6.0 organisasi panitia

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
6. PENGURUSAN PANITIA SEJARAH
SEKOLAH RENDAH
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Pengenalan
Secara umumnya, keperluan penubuhan
panitia mata pelajaran di setiap sekolah
adalah berdasarkan ketetapan yang telah
diselaraskan di bawah Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 4/1986 Kementerian
Pelajaran Malaysia yang bertajuk
“Panitia Mata Pelajaran”
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Pekeliling  dikeluarkan atas saranan
Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran
Malaysia kerana sebelum tahun 1986,
terdapat beberapa masalah utama
berkait dengan panitia mata pelajaran di
sekolah-sekolah.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Antara masalah yang dikenal pasti:
1. Ketiadaan dasar dan garis panduan
yang mewajibkan penubuhan panitia mata
pelajaran;
2. Penubuhan dan perjalanan panitia-
panitia mata pelajaran di sekolah tidak
diselaraskan;
3. Ketiadaan arahan dan panduan yang jelas
tentang fungsi, peranan dan tanggungjawab
sesebuah panitia;
4. Terdapat sekolah yang tidak menubuhkan
panitia mata pelajaran;
5. Terdapat sekolah yang tidak mengaktifkan 
peranan panitia mata pelajaran.
Oleh itu, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
4/1986 menekankan bahawa:
“ Penubuhan panitia mata pelajaran
di sekolah adalah PERLU /WAJIB”
Struktur Organisasi Panitia
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
“Panitia”(committee) dianggotai dalam
kalangan guru yang mengajar mata
pelajaran yang sama ditubuhkan
sebagai sebuah badan ikhtisas
 Guru-guru yang terlibat atau mengajar
sesuatu mata pelajaran yang sama perlu
menggembeling tenaga.
 Menyelaras aktiviti atau tugas mengajar 
sebagai pendidik.
 Mempunyai semangat berkerjasama dan
saling membantu serta berkongsi fikiran,
pengalaman malah kepakaran untuk
memperbaiki kecekapan dan
keberkesanan pdp.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Struktur Organisasi Panitia
Sejarah SR
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
6.0 organisasi panitia
 Panitia Mata Pelajaran Sejarah merupakan 
sebuah badan ikhtis yang dianggotai oleh
semua guru yang terlibat atau mengajar
mata pelajaran Sejarah di sesebuah
sekolah.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 Di peringkat sekolah rendah, penubuhan 
Panitia Mata Pelajaran Sejarah dianggotai
oleh guru-guru yang mengajar mata
pelajaran Kurikulum Standard Sejarah
Tahun Empat hingga Enam bermula
Tahun 2014.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 Bermula pada tahun 2016, Panitia Sejarah
akan menggantikan sepenuhnya Panitia
Kajian Tempatan dan Panitia Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan selaras
dengan pemansuhan mata pelajaran
tersebut secara berperingkat sehingga
tahun 2016.
  Panitia Sejarah dipimpin dan dikendalikan 
oleh seorang Guru Kanan yang dilantik
sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar.
 Menurut Ismail Said & Rosadah Nik Ali
(2013), Ketua Panitia perlulah dilantik
dalam kalangan guru kanan yang
beropsyen Sejarah di sesebuah sekolah.
 Ketua Panitia Sejarah secara automatik
akan dilantik menjadi ahli kepada
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 Jawatankuasa ini berperanan sebagai
penghubung di antara ahli-ahli dalam
setiap panitia dengan Guru Besar dan
pihak pentadbiran sekolah.
 Setiap panitia mengadakan mesyuarat 
panitia secara berkala sekurang-
kurangnya sekali bagi setiap penggal
persekolahan dan sekiranya terdapat
keperluan perlu mengadakan mesyuarat.
 Setiap keputusan yang dibuat dalam
mesyuarat panitia berhubung isu atau
masalah berkaitan dengan kurikulum
dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua
Panitia kepada Guru Besar atau Penolong
Kanan untuk mendapatkan penyelesaian
atau untuk dimaklumkan.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Tujuan Panitia Sejarah SR
 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986 
mengariskan tujuan panitia m/p sejarah
seperti berikut:
1. Memperbaiki dan meningkatkan
mutu dan kekesanan pengajaran-
pembelajaran;
2. Berikhtiar dan berusaha untuk
mendapatkan strategi-strategi mengajar
yang inovatif dan boleh mendorong serta
menggerakkan kecenderungan pelajar
terhadap pembelajaran;
3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar
dalam peperiksaan (berasaskan sekolah
dan awam) dalam mata pelajaran
berkenaan berpandukan atau berasaskan
kepada prestasi/target yang ditunjukkan
dalam rancangan akademik sekolah;
4. Mewujudkan semangat berkerjasama 
di antara panitia mata pelajaran dengan
persatuan atau kelab akademik
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Tujuan Panitia Sejarah SR
Objektif Unum
2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan
pembelajaran panitia masing-masing.
2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata
pelajaran
2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran
panitia dan kerjasama dengan panitia lain.
2.1.4 Membangunkan kemahiran R & D di dalam
panitianya.
Objektif Khas
2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan
dan penyelenggaraan kurikulum
yang berkesan.
2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran
dan tanggungjawab dalam kalangan
guru tentang perlunya penyelarasan
kurikulum dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru sejarah
yang cekap, dedikasi, bertanggungjawab
bagi menghasilkan prestasi yang tinggi
dan mencapai objektif mata pelajaran
sejarah.
2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata
pelajaran sejarah.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
AHLI JAWATANKUASA PANITIA
1. KURIKULUM
1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini
1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan
1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama
1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran
1.5 Kepelbagai teknik mengajar
1.6 Kepelbagian program pengayaan dan
pemulihan
1.7 Penggunaan BBM dalam P & P1.8
Meningkatkan koleksi BBM hasilan
panitia
1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang
dibeli
1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan
1.11 Menyelaras soalan peperiksaan
penggal
1.12 Post mortem dan tindakan susulan
peperiksaan 
1.13 Menyemak buku latihan pelajar
1.14 Memberi kursus dalaman
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru
1.16 Pelaksanaan program khas
kemahiran belajar
1.17 Penyelarasan dan pemantauan ULBS.
2 PENGURUSAN
2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan
2.2 Pencerapan 
2.3 Mesyuarat panitia sekurang-
kurangnya 3 kali setahun
2.4 Pengajaran berpasukan (team
teaching)
2.5 Mengadakan kursus dalaman
2.6 Guru ganti inter-panitia (jangka
panjang)
2.7 Pemantauan aktiviti panitia
2.8 Mengadakan mesyuarat berkala dan
“post-mortem”
2.9 Penyediaan anggaran belanjawan
tahunan
2.10 Pengawalan stok dan iventori 
2.11 Penyeliaan ULBS
2.12 Membantu penyeliaan pengurusan
bilik khas bahasa.
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
3 KOKURIKULUM
3.1 Melaksanakan program/aktiviti
persatuan berasas akademik
3.2 Menyertai pertandingan berkaitan
panitia
3.3 Program lawatan sambil belajar
3.4 Membantu persatuan berasaskan
akademik dalam kepakaran ikhtisas
3.5 Bekerjasama dengan persatuan-
persatuan lain di sekolah
3.6 Mengadakan Minggu / Bulan Bahasa
4 TUGAS-TUGAS LAIN
4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD
dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia
di SMT/SMK yang lain
4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah
4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
4.5 Mewujudkan/mengemaskini laman Web
Bahasa Melayu.
4.6 Penyediaan dan pengawalan belanjawan
4.7 Pengawalan stok dan iventori
4.8 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar
http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
1 sur 42

Recommandé

Contoh RPH BM Tahun 4 (PdPr) par
Contoh RPH BM Tahun 4 (PdPr)Contoh RPH BM Tahun 4 (PdPr)
Contoh RPH BM Tahun 4 (PdPr)ArifahAzlanShah2
2.4K vues16 diapositives
Senarai tugas pentadbir sekolah par
Senarai tugas pentadbir sekolahSenarai tugas pentadbir sekolah
Senarai tugas pentadbir sekolahgschong83
14.1K vues6 diapositives
Model Tyler (PPT) par
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)khai naem
20.6K vues18 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Laporan Aminuddin Baki 1964 par
Laporan Aminuddin Baki 1964Laporan Aminuddin Baki 1964
Laporan Aminuddin Baki 1964Denne Freddy
12.4K vues12 diapositives
Aktiviti pengamatan pendengaran par
Aktiviti pengamatan pendengaranAktiviti pengamatan pendengaran
Aktiviti pengamatan pendengaranSiti Rohayu Rohan
3.5K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusan par
Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusanBahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusan
Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusanFairuz Alwi
5K vues10 diapositives
Pengelolaan aktiviti par
Pengelolaan aktivitiPengelolaan aktiviti
Pengelolaan aktivitiSiput Sedut
12.3K vues7 diapositives
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka par
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu MelakaRph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu MelakaSherly Jewinly
3.4K vues10 diapositives
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif) par
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)FaFai S.
8.3K vues6 diapositives
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu) par
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Rafiza Diy
20.6K vues40 diapositives
Model tyler par
Model tylerModel tyler
Model tylerZulkifli Abdul Rahman
13.1K vues1 diapositive

Tendances(20)

Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusan par Fairuz Alwi
Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusanBahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusan
Bahasa Melayu Penggal 1: Pengekodan perkamusan
Fairuz Alwi5K vues
Pengelolaan aktiviti par Siput Sedut
Pengelolaan aktivitiPengelolaan aktiviti
Pengelolaan aktiviti
Siput Sedut12.3K vues
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka par Sherly Jewinly
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu MelakaRph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Rph Tahun 4 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Sherly Jewinly3.4K vues
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
FaFai S.8.3K vues
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu) par Rafiza Diy
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Rafiza Diy20.6K vues
Penulisan hasil pembelajaran par cik noorlyda
Penulisan hasil pembelajaranPenulisan hasil pembelajaran
Penulisan hasil pembelajaran
cik noorlyda14K vues
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayu par Shahrul Zaini
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayuSistem pendidikan vernakular di tanah melayu
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayu
Shahrul Zaini42.5K vues
MPU3112 Bina Insan Guru par Azizi Ahmad
MPU3112 Bina Insan GuruMPU3112 Bina Insan Guru
MPU3112 Bina Insan Guru
Azizi Ahmad1.6K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 4SK par nojieta
PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 4SKPANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 4SK
PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 4SK
nojieta3.3K vues
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional par awin awin
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional
awin awin50.8K vues
6. pentaksiran bilik darjah par Eswary Raju
6. pentaksiran bilik darjah6. pentaksiran bilik darjah
6. pentaksiran bilik darjah
Eswary Raju12.1K vues
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
FaFai S.32.7K vues

En vedette

5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarahfiro HAR
43.2K vues49 diapositives
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melakafiro HAR
20.1K vues44 diapositives
1.4 bentuk kssr par
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssrfiro HAR
2.3K vues10 diapositives
1.6 kurikulum berasaskan standard par
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standardfiro HAR
2.6K vues15 diapositives
1.0 pengenalan pengertian sejarah par
1.0 pengenalan pengertian sejarah1.0 pengenalan pengertian sejarah
1.0 pengenalan pengertian sejarahfiro HAR
4.4K vues8 diapositives
2.0 mari belajar sejarah par
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarahfiro HAR
2.7K vues23 diapositives

En vedette(19)

5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
1.4 bentuk kssr par firo HAR
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr
firo HAR2.3K vues
1.6 kurikulum berasaskan standard par firo HAR
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
firo HAR2.6K vues
1.0 pengenalan pengertian sejarah par firo HAR
1.0 pengenalan pengertian sejarah1.0 pengenalan pengertian sejarah
1.0 pengenalan pengertian sejarah
firo HAR4.4K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
1.3 asas pengubalan kssr par firo HAR
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr
firo HAR2.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.4K vues
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr) par firo HAR
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)
firo HAR2.3K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah par firo HAR
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah1.1 latarbelakang kurikulum sejarah
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah
firo HAR8.1K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues
1.5 elemen merentas kurikulim emk par firo HAR
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk
firo HAR7.9K vues
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan... par Sherly Jewinly
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...
Sherly Jewinly6.9K vues
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx par Mauna Sugumaran
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docxnota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx
Mauna Sugumaran1.6K vues

Similaire à 6.0 organisasi panitia

Pengurusan panitia par
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitiaimanmutiara
18K vues42 diapositives
Panitia panduan-ringkas par
Panitia panduan-ringkasPanitia panduan-ringkas
Panitia panduan-ringkasgksainsmatematik
5.7K vues42 diapositives
Pekeliling par
PekelilingPekeliling
PekelilingCIKGUAMI
579 vues8 diapositives
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV par
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTVNota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTVSherly Jewinly
1.3K vues32 diapositives
2 pengurusan panitia par
2 pengurusan panitia2 pengurusan panitia
2 pengurusan panitiaGrace Mary
1.3K vues25 diapositives
pengurusan panitia.ppt par
pengurusan panitia.pptpengurusan panitia.ppt
pengurusan panitia.pptziemansisc
75 vues48 diapositives

Similaire à 6.0 organisasi panitia(20)

Pekeliling par CIKGUAMI
PekelilingPekeliling
Pekeliling
CIKGUAMI579 vues
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV par Sherly Jewinly
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTVNota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV
Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV
Sherly Jewinly1.3K vues
2 pengurusan panitia par Grace Mary
2 pengurusan panitia2 pengurusan panitia
2 pengurusan panitia
Grace Mary1.3K vues
pengurusan panitia.ppt par ziemansisc
pengurusan panitia.pptpengurusan panitia.ppt
pengurusan panitia.ppt
ziemansisc75 vues
Pengurusan panitia mata pelajaran 2012 2 par SKPA_2
Pengurusan panitia mata pelajaran 2012 2Pengurusan panitia mata pelajaran 2012 2
Pengurusan panitia mata pelajaran 2012 2
SKPA_22.6K vues
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPSEK.docx par neniliana1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPSEK.docxTUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPSEK.docx
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPSEK.docx
neniliana188 vues
13 dasar kurikulum par shahrol77
13 dasar kurikulum13 dasar kurikulum
13 dasar kurikulum
shahrol77118 vues
1. sop pengelolaan pemb tematik terpadu ks par Fauzul Husni
1. sop pengelolaan pemb tematik terpadu ks1. sop pengelolaan pemb tematik terpadu ks
1. sop pengelolaan pemb tematik terpadu ks
Fauzul Husni338 vues
Permendiknas no.19 tahun 2007 stand pengelolaan par emri ardi
Permendiknas no.19 tahun 2007 stand pengelolaanPermendiknas no.19 tahun 2007 stand pengelolaan
Permendiknas no.19 tahun 2007 stand pengelolaan
emri ardi40.6K vues
Bab14 pengurusan alam pembelajaran par zuraidanasri
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri1K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives

Plus de firo HAR(13)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
Konsep kemahiran berfikir par firo HAR
Konsep kemahiran berfikirKonsep kemahiran berfikir
Konsep kemahiran berfikir
firo HAR47.7K vues
Strategi penyelesaian masalah 20 par firo HAR
Strategi penyelesaian masalah 20Strategi penyelesaian masalah 20
Strategi penyelesaian masalah 20
firo HAR1K vues

Dernier

Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxrdsnfgzhgj
10 vues9 diapositives
ARTIKEL GEGURITAN.docx par
ARTIKEL GEGURITAN.docxARTIKEL GEGURITAN.docx
ARTIKEL GEGURITAN.docxpujiastutikbaledono
10 vues4 diapositives
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf par
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
41 vues35 diapositives
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
41 vues35 diapositives
Latihan 6_ Aldy 085.pptx par
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptxjustneptun
13 vues6 diapositives
Katalog Penerbit Baca par
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Bacapenerbitbaca
63 vues91 diapositives

Dernier(20)

Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj10 vues
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Latihan 6_ Aldy 085.pptx par justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun13 vues
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf par ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952154 vues
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf par AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2127 vues
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx par chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vues
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 vues
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 vues
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx par FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 vues
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... par Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken27 vues
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx par raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1270 vues

6.0 organisasi panitia

 • 1. 6. PENGURUSAN PANITIA SEJARAH SEKOLAH RENDAH http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 3. Secara umumnya, keperluan penubuhan panitia mata pelajaran di setiap sekolah adalah berdasarkan ketetapan yang telah diselaraskan di bawah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertajuk “Panitia Mata Pelajaran” http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 4. Pekeliling  dikeluarkan atas saranan Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia kerana sebelum tahun 1986, terdapat beberapa masalah utama berkait dengan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 5. Antara masalah yang dikenal pasti: 1. Ketiadaan dasar dan garis panduan yang mewajibkan penubuhan panitia mata pelajaran; 2. Penubuhan dan perjalanan panitia- panitia mata pelajaran di sekolah tidak diselaraskan;
 • 6. 3. Ketiadaan arahan dan panduan yang jelas tentang fungsi, peranan dan tanggungjawab sesebuah panitia; 4. Terdapat sekolah yang tidak menubuhkan panitia mata pelajaran; 5. Terdapat sekolah yang tidak mengaktifkan  peranan panitia mata pelajaran.
 • 7. Oleh itu, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 menekankan bahawa: “ Penubuhan panitia mata pelajaran di sekolah adalah PERLU /WAJIB”
 • 9. “Panitia”(committee) dianggotai dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran yang sama ditubuhkan sebagai sebuah badan ikhtisas
 • 10.  Guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama perlu menggembeling tenaga.  Menyelaras aktiviti atau tugas mengajar  sebagai pendidik.
 • 11.  Mempunyai semangat berkerjasama dan saling membantu serta berkongsi fikiran, pengalaman malah kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pdp. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 12. Struktur Organisasi Panitia Sejarah SR http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 14.  Panitia Mata Pelajaran Sejarah merupakan  sebuah badan ikhtis yang dianggotai oleh semua guru yang terlibat atau mengajar mata pelajaran Sejarah di sesebuah sekolah. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 15.  Di peringkat sekolah rendah, penubuhan  Panitia Mata Pelajaran Sejarah dianggotai oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran Kurikulum Standard Sejarah Tahun Empat hingga Enam bermula Tahun 2014. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 16.  Bermula pada tahun 2016, Panitia Sejarah akan menggantikan sepenuhnya Panitia Kajian Tempatan dan Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan selaras dengan pemansuhan mata pelajaran tersebut secara berperingkat sehingga tahun 2016.
 • 17.   Panitia Sejarah dipimpin dan dikendalikan  oleh seorang Guru Kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar.
 • 18.  Menurut Ismail Said & Rosadah Nik Ali (2013), Ketua Panitia perlulah dilantik dalam kalangan guru kanan yang beropsyen Sejarah di sesebuah sekolah.
 • 19.  Ketua Panitia Sejarah secara automatik akan dilantik menjadi ahli kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.  Jawatankuasa ini berperanan sebagai penghubung di antara ahli-ahli dalam setiap panitia dengan Guru Besar dan pihak pentadbiran sekolah.
 • 20.  Setiap panitia mengadakan mesyuarat  panitia secara berkala sekurang- kurangnya sekali bagi setiap penggal persekolahan dan sekiranya terdapat keperluan perlu mengadakan mesyuarat.
 • 21.  Setiap keputusan yang dibuat dalam mesyuarat panitia berhubung isu atau masalah berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Guru Besar atau Penolong Kanan untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk dimaklumkan. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 23.  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986  mengariskan tujuan panitia m/p sejarah seperti berikut: 1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran- pembelajaran;
 • 24. 2. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan pelajar terhadap pembelajaran; 3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah;
 • 25. 4. Mewujudkan semangat berkerjasama  di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 27. Objektif Unum 2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran 2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. 2.1.4 Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.
 • 28. Objektif Khas 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab dalam kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • 29. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru sejarah yang cekap, dedikasi, bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran sejarah. 2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran sejarah. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 31. 1. KURIKULUM 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 1.5 Kepelbagai teknik mengajar
 • 32. 1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 1.7 Penggunaan BBM dalam P & P1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan
 • 33. 1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan  1.13 Menyemak buku latihan pelajar 1.14 Memberi kursus dalaman http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 34. 1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 1.17 Penyelarasan dan pemantauan ULBS.
 • 35. 2 PENGURUSAN 2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 2.2 Pencerapan  2.3 Mesyuarat panitia sekurang- kurangnya 3 kali setahun 2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)
 • 36. 2.5 Mengadakan kursus dalaman 2.6 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 2.7 Pemantauan aktiviti panitia 2.8 Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem”
 • 37. 2.9 Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 2.10 Pengawalan stok dan iventori  2.11 Penyeliaan ULBS 2.12 Membantu penyeliaan pengurusan bilik khas bahasa. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 38. 3 KOKURIKULUM 3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 3.3 Program lawatan sambil belajar
 • 39. 3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 3.5 Bekerjasama dengan persatuan- persatuan lain di sekolah 3.6 Mengadakan Minggu / Bulan Bahasa
 • 40. 4 TUGAS-TUGAS LAIN 4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri 4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMT/SMK yang lain 4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/
 • 41. 4.5 Mewujudkan/mengemaskini laman Web Bahasa Melayu. 4.6 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 4.7 Pengawalan stok dan iventori 4.8 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar