Pengurusan bilik darjah

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
PENGURUSAN DISIPLIN BILIK 
DARJAH 
Disediakan oleh: 
CORINA SULAT ANAK UNGKUT 
MOHD YASSER BIN AMIRKASAN 
NORALIFAH BINTI PARMIN 
NURHIDAYAH BINTI RAMLI
PENGURUSAN 
DISIPLIN BILIK 
DARJAH 
MODEL 
DISIPLIN 
DISIPLIN 
ASERTIF 
CANTER 
MODIFIKASI 
TINGKAH 
LAKU SKINNER 
AKIBAT 
LOGIKAL 
DREIKURS 
PENGURUSAN 
KELOMPOK 
KOUNIN 
TERAPI REALITI 
GLASSER 
KONSEP 
DISIPLIN BILIK 
DARJAH
KONSEP DISIPLIN BILIK 
DARJAH
Pengurusan bilik 
darjah berkesan 
Awasi perjalanan 
rutin bilik darjah 
Memahami 
t/laku,personaliti,& 
tabiat murid 
Mengetahui cara 
utk mengenal 
punca utama 
masalah disiplin
Disiplin beraDsaElFdIrNpIeSrkIa DtaIaSnIPLIN 
latin disiplina bermaksud 
mengajar 
Kamus bahasa: disiplin adalah 
kawalan yg diperoleh drpd 
penguatkuasaan peraturan 
Laporan Jawatankuasa Kabinet 
(1979) : kesanggupan seseorg 
individu menghormati & 
mematuhi undang2 sama ada 
disiplin dikenakan dari luar atau 
dgn kerelaan sendiri
PERBEZAAN DISIPLIN DAHULU DAN KINI 
PENDIDIK DAHULU PENDIDIK KINI 
Mengajar=menyampai 
ilmu 
Disiplin=mengawal 
t/laku murid supaya 
menunjukkan t/laku yg 
diterima 
Salah satu aspek dlm 
pengajaran 
Pengajaran mampu 
mempengaruhi t/laku 
murid 
Meliputi 
arahan,komunikasi,strukt 
ur,pengurusan bilik 
darjah & hubungan dgn 
ibu bapa murid 
(Charles,2008)
MODEL MODIFIKASI TINGKAH 
LAKU 
B.F. SKINNER
Guna prinsip peneguhan 
i)Peneguhan 
positif=ransangan 
berbentuk hadiah,pujian 
Tujuan:utk meningkatkan 
t/laku yg diingini 
ii)Peneguhan 
negatif=ambil komik 
Tujuan:mengeluarkan 
ransangan yg x diingini 
MENURUT SKINNER: utk 
mendapatkan t/laku yg 
diingini peneguhan & 
ganjaran perlu diberikan 
Ransangan 
peneguhan:kejayaan yg 
diraih setelah 
bh,senyuman,anggukan@ 
pujian dr guru
Peneguhan 
positif 
Ransangan yg 
diberikan utk 
meningkatkan yg 
diingini 
Peneguhan 
negatif 
Tindakan yg dimbil 
utk meningkatkan 
t/laku yg diingini 
dendaan Tindakan yg dimbil 
utk mengurangkan 
t/laku yg tidak 
dingini
KEBAIKAN & KELEMAHAN MODEL MODIFIKASI T/LAKU 
KEBAIKAN KELEMAHAN 
Peneguhan 
senang 
digunakan 
Kesan: x kekal lama 
Mendapat hasil 
yg pantas 
Motif murid bertukar kpd mendapat 
ganjaran drpd unsur memperoleh 
pembelajaran 
Kurang berkesan utk pelajar dewasa @ 
murid yg mempunyai masalah t/laku yg 
serius 
Kurang berkesan utk mengurangkan 
masalah t/laku(x merangkumi cara2 
pencegahan lebih tertumpu kpd 
pembentukan t/laku)
Pengurusan bilik darjah
MODEL DISIPLIN 
ASERTIF CANTER
 Berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang 
diingini & penerimaan murid terhadap akibat 
daripada tingkah laku yang ditunjukkan. 
 Guru mempunyai hak utk. Menentukan peraturan-peraturan 
di dalam bilik darjah & memastikan 
murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yg. 
Telah ditetapkan. 
 Model ini lebih menekankan penetapan & 
penguasaan peraturan & memastikan murid-murid 
mematuhi peraturan tersebut dgn. Tegas. 
 Model ini melibatkan ganjaran & dendaan akibat 
drp. Peraturan yang ditetapkan.
Disiplin 
Asertif 
Sebagai 
PENDEKATAN 
Guru mengendalikan 
bilik darjah dgn. 
Berinteraksi secara 
tenang, serius & 
konsisten dgn. murid 
Canter menyatakan 
murid-murid berhak 
utk. Mendapatkan 
suasana 
pembelajaran yg. 
Tenang & teratur 
Menjadi hak guru 
untuk mengajar 
tanpa gangguan. 
Jadi, pihak pentadbir 
sekolah & ibu bapa 
murid dpt beri 
sokongan thdp. 
Sistem pengurusan 
guru di dalam bilik 
darjah.
Hak:belajar 
dlm psktrn 
kondusif 
Memilih utk 
bertingkah 
laku 
MURID 
Hak:mengaj 
ar tanpa 
gangguan 
Menyediakn 
psktrn 
pmbljrn yg 
bantu murid 
memilih 
t/laku yg 
sesuai 
GURU
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER 
MENGGARISKAN TIGA JENIS GURU: 
Guru tidak asertif Guru agresif Guru asertif 
Menggunakan 
pendekatan pasif, 
tidak konsisten 
dan mengelirukan 
Lebih bersifat 
autokratik, 
menunjukkan 
kuasa dan tidak 
bertolak ansur 
Jelas dengan 
matlamat 
pengurusan, yakin 
dan tegas dalam 
menetapkan 
peraturan. Pada 
masa yang sama, 
guru aseertif 
mengambil berat 
dan berlaku adil 
kepada semua 
murid
LANGKAH-LANGKAH PENERANGAN 
PELAN PENGURUSAN BILIK DARJAH 
Penerangan 
peraturan 
Cara 
perlaksanaan 
peraturan 
Semak kefahaman 
murid 
Maklumkan 
tentang ganjaran 
Penerangan 
tentang tindakan 
pembetulan 
Cara tindakan 
pembetulan 
dikenakan 
Semak kefahaman 
murid
Bertindak dgn 
tenang 
CARA 
MENGENAKAN 
TINDAKAN 
PEMBETULAN 
Konsisten 
Berikan 
peneguhan utk 
t/laku y diingini 
Beri peluang kpd 
mrd utk luahkan 
perasaan 
Teguran scr indv 
utk mrd lbh 
dewasa 
Teguran secara 
langsung utk 
murid peringkat 
rendah
Pengurusan bilik darjah
Model Akibat Logikal Dreikrus 
(DREIKURS LOGICAL CONSEQUENCES) 
Model Disiplin Sosial
Rudolf Dreikurs 
(1897-1972) 
Dilahirkan di 
Vienna, Austria 
Berminat dengan 
Kaunseling Kanak-kanak 
& Keluarga & 
beralih kepada salah 
laky & Disiplin 
dalam bilik darjah 
Model Akibat Logikal Dreikrus
Model Akibat Logikal Dreikrus 
Menekankan kepentingan guru 
memberikan kepercayaan & 
tanggungjawab kepada murid-murid 
untuk bersama menjaga disiplin dalam 
bilik darjah 
Murid-murid boleh dibimbing untuk 
ingat-mengingati antara satu sama lain 
tentang peraturan –peraturan yang 
telah ditetapkan. 
Guru perlu mengenalpasti punca kepada 
masalah tingkah laku.
Berdasarkan 4 Premis 
• Manusia adalah makhluk Sosial & Motivasi 
asas mereka ialah ingin di miliki @ menjadi 
ahli/anggota sesuatu kelompok. 
• Kesemua Tingkah laku adalah bersebab. 
• Manusia adalah organisma yg berupaya 
membuat keputusan. 
• Realiti dipersepsikan oleh manusia. Oleh itu, 
boleh berlaku salah tanggapan @pun bias.
Fokus utama Dreikurs : 
• Mewujudkan suasana Bilik Darjah yg bersifat 
Demokratik di mana murid2 rasa dipunyai. 
• Oleh itu, guru yg ingin kawalan Bilik Darjah yg baik 
tidak seharusnya meggunakan Hukuman. 
Masalah Bilik Darjah terdorong oleh Motif2 berikut : 
• Inginkan Perhatian 
• Menggunakan kuasa 
• Membalas Dendam 
• Memaparkan kekurangan
Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : 
Sengaja membangkitkan 
kemarahan guru melalui 
cara-cara seperti : 
 Berlawak jenaka atau lucu. 
 Mengetuk-ngetuk pensel atas 
meja 
 Bercakap-cakap dengan rakan-rakan 
 Tidak memberi perhatian 
kepada guru 
 Malas membuat kerja 
Minimumkan tahap perhatian 
– Jangan endahkan tingkah 
laku tersebut 
Iktirafkan tingkah laku 
bermasalah – Serapkan 
dalam sesi pengajaran 
Lakukan sesuatu yang 
bersifat luar jangkaan – 
Pasangkan lampu, main alat 
muzik. 
Ubah kedudukan murid yang 
berkenaan – Minta murid 
duduk di tempat lain.
Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : 
MOTIF 
Menggunakan Kuasa TEKNIK YANG DISYORKAN 
Pergelutan kuasa antara 
guru dan murid yang 
ditunjukkan melalui sifat-sifat 
seperti : 
• Enggan bermula atau 
• Menyempurnakan 
tugas. 
• Sengaja lupa membawa 
buku. 
• Enggan mengemas 
meja. 
 Cuba kekalkan persekitaran 
pembelajaran yang positif. 
 Usahakan supaya murid yang 
berkenaan menyedari tingkah lakunya. 
 bertenang dan tangani masalah 
dengan menunjukkan sifat yang 
prihatin.
Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : 
MOTIF 
Membalas Dendam TEKNIK YANG DISYORKAN 
Murid terasa tidak 
diberikan layanan yang 
adil yang ditunjukkan 
melalui cara-cara 
berikut: 
• Mencuri, berlawan, 
bermusuh-musuhan, 
merosakkan harta 
sekolah. 
• Bermasam muka, 
murung 
 Cuba kekalkan persekitaran 
pembelajaran yang positif. 
 Alihkan fokus ke tempat lain 
 Usahakan supaya murid yang 
berkenaan menyedari tingkah lakunya. 
 Bertenang dan tangani masalah 
dengan menunjukkan sifat yang 
prihatin.
Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : 
MOTIF 
Memaparkan 
kekurangan 
TEKNIK YANG DISYORKAN 
Tindakan yang terakhir 
apabila gagal mencapai 
ketiga-tiga motif di atas. 
Ditunjukkan melalui 
cara-cara berikut: 
• Mengundur diri 
• Mengasingkan diri 
• Enggan berinteraksi 
dengan rakan-rakan 
• Tidak melibatkan diri 
dalam aktiviti kelas 
• Ubah suai kaedah mengajar, 
• Gunakan bahan pembelajaran 
berbentuk maujud @ berbantukan 
komputer. 
• Mengajjar satu kemahiran sahaja pada 
satu masa 
• Sediakan sesi tutorial 
• Pupuk keyakinan diri dalam diri pelajar 
• Beri pengiktirafan kepada pencapaian.
Kenal pasti motif 
murid 
Bantu Murid 
memahami motif 
yang ditunjukkan 
Bantu murid tukar 
matlamat salah 
kepada matlamat 
sebenar 
Bimbing murid 
bertanggungjawab 
ke atas matlamat 
baharu 
Bantu murid 
melihat akibat di 
sebalik tingkah 
lakunya
Pengurusan bilik darjah
Model Pengurusan Kelompok Kounin 
Jacob S. Kounin
Pengurusan Kelompok Kounin 
Latar Belakang Tokoh 
• Seorang ahli teoris dalam bidang pengurusan 
bilik darjah iaitu Jacob Kounin. 
• Buku yang berjudul Discipline and Group 
Management merupakan karya beliau 
mengenai pengurusan tingkah laku berkesan. 
• Terkenal dengan ‘Konsep Riak’ - apabila 
seorang murid akur kepada arahan, murid lain 
juga akan ikut bersama.
Bertindih 
(overlapping) 
Lima perkara utama 
Model Pengurusan Kelompok 
Kounin 
Momentum 
(momentum) 
Kelancaran 
(smoothness) 
Fokus 
kumpulan 
(group focus) 
Merangkumi 
semua 
(withitness)
“WITH-ITNESS” 
kebolehan guru mengetahui apa 
yang sedang dilakukan oleh semua 
murid pada setiap masa.
TINDAKAN GURU 
Peka terhadap bunyi dalam bilik darjah. 
Susun kerusi dan meja murid supaya 
tiada yang terlindung. 
Semasa memberi bimbingan peribadi, 
pastikan tidak membelakangkan murid 
yang lain. 
Maklumkan apabila mengesan salah laku 
yang timbul agar dapat mengawalnya 
sebelum bertambah buruk.
“BERTINDAN-TINDIH” 
kebolehan guru untuk menangani 
dengan berkesan dua peristiwa 
pada satu masa yang sama
TINDAKAN GURU 
Sambil menumpukan perhatian kepada 
satu kumpulan, guru perlu juga prihatin 
terhadap apa yang sedang berlaku di 
sekeliling. 
contoh: 
Lalu lintas di koridor. 
Gerak-geri murid yang duduk di barisan 
belakang.
“KELICINAN” 
kebolehan guru membuat 
peralihan licin antara dua 
aktiviti pembelajaran
TINDAKAN GURU 
Membuat perancangan awal agar dapat 
mengawal berlakunya perkara-perkara 
yang tidak berkaitan. 
Tidak mengganggu murid yang sedang 
membuat kerja. 
Bantu murid yang menghadapi masalah.
“MOMENTUM” 
kebolehan guru 
memastikan pembelajaran 
berlaku pada kadar yang 
stabil
TINDAKAN GURU 
Tidak mengulang konsep kecil yang telah 
difahami. 
Benarkan murid bergerak dari satu aktiviti ke 
aktiviti lain tanpa dipaksa untuk menunggu 
murid yang agak lambat.
“KEPEKAAN KELOMPOK” 
kebolehan guru untuk 
mengekalkan penglibatan 
aktif murid dan 
mewujudkan minat mereka
TINDAKAN GURU 
Kemukakan soalan setelah pastikan 
tumpuan semua murid. 
Wujudkan minat murid melalui soalan 
yang bercorak suspen. 
Minta seluruh kelas menjawab bersama-sama.
Mengelilingi kelas sambil minta murid 
tunjukkan hasil kerja masing-masing. 
Minta seorang murid menjawab sambil 
memandang ke arah murid yang lain.
Aplikasi Model Pengurusan Kelompok Kounin 
Situasi : 
Murid yang lain sedang memberi perhatian 
kepada pengajaran guru. Terdapat seorang 
murid yang tidak memberi perhatian dan sedang 
bermain telefon bimbit. 
1. Tindakan 1 : Kesan riak. 
2. Tindakan 2 : Jelaskan kepada murid. 
3. Tindakan 3: Iktiraf perubahan murid. 
4. Tindakan 4: Cabar murid untuk teruskan 
tingkah laku yang baik.
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Terapi Realiti Glasser 
Latar Belakang Tokoh 
• William Glasser merupakan pengasas kepada terapi realiti. 
• Beliau dilahirkan di Cleveland Ohio, California pada tahun 1925. 
• Pada tahun 1944, ketika berumur 19 tahun, Glasser telah mendapat 
ijazah pertamanya dalam bidang kejuruteraan kimia dari Case 
Institute of Technology. 
• Pada tahun 1956, Glasser telah menjadi ketua psikiatarist di 
Ventura School for Girls, iaitu sebuah institusi yang dikendalikan 
oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak 
moral dan melanggar peraturan atau undang-undang. 
• Dalam tahun 1961, Glasser menghasilkan bukunya yang pertama 
iaitu Mental Health or Mental Illness yang menjadi asas kepada 
teknik dan konsep terapi realiti.
MODEL TERAPI OLEH 
WILIAM GLASSER 
ASAS UTAMA: Setiap tingkah laku yang ditunjukan oleh 
individu berasaskan pilihan yang dibuat. 
KEPERLUAN ASAS
KASIH SAYANG 
MEMPUNYAI 
KUASA DAN 
KAWALAN 
KEBEBASAN 
KESERONOKAN 
Rasa kasih sayang boleh dipupuk dalam 
persekitaran bilik darjah yang demokratik dengan 
guru yang prihatin dan mengambil berat tentang 
kebajikan murid. 
Murid memerlukan kuasa dan kawalan kendiri 
untuk membuat pilihan terhadap aktiviti-aktiviti 
bilik darjah mengikut kecenderungan dan 
kebolehan mereka. 
*Kebebasan perlu diberikan kepada murid 
bersepadan dengan keupayaan murid 
*Kebebasan membuat pilihan akan 
membangkitkan rasa tanggungjawab murid 
terhadap pilihan aktiviti bilik darjah 
Guru perlu mempelbagaikan strategi dan kaedah 
p&p yang melibatkan dan berpusatkan murid.
MODEL TERAPI OLEH 
WILIAM GLASSER 
MODEL TERAPI REALITI 
Satu teknik kaunseling 
untuk membantu individu 
meneroka kemahuan diri, 
membuat refleksi tentang 
apa yang sedang 
dilakukan dan membuat 
perancangan tentang 
kehendak sebenar mereka 
pada masa akan datang.
KURIKULUM 
BERKUALITI 
Ciri-ciri: 
*tabiat guru yang baik 
*mesej guru yang jelas dan realistik 
*hubungan guru-murid yang mesra 
*peraturan kelas yang dibincang bersama 
*elakkan mendenda 
*pengetahuan 
*kompentensi murid 
*kualiti p&p 
*penilaian berterusan 
*kefahaman murid dan penggunaan ilmu. 
Guru Tabiat yang buruk membimbing guru:- 
akan: 
Tabiat baik guru:- 
Meningkatkan mutu pengajaran: 
-*suka memahami mengkritik 
MODEL murid 
TERAPI REALITI 
-mengambil berat 
*kenali murid dan bantu murid kenali guru 
-cari menyediakan kesalahan aktiviti murid 
p&p yang menyeronokkan 
-mendengar 
*guru bersifat pembimbing 
-merungut 
berbincang dengan murid 
-menyokong 
*p&p berkaitan dengan kehidupan seharian murid 
-mengugut 
menggalakkan murid meneroka p&p 
-membantu 
*beri galakan kepada murid untuk mereka memberi yang terbaik. 
-berleter 
menyediakan bahan bantu belajar yang berkesan 
-menggalakkan 
*beri kepada murid untuk memberikan yang terbaik. 
-*suka menunjukkan mendenda 
kaedah yang terbaik untuk -mendapat saling percaya hasil dan pembelajaran. 
mesra. 
KUALITI 
PENGAJARAN 
BILIK DARJAH 
BERKUALITI 
Meningkatkan mutu pendidikan. Bermula dengan: 
*perancangan berkesan 
*permulaan pengajaran yang memotivasikan murid 
*perbincangan yang berpusatkan murid 
*beri peluang kepada murid untuk memahami dan meneroka topik yang diajar.
Terapi realiti berlandaskan 3 prinsip berikut : 
• Setiap individu bertanggungjawab ke atas 
tingkah laku masing-masing. 
• Setiap individu berupaya untuk berubah dan 
hidup secara berkesan sekiranya diberikan 
bimbingan dan sokongan. 
• Setiap individu bertingkah laku mengikut cara 
tertentu agar dapat membentuk persekitaran 
mengikut kehendak masing-masing.
Pelan pengurusan bilik darjah Glasser 
1. Guru hendaklah melapangkan masa untuk 
mengenal pasti punca tingkah laku bermasalah 
murid tersebut. 
2. Guru perlu mempertimbangkan cara penyelesaian. 
3. Guru berusaha mencegah salah laku melalui 2 cara 
iaitu berikan latihan dalam kelas yang menarik dan 
bina hubungan yang positif dengan murid. 
4. Guru mempertingkatkan cara penyoalan. 
5. Guru mengadakan perbincangan dengan murid-murid.
6. Murid dikehendaki membentuk satu pelan yang 
mengandungi tindakan positif dengan bantuan 
guru. 
7. Jika tidak berkesan,murid diasingkan dengan 
menggunakan time-out dalam bilik darjah. 
8. Hantar murid ke satu lokasi yang selesa tetapi 
tidak mengancam orang yang menyelia mereka. 
9. Bagi murid yang di luar kawalan, guru 
hendaklah menghubungi ibu bapa untuk 
berpindah sekolah. 
10.Jika masih serius, rujuk murid kepada pihak 
berkuasa.
Elemen Disiplin Yang Berkesan Glassser 
• Berlaku dalam suasana saling mempercayai 
dan menghormati. 
• Tidak bersifat memaksa. 
• Bukan berbentuk hukuman. 
• Melibatkan pihak yang prihatin dan ingin 
membantu murid mengubah tingkah laku 
mereka 
• Membantu murid memenuhi kehendak 
mereka
Elemen Disiplin Yang Berkesan Glassser 
• Membantu murid membuat pilihan yang wajar 
• Mengajar murid memikul tanggungjawab secara 
peribadi 
• Menangani tingkah laku masa kini, bukan masa 
lampau 
• Memerlukan murid membuat penghakiman 
berunsurkan nilai terhadap tingkah laku mereka 
• Membantu murid merancang ke arah perubahan 
tingkah laku 
• Percaya bahawa murid boleh berubah ke arah positif
James dan Gilliland (2003) menegaskan Terapi Realiti telah 
terbukti berjaya dalam institusi pendidikan bermula 
daripada pra sekolah sehingga ke peringkat ijazah tinggi. 
James dan Gilliland menyebut bahawa Glasser telah 
merakamkan segala pengalaman beliau dalam 
bukunya Schools Without Failure (1969) dan Every Student 
Can Succeed (2000) yang berkaitan dengan sesi kaunseling 
yang dijalankan di peringkat institusi pendidikan. 
Selain itu mengikut James dan Gilliland, pelbagai buku, 
bengkel, model latihan di sekolah dan pendidikan telah 
dihasilkan untuk memperkembangkan Terapi Realiti. 
Menurut beliau lagi terapi ini berperanan dalam bidang 
pengajaran, disiplin, kaunseling dan membantu pihak 
sekolah dalam aspek pengurusan di sekolah.
Bibliografi 
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku untuk Program 
Ijazah Sarjan Muda Perguruan, Choong Lean Keow, Phd. 
drjazimin.blogspot.com/.../kejayaan-dan-kesan-reality-therapy. 
html 
n0tsureyet.blogspot.com/2009/03/terapi-realiti-glasser. 
html 
mcana71.blogspot.com/2009/09/v-behaviorurldefault vml-o. 
html 
mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009_07_01_archiv 
e.html
Pengurusan bilik darjah
1 sur 60

Recommandé

Pengurusan Disiplin Bilik Darjah par
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahFarah Elriani
32K vues56 diapositives
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... par
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
20K vues11 diapositives
Model disipliin asertif canter par
Model disipliin asertif canterModel disipliin asertif canter
Model disipliin asertif canterPenny Chuah
7.9K vues4 diapositives
Tingkah laku bermasalah bilik darjah par
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjahPowerful Gurlz
13.2K vues30 diapositives
Emk - Elemen Keusahawanan par
Emk - Elemen KeusahawananEmk - Elemen Keusahawanan
Emk - Elemen KeusahawananFaFai S.
7.9K vues11 diapositives
Strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran grafik par
Strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran grafikStrategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran grafik
Strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran grafikWany Hardy
8.4K vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Penilaian formatif & sumatif par
Penilaian formatif & sumatifPenilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatifHanim Hanisha
30.1K vues6 diapositives
Ciri dan prinsip pentaksiran par
Ciri dan prinsip pentaksiranCiri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksirannurul syifaa'
32K vues62 diapositives
PRKA3012 Pengajaran Makro par
PRKA3012 Pengajaran MakroPRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran MakroAfifah Yusoff
2K vues19 diapositives
Pengajaran mikro par
Pengajaran mikroPengajaran mikro
Pengajaran mikrosamrong sawadee
6.3K vues18 diapositives
MODEL-MODEL PENGAJARAN par
MODEL-MODEL PENGAJARANMODEL-MODEL PENGAJARAN
MODEL-MODEL PENGAJARANNoor Hafizah Abd. Rahim
20.3K vues91 diapositives
3.model pengurusan kelompok kounin par
3.model pengurusan kelompok kounin3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kouninNURAIN RABANIA HASBI
12.7K vues21 diapositives

Tendances(20)

Penilaian formatif & sumatif par Hanim Hanisha
Penilaian formatif & sumatifPenilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatif
Hanim Hanisha30.1K vues
Model akibat logikal dreikurs par dimidur
Model akibat logikal dreikursModel akibat logikal dreikurs
Model akibat logikal dreikurs
dimidur15.4K vues
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par Santa Barbara
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
Santa Barbara19K vues
Gaya pembelajaran honey & mumford par NorlelaAlim
Gaya pembelajaran honey & mumfordGaya pembelajaran honey & mumford
Gaya pembelajaran honey & mumford
NorlelaAlim2.6K vues
Ciri-ciri Guru Yang Efektif par Fauzan Zain
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
Fauzan Zain26K vues
Konsep pengajaran dan pembelajaran gagne dan ewell par Ai Li
Konsep pengajaran dan pembelajaran gagne dan ewellKonsep pengajaran dan pembelajaran gagne dan ewell
Konsep pengajaran dan pembelajaran gagne dan ewell
Ai Li17K vues
Penulisan hasil pembelajaran par cik noorlyda
Penulisan hasil pembelajaranPenulisan hasil pembelajaran
Penulisan hasil pembelajaran
cik noorlyda14K vues
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam par jamatineh78
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan IslamStrategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
jamatineh7825.3K vues
Strategi,pendekatan, kaedah dan teknik par Afiqah Nooh
Strategi,pendekatan, kaedah dan teknikStrategi,pendekatan, kaedah dan teknik
Strategi,pendekatan, kaedah dan teknik
Afiqah Nooh70.2K vues
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx par AishahSal
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal6.6K vues
model-model pengajaran par Opie Mohamad
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad26.8K vues

Similaire à Pengurusan bilik darjah

Model pengurusan disiplin bilik darjah par
Model pengurusan disiplin bilik darjahModel pengurusan disiplin bilik darjah
Model pengurusan disiplin bilik darjahEkin Sophia
8.3K vues15 diapositives
Tingkahlaku bermasalah par
Tingkahlaku bermasalahTingkahlaku bermasalah
Tingkahlaku bermasalahSelvaraj Grapragasem
8.1K vues22 diapositives
Pengurusan tingkah laku par
Pengurusan tingkah lakuPengurusan tingkah laku
Pengurusan tingkah lakuraisharania
554 vues7 diapositives
Kerja kusus ip zainudin par
Kerja kusus ip zainudinKerja kusus ip zainudin
Kerja kusus ip zainudinNadiah Hadri
254 vues22 diapositives
Bandingbezakouninglaser par
BandingbezakouninglaserBandingbezakouninglaser
BandingbezakouninglaserNo Name
260 vues8 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahIzyan Nadia
14.5K vues24 diapositives

Similaire à Pengurusan bilik darjah(20)

Model pengurusan disiplin bilik darjah par Ekin Sophia
Model pengurusan disiplin bilik darjahModel pengurusan disiplin bilik darjah
Model pengurusan disiplin bilik darjah
Ekin Sophia8.3K vues
Pengurusan tingkah laku par raisharania
Pengurusan tingkah lakuPengurusan tingkah laku
Pengurusan tingkah laku
raisharania554 vues
Bandingbezakouninglaser par No Name
BandingbezakouninglaserBandingbezakouninglaser
Bandingbezakouninglaser
No Name260 vues
Pengurusan bilik darjah par Izyan Nadia
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Izyan Nadia14.5K vues
Tingkah laku yang ada pada guru par Farizwa Alwi
Tingkah laku yang ada pada guruTingkah laku yang ada pada guru
Tingkah laku yang ada pada guru
Farizwa Alwi1.1K vues
03 ppt pengelolaan kelas di pendidikan anak usia dini par Yayan Yanuar Rahman
03 ppt pengelolaan kelas di pendidikan anak usia dini03 ppt pengelolaan kelas di pendidikan anak usia dini
03 ppt pengelolaan kelas di pendidikan anak usia dini
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Pendekatan sistematis dalam manajemen kelas par Sunawan Sunawan
Pendekatan sistematis dalam manajemen kelasPendekatan sistematis dalam manajemen kelas
Pendekatan sistematis dalam manajemen kelas
Sunawan Sunawan4.8K vues
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga) par Nuraznida Nordin
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Nuraznida Nordin3.3K vues
Pengurusan tingkah laku par umagul
Pengurusan tingkah lakuPengurusan tingkah laku
Pengurusan tingkah laku
umagul1.2K vues
Pengurusan tingkah laku par umagul
Pengurusan tingkah lakuPengurusan tingkah laku
Pengurusan tingkah laku
umagul13.2K vues
Masalh disruptif di sekolah par Aziroh Johari
Masalh disruptif di sekolahMasalh disruptif di sekolah
Masalh disruptif di sekolah
Aziroh Johari7.9K vues
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid par fiezas0363
Pengurusan tingkah laku dan disiplin muridPengurusan tingkah laku dan disiplin murid
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid
fiezas036327.6K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
Nota 2 par
Nota 2Nota 2
Nota 2firo HAR
1.9K vues2 diapositives
Lampiran pro forma kursus par
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.3K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues

Dernier

Katalog Penerbit Baca par
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Bacapenerbitbaca
62 vues91 diapositives
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx par
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKikiPratiwi11
12 vues9 diapositives
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx par
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxNataliaApricaAnwar
42 vues9 diapositives
bank.ppt par
bank.pptbank.ppt
bank.pptDelviaAndrini1
29 vues8 diapositives
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...Kanaidi ken
12 vues49 diapositives
ARTIKEL GEGURITAN.docx par
ARTIKEL GEGURITAN.docxARTIKEL GEGURITAN.docx
ARTIKEL GEGURITAN.docxpujiastutikbaledono
10 vues4 diapositives

Dernier(20)

RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 vues
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj9 vues
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf par ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952151 vues
1. Adab Terhadap Tetangga par agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy22 vues
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf par AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2125 vues
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken23 vues
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi23 vues
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf par Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx par FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 vues

Pengurusan bilik darjah

 • 1. PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH Disediakan oleh: CORINA SULAT ANAK UNGKUT MOHD YASSER BIN AMIRKASAN NORALIFAH BINTI PARMIN NURHIDAYAH BINTI RAMLI
 • 2. PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH MODEL DISIPLIN DISIPLIN ASERTIF CANTER MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER AKIBAT LOGIKAL DREIKURS PENGURUSAN KELOMPOK KOUNIN TERAPI REALITI GLASSER KONSEP DISIPLIN BILIK DARJAH
 • 4. Pengurusan bilik darjah berkesan Awasi perjalanan rutin bilik darjah Memahami t/laku,personaliti,& tabiat murid Mengetahui cara utk mengenal punca utama masalah disiplin
 • 5. Disiplin beraDsaElFdIrNpIeSrkIa DtaIaSnIPLIN latin disiplina bermaksud mengajar Kamus bahasa: disiplin adalah kawalan yg diperoleh drpd penguatkuasaan peraturan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) : kesanggupan seseorg individu menghormati & mematuhi undang2 sama ada disiplin dikenakan dari luar atau dgn kerelaan sendiri
 • 6. PERBEZAAN DISIPLIN DAHULU DAN KINI PENDIDIK DAHULU PENDIDIK KINI Mengajar=menyampai ilmu Disiplin=mengawal t/laku murid supaya menunjukkan t/laku yg diterima Salah satu aspek dlm pengajaran Pengajaran mampu mempengaruhi t/laku murid Meliputi arahan,komunikasi,strukt ur,pengurusan bilik darjah & hubungan dgn ibu bapa murid (Charles,2008)
 • 7. MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU B.F. SKINNER
 • 8. Guna prinsip peneguhan i)Peneguhan positif=ransangan berbentuk hadiah,pujian Tujuan:utk meningkatkan t/laku yg diingini ii)Peneguhan negatif=ambil komik Tujuan:mengeluarkan ransangan yg x diingini MENURUT SKINNER: utk mendapatkan t/laku yg diingini peneguhan & ganjaran perlu diberikan Ransangan peneguhan:kejayaan yg diraih setelah bh,senyuman,anggukan@ pujian dr guru
 • 9. Peneguhan positif Ransangan yg diberikan utk meningkatkan yg diingini Peneguhan negatif Tindakan yg dimbil utk meningkatkan t/laku yg diingini dendaan Tindakan yg dimbil utk mengurangkan t/laku yg tidak dingini
 • 10. KEBAIKAN & KELEMAHAN MODEL MODIFIKASI T/LAKU KEBAIKAN KELEMAHAN Peneguhan senang digunakan Kesan: x kekal lama Mendapat hasil yg pantas Motif murid bertukar kpd mendapat ganjaran drpd unsur memperoleh pembelajaran Kurang berkesan utk pelajar dewasa @ murid yg mempunyai masalah t/laku yg serius Kurang berkesan utk mengurangkan masalah t/laku(x merangkumi cara2 pencegahan lebih tertumpu kpd pembentukan t/laku)
 • 13.  Berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini & penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan.  Guru mempunyai hak utk. Menentukan peraturan-peraturan di dalam bilik darjah & memastikan murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yg. Telah ditetapkan.  Model ini lebih menekankan penetapan & penguasaan peraturan & memastikan murid-murid mematuhi peraturan tersebut dgn. Tegas.  Model ini melibatkan ganjaran & dendaan akibat drp. Peraturan yang ditetapkan.
 • 14. Disiplin Asertif Sebagai PENDEKATAN Guru mengendalikan bilik darjah dgn. Berinteraksi secara tenang, serius & konsisten dgn. murid Canter menyatakan murid-murid berhak utk. Mendapatkan suasana pembelajaran yg. Tenang & teratur Menjadi hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. Jadi, pihak pentadbir sekolah & ibu bapa murid dpt beri sokongan thdp. Sistem pengurusan guru di dalam bilik darjah.
 • 15. Hak:belajar dlm psktrn kondusif Memilih utk bertingkah laku MURID Hak:mengaj ar tanpa gangguan Menyediakn psktrn pmbljrn yg bantu murid memilih t/laku yg sesuai GURU
 • 16. MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER MENGGARISKAN TIGA JENIS GURU: Guru tidak asertif Guru agresif Guru asertif Menggunakan pendekatan pasif, tidak konsisten dan mengelirukan Lebih bersifat autokratik, menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur Jelas dengan matlamat pengurusan, yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan. Pada masa yang sama, guru aseertif mengambil berat dan berlaku adil kepada semua murid
 • 17. LANGKAH-LANGKAH PENERANGAN PELAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Penerangan peraturan Cara perlaksanaan peraturan Semak kefahaman murid Maklumkan tentang ganjaran Penerangan tentang tindakan pembetulan Cara tindakan pembetulan dikenakan Semak kefahaman murid
 • 18. Bertindak dgn tenang CARA MENGENAKAN TINDAKAN PEMBETULAN Konsisten Berikan peneguhan utk t/laku y diingini Beri peluang kpd mrd utk luahkan perasaan Teguran scr indv utk mrd lbh dewasa Teguran secara langsung utk murid peringkat rendah
 • 20. Model Akibat Logikal Dreikrus (DREIKURS LOGICAL CONSEQUENCES) Model Disiplin Sosial
 • 21. Rudolf Dreikurs (1897-1972) Dilahirkan di Vienna, Austria Berminat dengan Kaunseling Kanak-kanak & Keluarga & beralih kepada salah laky & Disiplin dalam bilik darjah Model Akibat Logikal Dreikrus
 • 22. Model Akibat Logikal Dreikrus Menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan & tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama menjaga disiplin dalam bilik darjah Murid-murid boleh dibimbing untuk ingat-mengingati antara satu sama lain tentang peraturan –peraturan yang telah ditetapkan. Guru perlu mengenalpasti punca kepada masalah tingkah laku.
 • 23. Berdasarkan 4 Premis • Manusia adalah makhluk Sosial & Motivasi asas mereka ialah ingin di miliki @ menjadi ahli/anggota sesuatu kelompok. • Kesemua Tingkah laku adalah bersebab. • Manusia adalah organisma yg berupaya membuat keputusan. • Realiti dipersepsikan oleh manusia. Oleh itu, boleh berlaku salah tanggapan @pun bias.
 • 24. Fokus utama Dreikurs : • Mewujudkan suasana Bilik Darjah yg bersifat Demokratik di mana murid2 rasa dipunyai. • Oleh itu, guru yg ingin kawalan Bilik Darjah yg baik tidak seharusnya meggunakan Hukuman. Masalah Bilik Darjah terdorong oleh Motif2 berikut : • Inginkan Perhatian • Menggunakan kuasa • Membalas Dendam • Memaparkan kekurangan
 • 25. Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : Sengaja membangkitkan kemarahan guru melalui cara-cara seperti :  Berlawak jenaka atau lucu.  Mengetuk-ngetuk pensel atas meja  Bercakap-cakap dengan rakan-rakan  Tidak memberi perhatian kepada guru  Malas membuat kerja Minimumkan tahap perhatian – Jangan endahkan tingkah laku tersebut Iktirafkan tingkah laku bermasalah – Serapkan dalam sesi pengajaran Lakukan sesuatu yang bersifat luar jangkaan – Pasangkan lampu, main alat muzik. Ubah kedudukan murid yang berkenaan – Minta murid duduk di tempat lain.
 • 26. Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : MOTIF Menggunakan Kuasa TEKNIK YANG DISYORKAN Pergelutan kuasa antara guru dan murid yang ditunjukkan melalui sifat-sifat seperti : • Enggan bermula atau • Menyempurnakan tugas. • Sengaja lupa membawa buku. • Enggan mengemas meja.  Cuba kekalkan persekitaran pembelajaran yang positif.  Usahakan supaya murid yang berkenaan menyedari tingkah lakunya.  bertenang dan tangani masalah dengan menunjukkan sifat yang prihatin.
 • 27. Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : MOTIF Membalas Dendam TEKNIK YANG DISYORKAN Murid terasa tidak diberikan layanan yang adil yang ditunjukkan melalui cara-cara berikut: • Mencuri, berlawan, bermusuh-musuhan, merosakkan harta sekolah. • Bermasam muka, murung  Cuba kekalkan persekitaran pembelajaran yang positif.  Alihkan fokus ke tempat lain  Usahakan supaya murid yang berkenaan menyedari tingkah lakunya.  Bertenang dan tangani masalah dengan menunjukkan sifat yang prihatin.
 • 28. Teknik Menangani Tingkahlaku Bermasalah Mengikut Motif : MOTIF Memaparkan kekurangan TEKNIK YANG DISYORKAN Tindakan yang terakhir apabila gagal mencapai ketiga-tiga motif di atas. Ditunjukkan melalui cara-cara berikut: • Mengundur diri • Mengasingkan diri • Enggan berinteraksi dengan rakan-rakan • Tidak melibatkan diri dalam aktiviti kelas • Ubah suai kaedah mengajar, • Gunakan bahan pembelajaran berbentuk maujud @ berbantukan komputer. • Mengajjar satu kemahiran sahaja pada satu masa • Sediakan sesi tutorial • Pupuk keyakinan diri dalam diri pelajar • Beri pengiktirafan kepada pencapaian.
 • 29. Kenal pasti motif murid Bantu Murid memahami motif yang ditunjukkan Bantu murid tukar matlamat salah kepada matlamat sebenar Bimbing murid bertanggungjawab ke atas matlamat baharu Bantu murid melihat akibat di sebalik tingkah lakunya
 • 31. Model Pengurusan Kelompok Kounin Jacob S. Kounin
 • 32. Pengurusan Kelompok Kounin Latar Belakang Tokoh • Seorang ahli teoris dalam bidang pengurusan bilik darjah iaitu Jacob Kounin. • Buku yang berjudul Discipline and Group Management merupakan karya beliau mengenai pengurusan tingkah laku berkesan. • Terkenal dengan ‘Konsep Riak’ - apabila seorang murid akur kepada arahan, murid lain juga akan ikut bersama.
 • 33. Bertindih (overlapping) Lima perkara utama Model Pengurusan Kelompok Kounin Momentum (momentum) Kelancaran (smoothness) Fokus kumpulan (group focus) Merangkumi semua (withitness)
 • 34. “WITH-ITNESS” kebolehan guru mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh semua murid pada setiap masa.
 • 35. TINDAKAN GURU Peka terhadap bunyi dalam bilik darjah. Susun kerusi dan meja murid supaya tiada yang terlindung. Semasa memberi bimbingan peribadi, pastikan tidak membelakangkan murid yang lain. Maklumkan apabila mengesan salah laku yang timbul agar dapat mengawalnya sebelum bertambah buruk.
 • 36. “BERTINDAN-TINDIH” kebolehan guru untuk menangani dengan berkesan dua peristiwa pada satu masa yang sama
 • 37. TINDAKAN GURU Sambil menumpukan perhatian kepada satu kumpulan, guru perlu juga prihatin terhadap apa yang sedang berlaku di sekeliling. contoh: Lalu lintas di koridor. Gerak-geri murid yang duduk di barisan belakang.
 • 38. “KELICINAN” kebolehan guru membuat peralihan licin antara dua aktiviti pembelajaran
 • 39. TINDAKAN GURU Membuat perancangan awal agar dapat mengawal berlakunya perkara-perkara yang tidak berkaitan. Tidak mengganggu murid yang sedang membuat kerja. Bantu murid yang menghadapi masalah.
 • 40. “MOMENTUM” kebolehan guru memastikan pembelajaran berlaku pada kadar yang stabil
 • 41. TINDAKAN GURU Tidak mengulang konsep kecil yang telah difahami. Benarkan murid bergerak dari satu aktiviti ke aktiviti lain tanpa dipaksa untuk menunggu murid yang agak lambat.
 • 42. “KEPEKAAN KELOMPOK” kebolehan guru untuk mengekalkan penglibatan aktif murid dan mewujudkan minat mereka
 • 43. TINDAKAN GURU Kemukakan soalan setelah pastikan tumpuan semua murid. Wujudkan minat murid melalui soalan yang bercorak suspen. Minta seluruh kelas menjawab bersama-sama.
 • 44. Mengelilingi kelas sambil minta murid tunjukkan hasil kerja masing-masing. Minta seorang murid menjawab sambil memandang ke arah murid yang lain.
 • 45. Aplikasi Model Pengurusan Kelompok Kounin Situasi : Murid yang lain sedang memberi perhatian kepada pengajaran guru. Terdapat seorang murid yang tidak memberi perhatian dan sedang bermain telefon bimbit. 1. Tindakan 1 : Kesan riak. 2. Tindakan 2 : Jelaskan kepada murid. 3. Tindakan 3: Iktiraf perubahan murid. 4. Tindakan 4: Cabar murid untuk teruskan tingkah laku yang baik.
 • 48. Terapi Realiti Glasser Latar Belakang Tokoh • William Glasser merupakan pengasas kepada terapi realiti. • Beliau dilahirkan di Cleveland Ohio, California pada tahun 1925. • Pada tahun 1944, ketika berumur 19 tahun, Glasser telah mendapat ijazah pertamanya dalam bidang kejuruteraan kimia dari Case Institute of Technology. • Pada tahun 1956, Glasser telah menjadi ketua psikiatarist di Ventura School for Girls, iaitu sebuah institusi yang dikendalikan oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak moral dan melanggar peraturan atau undang-undang. • Dalam tahun 1961, Glasser menghasilkan bukunya yang pertama iaitu Mental Health or Mental Illness yang menjadi asas kepada teknik dan konsep terapi realiti.
 • 49. MODEL TERAPI OLEH WILIAM GLASSER ASAS UTAMA: Setiap tingkah laku yang ditunjukan oleh individu berasaskan pilihan yang dibuat. KEPERLUAN ASAS
 • 50. KASIH SAYANG MEMPUNYAI KUASA DAN KAWALAN KEBEBASAN KESERONOKAN Rasa kasih sayang boleh dipupuk dalam persekitaran bilik darjah yang demokratik dengan guru yang prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan murid. Murid memerlukan kuasa dan kawalan kendiri untuk membuat pilihan terhadap aktiviti-aktiviti bilik darjah mengikut kecenderungan dan kebolehan mereka. *Kebebasan perlu diberikan kepada murid bersepadan dengan keupayaan murid *Kebebasan membuat pilihan akan membangkitkan rasa tanggungjawab murid terhadap pilihan aktiviti bilik darjah Guru perlu mempelbagaikan strategi dan kaedah p&p yang melibatkan dan berpusatkan murid.
 • 51. MODEL TERAPI OLEH WILIAM GLASSER MODEL TERAPI REALITI Satu teknik kaunseling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat perancangan tentang kehendak sebenar mereka pada masa akan datang.
 • 52. KURIKULUM BERKUALITI Ciri-ciri: *tabiat guru yang baik *mesej guru yang jelas dan realistik *hubungan guru-murid yang mesra *peraturan kelas yang dibincang bersama *elakkan mendenda *pengetahuan *kompentensi murid *kualiti p&p *penilaian berterusan *kefahaman murid dan penggunaan ilmu. Guru Tabiat yang buruk membimbing guru:- akan: Tabiat baik guru:- Meningkatkan mutu pengajaran: -*suka memahami mengkritik MODEL murid TERAPI REALITI -mengambil berat *kenali murid dan bantu murid kenali guru -cari menyediakan kesalahan aktiviti murid p&p yang menyeronokkan -mendengar *guru bersifat pembimbing -merungut berbincang dengan murid -menyokong *p&p berkaitan dengan kehidupan seharian murid -mengugut menggalakkan murid meneroka p&p -membantu *beri galakan kepada murid untuk mereka memberi yang terbaik. -berleter menyediakan bahan bantu belajar yang berkesan -menggalakkan *beri kepada murid untuk memberikan yang terbaik. -*suka menunjukkan mendenda kaedah yang terbaik untuk -mendapat saling percaya hasil dan pembelajaran. mesra. KUALITI PENGAJARAN BILIK DARJAH BERKUALITI Meningkatkan mutu pendidikan. Bermula dengan: *perancangan berkesan *permulaan pengajaran yang memotivasikan murid *perbincangan yang berpusatkan murid *beri peluang kepada murid untuk memahami dan meneroka topik yang diajar.
 • 53. Terapi realiti berlandaskan 3 prinsip berikut : • Setiap individu bertanggungjawab ke atas tingkah laku masing-masing. • Setiap individu berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan sekiranya diberikan bimbingan dan sokongan. • Setiap individu bertingkah laku mengikut cara tertentu agar dapat membentuk persekitaran mengikut kehendak masing-masing.
 • 54. Pelan pengurusan bilik darjah Glasser 1. Guru hendaklah melapangkan masa untuk mengenal pasti punca tingkah laku bermasalah murid tersebut. 2. Guru perlu mempertimbangkan cara penyelesaian. 3. Guru berusaha mencegah salah laku melalui 2 cara iaitu berikan latihan dalam kelas yang menarik dan bina hubungan yang positif dengan murid. 4. Guru mempertingkatkan cara penyoalan. 5. Guru mengadakan perbincangan dengan murid-murid.
 • 55. 6. Murid dikehendaki membentuk satu pelan yang mengandungi tindakan positif dengan bantuan guru. 7. Jika tidak berkesan,murid diasingkan dengan menggunakan time-out dalam bilik darjah. 8. Hantar murid ke satu lokasi yang selesa tetapi tidak mengancam orang yang menyelia mereka. 9. Bagi murid yang di luar kawalan, guru hendaklah menghubungi ibu bapa untuk berpindah sekolah. 10.Jika masih serius, rujuk murid kepada pihak berkuasa.
 • 56. Elemen Disiplin Yang Berkesan Glassser • Berlaku dalam suasana saling mempercayai dan menghormati. • Tidak bersifat memaksa. • Bukan berbentuk hukuman. • Melibatkan pihak yang prihatin dan ingin membantu murid mengubah tingkah laku mereka • Membantu murid memenuhi kehendak mereka
 • 57. Elemen Disiplin Yang Berkesan Glassser • Membantu murid membuat pilihan yang wajar • Mengajar murid memikul tanggungjawab secara peribadi • Menangani tingkah laku masa kini, bukan masa lampau • Memerlukan murid membuat penghakiman berunsurkan nilai terhadap tingkah laku mereka • Membantu murid merancang ke arah perubahan tingkah laku • Percaya bahawa murid boleh berubah ke arah positif
 • 58. James dan Gilliland (2003) menegaskan Terapi Realiti telah terbukti berjaya dalam institusi pendidikan bermula daripada pra sekolah sehingga ke peringkat ijazah tinggi. James dan Gilliland menyebut bahawa Glasser telah merakamkan segala pengalaman beliau dalam bukunya Schools Without Failure (1969) dan Every Student Can Succeed (2000) yang berkaitan dengan sesi kaunseling yang dijalankan di peringkat institusi pendidikan. Selain itu mengikut James dan Gilliland, pelbagai buku, bengkel, model latihan di sekolah dan pendidikan telah dihasilkan untuk memperkembangkan Terapi Realiti. Menurut beliau lagi terapi ini berperanan dalam bidang pengajaran, disiplin, kaunseling dan membantu pihak sekolah dalam aspek pengurusan di sekolah.
 • 59. Bibliografi Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku untuk Program Ijazah Sarjan Muda Perguruan, Choong Lean Keow, Phd. drjazimin.blogspot.com/.../kejayaan-dan-kesan-reality-therapy. html n0tsureyet.blogspot.com/2009/03/terapi-realiti-glasser. html mcana71.blogspot.com/2009/09/v-behaviorurldefault vml-o. html mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009_07_01_archiv e.html