Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

lleis de la Gestalt

  1. Lleis de la Gestalt sobre la percepció
  2. LLEI de la BONA FORMA El cervell intenta organitzar els elements percebuts de la millor forma possible. La nostra percepció s’organitza per que la forma percebuda sigui el més simple i definida possible. Totes les altres lleis es regeixen per aquest principi.
  3. Llei de la figura- fons La nostra percepció de la forma depèn del que l’envolta. Un element només és visible si existeix un fons que el contrasti. Percebem la figura com l’ element central que capta la nostra atenció en contrast amb el seu fons apareix ben definida, sòlida y en primer pla. Percebem el fons como indefinit, vague y continuo. Quan aquesta diferència no està clara, el sistema perceptiu dubta entre el sentit que ha de donar a la representació i serà la pròpia voluntat y experiència del receptor la que determini altres respostes.
  4. Lleis de l’agrupament: Tendim a organitzar els elements que percebi’m entorn a formes més simples ja conegudes. llei de la proximitat Els elements propers es capten com part d’una mateixa figura.
  5. Llei de la semblança Els elements semblants es perceben com que pertanyen a una mateixa forma
  6. Llei de la simetria Els elements simètrics tendeixen a fer una sola forma.
  7. Llei del contrast Un element es distingeix de la resta per la seva singularitat (forma, color, mida...)
  8. Llei del tancament La percepció tendeix a tancar i completar les formes inacabades.
Publicité