Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Referentiemodel Enterprise Content Management

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Referentiemodel Enterprise Content Management

Télécharger pour lire hors ligne

Een model met een taxonomie van functies die gerelateerd zijn aan het omgaan met content. Het model kan gebruikt worden om inzicht te geven in huidige en gewenste ondersteuning van content met geautomatiseerde informatievoorziening.

Een model met een taxonomie van functies die gerelateerd zijn aan het omgaan met content. Het model kan gebruikt worden om inzicht te geven in huidige en gewenste ondersteuning van content met geautomatiseerde informatievoorziening.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Referentiemodel Enterprise Content Management (20)

Publicité

Plus par Danny Greefhorst (20)

Plus récents (20)

Publicité

Referentiemodel Enterprise Content Management

 1. 1. Referentiemodel Enterprise Content Management Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Versie 0.35 7 februari 2016 1
 2. 2. Document input management Search & discovery Social & collaboration Knowledge management Web content management Intelligence Document bewerking Document versionering Zoek indexering Community management Informatie uitwisseling Kennis vastlegging Kennis modellering Kennis creatie Machine learning Data mining Gegevens visualisatie Formulier verwerking Scanning Verbetering Document opslag Document ontsluiting Record opslag Record ontsluiting Record termijnbewaking Record identificatie Web content bewerking Web content opslag Web content ontsluiting Oordeelsvorming Record verwijdering Digital asset opslag Digital asset identificatie Indexering Record migratie Web content syndicatie Digital asset rechtenbeheer Besluitvorming Kennis opslag Zoek uitvoering Zoekresultaat ontsluiting Conversie Digital asset transformatie Digital asset ontsluiting Herkenning Records management Document management Digital asset management Gegevens bevraging Kennis ontsluiting Web content personalisatie E-Discovery Kennis vergaring Document output management Opmaak Tekst-data integratie Afdruk Distributie Sjabloon definitie Information security AuditAuthenticatie Autorisatie Digitale handtekeningEncryptie Business process management Case management Proces modellering Content routering Straight through processing Workflow management Proces bewaking Gegevens analyse Planning Gegevens filtering Web content statistieken Document check-in/check-out
 3. 3. Gebieden • Document input management: Het ontvangen en verwerken van documenten. • Social & collaboration: Het in contact staan met anderen en gezamenlijk bijdragen aan doelstellingen. • Search & discovery: Het zoeken en ontdekken van relevante gegevens. • Intelligence: Het halen van informatie uit gegevens. • Document output management: Het verspreiden van documenten aan anderen. • Business process management: Het verbeteren van de prestatie van de organisatie door het beheersen en optimaliseren van bedrijfsprocessen. • Knowledge management: Het beheersen van de levenscyclus van kennis. • Document management: Het beheersen van de levenscyclus van documenten. • Digital asset management: Het beheersen van de levenscyclus van digital assets. • Web content management: Het beheersen van de levenscyclus van web content. • Records management: Het beheersen van de levenscyclus van records. • Information security: Het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.
 4. 4. Document input management Search & discovery Social & collaboration Knowledge management Web content management Intelligence Records management Document management Digital asset management Document output management Information security Business process management semantische content document digital asset record web content document kennismodel kennisregel sociale content document
 5. 5. Soorten content • Sociale content: gegevens die worden uitgewisseld tussen mensen. Dit zijn berichten die worden uitgewisseld op social media, maar ook bijvoorbeeld e-mail. • Semantische content: gegevens die zijn uitgedrukt in termen van een ontologie (kennismodel). • Document: een bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. • Digital asset: content die een bepaalde waarde representeert en typisch vergezeld gaat met een bepaald recht van gebruik. Dit is in veel gevallen multimediale content zoals afbeeldingen, geluid of video maar het kan ook een document zijn. • Web content: een bundeling van verschillende vormen van content die zijn bedoeld om te worden gepresenteerd in een web browser. • Record: een gegeven dat bewust bewaard wordt als bewijs van een actie. 5
 6. 6. Document input management • Scanning: Het omzetten van een papieren document in digitale vorm. • Herkenning: Het herkennen van het soort document, de karakters (OCR), handgeschreven teksten (HCR/ICR), markeringen (OMR) en barcodes. • Formulierverwerking: Het extraheren van de inhoud van invulvelden uit een formulier. • Verbetering: Het verbeteren van de kwaliteit van een afbeelding zoals het roteren, rechtzetten, aanpassen van kleur en het scheiden van pagina’s. • Indexering: Het creëren van meta-data die een document identificeert. • Conversie: Het omzetten van een document naar een ander formaat, zoals een duurzaam formaat. 6
 7. 7. Social & collaboration • Community management: Het ondersteunen van het verbinden van mensen en het vormen van communities. • Informatieuitwisseling: Het uitwisselen van gegevens en informatie tussen mensen. • Oordeelsvorming: Het komen tot een gemeenschappelijk oordeel over de situatie. • Besluitvorming: Het komen tot een gemeenschappelijk besluit over hoe om te gaan met de situatie. • Planning: Het komen tot een gemeenschappelijk plan om te komen tot de gewenste situatie. 7
 8. 8. Search & discovery • Zoekindexering: Het creëren van een index van termen in content waarop gezocht kan worden. • Zoekuitvoering: Het beantwoorden van een zoekvraag. • Zoekresultaatontsluiting: Het beschikbaar stellen van het resultaat van een zoekvraag. • E-Discovery: Het doorzoeken van grote hoeveelheden digitale gegevens voor een specifiek doel 8
 9. 9. Intelligence • Gegevensbevraging: Het bevragen van de inhoud van specifieke content. • Gegevensfiltering: Het bepalen welke gegevens relevant zijn. • Gegevensanalyse: Het beantwoorden van vragen op basis van gegevens. • Data mining: Het vinden van patronen en relaties in grote hoeveelheden gegevens. • Machine learning: Het beantwoorden van vragen op basis van gegevens door een zelflerend algoritme. • Gegevensvisualisatie: Het op visuele wijze weergeven van gegevens zodat dit leidt tot informatie. 9
 10. 10. Document output management • Sjabloondefinitie: Het definiëren van standaard tekstblokken en variabelen als basis voor documenten. • Tekst-data integratie: Het samenvoegen van een sjabloon (tekst) en gestructureerde gegevens zodat één of meer documenten ontstaan. • Opmaak: Het voorzien van een document van opmaakkenmerken zoals lettertype, kleur en logo. • Afdruk: Het adrukken van een digitaal document op papier. • Distributie: Het verspreiden van documenten naar ontvangers. 10
 11. 11. Business process management • Procesmodellering: Het vastleggen van de structuur van een proces. • Contentroutering: Het routeren van content naar personen. • Workflow management: Het ondersteunen van de uitvoering van interactieve processen met een voorspelbare processtructuur. • Case management: Het ondersteunen van de uitvoering van interactieve processen waarbij de processtructuur niet vantevoren vast staat en waarbij het dossier centraal staat. • Straight through processing: Het ondersteunen van de uitvoering van processen die vrijwel geheel geautomatiseerd zijn. • Procesbewaking: Het bewaken van de status, kwaliteit en doorlooptijd van processen. 11
 12. 12. Knowlegde management • Kennismodellering: Het vastleggen van de structuur van kennis in de vorm van een kennismodel (ontologie). • Kenniscreatie: Het creëren van nieuwe kennis, zoals bijvoorbeeld kennisregels. • Kennisvergaring: Het verzamelen van kennis die al eerder is gecreëerd. • Kennisvastlegging: Het vastleggen van kennis en de bijbehorende meta- data conform een kennismodel (ontologie). • Kennisopslag: Het borgen van de beschikbaarheid van vastgelegde kennis. • Kennisontsluiting: Het beschikbaar stellen van kennis. 12
 13. 13. Document management • Documentbewerking: Het creëren, vastleggen en wijzigen van documenten en de bijbehorende meta-data. • Documentopslag: Het borgen van de beschikbaarheid van vastlegde documenten. • Document check-in/check-out: Het ervoor zorgen dat gelijktijdige wijzigingen in documenten niet met elkaar conflicteren. • Documentversionering: Het vastleggen van de geschiedenis van documenten. • Documentontsluiting: Het beschikbaar stellen van documenten. 13
 14. 14. Digital asset management • Digital asset identificatie: Het aanwijzen van digital assets en het vastleggen van de bijbehorende meta-data. • Digital asset opslag: Het borgen van de beschikbaarheid van digital assets. • Digital asset rechtenbeheer: Het borgen dat de rechten die zijn verbonden aan digital assets worden gerespecteerd. • Digital asset transformatie: Het omzetten van digital assets in een andere vorm. • Digitale asset ontsluiting: Het beschikbaar stellen van digital assets. 14
 15. 15. Web content management • Web content bewerking: Het creëren, vastleggen en wijzigen van web content en de bijbehorende meta-data. • Web content opslag: Het borgen van de beschikbaarheid van vastgelegde web content. • Web content ontsluiting: Het beschikbaar stellen van web content. • Web content personalisatie: Het aanpassen van web content aan de voorkeuren, rol en gedrag van mensen. • Web content syndicatie: Het beschikbaar stellen van web content op andere locaties. • Web content statistieken: Het geven van inzicht in het gebruik van web content. 15
 16. 16. Records management • Recordidentificatie: Het aanwijzen van records en het vastleggen van de bijbehorende meta-data. • Recordopslag: Het borgen van de beschikbaarheid van records. • Recordtermijnbewaking: Het bewaken van de bewaar- en vernietigingstermijnen van records. • Recordontsluiting: Het beschikbaar stellen van records. • Recordmigratie: Het omzetten van records naar een meer duurzaam formaat of medium. • Recordverwijdering: Het verwijderen van een record en het eventueel verplaatsen van het record naar een andere locatie. 16
 17. 17. Information security • Authenticatie: Het vaststellen van de indentiteit van een subject op basis van een bewijsmiddel. • Autorisatie: Het bepalen of een subject recht heeft op toegang tot een autorisatieobject. • Encryptie: Het versleutelen van gegevens zodat ze alleen voor bezitters van een specifieke sleutel toegankelijk zijn. • Audit: Het vastleggen van toegang tot gegevens zodat dit ook juridisch aangetoond kan worden. • Digitale handtekening: Het vastleggen van de identiteit van een subject bij specifieke content zodat kan worden aangetoond dat deze de bron is van de content. 17

×