Lampiran pro forma kursus

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
1http://notappismpsejarah.blogspot.com/
PRO FORMA KURSUS
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
(Sejarah Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
(Oral History and Documentation)
Kod Kursus SJH3104
Kredit 3(3+0)
Jam Pembelajaran 120 jam
Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
Prasyarat Tiada
semester Dua
Hasil
Pembelajaran
1. Menyatakan prosedur pengumpulan fakta-fakta penting
sesuatu peristiwa yang diceritakan oleh seseorang.
2. Menghuraikan pelbagai bentuk bahan lisan yang telah
diproses dan tersimpan di arkib, muzium, dan juga di
tempat-tempat sumber yang lain.
3. Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen
yang lain bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa
sejarah.
4. Menghuraikan kepentingan sejarah lisan sebagai sumber
dan pengkaedahan sejarah.
5. Mengaplikasi kaedah merancang projek dan proses
rakaman untuk tujuan penyimpanan rekod sejarah.
Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah,
sejarah lisan di Malaysia, kaedah merancang projek dan proses
rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod
sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah
penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama.
This course focuses on the methods and historicat sourrces, oral
history in Malaysia, proiect planning methods and process af
recording, the recording process (transcription) and histary of
record keeping, identificatian of material history, the history of the
use of methods, and the use of old manuscripts.
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
2http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil Tajuk Kandungan Jam
1. Kaedah dan sumber
sejarah
1.1 Makna dan konsep sejarah tulisan
1.2 peranan orang sumber
1.3 Kepentingan sumber lisan
1.4 Sumber lisan sebagai sumber sejarah
1.5 Warisan Yang harus dipelihara
1.6 Perbezaan antara sumber lisan
dengan sumber bertulis
1.7 Perdebatan antara aliran Ranke dan
aliran Thomson (Aliran lisan)
 Aliran Ranke hanya menganggap
dokumen sebagai sumber utama
pengesahan sejarah (tanpa dokumen
tiada sejarah)
 Thomson datarn konteks sejarah lisan
menyatakan ruang sejarah banyak
berada di kotak pemikiran manusia.
2. Sejarah lisan di
Malaysia
2. 1 Keperluan Sejarah lisan
 Sumber lisan sebagai bahan seiarah
tempatan
 Kesukaran memperoleh bahan-bahan
bertulis
 Cerita yang benar-benar dilalui oleh
individu dan kumpulan
 Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai
pengukuh kepada pelbagai bahan
bertulis
 Memperbanyakkan penulisan sejarah
tempatan dalam pelbagai tema
 Memperkaya tradisi sejarah
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
3http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
3. Kaedah merancang
projek dan proses
rakaman
3.1 Perancangan awal
 Tema yang hendak diketahui
 Proses mendapatkan maklumat
atau fakta
 Membina kerangka atau pemetaan
3.2 Mengenalpasti orang sumber
 Latar belakang
 Pengalaman
 Motif
 Pendidikan
 Umur
 Hubungan dengan komuniti atau
institusi
3.3 Proses pengumpulan sumber
3.4 Bahan-bahan bantu yang
membantu sesuatu cerita (gambar,
peta dan sebagainya)
3.5 Tajuk, kaedah menemubual
responden dan kategori saksi
3.6 Cadangan Kajian Sebuah sekolah
 Latar belakang penubuhan sekolah
 Tokoh-tokoh
 Kejayaan
 Orang sumber
 Dokumen
 Tempoh masa
(nota :dilaksanakan semasa PBS)
4. Proses Rakaman
(mentranskrip) dan
penyimpanan rekod
sejarah
4.1 Proses Penyalinan bahan rakaman
4.2 Menyusun semula dalam laras ayat
yang menepati pelbagai konsep
sejarah
4.3 Membuat semakan melalui pelbagai
bahan bertulis yang lain
4.4 Menulis semula peristiwa dengan
memasukkan pelbagai konsep sejarah
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
4http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
4.5 Keperluan keterangan saksi melalui
banding silang seseorang saksi
4.6 Menemubual lebih daripada seorang
saksi
4.7 Menggunakan fail/dokumen asli dari
arkib, muzium atau mana-mana
sumber lain
5. Pengenalan
penyelidikan
bahan-bahan
sejarah
5.1 Prosuder membaca bahan di arkib
5.2 Mengenali katalog, indeks, gambar,
mikrofilem dan sebagainya
5.3 Sumber pertama dan kedua
5.4 Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan
sumber dan dokumen
5.5 Sumber arkeologi
6. Kaedah penggunaan
sejarah
6.1 Kritikan Luar
6.2 Kritikan dalaman
 Fail-fail kerajaan dan swasta
 Akhbar dan majalah
 Surat-surat peribadi
 Diari
 Perjanjian-perjanjian kerajaan
 Tulisan asal dan yang telah disalin
 Rekod yang masih ditutup
 Bahan-bahan sulit
 Bahan bergambar
Berkuatkuasa mulai Januari 2013
5http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Bil. Tajuk Kandungan Jam
7. Penggunaan
manuskrip lama
7.1 Syair Raja Ali Haji dan Hikayat
Muhammad Ali Hanafiah
 Bahasa yang digunakan
 Tafsiran terhadap makna
 Mengenali zaman tersebut
 Sejarah melayu dalam tulisan Melayu
lama
6
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka 45
Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 75
Jumlah Jam Pembelajaran 120
Pentaksiran Kerja Kursus
Peperiksaan
50 %
50 %
Rujukan
Asas
Ahmad Abd. Kadir (1987), Sejarah lisan.Satu kaedah penyelidikan sejarah
Buletin No. 16. Kuala Lumpur. Arkib Negara Malaysia.
lshak Saat. (2O10) Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur. Utusan Publications.
Ritchie, Donald A. (1995) Doing Oral Htstory. New York: Wayne Publishers
Rujukan
Tambahan
David K. Dunaway. (1984) The interdiciplinary of oral history interdciplinary
anthology (2nd edition). London Altamira Press.
James H. Morissin (1998) A global perspective of oral history in Southeast
Asia. Oral history in Southeast Asia Theory and method. (ed)
Singapore Stamford Press Pte Ltd.
Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk
culture Purba Bil 1 Jurnal Persatuan Muzium Malaysia Persatuan
Muuzium Malaysia Kuala Lumpur United Selangor Press Sdn. Bhd.
Moss W.M (1975) Oral History Program Manual New York Pragor
Publisher
Mohd. Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji
Sejarah Malysia Akademika Bil 4, Januari 1974 Bangi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Berkuatkuasa mulai Januari 2013

Recommandé

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
2.3K vues23 diapositives
Hikayat awang sulung merah muda par
Hikayat awang sulung merah mudaHikayat awang sulung merah muda
Hikayat awang sulung merah mudaSharifa Azreena
3.8K vues27 diapositives
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1) par
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1)
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (BAB 1) Izzah Zahh
15.3K vues45 diapositives
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedah par
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedahMpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedah
Mpu3213 perbezaan dialek negeri pahang dan negeri kedahfnurizdian
1.3K vues31 diapositives
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno par
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu KunoBahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno
Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu KunoFairuz Alwi
27.2K vues11 diapositives
Analisis wacana bahasa melayu par
Analisis wacana bahasa melayuAnalisis wacana bahasa melayu
Analisis wacana bahasa melayuNur Khairani
7.3K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu par
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayuBuku penelitian bahasa_dan_budaya_melayu
Buku penelitian bahasa_dan_budaya_melayuSyed Shafiq Syed Zaini
476 vues14 diapositives
Falsafah bahasa melayu par
Falsafah bahasa melayuFalsafah bahasa melayu
Falsafah bahasa melayuKemeterian Pendidikan Malaysia
16.5K vues98 diapositives
Analisis wacana - bahasa melayu par
Analisis wacana - bahasa melayuAnalisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayuAhmad NazRi
491 vues31 diapositives
Konsep Nazam par
Konsep NazamKonsep Nazam
Konsep NazamArifahAzlanShah1
306 vues12 diapositives
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm par
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmAhmad NazRi
4.3K vues29 diapositives
Kaum dan bangsa melayu par
Kaum dan bangsa melayuKaum dan bangsa melayu
Kaum dan bangsa melayuKamarudin Jaafar
461 vues3 diapositives

Tendances(16)

Analisis wacana - bahasa melayu par Ahmad NazRi
Analisis wacana - bahasa melayuAnalisis wacana - bahasa melayu
Analisis wacana - bahasa melayu
Ahmad NazRi491 vues
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm par Ahmad NazRi
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Ahmad NazRi4.3K vues
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039 par NOR_IZA
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
Esp313 tugasan noriza ahmad_e30209120039
NOR_IZA3.5K vues
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu. par Mohd Fadil Talib
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.
Mohd Fadil Talib66.2K vues
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu par IPG
Pengantarabangsaan Bahasa MelayuPengantarabangsaan Bahasa Melayu
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu
IPG10.1K vues
Pengantar linguistik Bahasa Melayu par Noor Syazwanni
Pengantar linguistik Bahasa MelayuPengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa Melayu
Noor Syazwanni7.5K vues
2 Bahasa Melayu Klasik par ShirleyEu1
2 Bahasa Melayu Klasik2 Bahasa Melayu Klasik
2 Bahasa Melayu Klasik
ShirleyEu1847 vues
4 Bahasa Melayu Klasik par ShirleyEu1
4 Bahasa Melayu Klasik4 Bahasa Melayu Klasik
4 Bahasa Melayu Klasik
ShirleyEu1394 vues

En vedette

182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives
Sejarah lisan par
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisanfiro HAR
2.2K vues3 diapositives
Nota 2 par
Nota 2Nota 2
Nota 2firo HAR
1.9K vues2 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docxfiro HAR
5K vues9 diapositives
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 ) par
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Hannan Ismail
863 vues17 diapositives

En vedette(20)

182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 ) par Hannan Ismail
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Hannan Ismail863 vues
Contoh soalan kps(print hand out) par zaikha09
Contoh soalan kps(print hand out)Contoh soalan kps(print hand out)
Contoh soalan kps(print hand out)
zaikha09167 vues
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014 par zaikha09
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 201402) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
02) slaid modul strategi penyoalan aras mengaplikasi t6 2014
zaikha0999 vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan par nursoleha tulus
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
nursoleha tulus1.8K vues
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah par Ramadhani Sardiman
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta SejarahSejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Ramadhani Sardiman16.6K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Kajian sejarah par wmkfirdaus
Kajian sejarahKajian sejarah
Kajian sejarah
wmkfirdaus21.2K vues
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah) par Jeya Kumar
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Contoh skrip temu bual (kerja kursus sejarah)
Jeya Kumar193.2K vues

Similaire à Lampiran pro forma kursus

KAJIAN KES SJ TAHUN 5 par
KAJIAN KES SJ TAHUN 5KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5zerat88
10.4K vues15 diapositives
Dokumen sejarah par
Dokumen sejarahDokumen sejarah
Dokumen sejarahSyafiqah 'izzati
3.1K vues30 diapositives
2. contoh kajian_kes par
2. contoh kajian_kes2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kesJaxTing1
185 vues18 diapositives
tugasan pentaksiran tingkatan 1 par
tugasan pentaksiran tingkatan 1tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1zuwa10
1.1K vues6 diapositives
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx par
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxKSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxryantan116800
504 vues28 diapositives
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah... par
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...FaFai S.
5.5K vues30 diapositives

Similaire à Lampiran pro forma kursus(20)

KAJIAN KES SJ TAHUN 5 par zerat88
KAJIAN KES SJ TAHUN 5KAJIAN KES SJ TAHUN 5
KAJIAN KES SJ TAHUN 5
zerat8810.4K vues
2. contoh kajian_kes par JaxTing1
2. contoh kajian_kes2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes
JaxTing1185 vues
tugasan pentaksiran tingkatan 1 par zuwa10
tugasan pentaksiran tingkatan 1tugasan pentaksiran tingkatan 1
tugasan pentaksiran tingkatan 1
zuwa101.1K vues
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx par ryantan116800
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptxKSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1.pptx
ryantan116800504 vues
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah... par FaFai S.
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah : Mata pelajaran sejarah di sekolah...
FaFai S.5.5K vues
Kerja kursus bmm3107 3 par Ryabbi Imp
Kerja kursus bmm3107 3Kerja kursus bmm3107 3
Kerja kursus bmm3107 3
Ryabbi Imp1.8K vues
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp par faizzuddinz
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdpPerbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
Perbezaan penggunaan sumber bertulis dan elektronik di dalam pdp
faizzuddinz2.8K vues
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus) par Thanushah Soniyasee
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
Contoh Presentation PBS Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 2015 (Kerja Kursus)
6 kajian kes sejarah tahun 4 par Mrkoyz Muchtar
6 kajian kes sejarah tahun 46 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 4
Mrkoyz Muchtar15.7K vues
Minit mesyuarat sejarah par syaz1tea
Minit mesyuarat sejarahMinit mesyuarat sejarah
Minit mesyuarat sejarah
syaz1tea6.7K vues
KAJIAN KES T6 par zerat88
KAJIAN KES T6KAJIAN KES T6
KAJIAN KES T6
zerat883.3K vues
New microsoft power point presentation par Ummu Khadijah
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
Ummu Khadijah174 vues
Tugasan projek bmm3112 par anis ikhwan
Tugasan projek bmm3112 Tugasan projek bmm3112
Tugasan projek bmm3112
anis ikhwan1.3K vues
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf par analia96
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdfRPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
RPT SEJARAH T4 23_24 (1).pdf
analia966 vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
6.1 pengurusan panitia sejarah par
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarahfiro HAR
11.3K vues23 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.3K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues
1.6 kurikulum berasaskan standard par firo HAR
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
firo HAR2.6K vues
1.5 elemen merentas kurikulim emk par firo HAR
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk
firo HAR7.9K vues
1.4 bentuk kssr par firo HAR
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr
firo HAR2.3K vues
1.3 asas pengubalan kssr par firo HAR
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr
firo HAR2.7K vues

Lampiran pro forma kursus

 • 1. 1http://notappismpsejarah.blogspot.com/ PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Oral History and Documentation) Kod Kursus SJH3104 Kredit 3(3+0) Jam Pembelajaran 120 jam Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Prasyarat Tiada semester Dua Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan prosedur pengumpulan fakta-fakta penting sesuatu peristiwa yang diceritakan oleh seseorang. 2. Menghuraikan pelbagai bentuk bahan lisan yang telah diproses dan tersimpan di arkib, muzium, dan juga di tempat-tempat sumber yang lain. 3. Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen yang lain bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah. 4. Menghuraikan kepentingan sejarah lisan sebagai sumber dan pengkaedahan sejarah. 5. Mengaplikasi kaedah merancang projek dan proses rakaman untuk tujuan penyimpanan rekod sejarah. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah, sejarah lisan di Malaysia, kaedah merancang projek dan proses rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama. This course focuses on the methods and historicat sourrces, oral history in Malaysia, proiect planning methods and process af recording, the recording process (transcription) and histary of record keeping, identificatian of material history, the history of the use of methods, and the use of old manuscripts. Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 2. 2http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil Tajuk Kandungan Jam 1. Kaedah dan sumber sejarah 1.1 Makna dan konsep sejarah tulisan 1.2 peranan orang sumber 1.3 Kepentingan sumber lisan 1.4 Sumber lisan sebagai sumber sejarah 1.5 Warisan Yang harus dipelihara 1.6 Perbezaan antara sumber lisan dengan sumber bertulis 1.7 Perdebatan antara aliran Ranke dan aliran Thomson (Aliran lisan)  Aliran Ranke hanya menganggap dokumen sebagai sumber utama pengesahan sejarah (tanpa dokumen tiada sejarah)  Thomson datarn konteks sejarah lisan menyatakan ruang sejarah banyak berada di kotak pemikiran manusia. 2. Sejarah lisan di Malaysia 2. 1 Keperluan Sejarah lisan  Sumber lisan sebagai bahan seiarah tempatan  Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis  Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan  Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis  Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema  Memperkaya tradisi sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 3. 3http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 3. Kaedah merancang projek dan proses rakaman 3.1 Perancangan awal  Tema yang hendak diketahui  Proses mendapatkan maklumat atau fakta  Membina kerangka atau pemetaan 3.2 Mengenalpasti orang sumber  Latar belakang  Pengalaman  Motif  Pendidikan  Umur  Hubungan dengan komuniti atau institusi 3.3 Proses pengumpulan sumber 3.4 Bahan-bahan bantu yang membantu sesuatu cerita (gambar, peta dan sebagainya) 3.5 Tajuk, kaedah menemubual responden dan kategori saksi 3.6 Cadangan Kajian Sebuah sekolah  Latar belakang penubuhan sekolah  Tokoh-tokoh  Kejayaan  Orang sumber  Dokumen  Tempoh masa (nota :dilaksanakan semasa PBS) 4. Proses Rakaman (mentranskrip) dan penyimpanan rekod sejarah 4.1 Proses Penyalinan bahan rakaman 4.2 Menyusun semula dalam laras ayat yang menepati pelbagai konsep sejarah 4.3 Membuat semakan melalui pelbagai bahan bertulis yang lain 4.4 Menulis semula peristiwa dengan memasukkan pelbagai konsep sejarah Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 4. 4http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 4.5 Keperluan keterangan saksi melalui banding silang seseorang saksi 4.6 Menemubual lebih daripada seorang saksi 4.7 Menggunakan fail/dokumen asli dari arkib, muzium atau mana-mana sumber lain 5. Pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah 5.1 Prosuder membaca bahan di arkib 5.2 Mengenali katalog, indeks, gambar, mikrofilem dan sebagainya 5.3 Sumber pertama dan kedua 5.4 Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan sumber dan dokumen 5.5 Sumber arkeologi 6. Kaedah penggunaan sejarah 6.1 Kritikan Luar 6.2 Kritikan dalaman  Fail-fail kerajaan dan swasta  Akhbar dan majalah  Surat-surat peribadi  Diari  Perjanjian-perjanjian kerajaan  Tulisan asal dan yang telah disalin  Rekod yang masih ditutup  Bahan-bahan sulit  Bahan bergambar Berkuatkuasa mulai Januari 2013
 • 5. 5http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Bil. Tajuk Kandungan Jam 7. Penggunaan manuskrip lama 7.1 Syair Raja Ali Haji dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah  Bahasa yang digunakan  Tafsiran terhadap makna  Mengenali zaman tersebut  Sejarah melayu dalam tulisan Melayu lama 6 Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka 45 Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 75 Jumlah Jam Pembelajaran 120 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Abd. Kadir (1987), Sejarah lisan.Satu kaedah penyelidikan sejarah Buletin No. 16. Kuala Lumpur. Arkib Negara Malaysia. lshak Saat. (2O10) Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur. Utusan Publications. Ritchie, Donald A. (1995) Doing Oral Htstory. New York: Wayne Publishers Rujukan Tambahan David K. Dunaway. (1984) The interdiciplinary of oral history interdciplinary anthology (2nd edition). London Altamira Press. James H. Morissin (1998) A global perspective of oral history in Southeast Asia. Oral history in Southeast Asia Theory and method. (ed) Singapore Stamford Press Pte Ltd. Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk culture Purba Bil 1 Jurnal Persatuan Muzium Malaysia Persatuan Muuzium Malaysia Kuala Lumpur United Selangor Press Sdn. Bhd. Moss W.M (1975) Oral History Program Manual New York Pragor Publisher Mohd. Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji Sejarah Malysia Akademika Bil 4, Januari 1974 Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkuatkuasa mulai Januari 2013