Tài liệu phát triển nhân sự

Đào tạo theo yêu cầu
Đào tạo theo yêu cầuĐào tạo theo yêu cầu
1
PT nhân sự
2
Nội dung
 Tại sao phải phát triển nhân sự?
 Quy trình phát triển
 Các kỹ thuật sử dụng trong phát triển nhân
sự
3
Tại sao phải phát triển nhân sự
 Nhu cầu phát triển của khách hàng
 Nhu cầu phát triển của doanh nghiệp
 Nhu cầu phát triển của môi trường
 Nhu cầu phát triển của nhân viên
4
Phát triển ai
 Lãnh đạo cấp cao: Nhân viên thành ông chủ
 Lãnh đạo cấp trung gian: nhóm các ngôi sao
ưu tú đến nhóm ngôi sao ưu tú
 Cán bộ cấp cơ sở: từ được giao việc đến
được chủ động trong công việc
5
8 mục tiêu sự nghiệp
 Chuyên môn hoá theo một ngành nhất định
 Trở thành lãnh đạo chịu trách nhiệm về kết quả hoạt
động
 Muốn tự chủ
 Muốn có sự nghiệp ổn định
 Muốn sáng tạo
 Muốn thực hiện ý tưởng tốt
 Muốn đương đầu với những thách thức
 Muốn sự cân bằng giữa thời gian lao động, giải trí,
gia đình và học tập
6
Career Management
7
HR Career
8
Phát triển nhân sự
 Thăng chức
 Cơ chức danh cao hơn
 Các tiêu chí cơ bản: thành tích, kinh nghiệm, khả
năng
 Luân chuyển
 Làm một công việc khác
 Gia tăng quyền hạn và phạm vi sáng tạo, tự
chủ
9
Các hoạt động chính phát triển nhân sự
10
Bốn công cụ phát triển nhân sự
 Đánh giá tiềm năng
 Kế hoạch kế nhiệm
 Phân tích nhóm nhân sự
 Đánh giá khả năng phù hợp với nhiệm vụ
11
Đánh giá năng lực
 People management
 Customer focus
 Sales management
 Communication
 Market knowledge
 Business knowledge
 Personal impact
 Organisation skills
 Teamwork
12
Đánh giá năng lực
 Tiềm năng chuyên môn
 Tư chất cá nhân
 Tiềm năng giao tế
 Tiềm năng lãnh đạo
13
Định hướng nhân sự
Khả năng lãnh
đạo
Chuyên
môn kỹ
thuật
Tư duy thị
trườngKhả năng tư
duy lô gíc
14
Định hướng nhân sự
Explore Pursue
Avoid Develop
INTERESTS
Low High
LowHigh
SKILLS
15
Ma trận phân tích nhân sự
Gia nhập
Tăng
trưởng
Bão hoà Phát triển
Performance
Low High
LowHigh
Potential
16
Các giai đoạn của phát triển nghề nghiệp
 Hội nhập: rút ngắn thời gian
 Tăng trưởng: kéo dài thời gian qua các hoạt
động có ý nghĩa, thú vị, thoải mái
 Phát triển: phong phú hoá nghề nghiệp,
thách thức mới
 Bão hoà: Vị trí mới, việc làm mới
17
5 giai đoạn nghề nghiệp
Stage 5: Late Career (ages 55–retirement)
Stage 4: Midcareer (ages 40–55)
Stage 3: Early Career (ages 25–40)
Stage 2: Organizational Entry (ages 18–25)
Stage 1: Preparation for Work (ages 0–25)
18
Kế nhiệm
Phần II: Phát triển sự
nghiệp
20
Quá trình phát triển sự nghiệp
 Quá trình chính thức và liên tục nhằm phát
triển năng lực của cá nhân đáp ứng mục tiêu
nghề nghiệp và mục tiêu cuộc sống
21
Ba giai đoạn phát triển sự nghiệp
Giai đoạn đánh giá Giai đoạn định hướng
Giai đoạn phát triển
22
Phát triển theo giai đoạn của chu kỳ cuộc sống
Thời gian, tuổi
Nghề
nghiệp
Xây dựng
Đánh giá lại
Tái thay đổi
23
Một số mô hình thay đổi nghề nghiệp
1
2
3
24
Một số mô hình thay đổi nghề nghiệp (tiếp)
4
5
6
25
5 giai đoạn nghề nghiệp
Stage 5: Late Career (ages 55–retirement)
Stage 4: Midcareer (ages 40–55)
Stage 3: Early Career (ages 25–40)
Stage 2: Organizational Entry (ages 18–25)
Stage 1: Preparation for Work (ages 0–25)
26
Đánh giá năng lực bản thân
 People management
 Customer focus
 Sales management
 Communication
 Market knowledge
 Business knowledge
 Personal impact
 Organisation skills
 Teamwork
27
Năng lực cơ bản của nhà quản lý
Khả năng
quản lý bản
thân
Hành chính
và quản trị
chi phí
Lập kế hoạch
Tư duy và
hành động
chiến lược
Khả năng
làm việc
nhóm
Am hiểu
quốc tế hoá
và toàn cầu
hoá
Khả năng
truyền đạt
giao tiếp
Nhà quản lý
hiệu quả
28
Định hướng nghề nghiệp
Khả năng lãnh
đạo
Chuyên
môn kỹ
thuật
Tư duy thị
trường
Khả năng tư
duy lô gíc
29
Phát triển sự nghiệp: Sự đánh
đổi và quản lý thời gian
30
Tại sao đánh đổi
 Mong muốn của mọi người thường là vô tận
nhưng thời gian lại giới hạn.
 Để đạt đến mục tiêu và tránh hối tiếc, bạn
cần phải chấp nhận sự đánh đổi.
 Sự đánh đổi nghĩa là bạn dành thời gian
nhiều hơn cho mục tiêu của mình và ít thời
gian hơn cho những việc khác.
31
Nhận biết những điều cần đánh đổi
 Rất nhiều chủ tịch các công ty làm việc 20 tiếng một
ngày, 7 ngày mỗi tuần.
 Họ phải trả giá rất lớn, chẳng hạn như không có thời
gian dành cho gia đình, bạn bè, tập luyện thể thao,
v.v… và những việc khác trong cuộc sống.
 Vì sự nghiệp, họ chấp nhận sự đánh đổi, không có
sự cân bằng trong cuộc sống.
32
Nhận biết những điều cần đánh đổi
 Một số khác chấp nhận việc họ không thể đạt được
đỉnh cao vì muốn duy trì sự cân bằng trong cuộc
sống.
 Họ đạt được thành công vừa phải trong công việc.
 Mỗi trường hợp đều có sự đánh đổi riêng.
33
Nhận biết những điều cần đánh đổi (2)
 Một cách tình cờ nào đó, phần đông mọi người
chấp nhận sự đánh đổi giữa những điều quan trọng
của cuộc sống của họ.
 Họ dành thời gian nhiều cho một số việc của cuộc
sống và giảm bớt thời gian dành cho những việc
khác và không suy nghĩ về điều này.
 Sự đánh đổi thường được thực hiện ở mức tiềm
thức và cảm xúc.
34
Nhận biết những điều cần đánh đổi (3)
 Một cách lý tưởng, họ nên thực hiện sự đánh đổi có
mục đích.
 Bạn nên tỉnh táo khi thực hiện sự đánh đổi như thế,
bởi lẽ điều này tác động đến việc thực hiện mục tiêu
và cả hạnh phúc của bạn.
 Để đạt đến mục tiêu, bạn cần phải chấp nhận sự
đánh đổi.
35
Nhận biết những điều cần đánh đổi (4)
 Chẳng hạn, bạn chấp nhận không đạt sự thăng tiến
để có nhiều thời gian hơn cho gia đình, hoặc ngược
lại.
 Mặt khác, bạn có thể thực hiện sự đánh đổi để tránh
hối tiếc có thể xảy ra.
 Chẳng hạn, để tránh hối tiếc rằng: “Tôi ước gì mình
sử dụng thông thạo tiếng Anh!”, bạn phải dành thời
gian hợp lý để học tiếng Anh và bớt thời gian dành
cho các việc khác của cuộc sống.
36
Nhận biết những điều cần đánh đổi (5)
 Có 9 điều cơ bản của cuộc sống bạn cần phải thực hiện việc đánh đổi:
 1/ địa vị xã hội,
 2/ sức khoẻ,
 3/ sự giàu có,
 4/ gia đình,
 5/ nghề nghiệp,
 6/ bản thân,
 7/ tinh thần,
 8/ giải trí,
 9/ giáo dục.
 Cần nhận biết điều nào quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại và
chọn những điều bạn chấp nhận hy sinh.
1 sur 36

Recommandé

Training - QUẢN LÝ THỜI GIAN par
Training - QUẢN LÝ THỜI GIANTraining - QUẢN LÝ THỜI GIAN
Training - QUẢN LÝ THỜI GIANManhHo8
345 vues38 diapositives
01.Ebook Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian par
01.Ebook Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian01.Ebook Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian
01.Ebook Kỹ Năng Quản Lý Thời GianNhân Nguyễn Sỹ
3.6K vues32 diapositives
Ky nang quan ly thoi gian par
Ky nang quan ly thoi gianKy nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gianThao Media 99
963 vues28 diapositives
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả par
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quảKỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quảLê Tưởng
29.2K vues31 diapositives
Thực hành Quản lý thời gian par
Thực hành Quản lý thời gian Thực hành Quản lý thời gian
Thực hành Quản lý thời gian Võ Thái Lâm
3.2K vues6 diapositives
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược par
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến LượcEbook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến LượcNhân Nguyễn Sỹ
1.1K vues113 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tư duy lãnh đạo par
Tư duy lãnh đạoTư duy lãnh đạo
Tư duy lãnh đạoDiệu Nguyễn
574 vues13 diapositives
Lãnh đạo doanh nghiệp par
Lãnh đạo doanh nghiệpLãnh đạo doanh nghiệp
Lãnh đạo doanh nghiệpNhan Han
342 vues28 diapositives
Seminar: quản lý thời gian par
Seminar: quản lý thời gianSeminar: quản lý thời gian
Seminar: quản lý thời gianTuan Nguyen
1.8K vues23 diapositives
Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả par
Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả
Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả Nguyễn Văn Hoàng
2.4K vues31 diapositives
Ky nang quan ly thoi gian par
Ky nang quan ly thoi gianKy nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gianthanhtuanpro
17.3K vues60 diapositives
4 sếp và các mục tiêu par
4 sếp và các mục tiêu4 sếp và các mục tiêu
4 sếp và các mục tiêuYen Voogt
500 vues7 diapositives

Tendances(20)

Lãnh đạo doanh nghiệp par Nhan Han
Lãnh đạo doanh nghiệpLãnh đạo doanh nghiệp
Lãnh đạo doanh nghiệp
Nhan Han342 vues
Seminar: quản lý thời gian par Tuan Nguyen
Seminar: quản lý thời gianSeminar: quản lý thời gian
Seminar: quản lý thời gian
Tuan Nguyen1.8K vues
Ky nang quan ly thoi gian par thanhtuanpro
Ky nang quan ly thoi gianKy nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
thanhtuanpro17.3K vues
4 sếp và các mục tiêu par Yen Voogt
4 sếp và các mục tiêu4 sếp và các mục tiêu
4 sếp và các mục tiêu
Yen Voogt500 vues
Presentation - Ky Nang Quan Ly Thoi Gian - Quan Ly Ban Than par Paven Garibandi
Presentation - Ky Nang Quan Ly Thoi Gian - Quan Ly Ban ThanPresentation - Ky Nang Quan Ly Thoi Gian - Quan Ly Ban Than
Presentation - Ky Nang Quan Ly Thoi Gian - Quan Ly Ban Than
Paven Garibandi8.2K vues
Kỹ năng lập kế hoạch công việc - SlideArt.vn 0994536964 par SlideArt
Kỹ năng lập kế hoạch công việc - SlideArt.vn 0994536964Kỹ năng lập kế hoạch công việc - SlideArt.vn 0994536964
Kỹ năng lập kế hoạch công việc - SlideArt.vn 0994536964
SlideArt4.8K vues
Thói quen quản lý thời gian par Thanh Bùi
Thói quen quản lý thời gianThói quen quản lý thời gian
Thói quen quản lý thời gian
Thanh Bùi2K vues
Nghe thuat lanh dao nhom 4 par Huyen Tran
Nghe thuat lanh dao nhom 4Nghe thuat lanh dao nhom 4
Nghe thuat lanh dao nhom 4
Huyen Tran359 vues
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc par Bill Quy
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công ViệcLập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Bill Quy124K vues
21.kynangquantrichienluoc par huuphuoc
21.kynangquantrichienluoc21.kynangquantrichienluoc
21.kynangquantrichienluoc
huuphuoc26 vues
Nghệ thuật lãnh đạo 1 par Trong Hoang
Nghệ thuật lãnh đạo 1Nghệ thuật lãnh đạo 1
Nghệ thuật lãnh đạo 1
Trong Hoang7.2K vues
Kỹ năng lãnh đạo _mindmap par Nguyen Trang
Kỹ năng lãnh đạo _mindmapKỹ năng lãnh đạo _mindmap
Kỹ năng lãnh đạo _mindmap
Nguyen Trang1.1K vues
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron... par thuonggiabatdongsan
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...
Kỹ năng quản lý thời gian par Sơn Nguyễn
Kỹ năng quản lý thời gianKỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý thời gian
Sơn Nguyễn3K vues
Nghệ thuật lãnh đạo fa31ed01 par Tiến Nguyễn
Nghệ thuật lãnh đạo fa31ed01Nghệ thuật lãnh đạo fa31ed01
Nghệ thuật lãnh đạo fa31ed01
Tiến Nguyễn2.6K vues

En vedette

2 thu thap va mo hinh yeu cau par
2 thu thap va mo hinh yeu cau2 thu thap va mo hinh yeu cau
2 thu thap va mo hinh yeu cauChâu Thanh Chương
2K vues60 diapositives
Presentation KPI Vietnamese par
Presentation KPI VietnamesePresentation KPI Vietnamese
Presentation KPI VietnameseDoan Long
3.7K vues26 diapositives
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPI par
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPIQuản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPI
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPIvtranet
1.1K vues15 diapositives
Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh par
Thương lượng và đàm phán trong kinh doanhThương lượng và đàm phán trong kinh doanh
Thương lượng và đàm phán trong kinh doanhĐào tạo theo yêu cầu
4.9K vues38 diapositives
KPI SCM par
KPI SCMKPI SCM
KPI SCMThanh Binh Le Lacquerware
4.3K vues1 diapositive
Quản trị nhân lực par
Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lực
Quản trị nhân lựcphonglinh150
2.6K vues18 diapositives

En vedette(20)

Presentation KPI Vietnamese par Doan Long
Presentation KPI VietnamesePresentation KPI Vietnamese
Presentation KPI Vietnamese
Doan Long3.7K vues
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPI par vtranet
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPIQuản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPI
Quản lý doanh nghiệp theo chỉ tiêu KPI
vtranet1.1K vues
Quản trị nhân lực par phonglinh150
Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lực
Quản trị nhân lực
phonglinh1502.6K vues
Quản trị rủi ro nguồn nhân lực par Sương Tuyết
Quản trị rủi ro nguồn nhân lựcQuản trị rủi ro nguồn nhân lực
Quản trị rủi ro nguồn nhân lực
Sương Tuyết4.8K vues
[Tâm Việt] Kỹ năng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng par Tâm Việt Group
[Tâm Việt] Kỹ năng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng[Tâm Việt] Kỹ năng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng
[Tâm Việt] Kỹ năng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng
Tâm Việt Group6.2K vues
Quy trinh-tuyen-dung par Kien Ly
Quy trinh-tuyen-dungQuy trinh-tuyen-dung
Quy trinh-tuyen-dung
Kien Ly6.6K vues
Kỹ năng tìm việc và trả lơi phỏng vấn par ĐHKHXH&NV HN
Kỹ năng tìm việc và trả lơi phỏng vấnKỹ năng tìm việc và trả lơi phỏng vấn
Kỹ năng tìm việc và trả lơi phỏng vấn
ĐHKHXH&NV HN9.1K vues
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng par Dien Nguyen
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàngTuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
Dien Nguyen11K vues
Cách thức lập bản đánh giá nhân viên - Tâm Gà par Gà Tâm
Cách thức lập bản đánh giá nhân viên - Tâm GàCách thức lập bản đánh giá nhân viên - Tâm Gà
Cách thức lập bản đánh giá nhân viên - Tâm Gà
Gà Tâm6K vues
Quy trình làm việc của Nhân sự - HR par Vu Nguyen
Quy trình làm việc của Nhân sự - HRQuy trình làm việc của Nhân sự - HR
Quy trình làm việc của Nhân sự - HR
Vu Nguyen48.1K vues
Kỹ năng phỏng vấn - Diễn giả Nguyễn Văn Thung par Nguyễn Minh Thanh
Kỹ năng phỏng vấn - Diễn giả Nguyễn Văn ThungKỹ năng phỏng vấn - Diễn giả Nguyễn Văn Thung
Kỹ năng phỏng vấn - Diễn giả Nguyễn Văn Thung
Bài tiểu luận Kỹ năng thuyết trình - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông par Huyen Pham
Bài tiểu luận Kỹ năng thuyết trình - Học viện công nghệ bưu chính viễn thôngBài tiểu luận Kỹ năng thuyết trình - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Bài tiểu luận Kỹ năng thuyết trình - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Huyen Pham61.1K vues
Bao cao kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc par bkaa09303
Bao cao  kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việcBao cao  kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc
Bao cao kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc
bkaa093039.2K vues
Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên theo kpi par Gà Tâm
Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên theo kpiTiêu chuẩn đánh giá nhân viên theo kpi
Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên theo kpi
Gà Tâm8K vues

Similaire à Tài liệu phát triển nhân sự

Chương 4 văn hóa doanh nhân par
Chương 4 văn hóa doanh nhânChương 4 văn hóa doanh nhân
Chương 4 văn hóa doanh nhânNgọc Yến Lê Thị
23.6K vues20 diapositives
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp par
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpTri Dung, Tran
823 vues51 diapositives
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn par
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố VấnHệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố VấnTri Dung, Tran
1.2K vues54 diapositives
14nguyentacthanhcong par
14nguyentacthanhcong14nguyentacthanhcong
14nguyentacthanhcongsegovn
1.9K vues44 diapositives
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thần par
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thầnKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thần
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thầnTri Dung, Tran
1.7K vues67 diapositives
8 pham chat cua nha quan ly hien dai par
8 pham chat cua nha quan ly hien dai8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien daivuthanhtien
267 vues4 diapositives

Similaire à Tài liệu phát triển nhân sự(20)

Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp par Tri Dung, Tran
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Tri Dung, Tran823 vues
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn par Tri Dung, Tran
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố VấnHệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Tri Dung, Tran1.2K vues
14nguyentacthanhcong par segovn
14nguyentacthanhcong14nguyentacthanhcong
14nguyentacthanhcong
segovn1.9K vues
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thần par Tri Dung, Tran
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thầnKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thần
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Cố vấn Khởi nghiệp & Đầu tư Thiên thần
Tri Dung, Tran1.7K vues
8 pham chat cua nha quan ly hien dai par vuthanhtien
8 pham chat cua nha quan ly hien dai8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien dai
vuthanhtien267 vues
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh - www.khotrithuc.com par Snoozeloop AF
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh - www.khotrithuc.comNhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh - www.khotrithuc.com
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh - www.khotrithuc.com
Snoozeloop AF623 vues
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo par Tri Dung, Tran
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Tri Dung, Tran17 vues
76. ky nang giam_sat par huuphuoc
76. ky nang giam_sat76. ky nang giam_sat
76. ky nang giam_sat
huuphuoc42 vues
Principle of entrepreneurship par Chien Do Van
Principle of entrepreneurshipPrinciple of entrepreneurship
Principle of entrepreneurship
Chien Do Van86 vues
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh par Arsenal Lonton
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanhNhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh
Arsenal Lonton1.7K vues
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh par Thái Phan Minh
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanhNhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh
Nhung nguyen tac co ban cua viec kinh doanh
Thái Phan Minh42 vues
Cách tư duy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn par Xuan Le
Cách tư duy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạnCách tư duy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn
Cách tư duy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn
Xuan Le631 vues
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp par Tri Dung, Tran
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệpHướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Tri Dung, Tran970 vues
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp par Tri Dung, Tran
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệpPhương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Tri Dung, Tran1.5K vues
Opportunity assessment and the entrepreneurial process vie par hoangvanhoa
Opportunity assessment and the entrepreneurial process vie Opportunity assessment and the entrepreneurial process vie
Opportunity assessment and the entrepreneurial process vie
hoangvanhoa512 vues

Dernier

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vues9 diapositives
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... par
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 vues136 diapositives
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 vues199 diapositives
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ... par
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vues26 diapositives
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
21 vues102 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... par
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 vues69 diapositives

Dernier(20)

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vues
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vues
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...

Tài liệu phát triển nhân sự

 • 2. 2 Nội dung  Tại sao phải phát triển nhân sự?  Quy trình phát triển  Các kỹ thuật sử dụng trong phát triển nhân sự
 • 3. 3 Tại sao phải phát triển nhân sự  Nhu cầu phát triển của khách hàng  Nhu cầu phát triển của doanh nghiệp  Nhu cầu phát triển của môi trường  Nhu cầu phát triển của nhân viên
 • 4. 4 Phát triển ai  Lãnh đạo cấp cao: Nhân viên thành ông chủ  Lãnh đạo cấp trung gian: nhóm các ngôi sao ưu tú đến nhóm ngôi sao ưu tú  Cán bộ cấp cơ sở: từ được giao việc đến được chủ động trong công việc
 • 5. 5 8 mục tiêu sự nghiệp  Chuyên môn hoá theo một ngành nhất định  Trở thành lãnh đạo chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động  Muốn tự chủ  Muốn có sự nghiệp ổn định  Muốn sáng tạo  Muốn thực hiện ý tưởng tốt  Muốn đương đầu với những thách thức  Muốn sự cân bằng giữa thời gian lao động, giải trí, gia đình và học tập
 • 8. 8 Phát triển nhân sự  Thăng chức  Cơ chức danh cao hơn  Các tiêu chí cơ bản: thành tích, kinh nghiệm, khả năng  Luân chuyển  Làm một công việc khác  Gia tăng quyền hạn và phạm vi sáng tạo, tự chủ
 • 9. 9 Các hoạt động chính phát triển nhân sự
 • 10. 10 Bốn công cụ phát triển nhân sự  Đánh giá tiềm năng  Kế hoạch kế nhiệm  Phân tích nhóm nhân sự  Đánh giá khả năng phù hợp với nhiệm vụ
 • 11. 11 Đánh giá năng lực  People management  Customer focus  Sales management  Communication  Market knowledge  Business knowledge  Personal impact  Organisation skills  Teamwork
 • 12. 12 Đánh giá năng lực  Tiềm năng chuyên môn  Tư chất cá nhân  Tiềm năng giao tế  Tiềm năng lãnh đạo
 • 13. 13 Định hướng nhân sự Khả năng lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật Tư duy thị trườngKhả năng tư duy lô gíc
 • 14. 14 Định hướng nhân sự Explore Pursue Avoid Develop INTERESTS Low High LowHigh SKILLS
 • 15. 15 Ma trận phân tích nhân sự Gia nhập Tăng trưởng Bão hoà Phát triển Performance Low High LowHigh Potential
 • 16. 16 Các giai đoạn của phát triển nghề nghiệp  Hội nhập: rút ngắn thời gian  Tăng trưởng: kéo dài thời gian qua các hoạt động có ý nghĩa, thú vị, thoải mái  Phát triển: phong phú hoá nghề nghiệp, thách thức mới  Bão hoà: Vị trí mới, việc làm mới
 • 17. 17 5 giai đoạn nghề nghiệp Stage 5: Late Career (ages 55–retirement) Stage 4: Midcareer (ages 40–55) Stage 3: Early Career (ages 25–40) Stage 2: Organizational Entry (ages 18–25) Stage 1: Preparation for Work (ages 0–25)
 • 19. Phần II: Phát triển sự nghiệp
 • 20. 20 Quá trình phát triển sự nghiệp  Quá trình chính thức và liên tục nhằm phát triển năng lực của cá nhân đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cuộc sống
 • 21. 21 Ba giai đoạn phát triển sự nghiệp Giai đoạn đánh giá Giai đoạn định hướng Giai đoạn phát triển
 • 22. 22 Phát triển theo giai đoạn của chu kỳ cuộc sống Thời gian, tuổi Nghề nghiệp Xây dựng Đánh giá lại Tái thay đổi
 • 23. 23 Một số mô hình thay đổi nghề nghiệp 1 2 3
 • 24. 24 Một số mô hình thay đổi nghề nghiệp (tiếp) 4 5 6
 • 25. 25 5 giai đoạn nghề nghiệp Stage 5: Late Career (ages 55–retirement) Stage 4: Midcareer (ages 40–55) Stage 3: Early Career (ages 25–40) Stage 2: Organizational Entry (ages 18–25) Stage 1: Preparation for Work (ages 0–25)
 • 26. 26 Đánh giá năng lực bản thân  People management  Customer focus  Sales management  Communication  Market knowledge  Business knowledge  Personal impact  Organisation skills  Teamwork
 • 27. 27 Năng lực cơ bản của nhà quản lý Khả năng quản lý bản thân Hành chính và quản trị chi phí Lập kế hoạch Tư duy và hành động chiến lược Khả năng làm việc nhóm Am hiểu quốc tế hoá và toàn cầu hoá Khả năng truyền đạt giao tiếp Nhà quản lý hiệu quả
 • 28. 28 Định hướng nghề nghiệp Khả năng lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật Tư duy thị trường Khả năng tư duy lô gíc
 • 29. 29 Phát triển sự nghiệp: Sự đánh đổi và quản lý thời gian
 • 30. 30 Tại sao đánh đổi  Mong muốn của mọi người thường là vô tận nhưng thời gian lại giới hạn.  Để đạt đến mục tiêu và tránh hối tiếc, bạn cần phải chấp nhận sự đánh đổi.  Sự đánh đổi nghĩa là bạn dành thời gian nhiều hơn cho mục tiêu của mình và ít thời gian hơn cho những việc khác.
 • 31. 31 Nhận biết những điều cần đánh đổi  Rất nhiều chủ tịch các công ty làm việc 20 tiếng một ngày, 7 ngày mỗi tuần.  Họ phải trả giá rất lớn, chẳng hạn như không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè, tập luyện thể thao, v.v… và những việc khác trong cuộc sống.  Vì sự nghiệp, họ chấp nhận sự đánh đổi, không có sự cân bằng trong cuộc sống.
 • 32. 32 Nhận biết những điều cần đánh đổi  Một số khác chấp nhận việc họ không thể đạt được đỉnh cao vì muốn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.  Họ đạt được thành công vừa phải trong công việc.  Mỗi trường hợp đều có sự đánh đổi riêng.
 • 33. 33 Nhận biết những điều cần đánh đổi (2)  Một cách tình cờ nào đó, phần đông mọi người chấp nhận sự đánh đổi giữa những điều quan trọng của cuộc sống của họ.  Họ dành thời gian nhiều cho một số việc của cuộc sống và giảm bớt thời gian dành cho những việc khác và không suy nghĩ về điều này.  Sự đánh đổi thường được thực hiện ở mức tiềm thức và cảm xúc.
 • 34. 34 Nhận biết những điều cần đánh đổi (3)  Một cách lý tưởng, họ nên thực hiện sự đánh đổi có mục đích.  Bạn nên tỉnh táo khi thực hiện sự đánh đổi như thế, bởi lẽ điều này tác động đến việc thực hiện mục tiêu và cả hạnh phúc của bạn.  Để đạt đến mục tiêu, bạn cần phải chấp nhận sự đánh đổi.
 • 35. 35 Nhận biết những điều cần đánh đổi (4)  Chẳng hạn, bạn chấp nhận không đạt sự thăng tiến để có nhiều thời gian hơn cho gia đình, hoặc ngược lại.  Mặt khác, bạn có thể thực hiện sự đánh đổi để tránh hối tiếc có thể xảy ra.  Chẳng hạn, để tránh hối tiếc rằng: “Tôi ước gì mình sử dụng thông thạo tiếng Anh!”, bạn phải dành thời gian hợp lý để học tiếng Anh và bớt thời gian dành cho các việc khác của cuộc sống.
 • 36. 36 Nhận biết những điều cần đánh đổi (5)  Có 9 điều cơ bản của cuộc sống bạn cần phải thực hiện việc đánh đổi:  1/ địa vị xã hội,  2/ sức khoẻ,  3/ sự giàu có,  4/ gia đình,  5/ nghề nghiệp,  6/ bản thân,  7/ tinh thần,  8/ giải trí,  9/ giáo dục.  Cần nhận biết điều nào quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại và chọn những điều bạn chấp nhận hy sinh.