Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
dbplus.tech
Subtitle
Performance Monitor
dla PostgreSQL
Agenda
1. Architektura rozwiązania
2. Podłączenie instancji do monitoringu
3. Główne funkcjonalności
4. Zarządzanie dostęp...
Architektura systemu
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 3
Zestaw procedur SQL
odpowiedzialnych za zbieranie
informa...
Podłączenie instancji do monitoringu
W oknie głównym konfiguratora
(Configuration Wizard) systemu
klikamy na przycisk
[Add...
Podłączenie instancji do monitoringu
Dodawanie instancji do monitoringu polega
na uzupełnieniu wymaganych pól:
 Connectio...
Podłączenie instancji do monitoringu
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 6
W kolejnym kroku wybieramy jedną z opcji:...
Podłączenie bazy do monitoringu
Podsumowanie konfiguracji dodanie nowej
instancji PostgreSQL do monitoringu.
Zatwierdzamy ...
Główne funkcjonalności - Opcje tabel
 Możliwość eksportu danych
do pliku CSV
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 8
...
Główne funkcjonalności - Opcje tabel
 W kolumnie Query Hash prezentowany jest przycisk [+]
 Umożliwia szybkie przejście ...
Główne funkcjonalności - Opcje wykresów
 Powiększanie zaznaczonego
obszaru na wykresie
DBPLUS Performance Monitor dla Pos...
Główne funkcjonalności - Opcje wykresów
Różne typy wykresu:
 Line
 Area
 Column
Możliwość zaznaczania i odznaczania
pre...
Dashboard - ekran główny
Trzy różne sposobu prezentacji
instancji PostgreSQL:
 Icons view
DBPLUS Performance Monitor dla ...
Dashboard - ekran główny
Trzy różne sposobu prezentacji
instancji PostgreSQL:
 Grid view
DBPLUS Performance Monitor dla P...
Instance Load – szczegóły instancji
Na wykresie prezentowane
są informacje o podstawowych
statystykach bazy danych:
 Elap...
Instance Load – szczegóły instancji
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 15
Po kliknięciu w punkt
na wykresie prezent...
Po kliknięciu w punkt
na wykresie dostępne
są informacje o:
 Poziomie poszczególnych
waitów
DBPLUS Performance Monitor dl...
Waits Overview
Wykres przedstawia
sumaryczny czas trwania
waitów dla wszystkich sesji
w instancji w danym okresie
czasu.
W...
Waits Analyze
W ramach szczegółowej analizy
można sortować waity po:
 Typie waitu
 Klasie waitu
 Wpływające na wydajnoś...
Waits Analyze
Dane prezentowane na
wykresie widoczne są
w formie tabeli.
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 19
SQL Analyze
Wykres przedstawia czas trwania
zapytań (Elapsed time). Możliwa
jest ocena wpływu pojedynczych
zapytań na całą...
SQL Details
Zawiera szczegółowe
statystyki wydajności
każdego zapytania.
Dane prezentowane są
za wskazany okres czasu
z mo...
Możliwość
porównania planów
z których korzysta
dane zapytanie
w okresie czasu.
SQL Details
Łatwy dostęp do planu
zapytania...
SQL Details
Możliwość wygenerowania
planu wykonania dla
dowolnych parametrów
podanych przez użytkownika.
Podstawianie przy...
SQL Details
Statystyki zapytania
można wyświetlić w
postaci wykresu klikając
w daną kolumnę w tabeli.
Instance load for…
-...
Show Plan Objects
Ekran zawiera
informacje na temat:
 Treści zapytania
 Planu zapytania
 Obiektów zapytania:
 Widoki
...
SQL Details (cd)
Na stronie możliwe jest również
wyszukiwanie zapytań poprzez
Find SQL
Wyszukiwać możemy poprzez:
 Wpisan...
Load trends
Pozwala uzyskać
informacje na temat
trendów zachodzących
w bazie danych dla
wskazanych statystyk.
Dane prezent...
Compare trends
Pozwala porównać
statystyki między sobą.
Porównywać możemy
dane zebrane za
konkretny dzień -
zakładka Compa...
Top SQL/SQL 3D
Prezentuje informacje
o najbardziej obciążających
zapytaniach które mają
największy udział w danej
statysty...
Top Day
Pozwala wyświetlać
topowe zapytania pod
kątem Elapsed Time
i śledzić zmiany ich
zachowania.
DBPLUS Performance Mon...
Slow SQL’s
Prezentuje zapytania które
za dany okres czasu trwały
dłużej niż 200 sekund
(wartość domyślna).
DBPLUS Performa...
I/O Stats
Moduł służy do analizy
wydajności I/O.
Dostępne są informacje o:
 Ilości odczytów
 Czasu trwania odczytu
 Cza...
I/O Stats
Możliwość porównywania
danych zebranych za dany
dzień - Days Compare,
jak również za wskazany
okres - Period Com...
Space Monitor
Pozwala na analizę bieżącej
zajętości przestrzeni
dyskowej przez:
 Instancje PostgreSQL
 Bazy danych
Jak r...
Background Writer
Prezentuje informacje
dostępne w widoku
pg_stat_bgwriter.
Widok ten zawiera
informacje na temat
procesów...
Sessions
Przechowuje informacje
o sesjach w bazie danych,
wyświetlane wg kryteriów
podanych w filtrach.
Sessions – zawiera...
Sessions history
Informacje na stronie
podzielone są na dwie grupy:
Kolor żółty przedstawia
informacje o aktywnych
sesjach...
Sessions history
Informacje na temat sesji
można filtrować na
podstawie:
 Typu waitu
 Identyfikatora zapytania
 User Na...
Locks
Zawiera informacje na
temat blokad występujących
w danej instancji.
Online Locks
– pozwalający na bieżącą
analizę bl...
Locks
Po zaznaczeniu sesji
blokującej/blokowanej
otrzymujemy dodatkowe
informacje takie jak:
 Treść zapytania
 Parametry...
Parameters
Pozwala wyświetlić
i raportować historie
zmian parametrów danej
instancji PostgreSQL.
Okno prezentuje bieżący
s...
Zarządzanie dostępem
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 42
Możliwość nadania dostępu do
poszczególnych instancji i ...
Zarządzanie dostępem
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 43
Uprawnienia własne (Use own permissions).
Ten rodzaj upr...
Zarządzanie dostępem
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 44
Uprawnienia dziedziczone
(use Inherited permissions from...
Zarządzanie dostępem
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 45
Zarządzanie dostępem ustawiamy
na dwóch poziomach:
 DBP...
Monitor problemów - Anomaly Monitor
To moduł zawierający
informacje o problemach
wpływających na
wydajność bazy danych.
In...
Monitor problemów - Anomaly Monitor
Pogrupowane wg przyczyn
powstania oraz na wpływ
na daną statystykę w bazie
danych.
DBP...
Monitor problemów – InstanceLoad
Informacje o Alertach są
również widoczne na wykresie
w zakładce InstanceLoad.
DBPLUS Per...
Monitor problemów - Konfiguracja
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 49
Konfiguracja oraz definicje
alertów dostępne...
Monitor problemów - Konfiguracja
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 50
Konfiguracja oraz definicje
alertów dostępne...
Monitor problemów – Jak to działa?
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 51
Monitor problemów oparty
jest o zbieranie ...
Monitor problemów – Jak to działa?
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 52
Definicja alertu polega na:
Wybraniu rodza...
Monitor problemów – Jak to działa?
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 53
Definicja alertu polega na:
Określeniu ala...
Monitor problemów – Jak to działa?
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 54
Definicja alertu polega na:
Ustawienie dod...
Monitor problemów – definicje problemów
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 55
Zdefiniowanie problemu
polega na wska...
Monitor problemów – definicje problemów
DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 56
Kolejny etap konfiguracji polega na:
...
dbplus.tech
Subtitle
Dziękujemy
www.dbplus.tech
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 1 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 2 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 3 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 4 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 5 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 6 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 7 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 8 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 9 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 10 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 11 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 12 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 13 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 14 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 15 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 16 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 17 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 18 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 19 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 20 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 21 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 22 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 23 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 24 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 25 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 26 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 27 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 28 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 29 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 30 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 31 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 32 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 33 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 34 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 35 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 36 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 37 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 38 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 39 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 40 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 41 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 42 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 43 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 44 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 45 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 46 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 47 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 48 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 49 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 50 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 51 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 52 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 53 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 54 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 55 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 56 DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL Slide 57
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL

Télécharger pour lire hors ligne

Nowy software DBPLUS do monitoringu wydajności instancji PostgreSQL posiada taki sam interfejs użytkownika jak wersje dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Dzięki temu wdrożenie i konfiguracja oprogramowania może zostać wykonana samodzielnie przez administratorów zajmujących się wydajnością tych silników baz danych. Dokonując migracji bazy danych ze środowiska Oracle do PostgreSQL możliwe jest przeniesienie historii monitorowanej bazy danych wraz z historią.

Najważniejsze cechy: umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

DBPLUS Performance Monitor dla PostgeSQL

 1. 1. dbplus.tech Subtitle Performance Monitor dla PostgreSQL
 2. 2. Agenda 1. Architektura rozwiązania 2. Podłączenie instancji do monitoringu 3. Główne funkcjonalności 4. Zarządzanie dostępem - Moduł Security 5. Monitor problemów – Anomaly Monitor 6. Praca z programem DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 2
 3. 3. Architektura systemu DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 3 Zestaw procedur SQL odpowiedzialnych za zbieranie informacji o wydajności monitorowanych instancji PostgreSQL Aplikacja Web oparta na technologii IIS
 4. 4. Podłączenie instancji do monitoringu W oknie głównym konfiguratora (Configuration Wizard) systemu klikamy na przycisk [Add another instance]. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 4
 5. 5. Podłączenie instancji do monitoringu Dodawanie instancji do monitoringu polega na uzupełnieniu wymaganych pól:  Connection name – nazwa połączenia(dowolna)  Host name – nazwa serwera  TCP Port – numer portu  Default Database – domyślna baza danych Utworzenie użytkownika monitoringu wymaga podania danych użytkownika z prawami administratora. Podawane jedynie w tym miejscu i nie zapisywane. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 5
 6. 6. Podłączenie instancji do monitoringu DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 6 W kolejnym kroku wybieramy jedną z opcji:  Create new login/user - czy tworzymy nowego użytkownika,  Use existing login – wskazanie istniejącego użytkownika.
 7. 7. Podłączenie bazy do monitoringu Podsumowanie konfiguracji dodanie nowej instancji PostgreSQL do monitoringu. Zatwierdzamy wybór przyciskiem [Finish]. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 7
 8. 8. Główne funkcjonalności - Opcje tabel  Możliwość eksportu danych do pliku CSV DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 8 Sortowanie i Formatowanie kolumn w tabelach:  wybór jednostki - np. czas Elapsed Time w sekundach, minutach, dniach, itp.,  wybór skrótu dla dużych liczb – np. kilo, Mega, …  określenie precyzji liczby po przecinku
 9. 9. Główne funkcjonalności - Opcje tabel  W kolumnie Query Hash prezentowany jest przycisk [+]  Umożliwia szybkie przejście do szczegółów zapytania (SQL Details) lub  Dodanie zapytania do schowka z listą zapytań celem późniejszej analizy DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 9
 10. 10. Główne funkcjonalności - Opcje wykresów  Powiększanie zaznaczonego obszaru na wykresie DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 10  Możliwość powrotu do poprzedniego widoku poprzez [Reset zoom]
 11. 11. Główne funkcjonalności - Opcje wykresów Różne typy wykresu:  Line  Area  Column Możliwość zaznaczania i odznaczania prezentowanych serii na wykresie Wyświetlanie informacji w Tooltip po wskazaniu miejsca na wykresie. Możliwość eksportu wykresu do pliku w formacie: PNG, JPEG, PDF, SVG. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 11
 12. 12. Dashboard - ekran główny Trzy różne sposobu prezentacji instancji PostgreSQL:  Icons view DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 12
 13. 13. Dashboard - ekran główny Trzy różne sposobu prezentacji instancji PostgreSQL:  Grid view DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 13  Television view
 14. 14. Instance Load – szczegóły instancji Na wykresie prezentowane są informacje o podstawowych statystykach bazy danych:  Elapsed Time  Wait Time  Wait IO Time  Lock Time  IO read time  IO write time  Alerts DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 14
 15. 15. Instance Load – szczegóły instancji DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 15 Po kliknięciu w punkt na wykresie prezentowane są informacje o:  Topowych zapytaniach w danym snap,  Statystykach zapytań,  Treści oraz planie zapytania. Aplikacja DBPLUS dla wszystkich topowych zapytań generuje plan zapytania poprzez wykonanie komendy Explain w danym snap.
 16. 16. Po kliknięciu w punkt na wykresie dostępne są informacje o:  Poziomie poszczególnych waitów DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 16 Instance Load – szczegóły instancji
 17. 17. Waits Overview Wykres przedstawia sumaryczny czas trwania waitów dla wszystkich sesji w instancji w danym okresie czasu. Wykres po lewej stronie przedstawia sumę czasu trwania waitów za wybrany okres. Wykres po prawej przedstawia topowe waity za wskazany punkt na wykresie (snap). DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 17
 18. 18. Waits Analyze W ramach szczegółowej analizy można sortować waity po:  Typie waitu  Klasie waitu  Wpływające na wydajność DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 18
 19. 19. Waits Analyze Dane prezentowane na wykresie widoczne są w formie tabeli. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 19
 20. 20. SQL Analyze Wykres przedstawia czas trwania zapytań (Elapsed time). Możliwa jest ocena wpływu pojedynczych zapytań na całą instancje. Po zaznaczeniu zapytań pod wykresem otrzymujemy informacje o ich udziale w ogólnej utylizacji instancji. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 20
 21. 21. SQL Details Zawiera szczegółowe statystyki wydajności każdego zapytania. Dane prezentowane są za wskazany okres czasu z możliwości grupowania po:  Snap (15 minut)  Godzina  Dzień  Miesiąc Możliwość wyświetlenia danych Online – pobierane na bieżąco z widoku systemowego. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 21
 22. 22. Możliwość porównania planów z których korzysta dane zapytanie w okresie czasu. SQL Details Łatwy dostęp do planu zapytania (Explain plan). Możliwość podglądu przykładowych parametrów z którymi zapytanie jest wykonywane. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 22
 23. 23. SQL Details Możliwość wygenerowania planu wykonania dla dowolnych parametrów podanych przez użytkownika. Podstawianie przykładowych parametrów wywołania dla zapytania. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 23
 24. 24. SQL Details Statystyki zapytania można wyświetlić w postaci wykresu klikając w daną kolumnę w tabeli. Instance load for… - możliwość oszacowania wpływu danego zapytania w stosunku do statystki dla całej bazy danych. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 24
 25. 25. Show Plan Objects Ekran zawiera informacje na temat:  Treści zapytania  Planu zapytania  Obiektów zapytania:  Widoki  Indeksy  Tabele  Szczegółów obiektu DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 25
 26. 26. SQL Details (cd) Na stronie możliwe jest również wyszukiwanie zapytań poprzez Find SQL Wyszukiwać możemy poprzez:  Wpisanie fragmentu tekstu  Zapytania zmieniające plan  Nowe zapytania w danym okresie DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 26
 27. 27. Load trends Pozwala uzyskać informacje na temat trendów zachodzących w bazie danych dla wskazanych statystyk. Dane prezentowane są za wskazany okres czasu z możliwości grupowania po:  Snap (15 minut)  Godzina  Dzień  Miesiąc DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 27
 28. 28. Compare trends Pozwala porównać statystyki między sobą. Porównywać możemy dane zebrane za konkretny dzień - zakładka Compare Days lub okres czasu - zakładka Compare Periods. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 28
 29. 29. Top SQL/SQL 3D Prezentuje informacje o najbardziej obciążających zapytaniach które mają największy udział w danej statystyce. Do wyboru mamy:  Elapsed Time  Executions  Rows processed  Blks hit  Blks read  Blks dirtied  Temp blks read  Temp blks written  Blk read time  Blk write time DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 29
 30. 30. Top Day Pozwala wyświetlać topowe zapytania pod kątem Elapsed Time i śledzić zmiany ich zachowania. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 30
 31. 31. Slow SQL’s Prezentuje zapytania które za dany okres czasu trwały dłużej niż 200 sekund (wartość domyślna). DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 31
 32. 32. I/O Stats Moduł służy do analizy wydajności I/O. Dostępne są informacje o:  Ilości odczytów  Czasu trwania odczytu  Czas trwania zapisu  Odczytu bloku danych Możliwość weryfikacji danych dla całej instancji PostgreSQL, jak również poszczególnej baz. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 32
 33. 33. I/O Stats Możliwość porównywania danych zebranych za dany dzień - Days Compare, jak również za wskazany okres - Period Compare. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 33
 34. 34. Space Monitor Pozwala na analizę bieżącej zajętości przestrzeni dyskowej przez:  Instancje PostgreSQL  Bazy danych Jak również zawiera dane historyczne przechowujące informacje o zajętości baz danych PostgreSQL. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 34
 35. 35. Background Writer Prezentuje informacje dostępne w widoku pg_stat_bgwriter. Widok ten zawiera informacje na temat procesów background writer i checkpointer działających w PostgreSQL. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 35
 36. 36. Sessions Przechowuje informacje o sesjach w bazie danych, wyświetlane wg kryteriów podanych w filtrach. Sessions – zawiera informacje o bieżących sesjach wykonywanych obecnie w instancji. Session with transactions – funkcjonalność pozwalająca na analizę sesji pod kątem wykonywania zapisów w Logu. Session history - prezentuje ilość sesji oraz sesji aktywnych w wybranym przedziale czasowym. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 36
 37. 37. Sessions history Informacje na stronie podzielone są na dwie grupy: Kolor żółty przedstawia informacje o aktywnych sesjach. Kolor czerwony przedstawia informacje na temat sesji zapisujących do Logu. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 37
 38. 38. Sessions history Informacje na temat sesji można filtrować na podstawie:  Typu waitu  Identyfikatora zapytania  User Name  Pid – id sesji  Nazwy aplikacji DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 38 Dodatkowo informacje można obejrzeć w formie wykresu.
 39. 39. Locks Zawiera informacje na temat blokad występujących w danej instancji. Online Locks – pozwalający na bieżącą analizę blokad w instancji lub konkretnej bazie danych Locks history – umożliwiający śledzenie blokad w czasie. Online Locked Objects - przedstawiający listę obiektów, na które założone są w danej chwili blokady. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 39
 40. 40. Locks Po zaznaczeniu sesji blokującej/blokowanej otrzymujemy dodatkowe informacje takie jak:  Treść zapytania  Parametry sesji  Typ transakcji  Status  Typ waitu  Czas startu zapytania DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 40
 41. 41. Parameters Pozwala wyświetlić i raportować historie zmian parametrów danej instancji PostgreSQL. Okno prezentuje bieżący stan parametrów oraz ich zmiany w czasie. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 41
 42. 42. Zarządzanie dostępem DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 42 Możliwość nadania dostępu do poszczególnych instancji i ekranów w aplikacji.Ustawianie dostępu dla:  USER (Object name: DOMENAUSER)  GROUP:  Lokalna (Object name: NAZWA GRUPY)  Domenowa (Object name: DOMENAUSER)  PROFILE (Object name: NAZWA PROFILU). Możliwość konfiguracji uprawnień:  własnych (use Own permissions)  dziedziczonych (Inherited permissions).
 43. 43. Zarządzanie dostępem DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 43 Uprawnienia własne (Use own permissions). Ten rodzaj uprawnień można nadać dla każdego z trzech obiektów (USER, GROUP, PROFILE).  Uprawnienia nadajemy do poszczególnych funkcjonalności (Function rights).  Uprawnienia do poszczególnych baz danych (Database access).  Uprawnienia lokalne (Local privillages).
 44. 44. Zarządzanie dostępem DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 44 Uprawnienia dziedziczone (use Inherited permissions from parents).  Ten rodzaj uprawnień można nadać dla każdego z trzech obiektów (USER,GROUP,POFILE).  Nadając uprawnienia wskazujemy zawsze na PROFIL dla którego wcześniej zdefiniowaliśmy uprawnienia.
 45. 45. Zarządzanie dostępem DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 45 Zarządzanie dostępem ustawiamy na dwóch poziomach:  DBPLUS Configuration Wizard: Applications settings > Application Options > Configure  DBPLUS Performance Monitor: Configuration > Settings > Parametr SECURITY
 46. 46. Monitor problemów - Anomaly Monitor To moduł zawierający informacje o problemach wpływających na wydajność bazy danych. Informacje są dostępne z poziomu monitorowanej instancji SQL. Dwa typy Alertowania:  Online  Trends DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 46
 47. 47. Monitor problemów - Anomaly Monitor Pogrupowane wg przyczyn powstania oraz na wpływ na daną statystykę w bazie danych. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 47 Prezentowane szczegółowo za dany okres czasu.
 48. 48. Monitor problemów – InstanceLoad Informacje o Alertach są również widoczne na wykresie w zakładce InstanceLoad. DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 48 Przykładowy Alert informujący o zmianie planu wykonania:
 49. 49. Monitor problemów - Konfiguracja DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 49 Konfiguracja oraz definicje alertów dostępne są w menu: Configuration > Alert settings  Ustawienie skrzynki mailowej
 50. 50. Monitor problemów - Konfiguracja DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 50 Konfiguracja oraz definicje alertów dostępne są w menu: Configuration > Alert settings  Ustawienia ogólne Zawierają konfiguracje parametrów które sterują pracą modułu alertów.
 51. 51. Monitor problemów – Jak to działa? DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 51 Monitor problemów oparty jest o zbieranie informacji o statystykach dostępnych w instancji. Definicje Alertów – dla każdej statystyki określna jest progowa wartość alarmowa. Definicja Problemu – zestaw reguł opartych wcześniej zdefiniowane Alerty. Na podstawie informacji historycznych generowane są zdarzenia przekroczenia wartości progowych.
 52. 52. Monitor problemów – Jak to działa? DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 52 Definicja alertu polega na: Wybraniu rodzaju alertu:  Online  I/O Stats  Load Trends  SQL Query
 53. 53. Monitor problemów – Jak to działa? DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 53 Definicja alertu polega na: Określeniu alarmowej wartości progowej:  WARNING/CRITICAL
 54. 54. Monitor problemów – Jak to działa? DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 54 Definicja alertu polega na: Ustawienie dodatkowych warunków:  Wartość poniżej której alert nie występuje  Wartość powyżej której alert zawsze wystąpi  Jaki wpływ generuje zapytanie (tylko SQL Query).
 55. 55. Monitor problemów – definicje problemów DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 55 Zdefiniowanie problemu polega na wskazaniu przyczyny problemu. Można ją ustalić konfigurując regułę składającą się z wcześniej zdefiniowanych definicji alertów. Konfiguracja polega na:  Podaniu nazwy problemu  Ustalenie klasy problemu
 56. 56. Monitor problemów – definicje problemów DBPLUS Performance Monitor dla PostgreSQL 56 Kolejny etap konfiguracji polega na:  Ustawieniu zbioru reguł na podstawie definicji Alertów
 57. 57. dbplus.tech Subtitle Dziękujemy www.dbplus.tech

Nowy software DBPLUS do monitoringu wydajności instancji PostgreSQL posiada taki sam interfejs użytkownika jak wersje dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Dzięki temu wdrożenie i konfiguracja oprogramowania może zostać wykonana samodzielnie przez administratorów zajmujących się wydajnością tych silników baz danych. Dokonując migracji bazy danych ze środowiska Oracle do PostgreSQL możliwe jest przeniesienie historii monitorowanej bazy danych wraz z historią. Najważniejsze cechy: umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Vues

Nombre de vues

2 266

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

194

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×