav.  Illustrationer:   Frågor  under   Processer   Verktyg  som   Illustrationer   denna  tråd   används   Gradera   Definiera  och   Gradering  lista   Lindex   avvikelser   beskriva  egna   (Observation,     prioriteringar   Deviation,  Critical   Deviation)   Standardisera   Skapa  en  intern     IKEA   utvärdering   “global  compliance   http://csrvastsverige.pr ojectspaces.com/files/1 (lokal  kontext)   council”   06_IKEA_Global_Compli ance_Council.pdf   Kommunicera   Inkludera  miljö  &   Egen   IKEA  I-­‐Way,   krav  för   sociala  kriterier  vid   uppförandekod,   UHB,   utvärdering   avtal  med   policy,  industri   VGR     leverantörer   kod,  …   SKF   (se  avsnitt  5.)   AB  Volvo   Vidta   Gradera   Grön  Röd  Svart   IKEA   korrigerande   leverantörer   typ  av  lista   Länk   åtgärder           Engagera  med   Korrigerande   Lindex,  SKF     leverantörer   åtgärdsplan           New  Business  Hold   SKF       Avsluta  leverantör   Lindex,  IKEA   Sida  |  9  
 11. 11. 8. Att  utveckla  leverantörskompetens     Det   finns   många   sätt   för   att   utveckla   leverantörers   kompetens.   Ett   flertal  illustrationer  finns  nedan:   VGR  illustration  om:  “  Förmedla  budskap”   -­‐  Bakgrund  /  krav  /  konsekvens  /  fördelar  (business  benefits)   -­‐  Vad  vi  vill  uppnå  tillsammans   -­‐  Vad  är  de  villkor  för  samarbete   -­‐  Förväntan  på  att  leverantör  för  budskap  vidare  ner  I  leverantörskedjan     Andra  verktyg  och  processer:     - Utveckla  en  handlingsplan  med  tidsbestämda  åtgärder  (SKF,  Lindex)   - Gör  en  utvärdering  av  leverantörs  utbildningsbehov  (Lindex)   - Planera   och   utföra   utbildningsaktiviteter   parallellt   med   åtgärdsplan   från  lev  (Lindex)   - Gör  ”self-­‐assessments”  med  utvärdering  (SKF,  Lindex)   - Introducera   leverantörer   till   organisationens   avtal,   genomgång   (Lindex)   - Implementera  en  långsiktig  strategi!  (Astra  Tech)       Sida  |  10  
 12. 12. 9. Användbara  länkar     9.1. CSR  Europe  Supply  Chain  portal  –   Ett  webbaserat  verktyg  för  hållbar  upphandling  som   skapas  genom  CSR  Europe  medlemmar.   Mer  information:  http://www.csr-­‐supplychain.org     9.2. IRIN   News   –   humanitära   nyheter   och   analyser.   En   tjänst   från   FN:   s   kontor  för  samordning  av  humanitära  frågor  -­‐   Nyheter   verktyg   för   sociala   frågor   och  miljöfrågor.  Exempel  Lindex.   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/114_Useful_links_-­‐_IRIN.pdf)     9.3. Maplecroft   –   En   tjänst   som   tillhandahåller   information   om   arbetsnormer  och  arbetstagares  rättigheter  per  land.  Exempel  fram  av   SKF.   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/115_Useful_links_-­‐_Maplecrofts.pdf)     9.4. Miljöstyrningsrådet  –   Miljöstyrningsrådets   uppdrag   är   att   utveckla   och   administrera   verktyg   för  en  hållbar  utveckling  och  att  stödja  näringsliv  och  offentlig  förvaltning  att  vidareutveckla  miljöarbete   på  ett  systematiskt  och  kostnadseffektivt  sätt.   Mer  information:  http://www.msr.se     9.5. OECD   Guidelines   for   Multinational   Enterprises.   Mer   information:   http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34889_1_1_1_1_1, 00.html     9.6. String   –   Spårbarhetsverktyg   för   material   om   sociala   frågor   och   miljöfrågor.  Exempel  Lindex.   (http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/113_Useful_links_-­‐_STRING.pdf)     9.7. Swedwatch   –   Swedwatch  är  en  religiöst  och  politiskt  obunden  organisation  som  granskar  svenska   företag   i   låglöneländer,   med   målet   att   bidra   till   en   hållbar   global   utveckling.   Kärnverksamheten   är   att   skriva  rapporter.   Mer  information:  http://www.swedwatch.org     9.8. United  Nations  Global  Compact  -­‐  Supply  Chain  Guidance  material   Mer  information:     http://unglobalcompact.org/Issues/supply_chain/guidance_material. html           Sida  |  11  
 13. 13.   Hösten  2009  beslutade  CSR  Västsverige  att  skapa  en   tidsbegränsad  samverkansgrupp  med  organisationer  och   företag  baserade  i  Västra  Götaland  med  fokus  på  hållbara  inköp.     Programmet  är  designat  för  att  underlätta   kompetensöverföring  m ellan  gruppmedlemmarna  och  för  att   tillföra  extern  expertis  till  hela  gruppen.     Den  här  rapporten  beskriver  en  verktygslåda  för  hållbara  inköp   som  samverkansgruppen  arbetat  fram.     www.csrvastsverige.se

×