Publicité

Julekalender hos hurtigruta

Vognfører à Hans Majestet Kongens Garde
17 Oct 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Julekalender hos hurtigruta

  1. Julekalender hos Hurtigruta KAMPANJEPERIODE 1.DES-24.DES SKOLEPROSJEKT, HØST 2013.
  2. Bakgrunn for kampanjen  Hurtigruta vil øke interessen rundt sitt navn og renommé.  Selskapet vil også vise at de er med på «moten» og moderne ved å etablere seg ordentlig på sider slik som facebook, twitter og instagram.  Dette, samt å etablere seg hos nye kundegrupper, vil være hovedfokuset for kampanjen.
  3. Om kampanjen  Hurtigruta vil spre juleglede til sine følgere på facebook ved å starte en julekalender som kan gi rabatterte priser og andre goder. Kampanjen varer fra 1.des til 24. des.  Det vil opprettes egen facebook-page for julekalenderen, som vil bli spredt så godt som mulig via andre Hurtigrute-relaterte sider. Det vil også bli lagt opp en «offesiel» hashtag for eventet - #juleruta.  Julekalenderen vil inneholde 24 luker, som brukerner kan åpne – 1 for hver dag. Under disse vil det befinne seg diverse premier og/eller linker til Hurtigrutens hovedside.  Det vil være 10 hovedpremier, som vil være 10 gratis 2mannslugarer til fritt bruk – kan brukes når som helst og på hvilken som helst distanse. For eksempel om man vil bruke 1 lugar i 2014, så har man 9 til senere bruk.
  4. Suksesskriterier  Få spredt kampanjen og konkurransen til så mange som mulig. Altså, å få så mange som mulig å dele/linke til kampanjen på facebook og twitter.  Holde kampanjen interessant gjennom hele perioden – jevnlige oppdateringer og annonsere vinnere.  Koble siden opp mot ett måleverktøy for å se hvilke premier som tiltrekker folk. Alt fra antall klikk til hvor i landet de kommer fra kan være interessant.  Sette opp et brukbart budsjett. Kreves ikke mye, men noen midler vil gå med.
  5. Forarbeid  Opprette sider på de aktuelle sosiale medier.  Annonsere kampanjen via andre tjenere, for eksempel plakater og reklamer i aviser o.l.  Få folk entusiastiske og oppmerksomme på denne kampanjen.  Skape en godt bilde av Hurtigruta og sørge for å ha en strøkent omtale i det aktuelle tidsrommet.  Opprette en spørsmål/svar-tjeneste.
  6. Gjennomføring  Brukerne vil åpne èn luke hver dag. Under denne kan det befinne seg en premie av forskjellig kaliber. Da blir det viktig å informere brukerne om hvordan man omgjør gevinster til ordentlige ting – altså fra internett -> til Hurtigruta.  Under konkurransen blir det viktig å opprettholde spenningen, dette kan gjøres ved å gi ut smakebiter om hva som kan befinne seg under lukene.  Annonsere og/eller gi et lite intervju til de som har funnet hovedpremien.  Opplyse daglig om hvor lenge det er igjen og hvor mange luker som har blitt åpnet.  Gi en mulighet for ekstraluke ved å offentliggjøre bilder på instagram med #juleruta.
  7. Etterarbeid  Lese opp vinnere, deltagere og totalt antall åpne luker.  Sørge for at vinnerne få sine rettmessige premier og at de blir overlevert på en profesjonell måte.  Analysere tallene og eventuell vekst i omtale for Hurtigruta.  Gjøre en vurdering på hva som kunne vært gjort annerledes. Plusser og minuser.  Opprettholde bruken av facebook, instagram og twitter.
  8. Verktøy  Facebook  Twitter  Instagram  Hjemmesiden  Måleverktøy (Google analytics og/eller andre)  Eventuelle reklamekilder. Slik som plakater og aviser.
  9. Ansvarsforhold  De ansvarlige for denne kampanjen vil være direkte tilknyttet de aktuelle sosiale medier.  Vil anbefale og ha 1 hovedleder og deretter ha 1 person til hver internettside – 1 til facebook, 1 til instagram osv. Dette til gi en oversiktlig og gjennomført kampanje. Disse personene må også kunne håndtere spørsmål/svar-kanalen.  Hovedlederen vil ha oversikt på budsjettet og har i stor grad vært engasjert i forarbeidet i kampanjen.  De andre arbeiderne vil sammen ha utviklet selve programmet. Dermed vil de kunne gi grundige tilbakemeldinger ved spørsmål, og ved eventuelle feil.
  10. Etiske forhold  Sørge for at det som publiseres på de forskjellige kanalene er relevant og ikke på noen måte støtene.  All deltagelse vil være gratis.  Selv om ikke alle religioner feirer jul, vil det være åpen deltagelse. Alt som behøves er å «like» siden på Facebook.  Programmet er gjort i enkle fargekoder slik at svaksynte og/eller fargeblinde ikke har noe problem med å forstå.  Tausetsplikt er gjeldende. Tillatelse til å bruke navn m.m. vil bli tatt opp med aktuelle person før publisering av vinnere.
Publicité