Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

אופטימיזציה מנטאלית Slide share

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

אופטימיזציה מנטאלית Slide share

Télécharger pour lire hors ligne

אם אשאל אותך איך ניתן להגדיל את רווחיות החברה או למה תהליכי העבודה שלך אינם אפקטיביים, תשובתך תהיה קרוב לוודאי כי העובד מתקשה לשתף פעולה עם חבריו לצוות, או שהוא מתקשה לנהל שיח שירותי עם לקוחות החברה ואולי כי התחלופה של העובדים גבוהה מידי, יקרה מידי והידע הולך לאיבוד…
הפתרונות הניתנים בשנים האחרונות בדמות סדנאות ניהול זמן, פיתוח צוות, ניהול דור הY, או פיתוח מנהיגות מביאים פעמים רבות לשינוי, אך נראה כי הוא לא אופטימלי..
הסיבה לכך טמונה בעובדה שבשנים האחרונות מתפשטת, בין העובדים והארגונים, מגיפה בעלת השפעה כלל מערכתית- השחיקה !
במהלך ההרצאה נבין את החשיבות שבהתאמת הגישה הארגונית לסביבת העבודה וכיצד יכול כל אחד מאתנו להתחסן.

שחיקה היא תופעה מוכרת, כולנו חווים אותה- כל אחד ברמה אחרת ובצורה שונה. לעיתים ע”י תחושת עייפות פיזית או נפשית ולעיתים ע”י איבוד ההתלהבות שבעבודה או העניין בה. התוצאות הארגוניות המושפעות מאותה חוויה של שחיקה קשורות לאיכות עבודתו ותפוקתו של העובד ואף לתחלופה גבוהה (ויקרה) של ההון האנושי- רבים מהעובדים פשוט עוזבים את מקום העבודה.
בבואנו לבדוק את הגורמים לשחיקה נוכל למצוא מספר סיבות הנובעות מההקשר התעסוקתי- עבודה פיזית מאומצת, עבודה דינמית בעלת מאפיינים מנטאליים קשים כמו למשל עבודה בחדר מיון או צוותי חירום למיניהם וכן בכל עבודה שתכולתה שונה דרמטית מהציפייה של העובד טרם התחיל אותה. אך החלק המעניין (בעיקר אותנו) עוסק בכל אותם עובדים שלמדו והכשירו את עצמם לעבודה בה בחרו לעבוד ומרגישים לאורך הזמן ש”זה לא זה”, הם שואלים את עצמם מה קרה? ומחפשים פתרונות.
הפתרונות הם פעמים רבות פתרונות נקודתיים- סדנה כזו או אחרת, חופשה, או פשוט ויתור- ויתור על הסיפוק, ויתור על התפקיד או ויתור על איכות החיים- מורידים את הראש עד יעבור זעם, או שתבוא הפנסיה.
ההרצאה תפרוס בקצרה בפני המשתתפים את הגורמים לשחיקה המנטאלית ותעסוק בעיקר בפתרונות ש

אם אשאל אותך איך ניתן להגדיל את רווחיות החברה או למה תהליכי העבודה שלך אינם אפקטיביים, תשובתך תהיה קרוב לוודאי כי העובד מתקשה לשתף פעולה עם חבריו לצוות, או שהוא מתקשה לנהל שיח שירותי עם לקוחות החברה ואולי כי התחלופה של העובדים גבוהה מידי, יקרה מידי והידע הולך לאיבוד…
הפתרונות הניתנים בשנים האחרונות בדמות סדנאות ניהול זמן, פיתוח צוות, ניהול דור הY, או פיתוח מנהיגות מביאים פעמים רבות לשינוי, אך נראה כי הוא לא אופטימלי..
הסיבה לכך טמונה בעובדה שבשנים האחרונות מתפשטת, בין העובדים והארגונים, מגיפה בעלת השפעה כלל מערכתית- השחיקה !
במהלך ההרצאה נבין את החשיבות שבהתאמת הגישה הארגונית לסביבת העבודה וכיצד יכול כל אחד מאתנו להתחסן.

שחיקה היא תופעה מוכרת, כולנו חווים אותה- כל אחד ברמה אחרת ובצורה שונה. לעיתים ע”י תחושת עייפות פיזית או נפשית ולעיתים ע”י איבוד ההתלהבות שבעבודה או העניין בה. התוצאות הארגוניות המושפעות מאותה חוויה של שחיקה קשורות לאיכות עבודתו ותפוקתו של העובד ואף לתחלופה גבוהה (ויקרה) של ההון האנושי- רבים מהעובדים פשוט עוזבים את מקום העבודה.
בבואנו לבדוק את הגורמים לשחיקה נוכל למצוא מספר סיבות הנובעות מההקשר התעסוקתי- עבודה פיזית מאומצת, עבודה דינמית בעלת מאפיינים מנטאליים קשים כמו למשל עבודה בחדר מיון או צוותי חירום למיניהם וכן בכל עבודה שתכולתה שונה דרמטית מהציפייה של העובד טרם התחיל אותה. אך החלק המעניין (בעיקר אותנו) עוסק בכל אותם עובדים שלמדו והכשירו את עצמם לעבודה בה בחרו לעבוד ומרגישים לאורך הזמן ש”זה לא זה”, הם שואלים את עצמם מה קרה? ומחפשים פתרונות.
הפתרונות הם פעמים רבות פתרונות נקודתיים- סדנה כזו או אחרת, חופשה, או פשוט ויתור- ויתור על הסיפוק, ויתור על התפקיד או ויתור על איכות החיים- מורידים את הראש עד יעבור זעם, או שתבוא הפנסיה.
ההרצאה תפרוס בקצרה בפני המשתתפים את הגורמים לשחיקה המנטאלית ותעסוק בעיקר בפתרונות ש

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

אופטימיזציה מנטאלית Slide share

 1. 1. ‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫דודזון‬ ‫איל‬ :‫מנחה‬ ‫מנטאלית‬ ‫אופטימיזציה‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 2. 2. 2 ? ‫שם‬ ‫קורה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אז‬
 3. 3. 3 ‫הארגוני‬ ‫והיועץ‬ ‫השחיקה‬ ‫חקר‬ ‫הרווחה‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והגורמים‬ ‫התחום‬ ‫הבנת‬ ‫והמוטיבציה‬ ‫האישית‬ ‫העבודה‬ ‫ותהליכי‬ ‫הארגון‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫ארגוניים‬ ‫בתהליכים‬ ‫עלות-תועלת‬ ‫ניתוחי‬ ‫תומך‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 4. 4. 4 ‫בעבודה‬ ‫ושחיקה‬ ‫לחץ‬ ‫הגדרת‬ !‫די‬ ! ‫יותר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 5. 5. 5 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 6. 6. 6 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 7. 7. 7 Subjective well-being -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 8. 8. 8 ‫שחיקה‬ ‫לאבחון‬ ‫מדד‬ 7 ‫תמיד‬ 6 ‫לעיתים‬ ‫קרובות‬ ‫מאוד‬ 5 ‫לעיתים‬ ‫קרובות‬ 4 ‫לפעמים‬ 3 ‫לעיתים‬ ‫רחוקות‬ 2 -‫פעם‬ ‫פעמיים‬ 1 ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫עייפות‬ ‫מאנשים‬ ‫אכזבה‬ ‫תקווה‬ ‫חוסר‬ ‫מלכוד‬ ‫תחושת‬ ‫אונים‬ ‫חוסר‬ ‫דיכאון‬ ‫למחלות‬ ‫נטייה‬ /‫חולשה‬ ‫ערך‬ ‫חוסר‬ /‫כישלון‬ ‫תחושת‬ ‫שינה‬ ‫נדודי‬ "‫לי‬ ‫"נשבר‬ ‫הרגשת‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 9. 9. 9 ‫בעבודה‬ ‫שחיקה‬ ‫נפשיים‬ ‫מלחצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫בעיקר‬ ‫נגרמת‬ ‫שחיקה‬ ‫הקשורים‬ ‫אחרים‬ ‫כרוניים‬ ‫מלחצים‬ ‫או‬ ,‫ממושכים‬ .‫לעבודה‬ ‫חריגים‬ ‫ממאורעות‬ ‫כתוצאה‬ ‫קורית‬ ‫אינה‬ ‫שחיקה‬ ‫נמשכים‬ ‫רגשיים‬ ‫מלחצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫אלא‬ ,‫ודרמטיים‬ .‫ויום-יומיים‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 10. 10. 10 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 11. 11. 11 ‫הפסיכולוגי‬ ‫החוסן‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫מרכיבי‬ ‫עצמית‬ ‫מודעות‬ ‫עצמי‬ ‫ויסות‬ ‫אופטימיות‬ ‫מנטאלית‬ ‫וגמישות‬ ‫דייקנות‬ ‫קלילות‬ ‫תקשורת‬ ‫חזקה‬ ‫אישיות‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 12. 12. 12 ‫ניהולי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫מירבית‬ ‫והשפעה‬ ‫בעבודה‬ ‫עצמאות‬ ‫ומשוב‬ ‫מקצועית‬ ‫והתפתחות‬ ‫גיוון‬ ‫ויצירתיות‬ ‫יוזמה‬ ,‫משמעות‬ ‫תחושת‬ ‫רגשות‬ ‫וגילויי‬ ‫חברויות‬ ‫פיזית‬ ‫סביבה‬ ‫ומקצועי‬ ‫אישי‬ ‫יחס‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 13. 13. 13 ‫חיובי‬ ‫רגש‬ ‫מספקים‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬‫לחץ‬ ‫ממצבי‬ ‫הפוגה‬‫ותעוקה‬, ‫למילוי‬ ‫מחודשים‬ ‫כוחות‬ ‫לגיוס‬ ‫מקור‬ ‫ומהווים‬ ,‫כלומר‬ .‫התעוקה‬ ‫מצב‬ ‫בעקבות‬ ‫שהדלדלו‬ ‫המשאבים‬ ‫לבריאותנו‬ ‫חיוניים‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬‫חוצץ‬ ‫מהווים‬ ‫הם‬ . ‫ממצבי‬ ‫הנובעות‬ ‫בריאות‬ ‫ומבעיות‬ ‫שליליים‬ ‫מרגשות‬ ,‫בנוסף‬ .‫ותעוקה‬ ‫לחץ‬‫בעלי‬ ‫הינם‬ ‫שמחים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫התמודדות‬ ‫יכולות‬‫רגשות‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ; ‫ובוגרת‬ ‫טובה‬ ‫התמודדות‬ ‫יכולת‬ ‫הראו‬ ‫גבוהים‬ ‫חיוביים‬ ‫יותר‬. -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 14. 14. 14 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 15. 15. 15 ‫פילוסופיות‬ ‫סוגיות‬ ‫מאושר‬ ‫להיות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫במידה‬ ‫מאושר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לינקולן‬ /‫סולז'ניצין‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 16. 16. 16 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 17. 17. 17 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫שהייתם‬ ‫כפי‬ ‫לא‬ ,‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫התמודדו‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬ ‫רוצים‬ '‫ולץ‬ ‫ג'ק‬ ‫סיטואציה‬ ‫בכל‬ ‫חיובי‬ ‫משהו‬ ‫חפשו‬ -‫אפר"ת‬ ‫מודל‬ ‫אתגר‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 18. 18. 18 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫פארטו‬ ‫חוק‬ ‫לנשום‬ ‫לחייך‬ ‫תודה‬ ‫להכיר‬ ‫לשחרר‬ ‫ליצור‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 19. 19. 19 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ ,‫התוצאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫למידה‬ =‫צמיחה‬ ?‫המלאה‬ ‫הכוס‬ ‫חצי‬ Good enough -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 20. 20. 20 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ .‫טוב‬ ‫לכם‬ ‫שעושות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫ערכו‬ .‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫אותה‬ ‫עדכנו‬ !! ‫החיים‬ ‫בשגרת‬ ‫הפעילויות‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫הקפידו‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 21. 21. 21 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 22. 22. 22 ‫פסקול‬  Everybody's Free (To Wear Sunscreen)- Laz Buhrmann  Don't Worry Be Happy- Bobby McFerrin  Always Look on the Bright Side of Life - Monty Python's Life of Brian ‫עשר‬ ‫הששה‬ ‫הכבש‬ -‫אוהב‬ ‫אני‬ ‫מוקי‬ -‫אבא‬ ‫של‬ ‫ילד‬ ‫נרקיס‬ ‫וליאור‬ ‫פרץ‬ ‫משה‬ -‫העולם‬ ‫כל‬ ‫מול‬   -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 23. 23. dNE- ‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬ Eyal Davidson/ ‫דודזון‬ ‫איל‬

Notes de l'éditeur

 • תובנות שכלתניות וטיפול רגשי יביאו להכרה ואושר, אך הגישה ההוליסטית היא בנייה מודעת של אנרגיה
  וגם טיפול מונע.
  צ'יף אחד סיפר לבני שבטו על שני כלבים שנמצאים במוחו: כלב לבן טוב ואמיץ וכלב שחור נקמני וזועם. שני הכלבים נאבקים בזה עד מוות. אחד הלוחמים, שלא הצליח להמתין לסופו של הסיפור שאל, "מי מהם מנצח?" "זה שאותו אני מאכיל", השיב הצ'יף
  אנחנו מושכים את מי שאנחנו.
  הזמנה לדיאלוג איש, פנימי, חיובי !
 • להתייחס לעבודה כאל מקור פרנסה או לחוות את העבודה כשליחות
  חכם אחד עלה בדרך לירושלים וראה איש גורר מריצה.החכם (הרבי) שואל אותו למעשיו, והאיש הוריד את המריצה בכבדות, התנשף ואמר -אני?! אתה רואה מה אני עושה - אני סוחב מריצה מלאה באבנים!החכם המשיך בדרכו ומולו ראה עוד איש גורר מריצה.שאל אותו למעשיו.האיש הוריד את המריצה - חיך חיוך גדול ואמר בגאווה - אני - אתה רואה מה אני עושה! אני בונה את בית המקדש!!!
 • הפסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות; האופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי
  וינסטון צ'רצ'יל
 • לדאוג או להמשיך הלאה?
  אדם נטול חוש הומור דומה לעגלה נטולת קפיצים. היא מיטלטלת בגלל כל אבן בדרך
  הנרי וורד ביצ'ר

×