Pikazki rodari

Daniela Grigorova
Daniela GrigorovaОУ"проф.Марин Дринов"-Кюстендил
• Вдигате телефонната
Ало, ало…   слушалка и чувате…
       приказки.
       И то какви! Приказките
       на счетоводителя Бианки
       за невероятните
       приключения на
       Джованино Денгуба, за
       приключенията на
       малката палавница
       Алиса, за носа, който
       един ден не издържал и
       избягал.
 Затворете очи и ще полетите заедно с
 онзи добър господин на въртележката
 в Чезенатико.
 А защо да не похапнете от двореца от
 сладолед?…
 Опитайте. Нужно е само желание и
 въображение, за да превърнете нашия
 мъничък свят - добър и лош, забавен и
 скучен, весел и тъжен - в една приказка
 без край.
 Ало!… Чувате ли гласа на милия
 господин Бианки?
 Не?! Тогава включете факса…
Джани Родари

Извънкласно четене
 Джани Родари (1920-1980 г.) е
 един от най-добрите италиански
 детски писатели на XX век.
 Той е роден в малкото градче
 Оменя, разположено край
 живописно езеро в Северна
 Италия.
 Малкият Джани изучава музика,
 увлича се и от поезия. Мечтае да
 стане музикант.
 Когато е едва на девет години,
 умира баща му. Майката едва
 припечелва за хляба, затова на
 момчето се налага да работи и да
 учи.
• Джани Родари работил като начален учител. Той не
 притежавал специално образование, но имал талант да
 общува с децата. Често им разказвал измислени от него
 истории. Малчуганите посрещнали с възхищение новия
 учител. Джани Родари поднасял учебния материал под
 формата на игра.
Творчество

       • От 1947 г.
        сладкодумецът се
        отдава изцяло на
        творчество за деца.
       • Книгата, която му носи
        световно признание, е
        романът - приказка
        „Приключенията на
        Лукчо".
творчество

        Малките читатели особено обичат
        неговите „Приказки по телефона", в
        които богатото въображение на
        твореца им предлага невероятни
        пътешествия с Джованмно Денгуба,
        Алиса Търкуланка, Невидимия Тонино.
        Те стават свидетели на такива
        необикновени явления като бонбонен
        дъжд, дворец от сладолед, самотно
        бродещ нос, избягал от собственика си,
        и стигащ до звездите асансьор.
творчество
• На по-големите момчета и момичета по-вече
 допадат „Разни приказки за игра", в които
 Джани Родари използва познати литературни
 герои, но измисля за тях и съвсем нови истории,
 като "дава възможност на читателя сам да
 избере най-подходящия край от три,
 предложени от автора, варианта.
творчество
• На български са преведени и приказните повести
 „Пътешествието на Синята стрела", „Джелсомино в
 страната на лъжците", „Да живее Репония!".
• Пос-ледната му книга е „Приключенията на невидимия
 Тонино".
Дж.Родари - литературата на “нонсенса”
Тази литература е модерна. Тя е повлияна както от
класическия вид детска литература, така и от фолклорната
традиция, но се отличава с една по- свободна художествена
форма. Разказва се за добри познати неща и случки
свързани с всекидневния начин на живот. Това са разкази
за животни, хора, играчки. Всички говорят и пълноправно
участват в човешкия свят. Реалното прелива в нереално като
истината граничи с фантазията. Всичко това се разказва с
чувство за хумор и кара децата да преживеят невероятните
преживявания на героите. Във всекидневието на децата има
безкрайно много неща, които ги карат да търсят отговори на
безкрайно много въпроси.
Да послушаме приказките!
“Приказки по телефона”
Имало едно време...

 ...един счетоводител на име Бианки от Варезе. Той си
 изкарвал хляба като търговски пътник и шест дена от
 седмицата кръстосвал цяла Италия, на изток, на запад,
 на юг, на север и по средата, като продавал лекарства.
 В неделя се връщал у дома си, а в понеделник сутрин
 отново тръгвал на път.
 Но преди да тръгне, неговото момиченце му казвало:
 - Не забравяй, татко, всяка вечер искам по една
 приказка.
• Да, защото това момиченце не можело да заспи без
 приказка, а майка му вече му била разказала по три
 пъти всички приказки, които знаела.
• И затова, където и да се намирал, точно в девет часа,
 счетоводителят Бианки искал по телефона да го
 свържат с Варезе и разказвал приказка на своето
 момиченце.
• Казаха ми, че щом господин Бианки викал Варезе,
 госпожиците от централата прекъсвали всички разговори,
 за да слушат неговите приказки.
• Че как иначе - някои са наистина доста хубави.
 Вие прочетохте ли ги?
Веднъж в Пьомбино завалели
                 бонбони. Падали като големи зърна
                 град. Били с различни цветове -
                 зелени, розови, виолетови, сини.
От коя приказка на       • Едно дете налапало зелен бонбон и
Джани Родари е          открило, че ухае на мента. Друго
следният откъс:         опитало червено зърно. То
а) „Шоколаденият път
                 миришело на ягода.
 а) „Шоколаденият път
                • - Бонбони, бонбони! И всички се
б) „Знаменитият
 б) „Знаменитият         втурнали по улиците да си пълнят
валеж ввПьомбино";
 валеж Пьомбино";        джобовете. Но не успявали да
                 съберат всичките, защото валяло
в) „Страната сс„не" отпред".
 в) „Страната „не" отпред".   силно.
 На планетата Бу знанията се продавали
              в буркани. Историята била червена
              течност с вкус на нар. Географията -
              течност, зелена като мента; граматиката
              - безцветна и безвкусна като вода.
              Нямало училища. Учело се вкъщи.
              Всяка сутрин децата, според възрастта
От коя приказка е този   си трябвало да изпият чашка история,
откъс?           няколко лъжици математика и т.н.
              Но ще повярвате ли? Пак се глезели!
 “Космическа кухня”    - Хайде, бъди пуслушен! - казвала
              майката. - Знаеш ли колко е вкусна
              зоологиата?! Попитай Каролина (това
              бил електроният домашен робот).
 “Поучителни бонбони”
              Каролина изпивала един пръс от чашата
              и започвала да декламира: „Кравата е
  “Лакомата треска”    бозайник. Тя се храни с трева. Дава
              мляко с шоколад."
• Някога в Болония построили
              дворец …
Кой е този дворец?
             • Покривът бил от разбита
От коя приказка е този   сметана, пушекът от комините от
този дворец?        захарен памук, комините от
              захаросани плодове.
 “Дворецът за чупене”
             • Всичко останало било от
              сладолед: врати от сладолед,
  “Къщи и дворци ”    стени от сладолед, мебели от
              сладолед.
 “Дворец от сладолед”
• - Тогава пък аз ще измисля таблица
                за умножение:
               • Три по едно    Тибър и По
               • Три по две    печено кюфте
    Да посмятаме …
               • Три по три    весели игри
От коя приказка е този откъс? • Три по четири   шоколадови
                еклери
   “Да измисляме числа”
               • Три по пет …
    “Долу девятката”


    “Едно и седем”
 Джованино Денгуба бил голям
              пътешественик. Пътувал той,
              пътувал и попаднал в една
Коя е тази страна?
              страна…

От коя приказка е този   - Грешите. Това е “неножче”, тоест
откъс?           ножче с “не” отпред. С него
              моливите отново порастват,
“Страната без остриета”
              вместо да се скъсяват. Много е
              полезно за училищата…
  “Кучешкото село”    - После имаме нефотографски
              апарат, който, вместо да прави
“Страната с “не” отпред”  фотографии, прави карикатури и
              така се смеем…
• Веднъж трима братя от Барлета,
              вървейки през полето, открили
              един много гладък път, и целия
Кой е този път?       кафяв.
             • - Какво ли ще е това? – попитал
От коя приказка е този   първият.
откъс?
             • - Не е дърво – отговорил вторият.
 “Пътят, който не водел  • - Не са и въглища – обадил се
    никъде”
              третият.
 “Шоколаденият път”   • За да разберат по-добре и тримата
              коленичили и близнали. …
“Асансьор за звездите”
Да се забавляваме

   Забавление 1
Учениците на Джани Родари обичали играта на
въпроси и отговори.
 •  На отделни листчета са записани въпросите:
 •  1. Кой беше?
 •  2. Къде се намираше?
 •  3. Какво правеше?
 •  4. Какво попита?
 •  5. Какво му отговориха?
 •  6. Какво се случи накрая?
 •  Всеки си тегли листче с въпрос и на гърба му пише своя
   отговор. След това отговорите от 1 до 6 се подреждат и се
   получават смешни комбинации.
Ето пример за един тур от играта:
•  1. Кой беше?
•  Той беше Тошко Африкански.
•  2. Къде се намираше?
•  Намираше се върху гърба на едно златно бръмбарче.
•  3. Какво правеше?
•  Танцуваше балет под звуците на флейта.
•  4. Какво попита?
•  Изведнъж попита:
•  - Колко е половината на осмицата?
•  5. Какво му отговориха?
•  Отговориха му.
•  - Мием си зъбите с „Блендамед".
•  6. Какво се случи накрая?
•  Накрая всички хукнаха към игрището.
Забавление 2
• В творбата на Джани Родари „Да живее Репония!" пет
 деца от римския квартал Друло" образуват тайно
 сдружение.
• Имат си парола.
• Измислят си и таен начин да си предават зашифровани
 бeлежки.
  А-и     К-  ч    У  -ю
  Б-с     Л-  и    Ф  -X
  В-д     М-  т    X  -ш
  Г-щ     Н-  р    Ц  -ф
  Д-п     О-  а    Ч  -к
  Е-У     П-  з    Ш  -ц
  Ж- г  Р-  в    Щ  -м
  3-л     С-  б    Ю  -я
  И-е     Т-  ж    Я  -о

ДБОЧА ПУХУ АСЕКИ ПИ ЕЩВИУ Е ТРАЩА
       ПИ ЛРИУ
Забавление 3
• Джованино Денгуба бил голям пътешественик. Пътувал
 той, пътувал и попаднал в една страна с” не”
 отпред.Опишете за какво служат следните предмети
 според вас.
•НЕ
Кода е разкрит.
За тези, които обичат да четат…
                 Адаптиран от
                   руски
“Небето е на  Още книги от Джани Родари
всички”     Тази книжка съдържа повечето от
         най-хубавите стихотворения на вашия
         стар познат, италианския писател
         Джани Родари. Той отдавна не е сред
         живите, но мисля, че веселите му
         стихчета, приказки и романи още
         живеят и дълго ще бъдат четени и
         обичани от децата по света. В
         книжката са включени десетината
         стихотворения, които бяха издадени
         за пръв път под заглавието "Продавач
         на надежда" преди много години,
         когато вашите родители са били като
         вас.
•  В "Истории, писани на машина" се случват безброй симпатични
  небивалици -  студенти отлитат за древния Рим, за да преброят раните
  по тялото на Юлий Цезар, а пък там телевизионен екип снима реклама
  за кухненски ножове.
  Каубоят Бил, който вечер край огъня свири на пианото си Бетовен и
  много рядко Шопен, открива защо масово изчезват плашила в
  околността. Таен агент на марсианците отмъква от Земята вестниче с
  комикси и на Марс решават, че земляните си говорят с облачета.
  А една сладка кукла мрази и унищожава кукленския свят и тормози
  малката Енрика.
“Джелсомино в сраната на лъжците”

         Някога някъде имало една страна, в която
         властвал злият диктатор Джакомоне.
         Бивш пират, той завладял страната и се
         провъзгласил за крал. По заповед на
         краля всички лъжели: хляба наричали
         мастило, на зеленото викали червено,
         кучетата мяукали, а котките лаели. И
         който кажел истината, го чакало сурово
         наказание. Представете си само какво се
         случва в тази страна на лъжците, когато
         един ден там пристига Джелсомино,
         който е свикнал да нарича нещата с
         истинските им имена...
,,Живял два пъти един барон Ламберто“

       В романа ,,Живял два пъти един барон
       Ламберто“ усмихнатият Джани Родари ни
       води из места, скъпи му от детството.
       Развежда ни, за да ни разкаже за барон
       Ламберто – много възрастен, много богат
       и много болен човек. Той живее на един
       остров със своя майордом и трябва да се
       справя с алчния си племенник, с
       неколцина бандити и с още няколко
       мъже и жени, на които е възложено
       непрекъснато да повтарят името му.
http://vbox7.com/play:b9197e82
1 sur 33

Recommandé

Pikazki rodari par
Pikazki rodariPikazki rodari
Pikazki rodariDaniela Grigorova
8.1K vues33 diapositives
валери петров пет приказки par
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказкиVаlentina Bikova
33.3K vues30 diapositives
Доста par
ДостаДоста
ДостаMona Choban
453 vues5 diapositives
мечо пух алън милн par
мечо пух  алън милнмечо пух  алън милн
мечо пух алън милнVаlentina Bikova
10.3K vues16 diapositives
Shareno petle 2015 par
Shareno petle 2015Shareno petle 2015
Shareno petle 2015cdgzornica
2K vues93 diapositives
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук" par
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"Val Stoeva
1.7K vues33 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Недочетената книжка par
Недочетената книжкаНедочетената книжка
Недочетената книжкаDani Parvanova
4.8K vues16 diapositives
съществителни умалителни имена par
съществителни умалителни именасъществителни умалителни имена
съществителни умалителни именаDani Parvanova
18.8K vues15 diapositives
съществително име 2 час par
съществително име 2 чассъществително име 2 час
съществително име 2 часDani Parvanova
9.5K vues16 diapositives
Царицата есен par
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
21.6K vues44 diapositives
литература par
литературалитература
литератураDani Parvanova
5K vues5 diapositives
хубави са всички par
хубави са всичкихубави са всички
хубави са всичкиDani Parvanova
10K vues18 diapositives

En vedette(7)

Недочетената книжка par Dani Parvanova
Недочетената книжкаНедочетената книжка
Недочетената книжка
Dani Parvanova4.8K vues
съществителни умалителни имена par Dani Parvanova
съществителни умалителни именасъществителни умалителни имена
съществителни умалителни имена
Dani Parvanova18.8K vues
съществително име 2 час par Dani Parvanova
съществително име 2 чассъществително име 2 час
съществително име 2 час
Dani Parvanova9.5K vues

Similaire à Pikazki rodari

Ние творим (Нашата първа книжка) par
Ние творим (Нашата първа книжка)Ние творим (Нашата първа книжка)
Ние творим (Нашата първа книжка)Златка Вълчинова
13.8K vues16 diapositives
Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016 par
Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016
Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016Detski knigi foundation
597 vues23 diapositives
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг) par
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)tlisheva
419 vues152 diapositives
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016 par
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016Detski knigi foundation
1.9K vues24 diapositives
Smile magazine - issue 1 par
Smile magazine - issue 1Smile magazine - issue 1
Smile magazine - issue 1Smile6
234 vues15 diapositives
Сценарий par
СценарийСценарий
Сценарийmnpc2012
1.1K vues3 diapositives

Similaire à Pikazki rodari(20)

Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016 par Detski knigi foundation
Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016
Книги за "Мечтатели" (9-11 г.)/"Бисерче вълшебно" 2016
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг) par tlisheva
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)
tlisheva419 vues
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016 par Detski knigi foundation
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016
"Откриватели" (6-8 г.) в света на "Бисерче вълшебно" 2016
Smile magazine - issue 1 par Smile6
Smile magazine - issue 1Smile magazine - issue 1
Smile magazine - issue 1
Smile6234 vues
Сценарий par mnpc2012
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc20121.1K vues
приключенията на пинокио par daniela velcheva
приключенията на пинокиоприключенията на пинокио
приключенията на пинокио
daniela velcheva10.1K vues
Prezentaciq - etwininning proekt - Igroteka@Chudnoteka par ssuser5a8ba2
Prezentaciq - etwininning proekt - Igroteka@ChudnotekaPrezentaciq - etwininning proekt - Igroteka@Chudnoteka
Prezentaciq - etwininning proekt - Igroteka@Chudnoteka
ssuser5a8ba2134 vues
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА par Val Stoeva
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНАСпециален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Val Stoeva605 vues
Конкурс за приказни истории “Кукувицата” par Val Stoeva
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Val Stoeva891 vues
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник par Стефан Стефанов
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласниксписък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016 par Detski knigi foundation
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot... par Sevdie Alieva
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sevdie Alieva174 vues
Хартиени градове ( Джон Грийн ) par tlisheva
Хартиени градове ( Джон Грийн )Хартиени градове ( Джон Грийн )
Хартиени градове ( Джон Грийн )
tlisheva5.5K vues

Pikazki rodari

 • 1. • Вдигате телефонната Ало, ало… слушалка и чувате… приказки. И то какви! Приказките на счетоводителя Бианки за невероятните приключения на Джованино Денгуба, за приключенията на малката палавница Алиса, за носа, който един ден не издържал и избягал.
 • 2.  Затворете очи и ще полетите заедно с онзи добър господин на въртележката в Чезенатико.  А защо да не похапнете от двореца от сладолед?…  Опитайте. Нужно е само желание и въображение, за да превърнете нашия мъничък свят - добър и лош, забавен и скучен, весел и тъжен - в една приказка без край.  Ало!… Чувате ли гласа на милия господин Бианки?  Не?! Тогава включете факса…
 • 4.  Джани Родари (1920-1980 г.) е един от най-добрите италиански детски писатели на XX век.  Той е роден в малкото градче Оменя, разположено край живописно езеро в Северна Италия.  Малкият Джани изучава музика, увлича се и от поезия. Мечтае да стане музикант.  Когато е едва на девет години, умира баща му. Майката едва припечелва за хляба, затова на момчето се налага да работи и да учи.
 • 5. • Джани Родари работил като начален учител. Той не притежавал специално образование, но имал талант да общува с децата. Често им разказвал измислени от него истории. Малчуганите посрещнали с възхищение новия учител. Джани Родари поднасял учебния материал под формата на игра.
 • 6. Творчество • От 1947 г. сладкодумецът се отдава изцяло на творчество за деца. • Книгата, която му носи световно признание, е романът - приказка „Приключенията на Лукчо".
 • 7. творчество  Малките читатели особено обичат неговите „Приказки по телефона", в които богатото въображение на твореца им предлага невероятни пътешествия с Джованмно Денгуба, Алиса Търкуланка, Невидимия Тонино. Те стават свидетели на такива необикновени явления като бонбонен дъжд, дворец от сладолед, самотно бродещ нос, избягал от собственика си, и стигащ до звездите асансьор.
 • 8. творчество • На по-големите момчета и момичета по-вече допадат „Разни приказки за игра", в които Джани Родари използва познати литературни герои, но измисля за тях и съвсем нови истории, като "дава възможност на читателя сам да избере най-подходящия край от три, предложени от автора, варианта.
 • 9. творчество • На български са преведени и приказните повести „Пътешествието на Синята стрела", „Джелсомино в страната на лъжците", „Да живее Репония!". • Пос-ледната му книга е „Приключенията на невидимия Тонино".
 • 10. Дж.Родари - литературата на “нонсенса” Тази литература е модерна. Тя е повлияна както от класическия вид детска литература, така и от фолклорната традиция, но се отличава с една по- свободна художествена форма. Разказва се за добри познати неща и случки свързани с всекидневния начин на живот. Това са разкази за животни, хора, играчки. Всички говорят и пълноправно участват в човешкия свят. Реалното прелива в нереално като истината граничи с фантазията. Всичко това се разказва с чувство за хумор и кара децата да преживеят невероятните преживявания на героите. Във всекидневието на децата има безкрайно много неща, които ги карат да търсят отговори на безкрайно много въпроси.
 • 12. Имало едно време...  ...един счетоводител на име Бианки от Варезе. Той си изкарвал хляба като търговски пътник и шест дена от седмицата кръстосвал цяла Италия, на изток, на запад, на юг, на север и по средата, като продавал лекарства.  В неделя се връщал у дома си, а в понеделник сутрин отново тръгвал на път.  Но преди да тръгне, неговото момиченце му казвало:  - Не забравяй, татко, всяка вечер искам по една приказка.
 • 13. • Да, защото това момиченце не можело да заспи без приказка, а майка му вече му била разказала по три пъти всички приказки, които знаела. • И затова, където и да се намирал, точно в девет часа, счетоводителят Бианки искал по телефона да го свържат с Варезе и разказвал приказка на своето момиченце.
 • 14. • Казаха ми, че щом господин Бианки викал Варезе, госпожиците от централата прекъсвали всички разговори, за да слушат неговите приказки. • Че как иначе - някои са наистина доста хубави. Вие прочетохте ли ги?
 • 15. Веднъж в Пьомбино завалели бонбони. Падали като големи зърна град. Били с различни цветове - зелени, розови, виолетови, сини. От коя приказка на • Едно дете налапало зелен бонбон и Джани Родари е открило, че ухае на мента. Друго следният откъс: опитало червено зърно. То а) „Шоколаденият път миришело на ягода. а) „Шоколаденият път • - Бонбони, бонбони! И всички се б) „Знаменитият б) „Знаменитият втурнали по улиците да си пълнят валеж ввПьомбино"; валеж Пьомбино"; джобовете. Но не успявали да съберат всичките, защото валяло в) „Страната сс„не" отпред". в) „Страната „не" отпред". силно.
 • 16.  На планетата Бу знанията се продавали в буркани. Историята била червена течност с вкус на нар. Географията - течност, зелена като мента; граматиката - безцветна и безвкусна като вода. Нямало училища. Учело се вкъщи.  Всяка сутрин децата, според възрастта От коя приказка е този си трябвало да изпият чашка история, откъс? няколко лъжици математика и т.н.  Но ще повярвате ли? Пак се глезели! “Космическа кухня”  - Хайде, бъди пуслушен! - казвала майката. - Знаеш ли колко е вкусна зоологиата?! Попитай Каролина (това бил електроният домашен робот). “Поучителни бонбони”  Каролина изпивала един пръс от чашата и започвала да декламира: „Кравата е “Лакомата треска” бозайник. Тя се храни с трева. Дава мляко с шоколад."
 • 17. • Някога в Болония построили дворец … Кой е този дворец? • Покривът бил от разбита От коя приказка е този сметана, пушекът от комините от този дворец? захарен памук, комините от захаросани плодове. “Дворецът за чупене” • Всичко останало било от сладолед: врати от сладолед, “Къщи и дворци ” стени от сладолед, мебели от сладолед. “Дворец от сладолед”
 • 18. • - Тогава пък аз ще измисля таблица за умножение: • Три по едно Тибър и По • Три по две печено кюфте Да посмятаме … • Три по три весели игри От коя приказка е този откъс? • Три по четири шоколадови еклери “Да измисляме числа” • Три по пет … “Долу девятката” “Едно и седем”
 • 19.  Джованино Денгуба бил голям пътешественик. Пътувал той, пътувал и попаднал в една Коя е тази страна? страна… От коя приказка е този  - Грешите. Това е “неножче”, тоест откъс? ножче с “не” отпред. С него моливите отново порастват, “Страната без остриета” вместо да се скъсяват. Много е полезно за училищата… “Кучешкото село”  - После имаме нефотографски апарат, който, вместо да прави “Страната с “не” отпред” фотографии, прави карикатури и така се смеем…
 • 20. • Веднъж трима братя от Барлета, вървейки през полето, открили един много гладък път, и целия Кой е този път? кафяв. • - Какво ли ще е това? – попитал От коя приказка е този първият. откъс? • - Не е дърво – отговорил вторият. “Пътят, който не водел • - Не са и въглища – обадил се никъде” третият. “Шоколаденият път” • За да разберат по-добре и тримата коленичили и близнали. … “Асансьор за звездите”
 • 21. Да се забавляваме Забавление 1
 • 22. Учениците на Джани Родари обичали играта на въпроси и отговори. • На отделни листчета са записани въпросите: • 1. Кой беше? • 2. Къде се намираше? • 3. Какво правеше? • 4. Какво попита? • 5. Какво му отговориха? • 6. Какво се случи накрая? • Всеки си тегли листче с въпрос и на гърба му пише своя отговор. След това отговорите от 1 до 6 се подреждат и се получават смешни комбинации.
 • 23. Ето пример за един тур от играта: • 1. Кой беше? • Той беше Тошко Африкански. • 2. Къде се намираше? • Намираше се върху гърба на едно златно бръмбарче. • 3. Какво правеше? • Танцуваше балет под звуците на флейта. • 4. Какво попита? • Изведнъж попита: • - Колко е половината на осмицата? • 5. Какво му отговориха? • Отговориха му. • - Мием си зъбите с „Блендамед". • 6. Какво се случи накрая? • Накрая всички хукнаха към игрището.
 • 24. Забавление 2 • В творбата на Джани Родари „Да живее Репония!" пет деца от римския квартал Друло" образуват тайно сдружение. • Имат си парола. • Измислят си и таен начин да си предават зашифровани бeлежки.
 • 25. А-и К- ч У -ю  Б-с Л- и Ф -X  В-д М- т X -ш  Г-щ Н- р Ц -ф  Д-п О- а Ч -к  Е-У П- з Ш -ц  Ж- г Р- в Щ -м  3-л С- б Ю -я  И-е Т- ж Я -о ДБОЧА ПУХУ АСЕКИ ПИ ЕЩВИУ Е ТРАЩА ПИ ЛРИУ
 • 26. Забавление 3 • Джованино Денгуба бил голям пътешественик. Пътувал той, пътувал и попаднал в една страна с” не” отпред.Опишете за какво служат следните предмети според вас. •НЕ
 • 28. За тези, които обичат да четат… Адаптиран от руски
 • 29. “Небето е на Още книги от Джани Родари всички”  Тази книжка съдържа повечето от най-хубавите стихотворения на вашия стар познат, италианския писател Джани Родари. Той отдавна не е сред живите, но мисля, че веселите му стихчета, приказки и романи още живеят и дълго ще бъдат четени и обичани от децата по света. В книжката са включени десетината стихотворения, които бяха издадени за пръв път под заглавието "Продавач на надежда" преди много години, когато вашите родители са били като вас.
 • 30. В "Истории, писани на машина" се случват безброй симпатични небивалици -  студенти отлитат за древния Рим, за да преброят раните по тялото на Юлий Цезар, а пък там телевизионен екип снима реклама за кухненски ножове. Каубоят Бил, който вечер край огъня свири на пианото си Бетовен и много рядко Шопен, открива защо масово изчезват плашила в околността. Таен агент на марсианците отмъква от Земята вестниче с комикси и на Марс решават, че земляните си говорят с облачета. А една сладка кукла мрази и унищожава кукленския свят и тормози малката Енрика.
 • 31. “Джелсомино в сраната на лъжците”  Някога някъде имало една страна, в която властвал злият диктатор Джакомоне. Бивш пират, той завладял страната и се провъзгласил за крал. По заповед на краля всички лъжели: хляба наричали мастило, на зеленото викали червено, кучетата мяукали, а котките лаели. И който кажел истината, го чакало сурово наказание. Представете си само какво се случва в тази страна на лъжците, когато един ден там пристига Джелсомино, който е свикнал да нарича нещата с истинските им имена...
 • 32. ,,Живял два пъти един барон Ламберто“  В романа ,,Живял два пъти един барон Ламберто“ усмихнатият Джани Родари ни води из места, скъпи му от детството. Развежда ни, за да ни разкаже за барон Ламберто – много възрастен, много богат и много болен човек. Той живее на един остров със своя майордом и трябва да се справя с алчния си племенник, с неколцина бандити и с още няколко мъже и жени, на които е възложено непрекъснато да повтарят името му.