Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

La2 Week 1 Het Curriculum

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à La2 Week 1 Het Curriculum (20)

Publicité

Plus récents (20)

La2 Week 1 Het Curriculum

 1. 1. Het Curriculum LA 2 week 1
 2. 2. Inschatten voorkennis I <ul><li>Maak een mindmap van jouw kennis over het curriculum en/of curriculumtheorie </li></ul>
 3. 3. Inschatten Voorkennis II <ul><li>Maak een eigen definitie voor de term curriculum </li></ul>
 4. 4. Rondje langs eigen definities <ul><li>Terugkoppeling naar de groep </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijkheid? </li></ul><ul><li>Vanuit welk perspectief? </li></ul><ul><li>Eigen normen en waarden? </li></ul>
 5. 5. Definities van het curriculum <ul><li>Vele verschillende definities </li></ul><ul><li>Probleem -Complexiteit curriculum -Normen & waarden </li></ul><ul><li>Curriculum = is geen één entiteit maar multipliciteit </li></ul>
 6. 6. Complexiteit Niveau: Van den Akker (2003) <ul><li>Macro (land of staat) </li></ul><ul><li>Meso (school/instituut) </li></ul><ul><li>Micro (groep/jaar) </li></ul><ul><li>Nano (leerling/student) </li></ul>
 7. 7. Normen & Waarden <ul><li>Kennis: Wat is kennis? Welke essentieel? Wie beslist? </li></ul><ul><li>Eenheid: Hoe kom je tot eenheid? </li></ul><ul><li>Organisatie: Wie organiseert? </li></ul><ul><li>Verandering: Wanneer verander je? </li></ul><ul><li>Effectiviteit: Doelen en het behalen ervan? Wie is verantwoordelijk? </li></ul>
 8. 8. Stelling over curriculum I <ul><li>Het curriculum moet basiskennis bevatten zoals de onderliggende principes van grammatica, wiskunde en de belangrijke oeuvres uit de menselijke geschiedenis </li></ul>
 9. 9. Stelling over curriculum II <ul><li>Het curriculum moet onderwerpen bevatten die het meest nuttig kunnen zijn voor de huidige en toekomstige maatschappij </li></ul>
 10. 10. Stelling over curriculum III <ul><li>Het curriculum moet vooral gespitst zijn op de aard van technologische vorderingen, het werken met ICT en het begrijpen en bewegen in netwerken </li></ul><ul><li>[Broom] </li></ul>
 11. 11. Stelling over curriculum IV <ul><li>Het curriculum moet democratisch worden besloten. Keuzes komen voort uit de stem van het volk en diens politieke vertegenwoordiging. </li></ul>
 12. 12. Stelling over curriculum V <ul><li>Het curriculum moet ontworpen moeten door experts. Experts met verstand van onderwijs en onderwijsinhouden. Zij dienen vooral het curriculum vorm te geven. </li></ul>
 13. 13. Stelling over curriculum VI <ul><li>Het curriculum moet een middel zijn om straks authoriteit aan de kaak te stellen. Het moet een weg zijn om begrip te ontwikkelen over complexe perspectieven op de samenleving </li></ul>
 14. 14. Stelling over curriculum VII <ul><li>Het curriculum is het totaal aan ervaringen die leerders hebben gedurende hun levensloop </li></ul>
 15. 15. Analytisch perspectief <ul><li>Intended curriculum </li></ul><ul><ul><li>= Ideaalbeeld & Curriculum op papier </li></ul></ul><ul><li>Implemented curriculum </li></ul><ul><ul><li>= Perceived & Operational </li></ul></ul><ul><li>Attained curriculum </li></ul><ul><ul><li>= Experiential & Learned </li></ul></ul>
 16. 16. Taak 1 (30 minuten): <ul><li>Denk na over het curriculum van je eigen school. Hou het artikel van Van den Akker (2003) erbij. Beschrijf het curriculum via het analytisch perspectief. </li></ul>
 17. 17. Taak 2 (30 minuten): <ul><li>Bespreek in duo's de meest opmerkelijke verschillen 'intended', 'implemented' en 'attained' en reflecteer samen op de achterliggende oorzaken. Vul jullie reflectie in op de voorgestructureerde flap. </li></ul>
 18. 18. Taak 3 (45 minuten): <ul><li>Presentatie van uitkomsten duo-reflecties. </li></ul>
 19. 19. Taak 4 (10 minuten): <ul><li>Maak een mindmap van jouw huidige kennisbasis over instructionele designmodellen en (leer)paradigma's (voorkennis ID) </li></ul>
 20. 20. Taak 5 (10 minuten): <ul><li>Uitleg over taak 1 week 2 door Dimphy en afsluiting </li></ul>
 21. 21. Op weg naar week 2: ID-Kennisblog <ul><li>Bekijk de instructionele design theorie-website op de LA2-blog. Maak een top 3 van de theorieën (verklaringsmodellen), waarin je je zou willen verdiepen. Maak een top 3 voor jezelf. Post deze bij week 1 op de LA2-blog als reactie. Onderhandel dan uit met mede-studenten als er dubbelingen zijn. </li></ul>
 22. 22. Facilitering LA2 <ul><li>Kerndocenten en experts </li></ul><ul><li>N@tschool: Plaats leerproducten </li></ul><ul><li>Studentportal: Annonces en link naar LA2-blog </li></ul><ul><li>Webcolleges: Vanuit blog via dropbox </li></ul><ul><li>Literatuur: Vanuit blog via dropbox </li></ul><ul><li>ZELF: Leerproducten: Plaats op N@tschool. Maal links op je eigen ontwerpblog naar checklist en ontwerpproducten. </li></ul>

×