Nota 3

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN
SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Sejarah Lisan: Kepentingan Sumber Lisan
Kepentingan Sumber Lisan
Menurut Muhd. Yusof Ibrahim (2009), sumber lisan ialah sumber yang didapati
daripada pertuturan atau perkhabaran seseorang tentang sesuatu peristiwa yang
berlaku. Sebagaimana sumber sejarah yang lain seperti sumber bertulis, sumber lisan
juga boleh dikategorikan sebagai salah satu sumber sejarah yang penting dalam
pensejarahan, khususnya pensejarahan Malaysia.
Menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (2007), satu
daripada kelemahan yang besar di dalam usaha untuk menulis semula sejarah
Malaysia ialah kekurangan sumber-sumber sejarah yang asal. Hal ini berkait rapat
dengan tiadanya satu tradisi dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk menyimpan
catatan harian, menulis dokumen atau menulis riwayat hidup. Dalam keadaan ini,
sumber lisan akan memainkan peranan penting dalam memelihara dan menambahkan
sumber-sumber sejarah yang ada. Hal ini turut dinyatakan oleh Rozeman Abu Hassan
(2004), di mana beliau mengatakan bahawa pada dasarnya, tujuan sejarah lisan
adalah untuk mendapat dan memelihara rekod-rekod sejarah yang semakin
berkurangan dan sudah hilang.
Begitu juga, kepentingan sumber lisan ini amat terasa dalam keadaan di mana
kurangnya sumber-sumber bertulis bagi sesuatu peristiwa yang dikaji ataupun dalam
keadaan di mana sumber lisan adalah satu-satunya sumber yang boleh diperolehi
tentang sesuatu peristiwa itu (Muhd. Yusof Ibrahim, 2009: 162). Sebagai contoh,
peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada 1941-1945. Sumber bertulis untuk
kita mentafsir dan meneliti peristiwa pendudukan Jepun ini amatlah terhad. Walau
bagaimanapun, kisah-kisah mengenainya masih banyak didapati dari mulut orang-
orang tua yang masih hidup dan telah melalui zaman tersebut. Banyak cerita yang
dapat kita dengar melalui mereka terutamanya mengenai kezaliman dan
kesengsaraan hidup pada zaman tersebut.
SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN
SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/
Selain itu, maklumat-maklumat yang diperolehi dalam sumber lisan ini sungguh
bernilai dalam kita memahami peristiwa-peristiwa yang saling berkait dari sudut yang
luas. Sesungguhnya, sejarah lisan amat unik kerana ia dapat menghubungkan zaman
yang lalu dan zaman sekarang melalui rakaman pengalaman-pengalaman yang
bersejarah (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007). Seperti yang kita tahu, sejarah
mempunyai ruang-ruang kosong yang perlu dipenuhi. Dalam keadaan ini, sumber lisan
boleh membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas mengenai
sesuatu peristiwa sejarah.
Disamping itu, menurut Rozeman Abu Hassan (2004), sumber lisan juga bertujuan
untuk memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan. Kaedah
ini merangkumi proses wawancara dan merakam ke dalam pita tentang keterangan-
keterangan orang yang terlibat secara langsung atau hanya sekadar menyaksikan
peristiwa tersebut. Selain itu, sumber lisan juga amat penting kepada generasi baru,
khasnya generasi yang tidak melalui zaman peperangan, penjajahan dan perjuangan
dalam menuntut kemerdekaan. Dengan adanya sumber lisan, generasigenerasi baru
ini akan dapat mengenali dan mendalami peristiwa-peristiwa yang telah berlaku
melalui kaca mata orang yang telah mengalami dan menyaksikan peristiwa tersebut.
Begitu juga, kita perlu sedar bahawa penulisan sejarah Malaysia tidak seharusnya
berfokuskan kepada tokoh-tokoh ternama dan peristiwa-peristiwa utama yang berlaku
di sesuatu zaman. Walaupun sesungguhnya perkara ini penting, pada masa yang
sama, kita tidak boleh menafikan bahawa sejarah itu turut merangkumi cerita dan
peristiwa rakyat biasa. Sejarah bercorak tempatan dan sejarah negeri juga perlu
diberikan fokus yang sewajarnya dalam pensejarahan Malaysia. Di sinilah sumber
lisan amat penting kerana rakyat biasa tidak meninggalkan sumber-sumber bertulis.
Walaupun kurang sumber bertulis, rakyat amat kaya dengan tradisi lisan. Sumber lisan
inilah yang akan digunakan oleh sejarawan untuk menulis sejarah yang bercorak
tempatan (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007). Kesimpulannya, sumber lisan
mempunyai banyak kepentingan khasnya dalam pensejarahan Malaysia. Sumber
lisan penting untuk memelihara dan menambahkan sumber-sumber sejarah yang ada,
kekurangan sumber-sumber bertulis bagi sesuatu peristiwa yang dikaji ataupun dalam
SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN
SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/
keadaan di mana sumber lisan adalah satu-satunya sumber yang boleh diperolehi
tentang sesuatu peristiwa itu, membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap
dan jelas mengenai sesuatu peristiwa sejara, memelihara pengetahuan-pengetahuan
sejarah melalui pengkisahan, penting kepada generasi baru, khasnya generasi yang
tidak melalui zaman peperangan, penjajahan dan perjuangan dalam menuntut
kemerdekaan serta menjadi sumber bagi sejarawan untuk menulis sejarah bercorak
tempatan kerana rakyat biasa tidak meninggalkan sumber bertulis.
Senarai Rujukan
Sumber Buku
Muhd. Yusuf Ibrahim. (2009). Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian dan Kaedah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rozeman Abu Hassan. (2004). Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah. Shah Alam:
Karisma Publications Sdn. Bhd.
Sumber Internet
Universiti Kebangsaan Malaysia. (2007). Sejarah Lisan. Dimuat turun pada 1 Julai
2013, daripada http://www.ukm.my/sejarah/

Contenu connexe

Tendances(20)

TUGASAN LITERASI BAHASATUGASAN LITERASI BAHASA
TUGASAN LITERASI BAHASA
fitri norlida14.6K vues
Sejarah perkembangan ejaan rumi dan jawiSejarah perkembangan ejaan rumi dan jawi
Sejarah perkembangan ejaan rumi dan jawi
NURLIDYAWATI JASMIN50.9K vues
Kumpulan 3 (minggu 8) PEMEROLEHAN BAHASAKumpulan 3 (minggu 8) PEMEROLEHAN BAHASA
Kumpulan 3 (minggu 8) PEMEROLEHAN BAHASA
Shamimi Jamudin6.1K vues
Konsep Kesusasteraan MelayuKonsep Kesusasteraan Melayu
Konsep Kesusasteraan Melayu
ArifahAzlanShah13.3K vues
Tajuk 1  prabacaanTajuk 1  prabacaan
Tajuk 1 prabacaan
kuliahpismp094.8K vues
Hikayat Abdullah Hikayat Abdullah
Hikayat Abdullah
Alif Akram2.5K vues
Kerancuan bahasa presentationKerancuan bahasa presentation
Kerancuan bahasa presentation
Irwan John Imbayan2.2K vues
Peringkat kemahiran menulis Peringkat kemahiran menulis
Peringkat kemahiran menulis
fitri norlida30.8K vues
Teori huraian bahasaTeori huraian bahasa
Teori huraian bahasa
ArifahAzlanShah2417 vues
SintaksisSintaksis
Sintaksis
dd hamidon3.2K vues
ASSIGNMENT MORFOLOGIASSIGNMENT MORFOLOGI
ASSIGNMENT MORFOLOGI
RATIEQAH NAJEEHAH27.8K vues
Kaedah AbjadKaedah Abjad
Kaedah Abjad
kuliahpismp0919.1K vues
Proses mendengarProses mendengar
Proses mendengar
Devya Sree2.2K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues

En vedette

Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisanfiro HAR
2.2K vues3 diapositives
Nota 2Nota 2
Nota 2firo HAR
1.9K vues2 diapositives
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives
Kajian sejarahKajian sejarah
Kajian sejarahwmkfirdaus
21.2K vues18 diapositives
Bab 1Bab 1
Bab 1gkmpkemanusiaan
332 vues20 diapositives

En vedette(16)

Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
Kajian sejarahKajian sejarah
Kajian sejarah
wmkfirdaus21.2K vues
Bab 1Bab 1
Bab 1
gkmpkemanusiaan332 vues
Sejarah bersifat kajianSejarah bersifat kajian
Sejarah bersifat kajian
baskaran.subramaniam2K vues
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
nursoleha tulus1.8K vues
Kaedah PenyelidikanKaedah Penyelidikan
Kaedah Penyelidikan
Ashikin Azeman17.9K vues
Bab 8Bab 8
Bab 8
sblm1053uum14.5K vues
Pengurusan failPengurusan fail
Pengurusan fail
Mgkk Kluang Johor256.7K vues
Kerja kursus budaya dalam pembelajaranKerja kursus budaya dalam pembelajaran
Kerja kursus budaya dalam pembelajaran
Sherly Jewinly7.6K vues

Similaire à Nota 3(20)

prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisan
Alfiyakinbisa Ayunina2.1K vues
prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisan
Alfiyakinbisa Ayunina448 vues
Modul 1 kb 1Modul 1 kb 1
Modul 1 kb 1
SPADAIndonesia990 vues
Guna sejarah 2 xcdszGuna sejarah 2 xcdsz
Guna sejarah 2 xcdsz
Vicky Rinaldo Soeki131 vues
Presentasi sejarah kelas X bab 1&2Presentasi sejarah kelas X bab 1&2
Presentasi sejarah kelas X bab 1&2
Alenne Thresia39.2K vues
Nilai, Kegunaan dan Fungsi SejarahNilai, Kegunaan dan Fungsi Sejarah
Nilai, Kegunaan dan Fungsi Sejarah
Linda Falasifah14.6K vues
Assgment sejarah melayuAssgment sejarah melayu
Assgment sejarah melayu
Shon Shawn1K vues
Pdf modul 1 kb 2 minPdf modul 1 kb 2 min
Pdf modul 1 kb 2 min
SPADAIndonesia1.1K vues
Bagaimana sejarah dalam pandangan para tokohBagaimana sejarah dalam pandangan para tokoh
Bagaimana sejarah dalam pandangan para tokoh
Liananda Indri Putri11.9K vues
Bahasa dan faktor luar bahasaBahasa dan faktor luar bahasa
Bahasa dan faktor luar bahasa
bharlye fretelinoz2.2K vues
modul 1 = pengertian sejarah modul 1 = pengertian sejarah
modul 1 = pengertian sejarah
Rosdianah Rasit3K vues
Periode, Kronologis dan Manfaat Belajar SejarahPeriode, Kronologis dan Manfaat Belajar Sejarah
Periode, Kronologis dan Manfaat Belajar Sejarah
Christina Dwi Rahayu1.8K vues

Plus de firo HAR

Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarahfiro HAR
11.3K vues23 diapositives
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitiafiro HAR
4K vues42 diapositives

Nota 3

  • 1. SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Sejarah Lisan: Kepentingan Sumber Lisan Kepentingan Sumber Lisan Menurut Muhd. Yusof Ibrahim (2009), sumber lisan ialah sumber yang didapati daripada pertuturan atau perkhabaran seseorang tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Sebagaimana sumber sejarah yang lain seperti sumber bertulis, sumber lisan juga boleh dikategorikan sebagai salah satu sumber sejarah yang penting dalam pensejarahan, khususnya pensejarahan Malaysia. Menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (2007), satu daripada kelemahan yang besar di dalam usaha untuk menulis semula sejarah Malaysia ialah kekurangan sumber-sumber sejarah yang asal. Hal ini berkait rapat dengan tiadanya satu tradisi dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk menyimpan catatan harian, menulis dokumen atau menulis riwayat hidup. Dalam keadaan ini, sumber lisan akan memainkan peranan penting dalam memelihara dan menambahkan sumber-sumber sejarah yang ada. Hal ini turut dinyatakan oleh Rozeman Abu Hassan (2004), di mana beliau mengatakan bahawa pada dasarnya, tujuan sejarah lisan adalah untuk mendapat dan memelihara rekod-rekod sejarah yang semakin berkurangan dan sudah hilang. Begitu juga, kepentingan sumber lisan ini amat terasa dalam keadaan di mana kurangnya sumber-sumber bertulis bagi sesuatu peristiwa yang dikaji ataupun dalam keadaan di mana sumber lisan adalah satu-satunya sumber yang boleh diperolehi tentang sesuatu peristiwa itu (Muhd. Yusof Ibrahim, 2009: 162). Sebagai contoh, peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada 1941-1945. Sumber bertulis untuk kita mentafsir dan meneliti peristiwa pendudukan Jepun ini amatlah terhad. Walau bagaimanapun, kisah-kisah mengenainya masih banyak didapati dari mulut orang- orang tua yang masih hidup dan telah melalui zaman tersebut. Banyak cerita yang dapat kita dengar melalui mereka terutamanya mengenai kezaliman dan kesengsaraan hidup pada zaman tersebut.
  • 2. SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/ Selain itu, maklumat-maklumat yang diperolehi dalam sumber lisan ini sungguh bernilai dalam kita memahami peristiwa-peristiwa yang saling berkait dari sudut yang luas. Sesungguhnya, sejarah lisan amat unik kerana ia dapat menghubungkan zaman yang lalu dan zaman sekarang melalui rakaman pengalaman-pengalaman yang bersejarah (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007). Seperti yang kita tahu, sejarah mempunyai ruang-ruang kosong yang perlu dipenuhi. Dalam keadaan ini, sumber lisan boleh membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas mengenai sesuatu peristiwa sejarah. Disamping itu, menurut Rozeman Abu Hassan (2004), sumber lisan juga bertujuan untuk memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan. Kaedah ini merangkumi proses wawancara dan merakam ke dalam pita tentang keterangan- keterangan orang yang terlibat secara langsung atau hanya sekadar menyaksikan peristiwa tersebut. Selain itu, sumber lisan juga amat penting kepada generasi baru, khasnya generasi yang tidak melalui zaman peperangan, penjajahan dan perjuangan dalam menuntut kemerdekaan. Dengan adanya sumber lisan, generasigenerasi baru ini akan dapat mengenali dan mendalami peristiwa-peristiwa yang telah berlaku melalui kaca mata orang yang telah mengalami dan menyaksikan peristiwa tersebut. Begitu juga, kita perlu sedar bahawa penulisan sejarah Malaysia tidak seharusnya berfokuskan kepada tokoh-tokoh ternama dan peristiwa-peristiwa utama yang berlaku di sesuatu zaman. Walaupun sesungguhnya perkara ini penting, pada masa yang sama, kita tidak boleh menafikan bahawa sejarah itu turut merangkumi cerita dan peristiwa rakyat biasa. Sejarah bercorak tempatan dan sejarah negeri juga perlu diberikan fokus yang sewajarnya dalam pensejarahan Malaysia. Di sinilah sumber lisan amat penting kerana rakyat biasa tidak meninggalkan sumber-sumber bertulis. Walaupun kurang sumber bertulis, rakyat amat kaya dengan tradisi lisan. Sumber lisan inilah yang akan digunakan oleh sejarawan untuk menulis sejarah yang bercorak tempatan (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007). Kesimpulannya, sumber lisan mempunyai banyak kepentingan khasnya dalam pensejarahan Malaysia. Sumber lisan penting untuk memelihara dan menambahkan sumber-sumber sejarah yang ada, kekurangan sumber-sumber bertulis bagi sesuatu peristiwa yang dikaji ataupun dalam
  • 3. SJH 3043 | SEJARAH LISAN & PENDOKUMENTASIAN SJH 3043 | http://notappismpsejarah.blogspot.com/ keadaan di mana sumber lisan adalah satu-satunya sumber yang boleh diperolehi tentang sesuatu peristiwa itu, membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas mengenai sesuatu peristiwa sejara, memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan, penting kepada generasi baru, khasnya generasi yang tidak melalui zaman peperangan, penjajahan dan perjuangan dalam menuntut kemerdekaan serta menjadi sumber bagi sejarawan untuk menulis sejarah bercorak tempatan kerana rakyat biasa tidak meninggalkan sumber bertulis. Senarai Rujukan Sumber Buku Muhd. Yusuf Ibrahim. (2009). Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rozeman Abu Hassan. (2004). Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Sumber Internet Universiti Kebangsaan Malaysia. (2007). Sejarah Lisan. Dimuat turun pada 1 Julai 2013, daripada http://www.ukm.my/sejarah/