Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Handleiding Forecast Solution Shared

Excel forecast Solution and excel reporting

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Handleiding Forecast Solution Shared

 1. 1. Forecast Solution Sales HBG SUPPLY DEMAND Manager •year • year Other •Week • week X1 X2 countries Supply •type • type Demand PR2 •supplier •customer Input orders Input • product • product • breed •breed •country • country X3 •volume kg • price X4 Supply Demand • volume kg import import FORECAST Total Total X5 supply Create Demand forecast FC_Agg1 Forecast •Demand / Supply per week/country/product/supplier/customer = Datawarehouse file •Forecast per week Short Term or Long Term . reports pivots •Shortage / Surplus per product X.. = Excel Templates •Pivottables on Supply,Demand,Forecast 22 -05-2009 p. 1
 2. 2. Mappen-structuur en bestanden Forecast Solution : Dit is de hoofddirectory voor de forecast solution, hierin staan de templates en de subdirectories Datawarehouse : Hierin staan de bestanden waarover gerapporteerd gaat worden. Deze bestanden worden vanuit de Templates Forecast Creation, Template Demand Import en Template Supply Importautomatisch aangemaakt en beheerd. Hierdoor ontstaat 1 versie van de waarheid. Bij voorkeur worden deze bestanden niet handmatig aangepast. Het lijkt raadzaam alleen de beheerders van de Forecast Solution schrijf-rechten te geven! De volgende files worden hier opgeslagen: Total Supply, Total Demand, Forecast en FC_agg1 en Masterdata. Datawarehouse Backup : Wanneer Demand, supply of Forecast bestanden worden aangemaakt worden de oude versies opgeslagen in deze directory. Bij fouten kunnen deze eenvoudig worden teruggezet in de directory Datawarehouse door de beheerders. Demand Input Files: Bestanden die worden opgeslagen vanuit deTemplate Demand Input komen hierin terecht. (idem backup zoals bij Datawarehouse) Supply Input Fieles : Bestanden die worden opgeslagen vanuit deTemplate Supply Input komen hierin terecht. (idem backup zoals bij Datawarehouse) TIP: Het is eenvoudig om (indien nodig) decentraal te werken, door de directory structuur op een lokale schijf aan te maken en de standaard- directories in de parameter –tabblad van de templates aan te passen. De aangemaakte files kunnen dan evt. via email naar de beheerders worden opgestuurd. Het is natuurlijk wel van belang om er voor te zorgen dat met een recente versie van de templates en de masterdatafile wordt gewerkt. BACKUP: het blijft van belang om reguliere (dagelijkse) backups te laten maken, conform de backup-procedures van het netwerk. p. 2
 3. 3. X1. Template Supply Input p. 3
 4. 4. 1. Input : Invoerscherm voor de volumes van de supply per week, per land, per type X1 Supply Parameters die Input aangeven voor welke Datum dat e file de laatste land-type- keer is opgeslagen. (deze tijdscombinatie wordt wordt pas gevuld nadat op ingevoerd. de button Save File is gedrukt) De weken worden bepaald door de ingave van de Start en End-week De buttons bovenaan het invoergedeelte : copy - kopieer de regel waar je op staat, de hele rij wordt hierbij gekopieerd delete - verwijder de regel waar je op staat, de hele rij wordt verwijderd clear - maak de regel leeg waar je op staat clear all - verwijder alle getallen uit het week-invoergedeelte Andere invoermogelijkheden: - copy/paste gegevens van andere Excel-sheets (gebruik bij voorkeur copy values) - invoertabbladen kunnen worden gekopieerd, belangrijk is dat de parameters (land, type,jaar) een unieke combinatie vormen ivm de benaming van de te ‘saven’ inputfile). p. 4
 5. 5. X3. Template Supply Import p. 5
 6. 6. X3 Supply Input - GET DATA : Lees de gereedstaande inputfiles vanuit de Supply Input Directory import Standaard directory Filter: door de gebruiker op te De in te lezen geven selecties die bepalen welk waarin de input files zijn bestandsnaam, wordt bestand wordt ingelezen opgeslagen, op te geven in gebaseerd op de tabblad Params gegevens in de filter Total Data Sheet: totalen van het ingelezen bestand Datasheet Getdata De gegevens in de inputfile zullen worden ingelezen in het actieve werkblad. GetData Getdata haalt alleen de gegevens op, er vindt geen verwerking plaats naar de Total Supply File. De hulptotalen geven de mogelijkheid om het inputbestand te valideren en te het proces te volgen. Total Data Sheet : 1.500 Oranje betekent : Totaal volume geïmporteerd Totals Imported : 0 ongelijk is aan het Totaal Totals in Supply : 0 volume in de Datasheet p. 6
 7. 7. X3 Input - IMPORT : De ingelezen gegevens worden geïmporteerd in een standaard formaat Supply naar “Import_” tabblad voor verdere verwerking. De weken in de kolommen omgezet naar aparte rijen. import Totaal van geïmporteerde data (wordt bepaald adhv totaal in “Import_”) Import Import De gegevens uit de datasheet worden geïmporteerd naar het tabblad “Import_ST” of “Import_PS”. In dit proces wordt de layout van de datasheet omgezet naar de standaard layout zoals hieronder te zien is. Weeks : TOTAL Groen betekent : Total Data Sheet : 6.500 Totaal geïmporteerd Totals Imported : 6.500 = Totals in Supply : 0 Totaal Data sheet p. 7
 8. 8. X3 Check : Geeft de totalen weer van de huidige Total Supply en de nieuwe Total Supply. Supply De geïmporteerde worden hier verwerkt, waarna de nieuwe Total Supply kan worden opgeslagen import Deze velden vormen Welke weken Totaal van geïmporteerde de filter voor verwerkt worden kun data dat zich bevindt in de onderstaande tabel. je hier bepalen rijen waar SOURCE=Piv_Import_ST Totaal van volume in de huidige Total Supply file Groen betekent : er is data geïmporteerd en gereed om te verwerken Er is voor HBG 4000 KG aan ST-volume Strawberries geïmporteerd In de huidige Total Supply file is er in wk 22 al 2245 kg ST Strawberries Vergelijk de getallen in regel Piv_Import_St met die in de regel eronder Piv_Supply_Total. Er wordt duidelijk hoeveel wat er aan volume in de huidige supply file zit en wat er bij gaat komen als de stappen 1. process en 2. save new file worden uitgevoerd. p. 8
 9. 9. X5. Template Forecast Creation p. 9
 10. 10. X5 Create Create Total Forecast 4 forecast De gegevens van de Demand en Supply file worden gecombineerd tot de Forecast File. Met “Save Forecast” wordt de Forecast File opgeslagen. De volgende gegevens worden in de Forecast File weggeschreven en zijn beschikbaar voor rapportage : De gehele tabel krijgt de Rangenaam “T_Total_Forecast”. Deze rangenaam is evt. te gebruiken in het ophalen van externe gegevens uit de file of een draaitabel over deze file. p. 10
 11. 11. Forecast Reporting p. 11
 12. 12. Reports - Model reports Verander de filters in ST, PS of * Klik op plusjes om detailgegevens te tonen Om voor alle landen in 1 keer alle detail te tonen: rechtermuisknop op een land en kies dan voor gehele veld uitbreiden p. 12
 13. 13. Reports - Dashboard Alle pivottables (ook evt. reports Verander de filters nieuw aangemaakte) zullen om de grafiek te worden bijgewerkt veranderen p. 13
 14. 14. Reports - Tips reports Voeg zelf een nieuwe pivottable in mbv dit menupunt! Klik hier om een filter in te brengen Dit teken geeft aan dat er een filter actief is. Merk op dat er verschillende soorten filters mogelijk zijn! Om de pivottable automatisch te laten aanpassen aan de nieuwe tabellen dien je de tabelnamen FC_all, FC_Agg1 en FC_Agg2 als tabel/bereik te gebruiken !! p. 14

×