Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

WK08-47-webretorik

473 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

WK08-47-webretorik

 1. 1. Webretorik WK’08 - uge 47
 2. 2. Genrer • Corporate • Marketing • ... •
 3. 3. Hvad er... • http://www.cornwallaudiology.com/ aboutus/mission.asp • http://oticon.com/com/ AboutOticon/CorporateCulture/ CompanyMission/index.htm •
 4. 4. Oticon - People First Entymem
 5. 5. Hvad er... http://www.djh.dk/hnk/ http://wikipedia.org ? http://www.rs-biler.dk/ http://www.rsbiler.dk/ http://www.danaweb.dk/ http://727.dk/
 6. 6. Koder
 7. 7. Effekt Planlægning Teknik Analyse Historisk retrospektion Måling “Det konkrete begær” [narrative begær] Human engineering - Errare humanum est
 8. 8. Hvad er ethos “Ethos is the attitude toward toward a source of communication held at a given time by a receiver” (MacCroskey) Initial ethos Derived ethos Terminal ethos 8
 9. 9. Ethos: Retorisk troværdighed • Bla. juridisk praksis i antikken og romertiden • Aristoteles: • Klogskab (phronesis) • Moralsk karakter (arete) • Velvilje (eunoia) 9
 10. 10. Appelformer • Ethos • Logos • Den moralske karakter • Fornuft • http://www.editorial.tele2.dk/? • http://www.sos-borneby.dk/livet.asp? page=privat_omtele2_chat_show&t2page=privat_omtele2_chat menu=1&menuitem=4 • Pathos • Følelse • http://bornefonden.dk • http://www.bornefonden.dk/2458.aspx 10
 11. 11. Ethos • Tekstuel ethos • Troværdighed i den enkelte kommunikationsytring • Intertekstuel ethos • Ytringens samspil med andre ytringer
 12. 12. Ethos • Eksemplarisk ethos • Konsekvens mellem ord og handlinger • Rituel ethos • Samhørighed • Socialt rum (fx fora) 12
 13. 13. Mediespecifikke udfordringer • Afsender må reducere kompleksiteten • Indholds- og udtryksmæssig dimension: • Målgruppe • Usability • Fokus på brugerens situation • Tekstuel ethos 13
 14. 14. Mediespecifikke udfordringer • Afsender må betænke permeabiliteten • Kommunikationsytringerne gennemtrænger systemerne • Prioriteringer af interessenter bliver tydeliggjort • Intertekstuel ethos 16
 15. 15. Permeabilitet: Tid til forandring • http://www.blogbogstaver.dk/ordkloeveren/ 2007/10/gt-et-politisk-.html • http://kolindkuren.dk/2007/10/24/jeg-stiller- op-for-ny-alliance • http://www.kommunikationsforum.dk/ default.asp?articleid=11627 • http://web.archive.org/web/ 20010822190105/www.venstre.dk/ viewPage.php?frontPage=true
 16. 16. Permeabilitet
 17. 17. Mediespecifikke udfordringer • Afsender må administrere operativiteten • Ajourføring, opdatering • Mangel på information • Svar inden to dage • Eksemplarisk ethos 22
 18. 18. Mediespecifikke udfordringer • Afsender må forvalte fleksibiliteten • Bevidsthed om fravalg • Genreforventninger • Behovsvurderinger • Rituel ethos 23
 19. 19. inger.dk- eksemplarisk og rituel ethos • http://www.facebook.com/home.php%23/profile.php? id=1093132721&v=info&viewas=525827787%0D#/profile.php? id=1093132721 • http://blog.politiken.dk/stojberg
 20. 20. I grupper Perspektiver sitets troværdighed i fht. semestrets emner. Fordeling: 1.http://radikale.net 2.http://www.sf.dk/Default.aspx 3.http://danskfolkeparti.dk/ 4.http://konservative.dk/

×