Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Observatorio ocupacional

264 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Observatorio ocupacional

  1. 1. Realizado por: J.C y Lucía
  2. 2. • Instrumento técnico para coñecer o funcionamento do mercado laboral, proporcionando informacións claves para o deseño das políticas de formación profesional.
  3. 3. ▫ Coñecer a situación do mercado de traballo e a súa futura evolución, descubrindo e estudando os factores que os condicionan e determinan. ▫ Coñecer como varían as ocupacións, que requisitos profesionais son os que máis se solicitan e cales son as necesidades de formación detectadas. ▫ Coñecer as posibilidades de emprego e as necesidades de formación por actividades, segundo a evolución e perspectivas de emprego e a formación.
  4. 4. • Impulsar o estudo das novas profesións e dos novos filóns de emprego, coa súa oportuna oferta formativa. • Proporcionar información sobre: ▫ A evolución das demandas, ofertas e contratacións de profesións e ocupacións. ▫ Os cambios nos perfís profesionais, de acordo coas ofertas de traballo.
  5. 5. • Estudo dos sectores produtivos galegos máis significativos. • Observar e analizar as necesidades do mercado de traballo que requiran a posta en marcha de accións de emprego e formación.
  6. 6. ▫ Indicadores do Mercado Laboral ▫ Rede de observatorios das Comunidades Autónomas

×