Publicité

Expressionisme

dadasoft
19 Jan 2011
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Expressionisme

 1. EXPRESSIONISME
 2. Al llarg de la hist òria de l ’ art es poden distingir dues grans tendències. Simplificant les podem classificar com clàssica i barroca. L ’ altra tendència, la que anomenem barroca , es caracteritza per tot el contrari. Cerca el desequilibri, l ’ exageració, el dramatisme, la teatralitat, el sentiment. Molts cops s ’ acusa a aquesta tendència de ser exagerada i excessiva. La tendència clàssica es caracteritza per la cerca de l ’ equilibri, la simplicitat i l ’ harmonia. Molts cops s ’ acusa a aquesta tendència de ser massa freda i racional. Leonardo da Vinci. La Gioconda. 1506 Rubens. Andromeda. 1638
 3. L ’ expressionisme . Aquest moviment d ’ avantguarda de la primera meitat del s.XX forma part d ’ aquesta tendència barroca que tendeix a l ’ exageració i el dramatisme. Però també es preocupa per la crítica social i la condició humana, per la soledat de l ’ esser humà. Oskar Kokoschka, Autoretrat
 4. Antecedents
 5. Caravaggio. Sacrifi d ’Isaac. 1603
 6. Caravaggio. La incredulitat de Sant Tom às . 1602
 7. Caravaggio. La crucifixi ó de Sant Pere. 1601
 8. J. de Ribera. Martiri de Sant Bartomeu.
 9. J. de Ribera. Martiri de Sant Andreu. 1623
 10. Rembrandt. Autoretrat. 1669
 11. Rembrandt. Autoretrat. 1661
 12. Rembrandt. Cegant Samson. 1636
 13. F. de Goya. Dos homes vells. 1821
 14. F. de Goya. Aquelarre. 1821
 15. F. de Goya. Asta su abuelo. 1821
 16. La principal preocupació dels artistes expressionistes és l ’ànima humana en tota la seva subjectivitat. En l ’ art expressionista domina el sentiment per sobre del pensament. L ’ expressionisme es va desenvolupar a Alemanya i el nord d ’ Europa entre 1905 i 1930.
 17. Els expressionistes van trobar en l ’ art primitiu africà un model que expressava la puresa original de l ’ànima humana i que era oposat a l ’ art decoratiu i cosmètic de l ’ art acad èmic . Els artistes expressionistes utilitzen les formes i els colors amb total llibertat, sense seguir cap norma, i amb tota la subjectivitat individual. Per aconseguir l ’ efecte expressiu que desitgen fan una pintura espontània, primitiva i directa.
 18. Les formes tendeixen a la deformació i la distorsió, com en una caricatura cruel del dolor humà, del dolor provocat tant per la situació social com per les pròpies angoixes de l ’ existència. L ’ Expressionisme alemany, i el nòrdic en general, té un sentit dramàtic i de forta crítica social .
 19. Alguns artistes importants d ’ aquest moviment són: Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Vasilij Kandinskij, Franz Marc, August Macke, Aleksej von Jawlensky, Otto Dix, George Grosz i Max Beckmann.
 20. Max Beckmann
 21. Max Beckmann. Christ and the Woman Taken in Adultery. 1917
 22. Max Beckmann. The Descent from the Cross. 1917
 23. Max Beckmann. The Night. 1918-19
 24. Max Beckmann. Dancing Bar a Baden-Baden. 1923
 25. Max Beckmann. Self Portrait with Champagne Glass. 1919
 26. Ernst Ludwig Kirchner
 27. E. Ludwig Kirchner. . Dancing Bar in Baden-Baden. 1923
 28. E. Ludwig Kirchner. Autoretrat com a soldat. 1915
 29. E. Ludwig Kirchner. Autoretrat amb una model. 1926
 30. E. Ludwig Kirchner. Grup d ’artistes. 1927
 31. E. Ludwig Kirchner. Banyistes a la gespa. 1919
 32. E. Ludwig Kirchner. Escena de carrer a Berl ín . 1915
 33. E. Ludwig Kirchner. Dona al mirall. 1912
 34. George Grosz
 35. G. Grosz. Metr òpolis . 1917
 36. G. Grosz. Aut òmates republicans . 1920
 37. G. Grosz. Lovesick man. 1916
 38. G. Grosz. Suicidi. 1926
 39. G. Grosz.
 40. G. Grosz. Eclipse de sol. 1926
 41. G. Grosz. L ’ enterrament del poeta Oskar Panizza. 1918
 42. G. Grosz. Pimps of death. 1919
 43. G. Grosz. Riot of the Insane (1915)
 44. G. Grosz. Suburbi. 1917
 45. G. Grosz. Friedrichstrasse. 1918
 46. G. Grosz. Shall Exterminate Everything around Me That Restricts Me from Being the Master. 1921
 47. G. Grosz. T oads of Property. 1921
 48. G. Grosz. T he Guilty One remains unknown. 1919
 49. G. Grosz. Cross Section. 1920
 50. Otto Dix
 51. O. Dix. El sal ó . 1921
 52. O. Dix. To Beauty. 1922
 53. O. Dix. La ballarina Anita Berber. 1925
 54. O. Dix. Dr. Mayer-Hermann. 1926
 55. O. Dix. The Art Dealer Alfred Flechtheim. 1926
 56. Emil Nolde
 57. E. Nolde
 58. E. Nolde. Dues dones i un pallasso. 1917
 59. E. Nolde. Gent excitada. 1913
 60. E. Nolde. Cricifixió. 1912
 61. La influ ència de l’expressionisme
 62. Francis Bacon
 63. F. Bacon. Retrats i autoretrats. 1971
 64. F. Bacon. Estudi del retrat del papa Inocenci X. 1962
 65. F. Bacon. Tres estudis per una crucifixi ó I. 1962
 66. F. Bacon. Tres estudis per una crucifixi ó II. 1962
 67. F. Bacon. Tres estudis per una crucifixi ó III. 1962
 68. F. Bacon.
 69. Lucien Freud
 70. L. Freud . Reflex amb dos nois. 1965
 71. L. Freud. Reflexi ó (autoretrat). 1985
 72. L. Freud. La mare de Freud . 1972
 73. L. Freud.
 74. L. Freud. Retrat d ’Isabel II. 2001
 75. L. Freud . 1993
 76. L. Freud . Noia rosa en un llit. 1987
 77. L. Freud . Home despullat en un llit. 1987
 78. L. Freud . El pintor i la model. 1987
 79. Jean Michel Basquiat
 80. Jean Michel Basquiat. Aaron I (1981)
 81. Jean Michel Basquiat. Vino de Babilonia (1984)
 82. Jean Michel Basquiat. Dos cabezas 2 (1983)
 83. Jean Michel Basquiat. Tenor (1985)
 84. Jean Michel Basquiat. Sense t ítol . 1983
 85. Jean Michel Basquiat. Sense t ítol .
 86. Jean Michel Basquiat. Guerrer. 1981
 87. Jean Michel Basquiat. Zydeco. 1984
 88. Jean Michel Basquiat. Autoretrat. 1981
 89. Jean Michel Basquiat.
Publicité