Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Enterprise Architectuur - terug naar de essentie

 1. Enterprise Architectuur – terug naar de essentie Thinking outside the model, 9 mei 2018 Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl
 2. De relatie tussen Agile en Enterprise Architectuur De essentie van architectuur - werkelijkheid en intenties Agenda
 3. • EA is een waterval aanpak • In een EA moet je alles uitmodelleren • Je moet alle stappen in de methode uitvoeren • Architectuurprincipes zijn wetten • Het ontwikkelen van een EA kost heel veel tijd • EA gaat alleen over IT • EA bemoeit zich met verantwoordelijkheden van een project Misconcepties over Enterprise Architectuur (EA)
 4. Hoe Enterprise Architectuur overlapt met Agile Enterprise Architecture Agile Focus op management Produceert overzicht en inzicht Pre-project Niet noodzakelijk dagelijks Abstractie Focus op gebruikers Produceert werkende software Project Dagelijks werk Technische excellentie Iteratief Multi-disciplinair Gemandateerde gebruikers Collaboratief Soft skills Alleen essentiele zaken
 5. Agile principes ● Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. ● Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. ● Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. ● Business people and developers must work together daily throughout the project. ● Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. ● The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face- to-face conversation. ● Working software is the primary measure of progress. ● Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. ● Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. ● Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. ● The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. ● At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. source: http://agilemanifesto.org Agile is een architectuur
 6. Scrum source: neon rain interactive Scrum is ook een architectuur
 7. Toepassen van agile principes op EA proces ● Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. ● Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. ● Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. ● Business people and developers must work together daily throughout the project. ● Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. ● The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face- to-face conversation. ● Working software is the primary measure of progress. ● Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. ● Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. ● Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. ● The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. ● At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. source: http://agilemanifesto.org The draft version of the architecture
 8. Architecture vision Architecture model Agile start waar Enterprise Architecture eindigt building block building block Goal Business Requirement Architecture Principle Agile project Application epic user story Architecture roadmap candidate project candidate project component component componentcomponent
 9. Architecture vision Architecture model Agile start waar Enterprise Architecture eindigt building block building block Goal Business Requirement Architecture Principle Agile project Application epic user story Architecture roadmap candidate project candidate project component component componentcomponent Pay for order online Pay via Paypal Increase customer satisfaction Self-service Customers do not have direct access to back- office applications Portal project Customer Portal
 10. Scaled Agile Framework source: http://scaledagileframework.com - provides a high-level, all-inclusive vision - defines key technical initiatives - understands strategic themes - influences modeling, design and coding practices - facilitates reuse of code, components and patterns - synchronizes disciplines across solutions
 11. • Begrijp de intenties en wees doelgericht • Begrijp de werkelijkheid en maak eerst conceptuele modellen • Voorkom onwerkelijke abstracties • Start met modelleren van bedrijfsobjecten en bedrijfsfuncties • Denk vanuit de 80/20 regel • Creëer snel waarde EA moet zich richten op de essentie
 12. Begrijp de intenties en wees doelgericht Doelstellingen Eisen Beleids uitgangspunten Architectuur principes Ontwerpkeuzen B TI B TI B TI B TI B TI Ontwikkelingen B TI Behoeften B TI RichtlijnenStandaarden B TIB TI Missie, visie en kernwaarden
 13. Gegevensobject • een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit • behoort bij een logisch objecttype en daarmee ook bij een conceptueel objecttype • is gerelateerd aan object in de werkelijkheid Term • woord dat we gebruiken om te refereren aan objecten in de werkelijkheid • betekent verschillende dingen voor verschillende mensen en in verschillende contexten Conceptueel objecttype / Begrip • een type van gelijksoortige objecten • de naam is een term die gebruikelijk is voor dergelijke objecten Begrijp de werkelijkheid Werkelijkheid • een beeld van de echte of hypothetische wereld • de echte wereld kunnen wij dus niet direct zien Object • een fenomeen in de werkelijkheid • dat deel wat wij ervan waarnemen Logisch objecttype • een type van gelijksoortige gegevensobjecten • gerelateerd aan één of meer conceptuele objecttypen Domein van beschouwing • een afbakening van de werkelijkheid waarnaar wordt gekeken
 14. Wees je bewust van het bestaan van meerdere werkelijkheden Objectieve werkelijkheid wat onafhankelijk van onze perceptie bestaat Juridische werkelijkheid wat juridisch geldt Administratieve werkelijkheid wat is vastgelegd Gedeelde werkelijkheid wat wij gezamenlijk denken Persoonlijke werkelijkheid wat ik persoonlijk denk
 15. • Benader de objectieve werkelijkheid zo goed mogelijk door te redeneren vanuit de gedeelde werkelijkheid, denk daarbij kritisch en schuw daarbij ook niet de wetenschap • Zorg dat de modelelementen in een conceptueel model ook bestaan in de werkelijkheid • Geef modelelementen in een conceptueel model een naam die gangbaar is in het domein van beschouwing • Zorg dat de definities van modelelementen overeenkomt met een gangbare interpretatie van de naam • Gebruik termen en afkortingen die eenduidig zijn en begrijpelijk zijn voor de doelgroep of expliciet zijn gedefinieerd • Zorg dat een conceptueel model geen informatie bevat over representatie of de wijze waarop gegevens worden opgeslagen of uitgewisseld • Zorg dat alles dat relevant is in het domein van beschouwing onderdeel uitmaakt van het conceptueel model • Beperk het conceptueel model tot alles dat relevant en belangrijk is in het domein van beschouwing Modelleer eerst conceptueel en voorkom onwerkelijke abstracties
 16. • Taal is een krachtig instrument en om over de werkelijkheid te communiceren • Onze taal en het gebruik ervan is niet altijd representatief voor de werkelijkheid • Woorden zijn belangrijk; kies ze zorgvuldig • We gebruiken allerlei woorden die niet herkenbaar zijn voor de doelgroep • Woorden (termen) zijn niet hetzelfde als begrippen • De werkelijkheid bestaat uit beweging en dat is lastig in woorden te vatten • Eigenlijk levert elk gebruik van een woord een nieuw begrip • We hebben de neiging om dingen te generaliseren • Onze woorden impliceren vaak dat we alles al weten over de werkelijkheid • Voorkom woorden zoals “altijd” en “alle”; benoem de observaties • Door dingen te benoemen zijn er ook dingen die je niet benoemt • Presenteer interpretaties, inferenties, aannames, overtuigingen en gevoelens niet als feiten • Maak het expliciet als je anderen citeert en wie je citeert Denk om je taal; creëer begrip
 17. Denk kritisch Doel waar wordt naar gestreefd? Vraag wat is het probleem? Informatie wat zijn de feiten? wat is af te leiden? Inferentie wat zijn de begrippen? Concepten Aannames waar is van uitgegaan? Implicaties wat zijn de consequenties? Gezichts- punten hoe is gekeken? is het duidelijk? is het waar? is het logisch? is het plausibel? is het relevant? is het belangrijk? is het specifiek genoeg? is het eerlijk?
 18. • Enterprise Architectuur biedt een Agile project een visie • Agile biedt Enterprise Architectuur een goede set principes • Enterprise Architectuur moet zich richten op de essentie • Begrijp de intenties en doe alleen wat nodig is om de doelen te bereiken • Modelleer eerst de werkelijkheid, daarna pas ontwerpkeuzes • Wees je bewust van het bestaan van meerdere werkelijkheden • Voorkom onwerkelijke abstracties • Denk om je taal; creëer begrip • Denk kritisch Conclusies
 19. • https://www.scaledagileframework.com/ • http://www.generalsemantics.org/ • http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken • http://www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm • https://www.slideshare.net/dannygreefhorst • http://www.archixl.nl • http://www.xl-knowledge.nl • http://www.referentiearchitectuur.nl Meer informatie
Publicité