Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Svenskans tempussystem

42 752 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Svenskans tempussystem

 1. 1. Det svenska tempussystemet<br />
 2. 2. Svenskan har två tempussystem:<br />presenssystemet och preteritumsystemet<br />
 3. 3. Presenssystemet<br />Julia har fått ett nytt jobb.<br />Hon är glad.<br />Hon ska spela i en orkester.<br />
 4. 4.
 5. 5. Presens - Nu<br />Om sådant som händer nu:Jag studerar svenska.<br />Om sådant som är allmänt:Det snöar på vintern.<br />Om vanor, sådant som händer regelbundet:Lars åker buss till jobbet varje dag.<br />
 6. 6. Perfekt - något som har hänt före nuhar + supinum<br />Något som har hänt före nu, men man vet inte när:<br />Ulla har läst ryska i Moskva. <br /> (Förra året? För 20 år sedan?) <br />Aktiviteten är avslutad, tiden är okänd<br />Tillsammans med tidsuttryck där tiden inte är slut:<br />Jag har druckit kaffe i dag.<br /> (Det är fortfarande i dag)<br />Aktiviteten är avslutad, men med pågående tidpunkt<br />
 7. 7. Perfekt - något som har hänt före nuhar + supinum<br />När du berättar hur länge någon har gjort något:<br />Anders har jobbat på SAAB sedan 1991. <br /> Påbörjad men ej avslutad aktivitet<br />
 8. 8. Futurum – Något som kommer att hända efter nu<br />Det finns flera olika sätt att uttrycka framtid på svenska:<br />presens + tidsuttryck för framtidOlle flyttar till Berlin nästa månad.<br />ska + infinitiv:Han ska söka jobb på SAP.<br />kommer att + infinitivOllekommer att bli en bra chef där.<br />
 9. 9. Futurum – Något som kommer att hända efter nu<br />Det finns flera olika sätt att uttrycka framtid på svenska:<br />4. tänker + infinitiv<br />Jag tänker åka till Åre.<br />5. perfekt – för aktivitet 1 om det finns två eller flera aktiviteter efter varandra i framtiden:<br />När Olle har flyttat(1) ska han söka jobb (2).När han har talat med sina kollegor (1) ska han bjuda dem på middag (2). <br />
 10. 10. Preteritumsystemet<br />Julia hade fått ett nytt jobb för två dagar sedan.<br />Hon var glad då.<br />Hon skulle haspelat i en orkester.<br />
 11. 11.
 12. 12. Preteritum - Då<br /> När något har hänt vid en bestämd tidpunkt i dåtid. <br />Både aktiviteten och tidpunkten är avslutade:<br />Jag åt gröt till middag i går. <br />(Jag äter inte längre. Det är inte i går längre.) Både aktiviteten och tidpunkten är avslutade)<br />
 13. 13. Exempel<br />Vi på bio i går. <br />Vad du i måndags?<br />Jag sent då.<br />Olle i Malmö i sin ungdom.<br />Elvis Presley från Memphis, Tenessee.<br />
 14. 14. Pluskvamperfekt – före dåhade + supinum<br />Något som hände före en bestämd tid i dåtid.<br />När jag hade duschat åt jag frukost.<br /> (Först duschade jag sedan åt jag frukost).<br />
 15. 15. Futurum preteriti - efter då<br />Använd skulle + infinitiv när du berättar om något som du planerade vid tidpunkten då i preteritumsystemet, eller som du trodde skulle hända:<br />I morse var Harry nervös för han skulle ha ett test klockan tolv.<br />Använd hade + infinitiv om aktivitet 1 om det finns två eller fler aktiviteter efter varandra:<br />När hon hade tagit sin examen (1) skulle hon söka jobb (2).<br />
 16. 16. Att skilja mellan preteritum och perfekt<br /> Varför används olika tempus i följande meningar?<br />Jag åt gröt till frukost i morse.Jag har ätit gröt till frukost i dag.<br /> i morse = avslutad tidpunkt = preteritum<br /> i dag = pågående tidpunkt = perfekt<br /> Använd alltid preteritum när det finns en bestämd tidpunkt i dåtid.<br /> Använd perfekt:<br />när du inte vet exakt när något har hänt<br />tillsammans med tidsuttryck där tiden ”inte är slut” som t.ex. i dag, den här veckan, det här året o.s.v.<br />när du berättar hur länge något har pågått<br />
 17. 17. Tempusharmoni<br /> När du ska skriva en uppsats eller liknande bestämmer du dig för om du ska skriva i presens eller preteritum. <br /> Normalt sett håller du dig sedan inom det systemet och byter inte mellan dem. <br />Rätt: På den tiden fick man inte plocka godiset själv, <br /> utan jag sa till tanten i affären vad jag ville ha.<br />Fel: På den tiden fick man inte plocka godiset själv, utan jag säger till tanten i affären vad jag vill ha.<br />Detta kallas för tempusharmoni.<br />
 18. 18. Undantag från tempusharmonin<br /> Ibland måste man byta från t.ex. presens- till preteritumsystemet för att det man skriver ska bli logiskt:<br />Jag är trött för jag la mig sent i går.<br />Jag kunde inte ringa till skolan i morse för min <br />telefon är avstängd, sa Ylva.<br />Mats är rik, för han vann fem miljoner för ett par år <br />sedan.<br />
 19. 19. Källor:<br />Fasth & Kannermark: Form i fokus B och C<br />Kalmström: Svensk grammatik och ordbildning<br />Sundberg-Holmberg & Asker: Grammatikövningar för Sfi<br />Kristina Eriksson, Vux, Sigtuna<br />kristina.a.eriksson@edu.sigtuna.se<br />Bildanimationerna från http://office.microsoft.com/sv-se/images<br />Dagmar Machutta <br />

×